Robotizace
procesů

V Trasku se na digitální transformaci specializujeme od samého vzniku. K integraci, která vždy byla naší silnou oblastí, se postupně přidala technologie BPM a od roku 2017 také RPA (Robotic Process Automation). Díky tomuto spojení máme nadhled potřebný pro návrh vyspělých systémových řešení v oblasti automatizace procesů.

Klienti, kteří nám důvěřují: 

Klienti, kteří nám důvěřují: 

Ozveme se vám

Zanechte nám na sebe kontakt, ozveme se vám zpět co nejdříve.

Co je RPA?

Robotic Process Automation (RPA) je pro způsob automatizace, při kterém softwarový robot obsluhuje aplikace stejně jako člověk. Využívá přitom uživatelské rozhraní, proto není kvůli automatizaci procesů třeba stávající systémy jakkoliv upravovat.

Výhody
nasazení RPA

Rychlé nasazení 

Nasazení RPA do produkce nevyžaduje žádnou změnu v IT systémech klienta. I proto se délka implementace pohybuje mezi 1 a 3 měsíci.

Rychlá návratnost a úspora

Návratnost investice klienta do RPA je pouhých 2 až 8 měsíců. Jeden robot navíc dokáže nahradit více než 3 FTE. 

Automatizace rutinních činností

RPA umožňuje zaměstnancům přenechat manuální rutinní činnost robotovi a věnovat se práci s vyšší přidanou hodnotou.

Nepřetržitý provoz

Strukturované vstupy v elektronické podobě může robot zpracovávat dle potřeby, ale i nepřetržitě, tedy 24/7.

Přesnější procesy

Doba trvání procesu se po nasazení RPA zkrátí o 50-90 %. Proces je navíc vykonáván přesně a bez chyb.

S jakými procesy
RPA pomáhá?

Procesy s digitálními vstupy

Data musejí být v digitální podobě, jinak musejí být nejprve připravena, například v rámci integrace RPA s OCR řešením.

Malá četnost změn robotizovaných aplikací a procesů

Robotizaci je ideální nasazovat na systémy a procesy, které jsou stabilní a nepodléhají četným změnám. Jinak je třeba roboty stále upravovat. 

Jasně definované procesy s přesnými rozhodovacími pravidly

Robotizovat lze proces, který je jasně definovaný a jeho rozhodovací kroky nepodléhají úsudku

Trask a RPA

RPA vyžaduje technologický nadhled a komplexní přístup od prvních kroků.  Na automatizaci procesů se díváme v širším kontextu, očima velké technologické firmy, která implementuje mnoho různých technologií, nikoliv zúženým pohledem pouhého dodavatele RPA. Našim zákazníkům nabízíme komplexní technologické řešení nejlépe odpovídající jejich potřebám automatizace.

Už od prvních procesů postupujeme podle best practices pro velké enterprise implementace s vizí celkové koncepce:

Základem pro úspěšnou realizaci je dobré zadání.

Proto naše projekty začínají revizí zadání se zákazníkem.

Automatizaci procesů je třeba zdůvodnit.

Součástí zadání je proto i informace o plánovaných úsporách času, případně o dalších přínosech.

Implementaci RPA technologie je ideální začít jako malý projekt a postupovat proces po procesu, ale celou dobu mít na paměti celkovou koncepci.

RPA umožňuje průběžné přidávání procesů.

Předáním řešení to pro nás nekončí, preferujeme dlouhodobou spolupráci.

Navrhneme celkovou koncepci RPA a souvisejících procesů, pomůžeme při řešení incidentů i rozvoji a usnadníme budování interního týmu. Poradíme s provozem, případně ho do vybudování interního týmu zajistíme.

Na jakých RPA platformách umíme procesy automatizovat

Dlouhodobě pracujeme s platformami globálních lídrů RPA, které nám umožňují dodávat klientům vyspělá řešení odpovídající jejich potřebám a požadavkům.

Automation Anywhere

Řešení je velmi populární především v Severní Americe a trvale se řadí k lídrům oblasti. Automation Anywhere dlouhodobě cílí na přiblížení vývoje automatizací koncovým uživatelům.

Blue Prism

V Evropě velmi rozšířené řešení původem z Velké Británie. Dlouhodobě patří do TOP 3 ve srovnáních RPA platforem. Vyniká zejména silným důrazem na enterprise strukturu vznikajících automatizací.

Microsoft Power Automate

Původní řešení Softomotive WinAutomation Microsoft začlenil do své rodiny produktů Power Automate a výrazně tak posílil své zastoupení v oblasti RPA. Řešení patří k vyzyvatelům leaderů v oblasti procesní automatizace. Trask je partnerem Microsoftu.

UiPath

V současné době nejvyspělejší řešení v oblasti RPA. Díky masivním investicím, důrazu na standardy a velmi vstřícnému přístupu k uživatelům se z tohoto původně rumunského řešení stala nejvyspělejší RPA platforma s globální podporou. Mezi jeho hlavní přednosti patří rychlý vývoj automatizací a snadný přenos znalostí .NET. Trask je partnerem UiPath. 

Naše služby

Bezpečně vás provedeme robotizací procesů od prvních krůčků až po rozvinuté enterprise implementace s desítkami robotů. Klademe důraz na dodržování standardů a best practices v oblasti RPA. Ať už se nacházíte v jakékoliv fázi implementace RPA do vaší společnosti, naše zkušenosti a služby pro vás budou přínosné.

Ve spojení s robotizací procesů nabízíme komplexní služby našich expertů, které se týkají následujících oblastí:

Vývoj

Naši vývojáři těží ze základů programování. Kromě samotné automatizace procesu sledují při vývoji i další cíle považované za osvědčenou praxi v oblasti (coding standards modularita, znovupoužitelnost atd.). Naše řešení odpovídají doporučením výrobců platforem, lze je snadno upravovat a navazovat na ně při vývoji dalších procesů.

Analýza

Pomůžeme vám formulovat zadání, posoudit jeho vhodnost pro automatizaci, navrhnout optimální způsob automatizace a sepsat podrobný process definition document (PDD), který pak slouží jako základní dokument pro vývoj.  

Provoz

S provozem i s budováním interního týmu vám poradíme i pomůžeme. V případě, že si nechcete provozovat RPA řešení sami, postaráme se o hladký chod vašich automatizací my. Nabízíme podporu až do režimu 7x24.

Školení

Nabízíme různé druhy školení v oblasti RPA od začátečníků až po úroveň odpovídající profesionální certifikaci. Kromě školení se standardizovaným obsahem nabízíme i možnost přípravy školení na míru pro vaši společnost.

Mentoring

Dlouhodobý mentoring je jedna z nejefektivnějších možností, jak si vaši specialisté mohou osvojit dovedností, které mohou být obsahem školení. Zatímco výsledkem intenzivního školení je předání znalostí, výsledkem mentoringu je praktické zvládnutí tématu školení. Mentoring v oblasti RPA poskytujeme i pro RPA managery zodpovědné za danou oblast.

Konzultace

Poradíme s výběrem vhodné platformy, stanovíme standardy pro vaše RPA dodávky, váš vývoj i pro dodávanou dokumentaci. Pomůžeme s vybudováním kompetenčního centra a s nastavením základních procesů RPA governance (sběr požadavků, řízení změn, release management). RPA služby, které budete poskytovat interním zákazníkům, budou z jejich pohledu transparentní a udržitelné i v kontextu mnoha procesů.

Proč do toho jít s námi?

Věříme, že technologie přinášejí byznysu skutečnou hodnotu. Vše jsme vsadili na znalosti a inovace a díky více než 550 odborníkům a jejich nadšení do technologií Trask poskytuje prémiová digitální řešení, která mění svět bankovnictví, automotive nebo výroby.

1994

Máme 26 let zkušeností a spolupráce s největšími českými, ale i zahraničními společnostmi. Spolu s nimi jsme stáli u řady zásadních byznysových transformací.

550

Díky více než 550 IT specialistům a technologickému know-how, které napříč Traskem sdílíme, jsme schopni implementovat, podporovat a provozovat komplexní řešení pro různé oblasti podnikání.

25,6

Naši lidé se vzdělávají a rozvíjejí prostřednictvím školení a certifikací, ale i R&D projektů. Jen v roce 2018 jsme takto investovali bezmála 26 milionů korun.

Reference 

Máme řadu klientů, kteří se na naše služby spoléhají a roky nám důvěřují. Robotizaci vždy zavádíme na základě konzultací a podle potřeb našich klientů.

ČSOB

S ČSOB dlouhodobě spolupracujeme v mnoha různých oblastech.

V oblasti inteligentní procesní automatizace dodáváme zejména analytické služby pro BPM a RPA. Implementujeme zde také technologii NLP (Natural Language Processing).

Komerční banka

Od počátku roku 2018 jsou naši specialisté stabilní součástí robotizačního týmu KB, kde se podílejí na jeho vedení i rozvoji robotizační kompetence. V rámci celého vývojového cyklu automatizace pak naši experti působí téměř ve všech jeho oblastech – od posouzení vybraného procesu z pohledu možnosti jeho automatizace přes analýzu a návrh řešení vlastní automatizace k její realizaci a následnému provozu.

Magistrát hlavního města Prahy

Na Magistrátu hlavního města Prahy poskytujeme analytické a konzultační služby v oblasti RPA, pomáháme s výběrem vhodných procesů a definicí jejich kroků tak, aby je bylo možné automatizovat. Pomocí RPA technologie automatizujeme procesy na odboru účetnictví.

ING

Výběr RPA platformy je z pohledu klienta vždy velmi složitý úkol. Jsme rádi, že jsme v této oblasti mohli ING Bank N.V v České republice pomoci vybrat z dostupných RPA platforem tu, která nejlépe odpovídá jejich potřebám.

MALL

Ve společnosti Mall Group a.s. jsme analyzovali vybrané finanční procesy, vytvořili k nim PDD, a procesy automatizovali. Roboti tak například vystavují a zaúčtovávají dobropisy, zpracovávají soubory od různých dopravců a vykonávají účtování s vyrovnáním.

MOL

Prvním procesem automatizovaným pomocí technologie RPA ve společnosti MOL Česká republika, s.r.o. bylo účtování faktur s přípustným rozdílem mezi dodacím listem a fakturovanou částkou. Pomohli jsme s analýzou a definicí procesu, vyvinuli a předali jsme jej do péče interního oddělení zajišťujícího provoz a podporu.

Renault

Ve společnosti Renault Česká republika, a.s. zajišťujeme implementaci a provoz RPA platformy, stejně jako analýzu a automatizaci vybraných procesů.

Publikace

V Trasku věříme v moc znalostí. Proto se o ně dělíme prostřednictvím našeho programu Best Knowledge, Well Shared se zaměstnanci, ale také s našimi klienty a veřejností. Podívejte se na část našeho sdíleného know-how.

Robotizace procesů v době pandemie

Robotizace procesů v době pandemie

Akutní fázi náporu požadavků mají banky za sebou a softwaroví roboti v něm sehráli opravdu důležitou roli. Technologie RPA, kterou měli mnozí zažitou jako tu, která nahradí řadu pracovních míst, byla při přechodu lidí do online prostředí nástrojem pro rychlou adaptaci na novou situaci. Co si banky a finanční instituce mohou ze situace, která nastala, v tomto směru odnést do budoucna?

Není robot jako robot aneb o RPA s Pavlem Tužilem

Není robot jako robot aneb o RPA s Pavlem Tužilem

V práci nás nahradí roboti. To je téma, které se v posledních letech zmiňuje stále častěji, avšak každý pod tím myslí něco jiného a každý si pod tím především něco jiného představí.

Proč nasadit robota a který proces k automatizaci vybrat?

Proč nasadit robota a který proces k automatizaci vybrat?

Robotická automatizace procesů (Robotic Process Automation, RPA) zažívá v posledních letech rozmach ve všech odvětvích. Trend, kdy se počítačový program (robot) využívá k ovládání ostatních programů, je v současnosti nejviditelnější v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví.

Kam nasadit robotickou automatizaci procesů (RPA), aby to mělo smysl?

Kam nasadit robotickou automatizaci procesů (RPA), aby to mělo smysl?

Kam nasadit robotickou automatizaci procesů (RPA), aby to mělo smysl? Kolik stojí robotická automatizace procesů a za jak dlouho se může investice do RPA vrátit? Podívejte se, zda má pro vaši společnost RPA smysl.

Robot v kontextu kancelářského procesu a jeho souvislost s umělou inteligencí

Robot v kontextu kancelářského procesu a jeho souvislost s umělou inteligencí

Co znamená robot v kontextu kanceláře? Jak se takový robot konfiguruje a jaký je jeho vztah k umělé inteligenci? Podívejte se na základní rozdíly mezi oběma technologiemi.

Kontakt

Jan Herman

Jan Herman

Jan se již více než 14 let věnuje oblastem procesní a aplikační automatizace. Kromě vedení týmu vývoje produktů pro robotickou automatizaci procesů a aplikační monitoring se podílel na implementaci těchto produktů do řady finančních institucí. V Trasku od roku 2018 zastřešuje kompetenci robotické automatizace procesů.

Poslat zprávu
Zavolat (+420 728 406 714)