Enabling innovation

Jsme technologická a konzultační společnost. Byli jsme u mnoha důležitých událostí českého byznysu. Pomohli jsme zavádět inovace, které nám všem dnes už přijdou jako samozřejmost. Teď řešíme to, co nám bude připadat samozřejmé zítra.

Čas růst a expandovat

Česká republika je na špičce digitálního bankovnictví, a to je příležitost pro nás pro všechny.

Jaké příležitosti přináší změna systému ČNB pro regulatorní výkaznictví?

Probíhající změna je pro všechny subjekty finančního trhu šancí vyhodnotit svá reportingová řešení a připravit se na budoucnost. Popsali jsme možnou podobu nového komplexního a flexibilního systému v článku.

Co jsme si odnesli z IDC CIO Summitu?

Na IDC CIO summitu se diskutovalo nad strategickými volbami, které ovlivní budoucí vývoj informačních technologií a s ním i podobu podnikání. My jsme se akce účastnili jako hlavní partner.

Inovace vyžadují svobodu. Zkušenosti s agilním vývojem

Přístup k tvorbě produktů jednoduše označovaný jako agile umožňuje dramaticky zkrátit dobu potřebnou pro uvedení na trh. Korporace ale musí vystoupit ze své komfortní zóny. O dosavadní zkušenosti se na konferenci Agilní transformace podělili zástupci českých bank.

Trask se stává partnerem společnosti UiPath

Tisková zpráva

iTea snídaně: Nástroje pro efektivní prodej v multikanálovém prostředí

Být přítomný v on-line světě, nabízet své produkty, služby i běžný servis mimo pobočkovou síť je v dnešní době naprosto samozřejmé. Stejně tak důležité je rozšiřovat svoje on-line schopnosti a zlepšovat jejich uživatelskou přívětivost, která mnohdy bývá klíčovým faktorem ovlivnňujícím úspěšnost celého obchodního modelu.

Čím se zabýváme

Pomáháme firmám při digitální transformaci. Umožňujeme společnostem inovovat prostřednictvím našich řešení, lidí i znalostí.

Consulting

I když jsme kdysi vznikli jako ryze technologická firma, rychle jsme pochopili, že pro klienty je stejně důležitá i poradenská role. Dnes disponujeme experty i know-how, díky nimž společnostem pomáháme vybírat optimální technologie vhodné pro daný business problém a formou POC (Proof of Concept) tyto technologie zároveň testovat v reálném prostředí.

Business Solutions

Digitální transformace není jen líbivý termín, ale každodenní realita, v níž se business klientů zčásti nebo plně přesouvá do digitálního světa. Máme připravená hotová a již aplikovaná řešení, která je možné použít znovu.

Technology Solutions

Sledování nejnovějších technologických trendů patří od počátku Trasku k naší základní odbornosti. Vše nové okamžitě zkoušíme a podrobujeme kritickému pohledu. Víme, že skutečná inovativnost nespočívá v používání buzzwordů, ale ve schopnosti implementovat spolehlivá řešení. A tam jsme na špičce.

IT Services

V Trasku máme dnes mnoho odborníků v různých profesích: od analýzy, přes vývoj až po projektové řízení. Našim klientům umožňujeme doplnit své týmy o odborníky, kteří u nás načerpali své zkušenosti. Jejich výhodou je, že nikdo z nich není sám - má za sebou totiž síť kolegů, kteřímu mu umí pomoci a okamžitě ho doplnit.

Přidejte se k nám

I když pracujeme pro velké firmy, udržujeme si neformální, až rodinnou atmosféru. Jsme specialisté. Ve znalostech chceme být vždy o krok před konkurencí. Svou práci jsme si vybrali, byla to naše volba. A tak k ní také přistupujeme.

Kontaktujte nás

Na váš byznys se dokážeme podívat z jiné perspektivy. Proto můžeme přijít i na nová řešení, která dokážeme jasně popsat, rozpracovat a navrhnout jejich technickou realizaci. Originální nápad je totiž na začátku každého dobrého byznysu. Díky zkušenostem rychle poznáme, v čem chcete a potřebujete pomoci.

Domníváte se, že jsme porušili etická pravidla?
Dejte nám vědět.