Future Insight 2020

Připravujeme pro vás 2. ročník konference. Uskuteční se 23. 1. 2020 v DOX+.

Konference Trask Future Insight 2020 se bude podobně jako její první ročník opět věnovat technologickým trendům, které budou ovlivňovat business v České republice. Oproti prvnímu ročníku jsme ale obsah konference značně rozšířili. V dopolední části se budeme věnovat pouze bussines trendům a ekonomickému výhledu pro rok 2020. Během odpolední časti se budeme věnovat technologických trendům a praktickým příkladům použítí technologii u našich klientů. Součástí obou bloků budou panelové diskuze v významnými osobnostmi české ekonomiky a businessu.

Registrace otevřeme v listopadu.