Trask Regulatory Reporting Tool

Reportujte České národní bance chytře a pohodlně

Povinnost reportovat ČNB mají všechny finanční instituce: banky, pojišťovny, investiční společnosti, leasingové společnosti, spořitelní družstva a ostatní nebankovní finanční instituce. Jedná se o komplexní proces, který zajišťují různé systémy a týmy specialistů jak na straně ČNB, tak v samotných institucích. V současné době probíhají významné změny na straně ČNB: výměny zastaralých technologií, změna komunikačních kanálů, formátu a hlavně obsahu. Záměrem ČNB je získat informace s větší granularitou a zároveň těsnější kontrola a lepší adaptabilita na změny.

V Trasku jsme připravili řešení, které umí flexibilně reagovat na měnící se požadavky regulatorního reportingu pro ČNB. A co je důležité – naše řešení je vhodné pro všechny typy finančních institucí.

Co umí náš nástroj

ČNB integrace

 • Řešení regulatorního výkaznictví pro všechny finanční instituce podléhající regulaci ze strany ČNB
 • Vždy v souladu s aktuálními požadavky ČNB (pravidelná aktualizace řešení)
 • Automatické kontroly ve stejné definici jakou vždy aktuálně používá ČNB
 • Verzování dat, reportů a kontrol dle změn pocházejících z ČNB
 • Řízení oprávnění k přístupu do systému, zadávání dat a změn, odesílání do ČNB a zpracování výsledků
 • Audit veškerých změn dat
 • On-line napojení na ČNB systém, interní infrastrukturu klienta pro získávání dat, autorizaci a autentizaci uživatelů, zadávání interních ticketů do procesního nástroje

Technologie

 • Používá moderní, vyspělé a ověřené technologie a přístupy k tvorbě softwaru
 • Provozované v infrastruktuře klienta nebo v cloudu
 • Pořízení ve formě nákupu software nebo pronájmu software nebo jako služba

Informace

 • Nástroj vyrábí a provozuje renomovaný výrobce software
 • Více jak 25-letá historie výrobce s týmem více jak 500 specialistů v České republice

Zvolte si variantu řešení

Pro všechny typy finančních institucí

Simple solution

Aplikace neprovádí výpočty - data jsou čerpána z manuálně kalkulovaného zdroje

 • SIMPLE verze je aplikace, která získává všechna reportovaná data z předpřipraveného zdroje a neprovádí samotný výpočet hodnot
 • Funkční systém pro všechny typy finančních institucí a všechny reporty požadované ČNB v systému SDAT
 • Podpora exekuce všech kontrol požadovaných ČNB, řízení přístupu uživatelů, možnost manuálních korekcí, archivace, verzování, podepisování a odesílání
 • S ohledem na zadání výběrového řízení navrhujeme pro potřeby České spořitelny využití právě této verze

Speciálně pro bankovní sektor

Smart solution

Aplikace provádí výpočty - kalkulace automaticky přímo ze surových dat banky

 • Verze SMART řeší nad rámec verze SIMPLE i business logiku výpočtů reportovaných informací – report připravuje samotný nástroj, nikoliv uživatel (odpadá nutnost manuální kalkulace)
 • Aplikace získá data z obvyklých bankovních systémů (CBS, CRM, úvěrová databáze, …), které transformuje
 • do robustního business jádra*, z něhož vychází výpočty
 • V bance tímto také vzniká cenná báze informací, které jsou ověřené ČNB a použitelné v bance i pro jiné účely.
 • Přechod mezi verzemi je kdykoliv možný a snadný

Postup tvorby výkazu

1_

Vstupní data

Metadata
Nejprve se načte vše o výkazech a jejich kontrolách

Zdrojová data
Vstupní data ze všech zdrojů zákazníka jsou zpracována – slouží poté jako zdroj dat pro vykazování do ČNB

Konsolidace
Načtená data se transformují do jednotné vrstvy, fungující dále jako jediný zdroj dat pro tvorbu všech výkazů

2_

Výkazy, check, edit

Tvorba výkazu
Dle definic z metadat se vytvoří výkaz

Kontroly
Nad vytvořeným výkazem se spustí kontroly, dále lze provést mezivýkazové kontroly celých sad výkazů

Vyhodnocení
Pokud nejsou nutné opravy, výkaz je odeslán do ČNB

Editace dat
Data lze upravovat přímo ve výkazu, sadě výkazů či v konsolidované vrstvě (úpravy jsou auditovány pro snadnou dohledatelnost) a pokud je výkaz již bezchybný, odeslán do ČNB

3_

Odeslání výkazu

Odesílání
Před odesláním výkazu se výkaz podepíše a odešle do ČNB

Stavová hlášení
Po odeslání se získáním stavových zpráv zjistí zda byl výkaz zpracován nebo vrácen – může se ukázat, že je třeba vytvořit opravný výkaz, pak by se proces vrátil opět k úpravám, atd.

4_

Interní reporting

Analýza
Na základě výsledku kontrol je zákazníkovi umožněno, aby zjisti, jaká data má v svých zdrojích špatně, případně která data jsou ve výkazech nekonzistentní

Reporting
Reporty lze jednak odesílat na časové bázi, tzn. denní, týdenní, měsíční. Dále je reporty možné odesílat také v třízení dle jejich zdrojových systémů

5_

Oprava dat ve zdroji

Vyhodnocení reportů
Na základě analýzy přijatých reportů o kvalitě vykazovaných dat je možné spustit proces, který zajistí opravu dat ve zdroji těchto dat

Flow
Takovýto proces se dle složitosti může týkat mnoha oddělení a samotná oprava může být velmi nákladná – proto je vhodné zajistit řízení těchto procesů formou nějaké aplikace

Business architektura

Přínosy řešení

Soulad s ČNB

Snížení pracnosti

Plná auditní stopa

Garance

Kontakt

Ondřej Stokláska

Tel: +420 731 417 199
E-mail: ostoklaska@trask.cz

Kontaktujte nás

Na váš byznys se dokážeme podívat z jiné perspektivy. Proto můžeme přijít i na nová řešení, která dokážeme jasně popsat, rozpracovat a navrhnout jejich technickou realizaci. Originální nápad je totiž na začátku každého dobrého byznysu. Díky zkušenostem rychle poznáme, v čem chcete a potřebujete pomoci.

Domníváte se, že jsme porušili etická pravidla?
Dejte nám vědět.