Povinnost reportovat ČNB mají všechny finanční instituce: banky, pojišťovny, investiční společnosti, leasingové společnosti, spořitelní družstva a ostatní nebankovní finanční instituce. Jedná se o komplexní proces, který zajišťují různé systémy a týmy specialistů jak na straně ČNB, tak v samotných institucích.

 

V současné době probíhají významné změny na straně ČNB: výměny zastaralých technologií, změna komunikačních kanálů, formátu a hlavně obsahu. Záměrem ČNB je získat informace s větší granularitou a zároveň těsnější kontrola a lepší adaptabilita na změny.

V Trasku jsme připravili řešení, které umí flexibilně reagovat na měnící se požadavky regulatorního reportingu pro ČNB. A co je důležité – naše řešení je vhodné pro všechny typy finančních institucí.

1_

Vstupní data
 

Metadata
Nejprve se načte vše o výkazech a jejich kontrolách

 

Zdrojová data
Vstupní data ze všech zdrojů zákazníka jsou zpracována – slouží poté jako zdroj dat pro vykazování do ČNB

 

Konsolidace
Načtená data se transformují do jednotné vrstvy, fungující dále jako jediný zdroj dat pro tvorbu všech výkazů

2_

Výkazy, check, edit
 

Tvorba výkazu
Dle definic z metadat se vytvoří výkaz

 

Kontroly
Nad vytvořeným výkazem se spustí kontroly, dále lze provést mezivýkazové kontroly celých sad výkazů

 

Vyhodnocení
Pokud nejsou nutné opravy, výkaz je odeslán do ČNB

 

Editace dat
Data lze upravovat přímo ve výkazu, sadě výkazů či v konsolidované vrstvě (úpravy jsou auditovány pro snadnou dohledatelnost) a pokud je výkaz již bezchybný, odeslán do ČNB

3_

Odeslání výkazu
 

Odesílání
Před odesláním výkazu se výkaz podepíše a odešle do ČNB

 

Stavová hlášení
Po odeslání se získáním stavových zpráv zjistí zda byl výkaz zpracován nebo vrácen – může se ukázat, že je třeba vytvořit opravný výkaz, pak by se proces vrátil opět k úpravám, atd.

4_

Interní reporting
 

Analýza
Na základě výsledku kontrol je zákazníkovi umožněno, aby zjisti, jaká data má v svých zdrojích špatně, případně která data jsou ve výkazech nekonzistentní

 

Reporting
Reporty lze jednak odesílat na časové bázi, tzn. denní, týdenní, měsíční. Dále je reporty možné odesílat také v třízení dle jejich zdrojových systémů

5_

Oprava dat ve zdroji
 

Vyhodnocení reportů
Na základě analýzy přijatých reportů o kvalitě vykazovaných dat je možné spustit proces, který zajistí opravu dat ve zdroji těchto dat

 

Flow
Takovýto proces se dle složitosti může týkat mnoha oddělení a samotná oprava může být velmi nákladná – proto je vhodné zajistit řízení těchto procesů formou nějaké aplikace