Znamená nástup bankovních API revoluci v bankovnictví?

22. března 2016

Tři čtvrtiny top 50 světových bank budou mít ještě před koncem letošního roku vlastní API platformu. Jak jste na tom vy? Už na otevřeném bankovnictví pracujete a umíte ho využít? V Trasku se věnujeme řešení integrace ve finančních institucích přes 20 let a máme zkušenosti prakticky ze všech bankovních domů v Česku. A mohu zodpovědně říct, že právě nástup takzvaného API managementu je sice přirozeným, ale zcela zásadním vyústěním trendů posledních let.

Výraz API management ve dvou slovech zahrnuje vše, co je spojené s vývojem, nasazováním a správou rozhraní API, skrze která se systémy bank otevírají vnějšímu světu. Jeho vzrůstající popularita z pohledu bank povede k více otevřenému bankovnictví postavenému na standardizovaných bankovních API. Tento trend potvrzují i data společnosti Gartner, která predikuje, že do konce roku 2016 bude 75 procent předních světových bank mít svou API platformu a 25 procent bude mít implementován i on-line obchod s chytrými finančními aplikacemi pro zákazníky.

Motivace? Efektivita, inovace i legislativa

Vývoj a správa bankovních aplikací pro koncové klienty jsou pro banky čím dál náročnější. Neustále přibývají nové platformy a formáty a také požadavky na aplikace se stále zvyšují a zrychlují. Trendem je inovace, agilita. Tím se však neustále navyšují nejen náklady na vývoj nových funkcionalit, ale také na provoz a údržbu aplikací pro stále složitější matici podporovaných platforem a integrovaných systémů.

Nová funkce v internetovém (mobilním) bankovnictví již není diferenciátorem, kvůli němuž zákazník změní banku. Dnešní zákazník naopak jistou množinu funkcí očekává automaticky a neustálé rozšiřování je z jeho pohledu standardem. Pomocí API managementu může banka bezpečně zpřístupnit rozhraní svých systémů aplikacím třetích stran, a klient si tak může vybrat z mnoha dostupných aplikací pro ovládání svých bankovních produktů, a to přímo z aplikačního tržiště.

Množství a komplexita integračních projektů rostou i na poli B2B, tedy byznys integrace mezi společnostmi. Důležitá bývá například výměna informací v rámci finančních skupin, které mohou zahrnovat banky, stavební spořitelny nebo penzijní a investiční společnosti. Jejich zákazníci vyžadují data ze všech produktů na jednom místě a API management nabízí pro tuto situaci řešení. Jednotlivé společnosti ve skupině bezpečně otevřou svá API ostatním, a to jednotným a standardizovaným způsobem, což umožní velice rychlou a efektivní integraci.

Důležitým motivátorem otevření bank je také direktiva Evropské unie PSD2, která bankám nařizuje umožnit provádění transakcí a přístup k informacím o účtech třetím subjektům. Direktiva byla schválena v říjnu 2015 a členské země od tohoto data mají dva roky na její promítnutí do svých zákonů. V současné době European Banking Authority (EBA) definuje regulatorní technologický standard pro tuto oblast. Jednou z cest, jak tuto direktivu elegantně naplnit, je právě API management.

Co by rozhraní mělo obsahovat?

Zmínili jsme již několik podstatných důvodů, proč by banka měla vytvořit a zpřístupnit rozhraní API třetím stranám. Jak má však samotné API vypadat? Která data a jaké operace otevřít světu? A co je k úspěšné implementaci potřeba? Jako u všech projektů je prvním krokem nastavení cíle – pokud se bude jednat pouze o minimalistické splnění direktivy PSD2, bude složitost projektu zcela jiná, než když se banka rozhodne implementovat rozhraní pro napojení již existujících aplikací třetích stran nebo integraci do skupiny. Podívejme se detailně na výše zmíněné otázky.

Otázku, která data a operace zpřístupnit, by efektivně vyřešila standardizace bankovního API. Ta by výrazně zjednodušila přístup třetím stranám a podpořila jejich motivaci. Vybudovat řešení, u kterého je od počátku zajištěno, že bude široce použitelné, je přirozeně daleko lepší business case než vytvářet aplikaci, kde je nutné řešit napojení u každé banky jinak. Standardní API by také eliminovalo riziko špatně navrženého rozhraní, které by jinak banku mohlo postavit do nevýhodné pozice vůči konkurenci – vývojáři třetích stran pak budou preferovat kvalitnější řešení postavená jinými bankami.

Tento postup navíc stále zachovává i možnost diferenciace. Banka si může udržet svou konkurenční výhodu, pokud se soustředí na další aspekty služby: time-to-market nových API, prémiová API převyšující standard, rychlejší odpovědi, vyšší stabilitu, uživatelsky příjemné a přitom kvalitní zabezpečení, dostupnost 24 x 7 nebo real time operace (například real time clearing).

Jako jeden z inovátorů v přístupu k integraci na českém trhu se otázkou standardizace interních integračních služeb již nějakou dobu zabýváme. Díky přítomnosti našich expertů ve většině tuzemských bank máme unikátní přehled o nejvíce užívaných (či naopak zbytných) integračních službách a tento pohled jsme nyní transformovali do standardního bankovního API. Zmiňme alespoň jednotlivé skupiny standardních klientských API: obecné informace (o pobočkách či bankomatech, kurzovní lístky, sazby), klientská data (vlastněné produkty, transakce, notifikace, obchodní nabídky) a API statistiky (podklad pro monetizaci). Banky však budou muset řešit i standardní API určená pro partnery, kde bude nalezení univerzálního rozhraní náročné vzhledem k velké rozmanitosti služeb, které partneři nabízí.

Může API vydělávat?

Rychlejší adopce API bude na trhu vytvářet stále více příležitostí, jak API monetizovat a získat zpět svou investici, nebo dokonce vybudovat zcela nový zdroj příjmů. Základní požadavky třetích stran na API (například pro zahájení platby) pravděpodobně zpoplatněny nebudou z důvodu platné legislativy, předpokládáme však monetizaci formou takzvaného freemium modelu, kdy se platí za nadstandardní služby, objemy či kvalitu služby.

Provádění plateb přes API navíc povede k nárůstu jejich počtu, a pokud banka v současnosti realizované platby zpoplatňuje, vybere tak více na poplatcích. Mezi prémiovými API zpoplatněnými freemium modelem mohou být například: scan and pay, tax services, accounting services, peer-to-peer payments, credit scoring, e-wallets, insurance, wealth management, loyalty, mobile banking, user verification či user scoring.

Možnosti implementace

Pokud dojde k rozhodnutí bankovní API implementovat, je několik možností realizace. Interní či zakázkový vývoj vlastního řešení umožňuje nejvyšší míru přizpůsobení vlastním požadavkům, je však náročný na analýzu a následný rozvoj. Kromě toho dnes existují i již hotové produkty pro API management, a to jak volně dostupné, tak komerční, cloudové i on-premise. Hotová řešení mají tu výhodu, že umožňují nejen velmi rychle pokrýt základní požadavky (zabezpečení, škálovatelný výkon, monitoring, řízení SLA, transformace dat, napojení na interní systémy), ale nabízejí i různá rozšíření (například vývojářský portál, kde si vývojáři třetích stran mohou konstruovat vlastní API, mají zde dokumentaci, příklady a další materiály). Nevýhodou je zejména cena u komerčních produktů a také jistá svázanost s filozofií daného produktu a jeho tvůrců.

Jaká je situace na českém trhu?

Na českém trhu jsou nyní dvě banky, které se v rámci API managementu posunuly od úvah k realizaci. Zástupcem menších bank je Fio banka, která základní množinu API zpřístupnila v roce 2012. Od té doby ji implementovalo mnoho českých výrobců ekonomického softwaru, což mělo velmi pozitivní dopad na zvýšení počtu SME zákazníků. Druhým zástupcem je pak největší banka na českém trhu, a sice Česká spořitelna, která svůj projekt WebAPI spustila pro veřejnost v roce 2015. Část API, jako například kurzovní lístek, je již v produkčním režimu, část je zatím omezena pouze na přístup k testovacím datům. Ostatní banky se postupně zapojují a otázku API managementu řeší. Že se jedná o zajímavé a aktuální téma, které může znamenat revoluci v bankovnictví, vnímáme i od našich zákazníků, kteří nás s touto problematikou oslovují.