Zná vás vaše auto tak dobře jako váš telefon?

27. listopadu 2018

Ještě ne. Ale proč, když jsou obě věci tak podobné? Mají v sobě internet, umí přijímat GPS a jsou mobilní… Digitální identita je totiž nosným pilířem nového pojetí mobility a zároveň i centrálním prvkem v jeho vyhlídkách na úspěch.

Automobilový svět prochází razantní změnou. Má dlouhé plánovací a designové cykly, a přesto přejímá technologie, které mu ještě před 10 lety byly na hony vzdálené. Moderní a rychle rostoucí svět na internet připojeného vozu si ještě neuvědomuje obchodní výhody, které využívání digitální identity může přinést, ale to se rychle změní. Automobilky musí dát spotřebitelům nejprve okusit těchto výhod skrze budování důvěryhodných vztahů v rámci nových služeb a poskytováním více personalizované a konzistentní zkušenosti. Některé už na tom usilovně pracují.

Connected cars přinesly průlom

I když pro mnoho lidí je připojení auta na internet stále jen rozšířením jeho doplňkové výbavy, jde z pohledu výrobce o generační změnu, a to dokonce takovou, že s ní mění modelové označení nebo generaci auta. Evropská legislativa dala v roce 2014 tomuto odvětví výrazný impulz, když zařadila povinné vybavení aut jednotkou eCall, informující záchranné složky v případě nehody, do každého auta schváleného po březnu 2018 pro provoz na evropských silnicích. Současný digitální vývoj je už ale spíše důsledkem velkého konkurenčního boje mezi výrobci a jde o to, kdo z nich nabídne komfortnější a obsáhlejší koncept digitálních služeb.

Již v prvním kvartálu 2016 bylo v USA uvedeno do provozu více aut s konektivitou než nově registrovaných telefonních SIM karet. Do roku 2020 bude 98 % aut připojeno do sítě a po roce 2025 už jiná auta nebudou. Zdaleka již nejde jen o vyspělý infotainment vozu, ale zejména o služby spojené s mobilitou jako takovou. Řada automobilek již nabízí možnost nechat si zboží doručovat do zaparkovaného auta, umí vám auto najít, nechat umýt, opravit, když jste například odletěli na pár dní do zahraničí. Nicméně s blízkým rozmachem digitálních technologií v autech samotných (kde stávající funkčnosti jsou spíše jen ochutnávka budoucích možností), nástupem elektro aut (kde bude nabídka digitálních služeb a zákaznická přívětivost hrát prim), s rozvojem sdílení automobilů nebo dokonce autonomního řízení se orientace na zákazníka, jeho konkrétní potřeby, návyky a zvyklosti stane důležitou a vyhledávanou vlastností automobilů, která bude muset být podpořena právě jednotnou identitou daného zákazníka.

Digitální identita je klíčová

Výstavba jednoho robustního a bezpečného systému, spravujícího všechny identity, vede k optimalizaci nákladů na straně koncernu, zlepšuje uživatelskou přívětivost (jedno heslo/PIN ke všem systémům/zařízením/autům/funkcím) a otvírá mnoho nových možností, jak pracovat s nasbíranými daty ke prospěchu zákazníka.

V rámci jednotné identity v automobilovém koncernu lze pak dále rozvíjet další myšlenky, jako je například sdílené nastavení aut i mezi značkami (infotainment, poloha sedaček, předvolby rádia, oblíbená místa v navigaci, nastavení služeb...). Nové auto po zalogování zákazníka zjistí všechny potřebné údaje tak, aby se zákazník cítil jako doma.

Služby mobility tedy jsou a budou postaveny na personalizaci a digitální identitě. Ve fyzickém světě je každá osoba jedinečná, s vlastní sadou vztahů, osobními preferencemi, finančním profilem, fyzickými předpoklady a minulým chováním. Tedy atributy, které dnes umíme digitálně posbírat a sloučit. Schopnost rozpoznat jedinečnou identitu každého zákazníka umožňuje firmám přesně účtovat a sledovat platby, permanentně měřit a zvyšovat spokojenost zákazníků a poskytovat jim takovou službu, která má pro jejich klienty největší přidanou hodnotu. Toto skvěle zvládají společnosti, které jsou postaveny na porozumění a využívání chování spotřebitelů (Amazon, Apple, Google).

Je klíčové pochopit digitální ekosystém

Digitální mobilita mění zavedené pořádky, a proto, abychom mohli těžit z její existence, musíme ji pochopit.

Stejně jako je dnes mobilní bankovnictví jednou z nejviditelnějších částí banky a tedy i možný diferenciátor oproti konkurenci, je výbava digitálních služeb auta pracujících s digitální identitou svého uživatele tím prvkem, který budou uživatelé v blízké budoucnosti nejčastěji zmiňovat při sdílení zkušeností s daným typem auta nebo dokonce značkou.

Sekundární vlastností digitální identity jsou možnosti propojit svou identitu s dalšími externími ekosystémy nebo technologiemi (Amazon, Google, Facebook, smart equipments či finanční instituce...). Tím se zákazníkům rozšiřují možnosti, kde, jakým způsobem a na jakém zařízení mohou připravené funkce používat, a zjednodušuje se pak i jejich následná administrace. Příkladem může být propojení služeb Connected Cars s Amazon Alexou, kde zákazník namísto počítače nebo mobilního telefonu může využít virtuální asistentku Alexu. Ta je schopna pracovat s informacemi o stavu vozu (stav nádrže, další garanční prohlídka atp.). Na letošním lednovém veletrhu CES v Las Vegas bylo hned pět zásadních oznámení od firem, jako je Toyota, Lexus, Panasonic nebo Garmin, na téma, jak hodlají integrovat Alexu do automobilů. Automobilka Ford pak ukázala svou představu o tom, jak propojí svět auta a chytrých domácích spotřebičů. Celkově jde tedy o to, nabídnout spotřebitelům natolik personalizovaný zážitek, že se ho již nebudou chtít vzdát.

Digitální identita v Trasku

V Trasku se digitální identitou zabýváme již dlouhou dobu a postupně k ní přidáváme další moderní prvky, které jsou stavebními kameny nových digitálních produktů našich zákazníků. Ve všudypřítomné digitální transformaci, a to napříč odvětvími, má naše spolupráce se zákazníky mnoho podob. Od podpory v přípravě digitálních řešení, následně jejich vývoje až nakonec i schopnosti je provozovat.

Vytváření digitální identity a práci s ní považujeme je za naše klíčové know-how. Díky němu dnes dokážeme sbírat a vytvářet digitální profil z různých prodejních kanálů a touch-pointů a následně poskytovat tato data v reálném čase všem aplikacím a službám, které si je vyžádají. Velmi atraktivní je schopnost našeho řešení Trask Zen ID, které dokáže ověřit uživatele i v procesech, kde legislativa vyžaduje autorizaci pomocí osobních dokladů. Vytěžení všech údajů z dokladů, dokonce i ověření jejich pravosti, shody fotografie a selfie nebo shody mezi dvěma doklady tak může běžet zcela digitálně. A právě díky našemu know-how z oblasti bankovnictví a telca jsme schopni propojit tyto segmenty také se segmentem automotive, který bude během několika let plně digitální a ve kterém se tyto tři světy budou prolínat.