Vzdělávat lze zaměstnance, ale i partnery po celém světě

05. června 2020

Neustálý technologický rozvoj klade na naše bankovní i jiné klienty vysoké nároky na rychlost zavádění změn a na automatizaci i digitalizaci pracovního prostředí i procesů. Mění ale také způsob jejich fungování a vzdělávání. A s efektivním vzděláváním pomáhá naše unikátní platforma eDoceo. Tu v rámci projektu e-START používají zaměstnanci dealerských sítí v 11 zemích světa a urychluje například rollout novinek do distribuční sítě.

Vzdělávání podléhá trendům doby a stává se spíše řízením kvalifikací, rozvoje a udržováním kompetencí zaměstnanců v souladu s dlouhodobou strategií rozvoje společnosti. Vzdělávacích trendů je dnes řada. Mezi ty výrazné patří jeho decentralizace: vzdělávání je řešeno a řízeno z bodu, kde vzniká potřeba, například na úrovni obchodního oddělení, týmů nebo projektů. Takové vzdělávání bývá účinnější, rychlejší a levnější. Zároveň se mohou lépe uplatnit například principy tzv. peer-to-peer learningu.

Efektivní vzdělávání a jeho vylepšování se však netýká jen zaměstnanců, ale i externích partnerů či prodejců. Rychlé, účinné a nákladově efektivní školení pracovníků i partnerů přináší společnostem a institucím řadu pozitiv a umožňuje jim dosahovat svých cílů: uchovávat know-how, rychle inovovat, umět se přizpůsobovat nebo maximalizovat svoji flexibilitu a konkurenceschopnost. Cílem konceptu, který v Trasku vyvíjíme, je ale také to, aby se sami pracovníci chtěli vzdělávat a znalosti opravdu používali a dále rozvíjeli. Právě to může být obtížný úkol i nenaplněný cíl pro některé distribuované obchodní struktury, společnosti s rozsáhlými pobočkovými sítěmi, společnosti využívající externích partnerských či prodejních sítí nebo velké exportéry s importérskými sítěmi po celém světě.

Během více než 20 let vývoje čerpáme ze zkušeností a dlouhodobých spojení s největšími korporacemi ve střední Evropě. Vznikla tak komplexní platforma Trask eDoceo, která například ve Škoda Auto pomáhá vzdělávat prodejce automobilů po celém světě.

Od produktových školení až po nástroje komunikace s koncovými uživateli

Systém eDoceo představuje moderní nástroj k řízení kompetencí a kvalifikací a pomáhá udržovat zaměstnance ve špičkové profesní kondici. Zaměstnavatel tak efektivně a objektivně řídí jejich dlouhodobý profesní růst. Implementací do externí partnerské (prodejní, distribuční) sítě také představuje vysoce efektivní nástroj k řízenému sdílení důležitých informací a znalostí s partnery. Nejde však o pouhé zpřístupnění informací do sítě, ale o celý soubor nástrojů pro aktivní obousměrnou komunikaci. Obsahuje od produktových školení a katalogů přes specifické školicí procesy, kvalifikační cesty a certifikační programy až po nástroje přímé komunikace s koncovými uživateli. Systém také vyhodnocuje úroveň a úspěšnost zapojení jednotlivých částí sítě a po napojení na měřitelné ukazatele výkonnosti umožní vyhodnotit vliv komunikace na výkon sítě či jejích částí.

eDoceo tak obecně společnostem pomáhá s:

  • rychlým digitálním onboardingem zaměstnanců i dlouhodobým rozvojem jejich kompetencí,
  • podporou specializovaných vzdělávacích kampaní,
  • snižováním time-to-market u rolloutu nových produktů nebo služeb,
  • interní certifikací prodejních sítí,
  • řízením nákladů na vzdělávání, zajištěním regulatorních požadavků na zajištění dostatečné kvalifikace pracovníků.

Funguje ale také jako referenční úložiště informací o produktech a může na něm stát i motivační program.

Doporučeno redakcí

SAFe: Hybridní metodika, která dokáže dobře posloužit i enterprise společnostem

Metodika lean vznikla v automotive odvětví jako cesta k minimalizaci odpadu při výrobě, postupně se ale formou agilních metod adaptovala také v oblasti softwarového vývoje. Cesta nasazení agilních metod v enterprise společnostech není zrovna přímočará, ale na část problémů může odpovědět metodika Scaled Agile Framework neboli SAFe.

e-START vzdělává napříč světem

Na platformě eDoceo vznikl pro Škoda Auto i náš ambiciózní projekt e-START. Ten se stal součástí digitálního onboardingu prodejců a aftersales pracovníků dealerů vozů Škoda po celém světě. Ambiciózní a zajímavý je projekt z několika důvodů. Zaprvé je česká automobilka velkým exportérem s importérskými sítěmi po celém světě. Druhým důvodem je její tempo inovací – několikrát ročně představí facelift modelů nebo uvede na trh nový model. Třetím jsou rychlé změny zahraničních trhů. Jde tedy o vysoce strukturovaný obsah. To vše jsme skloubili tak, aby byly informace v e-STARTU vždy aktuální na všech trzích.

Oficiální nástroj pro prvotní vzdělávání nových prodejců a aftersales pracovníků v mnoha zemích

Škoda Brand

 Povědomí o značce, historii, hodnoty a vize.

Škoda Customer Process

Detailní informace o customer procesu s instruktážními videi.

Cars and Accessories

Technické specifikace automobilů, prvky bezpečnosti, koncept simply clever, přehled a vlastnosti infotainmentu automobilů, doplňky a příslušenství.

Knowledge Base

Referenční informace o všech automobilech.

Během necelého roku tak vznikl (včetně integrace na centrální systémy klienta) komplexní systém zajišťující kompletní životní cyklus digitálního vzdělávacího obsahu: od jeho vytvoření a překladů, přizpůsobení pro jednotlivé trhy přes distribuci obsahu jeho konzumentům až po zajištění detailního reportingu a zpětné vazby. To vše při vysokých nárocích na modernost, reprezentativnost a uživatelskou atraktivitu obsahu. Projekt e-START distribuuje uživatelům vzdělávací obsah aktuálně na 11, výhledově na cca 20 trzích po světě. Obsahuje proto unikátní možnost: část obsahu mohou přímo v e-kurzech přizpůsobovat importéři a dealeři jednotlivých trhů. Koncový uživatel (prodejce, technik) tak vždy dostane aktuální, jemu na míru sestavené školení a další důležité informace.

Systém navíc poskytuje reporting, a to na úrovni vedení konkrétního dealerství, na úrovni importérů i lidem ve Škoda Auto, kde tak vědí, jak dochází k přijetí informací a práci s nimi u daných lidí. Právě e-START může být inspirací pro banky: svůj obsah by mohly v rámci customizované platformy a e-kurzů šířit mezi své koncové zaměstnance efektivnější a pohodlnější cestou ve chvíli, kdy to bude potřeba na konkrétním místě či projektu.


Přečtěte si také

Od technologické změny ke kulturní aneb co čeká české banky i byznys

Od technologické změny ke kulturní aneb co čeká české banky i byznys

V lednu se v prostorách centra současného umění DOX+ uskutečnil druhý ročník konference Trask Future Insight zaměřený na technologické a byznysové trendy v nejisté době i v kontextu bankovního prostředí.

Rychlá digitalizace vnitřních i klientských procesů je dnes otázkou dnů

Rychlá digitalizace vnitřních i klientských procesů je dnes otázkou dnů

Online je dnes důležitější než kdy předtím a nástroje pro interní vzdálenou práci se zákazníky, ale především možnými zákazníky, jsou nyní zásadní a mohou výrazně ovlivnit byznys společností.

Největší výzvou světa online hypoték je změna vnímání lidí

Největší výzvou světa online hypoték je změna vnímání lidí

Český hypoteční trh je lidmi vnímaný jako komplikovaný, tudíž jako něco, k čemu potřebují poradce. Někoho z bankovního nebo finančního světa, kdo klienta celým bolestivým a zdlouhavým hypotečním procesem provede.

Trask Virtual Case: Zabezpečený prostor pro digitální výměnu dokumentů a informací s klientem

Trask Virtual Case: Zabezpečený prostor pro digitální výměnu dokumentů a informací s klientem

V době digitalizace je návštěva pobočky časově a administrativně náročným krokem pro zákazníka i poskytovatele. Změna zdravotní pojišťovny či dodavatele energií, refinancování hypotéky, nahlášení pojistné události nebo nabídka produktů novým zákazníkům?

Event stream a další nové přístupy i technologie nastavují integrační paradigma pro 21. století

Event stream a další nové přístupy i technologie nastavují integrační paradigma pro 21. století

Agilita, posun současných páteřních ESB a jejich využití v agilním světě, API microgateway, agilní integrace i razantně nastupující event stream. Aktuálních témat je v oblasti integrace, které se Trask věnuje od samého počátku, mnoho. Do integračních trendů, ale i jejich výhod a úskalí, dal proto nahlédnout Petr Dlouhý, který stojí v čele integrační kompetence již čtvrtým rokem.

SAFe: hybridní metodika, která dokáže dobře posloužit i enterprise společnostem

SAFe: hybridní metodika, která dokáže dobře posloužit i enterprise společnostem

Metodika lean vznikla v automotive odvětví jako cesta k minimalizaci odpadu při výrobě, postupně se ale formou agilních metod adaptovala také v oblasti softwarového vývoje. Cesta nasazení agilních metod v enterprise společnostech není zrovna přímočará, ale na část problémů může odpovědět metodika Scaled Agile Framework neboli SAFe.

Vzdělávat lze zaměstnance, ale i partnery po celém světě

Vzdělávat lze zaměstnance, ale i partnery po celém světě

Neustálý technologický rozvoj klade na naše bankovní i jiné klienty vysoké nároky na rychlost zavádění změn a na automatizaci i digitalizaci pracovního prostředí i procesů. Mění ale také způsob jejich fungování a vzdělávání. A s efektivním vzděláváním pomáhá naše unikátní platforma eDoceo.

Automatizace je v Tatra bance neustálý proces

Automatizace je v Tatra bance neustálý proces

Díky automatizaci Tatra banka nejen neustále snižuje své náklady, ale zároveň zkracuje čas na vyřízení klientských požadavků. Taková jsou slova Michala Satura, Head of Research & Development v Tatra bance, kterého jsme se zeptali na to, jak probíhá automatizace v nejinovativnější digitální bance na světě.

Jak se liší digitalizace českého a rakouského bankovnictví?

Jak se liší digitalizace českého a rakouského bankovnictví?

Ačkoliv mezi českým a rakouským trhem existuje řada odlišností, mají také mnoho společného: od historie přes dobré vztahy a rakouské investice v Česku až po členství v EU.

Rok 2020 ve znamení digitalizace a automatizace

Rok 2020 ve znamení digitalizace a automatizace

Technologie jsou bezesporu nedílnou součástí finančního světa, přičemž mnohé společnosti s jejich aplikací již dávno začaly. Co připravily pro své klienty vloni? A co chystají letos? Právě na to se podíváme.

Proč nasadit robota a který proces k automatizaci vybrat?

Proč nasadit robota a který proces k automatizaci vybrat?

Robotická automatizace procesů (Robotic Process Automation, RPA) zažívá v posledních letech rozmach ve všech odvětvích. Trend, kdy se počítačový program (robot) využívá k ovládání ostatních programů, je v současnosti nejviditelnější v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví.

Technologie pro budoucnost

Technologie pro budoucnost

Jak budou nové technologie ovlivňovat bankovnictví? A které z nich mohou mít v nejbližších letech dopad na to, jak banky fungují a jaké služby nabízejí?