Využití biometrického podpisu (anketa)

04. března 2020

Bezpapírové smlouvy jsou stále populárnější, a to nejen proto, že jsou daleko šetrnější k životnímu prostředí, ale také proto, že jsou pro klienty pohodlnější a bankám šetří náklady za tuny papíru. Zdá se, že podobně to vidí také tuzemské banky, kterých jsme se zeptali právě na to, jak s biometrií pracují v rámci své distribuční sítě.

1    Využíváte nebo plánujete využít biometrický podpis v distribuční síti?

2   Pokud nepoužíváte biometrický podpis a neplánujete ho, proč? A pokud ho používáte, jakou úsporu vám to přineslo? Máte ohlasy klientů a víte jakou metodu podepisování preferují?


Věra Mazúchová

projektový manažer
Modrá pyramida

 1. Ano, v rámci naší distribuční sítě využíváme biometrický podpis.

 2. Cílem bylo především zrychlení a zjednodušení vyřizování klientských potřeb a samozřejmě s tím spojené zefektivnění procesu doručování a zpracování formulářů. Především v oblasti úvěrů, což se nám povedlo. Nejen že jsme tak uspořili náklady, ale hlavně jsme získali zajímavou konkurenční výhodu. Máme nyní ohromný prostor pro rozvoj prodeje našich produktů a služeb a v neposlední řadě i skvělou možnost uzavírat obchody on-line přímo v terénu. V květnu 2018 jsme spustili v tomto procesu Rychloúvěr – se zpracováním žádosti o úvěr do 20 minut. Klient biometricky podepíše žádost, ta je on-line doručena do Modré pyramidy a do 20 minut vyřízena. Klient dostane úvěrové smlouvy, které může také podepsat biometricky. Pravidelně monitorujeme reakce klientů, kteří digitalizaci procesů nesmírně vítají, z reakcí klientů můžeme vybrat: „Vstřícnost, milá komunikace, jasnost, stačí jeden podpis na tablet a nemusí se podepisovat stejný papír třikrát.“ Nebo: „Na stavebním spoření jsem nic neměnila, ale změna příjmení a adresy byla rychlá a nemusela jsem podepsat jediný papír – jen jeden elektronický podpis, což je příjemné.“


Tomáš Tichota 

manažer transformace a strategických projektů UniCredit Bank

 1. Je potřeba rozlišit různé úrovně nebo druhy elektronických podpisů. Od jednoduchých jednorázových kódů přes certifikáty až po plně biometrický podpis pořizovaný na tabletu nebo sign-padu nikoli jen jako obrázek, ale s kompletní detekcí tlaků, rychlostí atd. UniCredit Bank u řady produktů využívá elektronické podpisy. Jejich používání průběžně rozšiřujeme, a plánujeme také implementaci dalších druhů elektronických podpisů. Potřebu zavedení plně biometrického podpisu analyzujeme.

 2. Implementace plně biometrického podpisu je relativně náročná. Pokud lze použít jiné typy elektronických podpisů, není plně biometrický podpis ani potřeba. Nicméně elektronické podpisy mají trojí přínos: jsou pohodlnější a rychlejší, tzn. šetří klientům i bance čas. Šetří také papír a konečně i náklady na archivaci. To mimochodem platí nejen pro jednání s klienty, ale i pro řadu interních procesů ve firmě; i tam má digitalizace značné přínosy. Klienti digitalizaci jednoznačně vítají. Na trhu existuje snad jen několik málo výjimek, kde implementace pro klienta nepřinesly větší pohodlí – starší typy podepisovacích zařízení (signpadů), kde se klientům zobrazuje podepisovaný dokument v malém okénku a malém rozlišení, klient si opakovaně podává zařízení s bankéřem, aby se mohli oba podepsat apod.


Michal Plzák

Head of Multichannel
Raiffeisenbank

 1. Využívání biometrického podpisu aktuálně zvažujeme jako jednu z variant možného elektronického podepisování dokumentů na pobočkách, resp. v distribuční síti.

 2. Zvažujeme i jiné možnosti elektronického podpisu, které by pro banku mohly být efektivnější z pohledu správy, implementace a nutných hardwarových prostředků pro zachycení elektronického podpisu.


Markéta Klučková

manažerka zodpovědná za zvyšování efektivity poboček
Česká spořitelna

 1. V pobočkové síti České spořitelny používáme biometrický podpis. Pro pokladní dokumenty podepisujeme 3 roky na tzv. signpadech. Smluvní dokumenty podepisujeme jeden rok na zařízeních iPad Pro 10,5.

 2. Zavedení biometrie přináší našim bankéřům velkou úsporu času s procesem tisku, dále byl rovněž automatizován proces archivace. Odhadujeme, že zavedení biometrického podpisu nám přináší úspory v řádu milionů Kč za tisk a jiné náklady s tím spojené. Klienti tuto změnu vítají velice pozitivně, své dokumenty mají uložené ve svém e-mailu nebo internetovém bankovnictví George.


Vladimír Klein

Chief Information Officer
MONETA Money Bank

 1. Moneta Money Bank používá biometrický podpis na pobočkách již od roku 2014. Využíváme technologii tzv. signpadů, kdy se klient i bankéř podepisují pomocí elektronické tužky na specializované zařízení (signpad), které tento podpis importuje přímo do dokumentu.

 2. Využívání biometrického podpisu urychluje zpracování smluv a zároveň šetří tuny papírů, které by jinak musely být vytištěny při podpisu klasické smlouvy. Elektronická verze takto podepsaných dokumentů je klientovi k dispozici v jeho Internet Bance (internetové bankovnictví) nebo Smart Bance (mobilní aplikace). V případě, že klient si vyžádá vytištěný dokument, bankéř mu jej samozřejmě na počkání na pobočce vytiskne. Z ohlasů klientů víme, že nicméně preferují biometrický podpis a zaslání podepsaných dokumentů do internetového bankovnictví. Technologii signpadů plánujeme nahradit tabletem iPad, který má větší a kvalitnější obrazovku. Výměna na pobočkách Moneta začne koncem roku 2019.


David Krček

produktový manažer
Wüstenrot

 1. Biometrický podpis zatím nepoužíváme a v tuto chvíli ani neplánujeme využívat.

 2. V rámci digitalizace procesů sjednání produktů chceme fyzický podpis klienta nahradit jinými technologickými procesy. Například u spořicích účtů využíváme podpis prostřednictvím SMS kódu.


Petr Lipenský

programový manažer
ČSOB

 1. Ano, máme pokrytu celou distribuční síť a všechny segmenty

 2. Máme pouze pozitivní ohlasy jak od klientů, tak i bankéřů, klienti tuto formu stále více vyžadují, máme již 70 % smluv biometricky oproti papíru.


Filip Zavřel

vedoucí oddělení Každodenní služby
Air Bank

 1. Air Bank je už od začátku bezpapírovou bankou, klienti na pobočkách podepisují smlouvy na signpadu (zařízení pro elektronický podpis dokumentů). K tištění papírových smluv tak vůbec nemusí dojít, všechny dokumenty podepsané elektronicky mají klienti k dispozici ve svém internetovém bankovnictví. Samozřejmě, pokud si klient přeje, může vytištěnou smlouvu podepsat perem.

 2. Naprostá většina klientů vítá, že má dokumenty k dispozici v elektronické podobě na jednom místě – v internetovém bankovnictví. Prakticky všechny služby (od zřízení běžného účtu i pro nového klienta, sjednání kontokorentu, spotřebitelské půjčky, pojištění a podobně) si může klient v Air Bank sjednat i online, ať už z mobilní aplikace nebo z internetového bankovnictví. V takovém případě se nová smlouva nebo její dodatek podepisuje takzvaným online podpisovým heslem a potvrdí kódem z SMSky nebo přes mobilní aplikaci.


Michal Noha

ředitel odboru podpory prodeje
Raiffeisen stavební spořitelna

 1. Ano, biometrické podepisování v Raiffeisen stavební spořitelně využíváme už od roku 2013. Pomocí biometriky lze u nás vyřídit jak stavební spoření, tak úvěr.

 2. Úspora se pohybuje v řádu několika milionů ročně, které ušetříme za tiskopisy, papír a tisk v tiskárnách. Na úplném začátku tuto metodu preferovalo 10 % klientů, ale aktuálně už je to 62 procent.