Výroba může být SMART i bez robotů

Hype kolem digitalizace výroby je obrovský, ale místo robotů s umělou inteligencí nastupují do výroby spíše jiné technologie. Jejich dopad je však mnohem výraznější. Jak reálně vypadá příchod Průmyslu 4.0 na výrobní linky?

Daniel Pecina, výkonný ředitel pro oblast automotive a zahraniční expanzi, Trask
Daniel Pecina, výkonný ředitel pro oblast automotive a zahraniční expanzi, Trask

Technologie mění podstatu řízení výroby: umožňují plnou integraci všech částí výroby tak, že firma dokáže přejít od dávkové produkce shodných produktů k plně individualizované výrobě jednotlivých kusů na jediné výrobní lince. A to při zachování výkonu a vysoké kvality. Díky digitalizaci celého procesu od návrhu až po finální výrobu lze také mnohem rychleji a častěji uvádět nové výrobky. Příkladem je sofistikovaná výroba v automobilovém průmyslu, která výrazně zkracuje dobu potřebnou k uvedení nových modelů na trh.

Česká technologická firma Trask je partnerem řady zásadních byznysových transformací v Česku. Už 25 let pomáhá digitalizovat finanční sektor a svoje zkušenosti i ověřené technologie postupně využívá v dalších oblastech, jako je právě výroba. „V Trasku se zabýváme digitalizací především dvou oblastí – finančnictví a výroby s důrazem na automotive. Může se zdát, že odvětví od sebe mají hodně daleko, skutečnost je ale jiná. Pro jejich digitalizaci a inovace, které mění zavedený svět těchto sektorů, se používají stejné technologie,“ vysvětluje výkonný ředitel pro oblast automotive a zahraniční expanzi Daniel Pecina.

Firma stojí za řadou ryze digitálních produktů českých bank, konceptem Connected Cars nebo projekty rozšířené reality v automobilce Škoda Auto, které s digitalizací a inovacemi pomáhá od roku 2008. Jde o projekty, jež mění podstatu fungování daného oboru.

Jak by měla digitalizace probíhat:

ELIMINACE ZDRŽUJÍCÍCH PROCESŮ

Prvním krokem je skenování papírů od dodavatelů a automatizace administrativních procesů – tedy nahrazení procesů zdržujících logistiku a výrobu. Příkladem je proces odbavení kamionu: nově se řidič může odbavit digitálně dřív, než vůbec vjede do továrny. Tím lze výrazně omezit zdržování při vykládce, a výrazně tak zvýšit kapacitu návozu kamionů (až o stovky denně a při zachování stejného prostoru).

Automatizace těchto procesů probíhá za použití zavedených technologií, jako jsou document management a business process management, ale i pomocí robotů – tedy softwarových robotů/agentů (RPA, Robotic Process Automation), kteří dokážou v grafických rozhraních výrobních a logistických systémů simulovat práci uživatele a zautomatizovat tak interakci člověka s daným systémem.

DIGITALIZACE UDÁLOSTÍ VE VÝROBĚ

Dalším krokem je začít sbírat data ze zařízení ve výrobě, kde je z principu velmi heterogenní prostředí. Je potřeba přizpůsobit i IT architekturu (mluvíme o tzv. event-driven architektuře): propojit systémy, které nebyly navrženy pro vzájemnou interakci a které lze jen obtížně upravovat (včetně legacy systémů). Takzvaná manufacturing integration platform (MIP) dokáže propojit jednotlivé systémy a zařízení mezi sebou, umožní jim na sebe vzájemně reagovat, a firma tak získá nástroj pro vytvoření vysoce dynamického a flexibilního prostředí, které lze centrálně řídit.

PŘIPOJENÍ IOT ZAŘÍZENÍ

Na novou integrační platformu lze pak začít napojovat nejen výrobní a logistické systémy, ale také čidla a IoT zařízení. Ta jsou schopna sbírat nebo zpracovávat data z konkrétních výrobních částí. Vzniká ekosystém propojující digitalizovanou výrobu od jednotlivých senzorů přes celé výrobní linky až po shopfloor a topfloor ERP systémy.
Zatímco ještě nedávno byly systémy řízení linek i linky samotné uzavřenými systémy s izolovanými a špatně přístupnými daty, současné technologie umějí dodat komplexní pohled na celý výrobní proces s velmi detailní granularitou dat – někdy je označován jako digital twin (digitální dvojče) výrobního procesu.

ZAHRNUTÍ LIDÍ DO SÍTĚ

Samotné získání detailního digitálního pohledu ale nestačí. Součástí výroby jsou i pracovníci, kteří musejí v nově vzniklém a komplexním světě fungovat. Na řadu tak přichází něco, co lze nazývat virtuálním pracovištěm operátora.

Jak se komplexita výroby zvyšuje a vyráběné kusy individualizují, je potřeba pracovníkům mnohem více napovídat, co právě mají na lince před sebou a co se od nich v danou chvíli čeká. Místo dřívějších papírových instrukcí, určujících například pořadí a další detaily montáže, má každý pracovník na lince vlastní obrazovku. Virtuální pracoviště je dashboard poskládaný z prvků, které pracovník potřebuje v danou chvíli vidět: různé alerty, snippety informací, aplikace a návody. Výsledkem není „statický semafor“, ale dynamický puzzle, který se okamžitě a přehledně přeskládá podle aktuální situace – například dokáže okamžitě zobrazit detailní informace k nestandardní situaci ve chvíli, kdy některý senzor zjistí anomálii.

PROPOJENÍ DODAVATELSKÝCH ŘETĚZCŮ

Po úspěšné digitalizaci jedné výrobní linky je potřeba digitalizovat a propojit i všechny ostatní napojené výrobní linky a systémy. Ideálně i linky a logistické systémy jednotlivých dodavatelů. Propojený ekosystém tak umožňuje firmě rychle reagovat na různé situace. Například pokud má kamion s díly problémy na cestě, systém se to dozví okamžitě a je schopný automaticky analyzovat dopady na výrobu, přeplánovat výrobní linku a dynamicky změnit i instrukce pro operátory.


V pokročilých digitalizovaných systémech může být do jednoho celku připojena i prodejní a servisní síť. Při selhání konkrétního výrobku na trhu se tak otevře možnost zrekonstruovat jeho výrobní proces a odhalit možnou chybu. Díky tomu lze výrobek rychleji opravit a ihned zoptimalizovat výrobu a předejít obdobným situacím v budoucnu.
Technologie, kterou například Volkswagen nazývá Digital Production Platform, umožňuje integraci jednotlivých výrobních linek a provozů mezi sebou, ale také celých továren a dodavatelsko-odběratelských řetězců. Výsledkem takové integrace je schopnost trackovat stav výroby i kvalitu a původ součástek v celém životním cyklu výrobku nehledě na to, kdo danou součástku vyráběl.


Všechny popsané technologie se už v reálném byznysu používají, navíc jsou ověřené, a stačí je tak „pouze“ implementovat. Společnost Trask, která od roku 1994 stojí za technologickými inovacemi v Česku i v zahraničí, dokáže díky vlastním zkušenostem a realizovaným projektům společnostem poradit, kde začít, a ukázat jim konkrétní přínosy digitalizace. Právě ta zásadně mění jejich dnešní myšlení.

Tento článek vyšel ve čtvrtletníku Forbes NEXT jaro 2020.


Mohlo by vás zajímat

Adopce digitálního dvojčete je nejlepší rozhodnutí, co dnes můžete udělat

Digitální dvojče je virtuální výrobek, který je replikou výrobku, systému nebo procesu. Popisuje zajímavé vlastnosti reálného (byť ne nutně hmotného) objektu a je od svého skutečného protějšku neodlučitelný. Jednodušeji řečeno jde o hi-tech propojení mezi reálným a digitálním světem.

Budoucnost nečeká: kultury, technologie i byznys se rychle mění. K inovacím ale nejsou potřeba sci-fi technologie

Čeká ekonomiku prorokované zpomalení a její krize, nebo naopak poroste? Otázka ohledně nejisté budoucnosti, která napříč světem neměla jasnou odpověď, je nyní zodpovězena.

Díky rychlé registraci pomocí našeho řešení ZenID mohou lidé digitálně investovat za pár minut

Jednomu z největších obchodníků s cennými papíry v Česku jsme pro novou digitální platformu pro robotické investování pomohli vybudovat snadný a automatizovaný registrační proces.

Kontaktujte nás

Na váš byznys se dokážeme podívat z jiné perspektivy. Proto můžeme přijít i na nová řešení, která dokážeme jasně popsat, rozpracovat a navrhnout jejich technickou realizaci. Originální nápad je totiž na začátku každého dobrého byznysu. Díky zkušenostem rychle poznáme, v čem chcete a potřebujete pomoci.

Domníváte se, že jsme porušili etická pravidla?
Dejte nám vědět.