Vypněte starý e-learning! Je čas řídit kompetence

26. dubna 2016

Stejně rychle jako se zvyšují požadavky zákazníků směrem k digitálním službám typu internetového bankovnictví, mění se i požadavky zaměstnanců na interní systémy. Moderní generace learning management systémů umožňuje HR oddělením zaměstnance nejen školit, ale skutečně řídit a sledovat jejich profesní rozvoj. Zároveň nabízí rozhraní, které neodradí ani mladé uživatele zvyklé na intuitivní aplikace a služby.

Změna přístupu k řízenému vzdělávání zaměstnanců je jedním z velkých témat tohoto roku. Reaguje totiž hned na několik sílících trendů současně. V první řadě jde o dovršení přirozeného technologického cyklu – po 10 až 15 letech od nasazení předchozí generace LMS přichází vlna jejich modernizace napříč všemi odvětvími. Podle Gartneru budou CIOs středních a velkých firem právě v letošním roce aktivně hledat nové dodavatele. V uplynulých letech se však současně zásadně změnily jak požadavky zaměstnavatelů, tak samotných zaměstnanců, externích dodavatelů a partnerů, kteří systémy využívají.

Do firem nastupuje takzvaná generace Y, tedy lidé narození na přelomu 80. a 90. let minulého století. Ze svého každodenního života jsou zvyklí zcela přirozeně využívat internet a multimédia a pracují se špičkovými aplikacemi od Applu či Googlu. Také v roli zaměstnanců proto poptávají přátelštější a přehlednější systémy, než jaké byly přijatelným standardem před pěti či deseti lety. HR by těmto požadavkům mělo vyjít vstříc, a to nejen proto, že je moderní pracovní prostředí pro mladé zaměstnance přitažlivý benefit. Uživatelská přívětivost je neodmyslitelným základem pro to, aby interní vzdělávací systém vůbec plnil své základní funkce.

Dokazují to i naše vlastní zkušenosti z praxe, které jsme v posledních 15 letech získali při vývoji našeho vlastního systému eDoceo. Nelze zkrátka povinně nadělit svým zaměstnancům nepřehledný a zastaralý systém s tím, že si prostě zvyknou, a očekávat dobré výsledky. Ve skutečnosti se pak uživatelé zpravidla naučí systém kreativně obcházet, případně se v kolektivu selektují jednotlivci, kteří práci s ním obstarávají za ostatní. Výrazně klesá efektivita, vytrácí se kontrola a v konečném výsledku může dojít i k růstu fluktuace zaměstnanců.

Jak má tedy LMS vypadat?

Více než kdy dřív jsou ve spojení „learning management system“ podstatná poslední dvě slova – management a systém. Samotným vzděláváním totiž vše teprve začíná. Na začátku tisíciletí měly LMS obvykle podobu jednoduchého e-learningu a motivací pro jejich nasazení bylo převážně splnění nezbytných legislativních požadavků. A to co nejlevnější, nejrychlejší a nejpřehlednější formou. Zejména šlo o školení řidičů nebo školení bezpečnosti práce. K tomu však postupně přibyly další důležité vrstvy. Přehled o vzdělání nových zaměstnanců, plánování dalšího vzdělávání, shromažďování výukových materiálů, kontrola kvalifikace externích dodavatelů nebo řízení dovedností.

Ve své moderní inkarnaci dnes LMS systémy z pohledu zaměstnance často připomínají hru. V eDoceo například může zaměstnanec na škále od 0 do 100 názorně sledovat, jak se posouvá z juniorní na seniorní pozici. Ví, jaká školení a kurzy musí absolvovat, jaké certifikáty získat, na kolika projektech musí pracovat a kolik jich musí sám řídit, aby dosáhl další „úrovně“. Má tak jasnou motivaci a jasný cíl, přičemž HR oddělení si může samo nastavit, co přesně se při jeho „level-upu“ stane. Nejde tak jen o rovinu vzdělání (škola, školení, certifikáty), ale také o sledování dovedností získaných praxí.

To vše umožňuje společnostem dosáhnout mety nejvyšší, tedy objektivně řídit kompetence. A to jak retrospektivně, tak plánovaně do budoucna. Mají nejen přehled o vzdělání zaměstnanců, ale sledují postupný vývoj jejich dovedností, jejich senioritu a kvalifikaci, vidí projekty, které mají úspěšně za sebou. Nemusí spoléhat jen na „dojmy“ vedoucích pracovníků. Zatímco v minulosti převládala řešení pasivní, v nejjednodušší formě zastupovaná prostě tabulkou v Excelu, současné systémy jsou aktivní a kombinují všechny popsané možnosti dohromady. Pomáhají plánovat, umožňují sledovat výkonnost v podobě automatizovaných manažerských reportů nebo stanovovat cíle a KPIs.

LMS v bankovnictví

Každá společnost má samozřejmě trochu jinak seřazené priority. Zatímco pro některou je nejdůležitější přehledná a odkudkoliv dostupná mediatéka coby databáze všech vzdělávacích materiálů, jinde stojí na vrcholu pyramidy centralizovaný katalog všech školení, který umožňuje řídit rozpočty i workflow a poskytuje přehled o cenách a nákladech. Podíváme-li se konkrétně na odvětví bankovnictví a finančních služeb, jedním z nejčastějších příkladů využití je dohled nad vzděláváním externích partnerů, kteří nabízejí a zprostředkovávají finanční produkty.

Jelikož jde o velmi citlivé, sledované a také vydatně regulované odvětví, musí mít prodej na starosti lidé, kteří produkt důvěrně znají. Jde zároveň o oblast, kde dochází k neustálým změnám, je třeba školit rychle a mít perfektní přehled o edukaci partnerů. Moderní e-learning jako součást většího propojeného LMS systému to umožňuje dělat velice efektivně. Počítá se přitom i s kombinací prezenční a online formy (tzv. blended learning) školení, neboť v případě některých kurzů vyžaduje zákon osobní přítomnost a certifikovanou místnost.

Právě s ohledem na tuto potřebu patří mezi klienty eDoceo například Česká pojišťovna, UniCredit Bank, Raiffeisen stavební spořitelna nebo Českomoravská záruční a rozvojová banka. Kromě dohledu nad kompetencemi externích dodavatelů službu využívají také školení pracovníků na pobočkách, ke kariérnímu plánování nebo ke zpracování informací o kvalifikaci nových zaměstnanců. Do budoucna se počítá s rozšířením eDoceo také o oblast talent managementu a náboru nových zaměstnanců. Půjde například o elektronické testování velkého množství kandidátů ještě před samotným pohovorem, automatizované zadávání a vyhodnocování úloh, kontrolu kvalifikace a podobně.

Zajímavou možností je i částečné zpřístupnění edukativního obsahu klientům. Ve chvíli, kdy banka či jiná instituce disponuje videonávody umístěnými v cloudu, není důvod nepustit k nim kromě proškolovaných zaměstnanců také koncové zákazníky. Ti se tak mohou jednoduše naučit ovládat internetové či mobilní bankovnictví nebo získat informace o komplikovanějších produktech.

Podle čeho vybírat?

Již bylo zmíněno, že intuitivní rozhraní a přátelské uživatelské prostředí je důležitým předpokladem k úspěchu. V tomto ohledu je třeba myslet i na to, že jeden systém bude používat široké spektrum uživatelů – od generálního ředitele po pokladní, od kmenových zaměstnanců po externisty. Musí proto být především přístupný a nabízet dostatečnou modularitu a možnosti přizpůsobení. Prakticky všechny LMS systémy nové generace zahrnují prvky cloudu, jsou však k dispozici i v podobě in-house řešení.

Dodavatele lze rozdělit v zásadě do tří kategorií, které se liší zejména mírou individualizace. Na jedné straně jsou extrémně nákladná a implementačně náročná řešení, která pokrývají téměř všechny procesy uvnitř společnosti. Protože je však learning management jen jejich dílčí součástí, zpravidla neumožňují řešit pouze tuto konkrétní potřebu, nejsou příliš pružná a pozornost vývojářů je primárně upřena jinam. Zlatou střední cestu reprezentuje právě nová verze eDoceo, lokální produkt s globálními ambicemi. Jde o specializovaný produkt, který se upravuje každému klientovi na míru, implementace však zároveň není nijak náročná. Výhodou je možnost využívat jen to, co společnost reálně využije, a přizpůsobení řešení velikosti zákazníka i sektoru jeho podnikání. Posledním typem jsou pak úsporná „krabicová“ řešení bez možnosti individuálních úprav a pokročilých funkcí, která uspokojí jen nenáročné uživatele.

Přirozenou součástí systému pro řízení vzdělávání je také dodávání obsahu. Ten se velmi často vytváří na míru a obvykle má klient k dispozici také rozhraní pro tvorbu vlastních materiálů. Záběr obsahu zpravidla sahá od unifikovaných kurzů bezpečnosti práce, přes školení zaměřená na kancelářské programy nebo výuku jazyků, až po specializované produktové návody. Je vhodné si prověřit, o jaké partnery se při zajištění didaktického obsahu daný dodavatel opírá. Například kvalitní videonávody prokazatelně pomáhají zvyšovat efektivitu práce – mnozí zaměstnanci se ostýchají požádat o radu některého z kolegů, ochotně si však najdou potřebné informace ve videu.

Ptáte se, zda by ve vaší společnosti mělo nasazení takového systému smysl? Learning management je výhodný pro jakoukoliv firmu, která má ze zákona povinnost školit a vzdělávat své zaměstnance. Nová generace těchto služeb však přináší příležitost získat mnohem víc než jen klid od úředníků. Pomáhá udržovat zaměstnance ve špičkové profesní kondici, efektivně a objektivně řídit jejich profesní růst a dokáže se postarat i to, aby váš byznys netrpěl kvůli nekvalitním dodavatelům. A čím více uživatelů, poboček a typů produktů firma má, tím více pozitivních přínosů přibývá.