u:Sign framework: Bezpapírová budoucnost v jednom balíčku

11. července 2018

O konceptu bezpapírové kanceláře (paperless office) se napsalo mnoho a podle studie společnosti McKinsey patří přechod na budoucnost bez papírů mezi konstantní a dlouhodobé cíle u 92 % firem. Výhody jsou zřejmé: menší náklady, nižší chybovost, zrychlení interních procesů i nižší ekologická zátěž. Paperless koncept je také prvním krokem digitální transformace. Otvírá příležitost pro další zásadní obchodní inovace jako je automatizace procesů za pomoci umělé inteligence, digitální podpisy, multikanálová komunikace či procesní inteligence a analytika.

V Trasku jsme již úspěšně implementovali bezpapírovou budoucnost do společností z oblasti bankovnictví a leasingu. Naše řešení podepisují 750.000 dokumentů měsíčně. Nyní zavádíme v jedné z největších společností z oblasti distribuce energií systém pro digitalizaci firemních procesů – jde o uživatelsky komfortní řešení pro elektronické podepisování dokumentů. Rozšiřujeme tak nabídku na další subjekty, které mají potenciál využít výhod paperless přístupu.

Jádrem dodávky je tzv. u:Sign Framework. Jedná se o vzájemně propojený systém nástrojů a postupů, které nabízí elektronické (i biometrické) podepisování v mnoha variantách, jednoduché workflow, integrační vrstvu a napojení na úložiště dokumentů. Toto řešení implementujeme za podmínek splnění legislativních požadavků pro konkrétní obor nebo oblast činností.

Kromě vyladěné serverové části nabízíme uživateli přehledné uživatelské prostředí, v němž je přístup ke všem dokumentům, které čekají na jeho podpis. Samozřejmostí je funkce odloženého podpisu – více podepisujících osob v různých časech. Pokud neexistuje vytvořená šablona pro konkrétní dokument, lze využít funkce „sign anywhere“ a podpisy umístit vždy na konkrétní místo.

u:Sign Framework proto dokáže pokrýt různorodé procesy (personální, správní, prodejní, majetkové, smluvní) bez ohledu na to v jakých systémech vlastní dokumenty vznikají.

Provoz takového řešení vždy záleží na každé organizaci. u:Sign lze implementovat on-premise, nebo poskytujeme kompletní outsourcing celého řešení (u:Sign jako služba).

Funkcionalita u:Sign řešení:

  • Elektronické podpisy: komponenta zajišťující vytváření elektronických podpisů – s využitím Biometrické podpisy – komponenta zajišťující biometrické podepsání dokumentu (s využitím signPadu nebo tabletu schopného snímat biometrická data)
  • Workflow: nabízí možnost přípravy jednoduchých procesů, úkolů, metodických postupů.
  • Bot: podporuje automatizované činnosti v rámci přípravy dat nebo i v komunikační a administrativní oblasti.
  • Integrační vrstva: má na starosti komunikaci s okolními systémy. Tzn. příjem dokumentů ze zdrojových systémů (ERP, HR, CRM, …) ukládání podepsaných dokumentů, ověřování uživatelů a další technologické požadavky.
  • Databáze: ukládání konfiguračních a provozních informací a podepisovaných dokumentů.
  • Moderní uživatelské rozhraní: responzivní design, multiplatformní.

Doplňkové moduly k implementaci:

Systém eStamp, který pokrývá celý životní cyklus dokumentu v kontextu dlouhodobého ukládání. Jde o především o pravidelné přerazítkování, vytváření balíčků a práci s DMS systémem.

Aplikace ZEN ID pro automatické vytěžování Osobních dokladů (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz) včetně ověření pravosti, detekce podvodů, rozpoznání obličeje, video kontrol atd..

Systém eDoceo, který je určen k rychlé formě elektronické vzdělávání v případě zavádění nových procesů/aplikací.

Trask AML je procesní řešení pro problematiku online odhalování znaků praní špinavých peněz