UCB získala nové zákazníky přes online půjčku poskytnutou třetími stranami

01. září 2016

POTŘEBA: Jak jako obchodní poradce oslovit zákazníky, kteří nepřijdou na pobočku?

Trh za trhem se obrovskou rychlostí digitalizuje. Ani trh s bankovními produkty není výjimkou. V UniCredit Bank dobře chápou, jak důležité je získávat nové klienty. Z velké části se tak děje přes spolupracující obchodní poradce (3d Party). Ti ale potřebují oslovovaným lidem nabídnout jednoduché, moderní řešení. Ideálně přes digitální kanály. Moderní klient prostě nemá zájem chodit na pobočku. Proto se Unicredit Bank obrátila na nás.

Zadáním bylo maximálně zrychlit a zjednodušit uzavření Presto půjčky tak, aby si vybraní klienti třetí stran mohli od UniCredit Bank půjčit peníze on-line, s minimálním úsilím a bez nutnosti kamkoli chodit a podstupovat únavný administrativní proces. A to i tehdy, pokud klient třetí strany s podobnou on-line službou nemá dosud žádnou zkušenost.


ŘEŠENÍ: Půjčte klientům třetích stran on-line přes chytré a intuitivní řešení Strategic Partnership

Jak to funguje? Poradci spolupracující s UniCredit Bank zašlou klientům třetích stran e-mail s odkazem na aplikaci, skrze kterou si mohou ihned půjčit. Mohou tak snadno a efektivně oslovovat přesně definovanou skupinu klientů od třetích stran s předschválenou půjčkou.

Každý klient dostane e-mailem nabídku navrženou přesně pro něj a v aplikaci pak vše vyřídí on-line, bez čekání, bez jediného kroku navíc a odkudkoli – třeba během polední pauzy nebo z pohodlí domova. Stačí k tomu pouze výpis z účtu, dva osobní doklady (a připojení k internetu).

Aby klient nemusel během procesu složitě dohledávat adresy (například zaměstnavatelů), jejich zadávání mu usadní a urychlí našeptávač. Automaticky generovaná dokumentace mu zase pomůže vyřídit administrativní záležitosti na pár kliknutí.

Poradci spolupracující s Unicredit Bank skrze aplikaci získávají data o klientech. To jim umožňuje jak personalizovat nabídky, tak si připravit půdu pro následné osobní jednání s klientem.

Naše řešení Strategic Partnership tedy představuje jak atraktivnější a pro klienta zajímavější způsob uzavírání smluv s bankou resp. třetími stranami, tak i nový digitální kanál pro třetí strany (poradce). Jde o moderní způsob uzavírání smluv s bankou, než jak je tomu u konkurenčních produktů a/nebo jiných bank.

Hlavní přínosy našeho řešení pro Unicredit Bank...

 • Moderní rozhraní zvyšující možnosti spolupráce s třetími stranami
 • Nabídka personalizované Presto půjčky pro přesně definovanou skupinu klientů od třetích stran
 • Současný prodej osobních účtů (pokud si klient zažádá o půjčku, automaticky se mu k ní vytvoří osobní účet U-konto)
 • Přístup k relevantním klientským údajům vyplňovaným samotnými klienty
 • Zabezpečení dat díky autorizačním a autentizačním SMS zprávám zasílaných klientovi
 • V případě potřeby možnost vyžádat si od klienta opětovné nahrání nebo doplnění chybějících kopií dokladů, pokud neodpovídají požadavkům banky
 • Konec papírování a dohledávání klientských údajů. Banka může přímo přes aplikaci požádat a informovat klienta o veškeré dokumentaci, která souvisí s žádostí o půjčku; aplikace tyto dokumenty přímo generuje a páruje s aktuálními údaji od klienta
 • Automatizované schválení a podepsání smluvní dokumentace (teprve poté vstupuje do procesu bankovní back-office pracovník, který dává pokyn k čerpání úvěru)
 • Usnadnění a zrychlení práce bankovního back-office personálu v části aplikace, k níž má back-office přístup

... a pro její potenciální klienty

 • Rychlost a jednoduchost: Ke sjednání půjčky klientovi stačí pouze dva doklady totožnosti, výpis z účtu nebo smlouva o jeho vedení a telefon, počítač nebo jiné zařízení s přístupem k internetu
 • Intuitivní vedení: aplikace provádí uživatele celým procesem žádosti o půjčku až po podpis smlouvy a napovídá mu, co je ve kterém kroku třeba udělat
 • Osobní přístup: Každý klient dostane unikátní nabídku na míru (s vlastním ID)
 • Transparentnost nabídky: Jednoduchá a přehledná kalkulačka umožňuje klientovi navolit si nejen výši půjčky (v předschváleném limitu stanoveném bankou), ale i dobu splácení
 • Možnost nižší splátky skrze pojištění možnosti splácet, které klient může uzavřít přímo v aplikaci (čímž si výrazně sníží úrokovou sazbu)
 • Okamžité odpovědi na otázky: Klient se může přímo v aplikaci obrátit na banku s dotazy nebo si zobrazit podrobnosti nabízené půjčky
 • Asistence: Při vyplňování údajů klientovi pomáhá našeptávač adres a zaměstnavatelů
 • Osobní účet U-konto, který se automaticky vytvoří současně s uzavřením smlouvy o půjčce a na který mu banka pošle půjčené peníze
 • Klient nemusí žádost o půjčku dokončit – rozpracovanou žádost si může uložit a kdykoliv se k ní vrátit, aby pokračoval tam, kde skončil. Všechny vyplněné údaje jsou zachovány
 • Veškerou dokumentaci související se žádostí o půjčku má klient k dispozici a ke stažení (při podpisu žádosti i uzavírání smlouvy, prostě kdykoli potřebuje)
 • Klient může kdykoliv před podpisem smlouvy žádost o půjčku zrušit, a to bez jakýchkoli dalších závazků.

Naše cesta k řešení

Nejzajímavější – a zároveň nejsložitější – výzvou v tomto projektu bylo vytvoření opětovně použitelného konceptu řešení určeného především pro podporu prodeje produktů s třetími stranami.

Kromě toho jsme se soustředili i na další důležitý požadavek ze strany banky: vyhovět všem bezpečnostním a právním nárokům a podmínkám, a současně zachovat aplikaci uživatelsky co nejjednodušší a nejpřívětivější.

Oba tyto náročné úkoly se nám podařilo úspěšně zdolat.

Závěr

Naším úkolem bylo vybraným klientům, které pro Unicredit Bank oslovují třetí strany, nabídnout vcelku běžný produkt zajímavou formou a inovativně. Cílem bylo zjednodušit a zrychlit sjednání půjčky pro nové potenciální klienty UCB. Díky on-line řešení, které představuje naše aplikace Strategic Partnership, jsme tyto podmínky splnili.

Aplikace Strategic Partnership pro UniCredit Bank kromě praktických (a měřitelných) výsledků představuje i další přidanou hodnotu, kterou sice vyčíslit nelze, ale z dlouhodobého hlediska je neméně důležitá: banka skrze aplikaci vyslala ke svým spolupracujícím partnerům jasný signál ve smyslu „Vážíme si vaší práce pro nás a respektujeme váš čas a potřeby. Proto děláme vše proto, abyste mohli naše služby nabízet dále co nejjednodušším a maximálně pohodlným způsobem. Důkazem je aplikace Strategic Partnership. S námi jste o kousek dál před ostatními.“

Jsme rádi, že naše aplikace pomohla zjednodušit a zpříjemnit fungování partnerské síti UniCredit Bank a přispět ke vnímání značky banky coby inovátora na bankovním trhu.