Trendy v on-line bankovnictví

19. září 2017

Jaké jsou trendy v on-line bankovnictví? To je špatná otázka. On-line bankovnictví je příliš úzký koncept. Z on-line banky se musí stát digitální banka. Digitální bankovnictví je výrazně více než on-line a mobilní bankovnictví. Je to rozšíření bankovních služeb za hranici mobilů a webu směrem ke klientovi. Je to posun banky do oblastí, kde se dosud nenacházela. Tento posun se právě odehrává, bude rychlý a bude náročný z pohledu změn v IT a zavádění nových systémů.

Zásadním trendem nastávajících let (možná ale spíše měsíců) bude další prolínání digitálního bankovnictví do dalších zařízení/aplikací a hlavně do dalších situací. Pojem on-line banking, označující internetové a mobilní bankovnictví, je už vlastně označení historické. Moderní banka dnes nabízí přístup do banky například prostřednictvím chytrých hodinek. V budoucnu se bude okruh zařízení rozšiřovat (např. auto jako peněženka, kde platíte za služby na čerpací stanici zamáváním ruky před rádiem, které si jako autorizační prvek sejme obraz vašeho krevního řečiště na dlani).

Do „on-line bankovnictví" je potřeba dnes zařadit dostupnost API rozhraní (např. pro zadání platby, získání výpisu z účtu, náhled zůstatku, kurzovního lístku, nejbližšího bankomatu, sjednání pojištění či úvěru atd.) – dostupnost těchto API urychlí PSD 2 direktiva, ale už dnes je některé banky nabízí. Mluvit v takové chvíli o on-line bankovnictví je nepatřičné až matoucí, a proto potřebujeme širší pojem – digitální bankovnictví. Díky API tak ve výsledném efektu banky protáhnou svoji digitální prezenci do aplikací třetích stran – a tyto aplikace tak logicky rozšiřují jejich postaru označované „on-line bankovnictví“ o možnosti, které banka sama nikdy nevyvine. Digitální banka budoucnosti bude ta, která bude mít největší ekosystém aplikací, webů, chytrých zařízení apod., přičemž žádná banka nemůže tyto věci vyvíjet sama – bude se muset otevřít a spolehnout na partnery, ale třeba i konkurenty v rozšiřování svého ekosystému.

Customer experience, bezpečnost a další trendy

Další velké, dlouhodobé téma je customer experience. Více než o líbivost designu jde především o ergonomii a výrazné zjednodušení (zefektivnění) ovládání pro klienta. Třeba náhled na zůstatek pomocí widgetu v telefonu / chytrých hodinkách, který i bez přihlášení zobrazí zůstatek na účtu (ve formě procent), dokáže ušetřit uživateli zbytečné hlášení do aplikace. Z pohledu snadnosti použití je klíčová bezpečnost – konkrétně nabídka „dostatečně dobré, ale ne přehnané“ bezpečnosti. Použití otisku prstu pro login do mobilní banky na telefonech je velkým krokem kupředu. Naopak zpátečnicky se jeví doplňování login procedury o další složité faktory zabezpečení (např. ve formě smart klíče – taková procedura vyžaduje mít spárovaný autorizovaný telefon, znát svojeklientské číslo, zadat jedno heslo na počítači, přeběhnout k telefonu, odemknout telefon a tam ve smart key aplikaci zadat další (jiné) heslo – to vše pro pouhé přihlášení k internetovému bankovnictví).

Velkým trendem je poskytování ucelenějšího pohledu na finance než pouze ve formě transakčního výpisu. Výpis transakcí lze obohatit o další informace: poznámky, tagy, automaticky či ručně přiřazené kategorie, klíčové události finančního života i relevantní doporučení vztahující se vždy kontextově k danému momentu – příkladem může být upozornění na to, že na začátku každého měsíce uživatel posílá jistou částku někam (nájem) a tento měsíc uživatel zapomněl. Na jednom místě lze zobrazit více produktů a poskytnout analytický pohled na finance klienta, na jeho styly utrácení, nabídnout mu prognózy vývoje jeho financí, srovnání s jemu podobnými občany a ve výsledku prezentování finančních rad a poradenství celkově (tzv. personal finance management – PFM).

Změnu přinese PSD 2

S příchodem direktivy Evropské unie nazvané PSD 2 v roce 2018 (avšak věříme, že některé banky se budou snažit předběhnout trh a přijít s něčím již v roce 2017) se výrazně změní pohled na on-line bankovnictví – standardem se stane multibanking – tj. ovládání všech účtů klienta (vedených v různých bankách) z jediného on-line bankovnictví. To umožní i výrazně větší relevantnost celkového pohledu na finance, finanční analytiku a poradenství. Bude zajímavé sledovat, jak banky obstojí proti fintech konkurenci, která určitě nabídne obdobné služby. Multibanking (nebo pokročilejší multibanking ve formě PFM) může výrazným způsobem ovlivnit roli bank, protože řada z nich spadne do pouhé role poskytovatele produktu používaného prostřednictvím multibankingu jiné banky. Dopady jsou zřejmé: ztráta kontaktu s klientem, ztráta schopnosti klientovi radit a doporučit mu produkty, komoditizace produktů, extrémní tlak na marži.

One-click to No-click

Z pohledu platebního styku je dnes již plným standardem podpora QR platby, fotografování složenky, uložení šablon a pojmenování často zadávaných protiúčtů. Inovace se objevuje v dalším zjednodušování platby (mobilní platby, instantní platby, platby pomocí jiného identifikátoru příjemce, než je číslo účtu – např. mobilní číslo, facebooková identita, NFC telefon-to-telefon apod.). Cílové řešení vede od one-clik k no-click payment systémům, kde klient platbu zadává a autorizuje přímo konzumací služby (např. Uber nebo zadání platebního příkazu chytrému zařízení hlasem). Velkým trendem je použití mobilu jako platební karty (bohužel zatím dostupné v CZ jen pro OS Android) a v budoucnu lze očekávat prudký rozvoj plateb prováděných přímo věcmi (viz IoT – Internet of Things), které budou uživatelem instruované k určitému chování/činnostem, ale v momentu platby se bude interakce mezi věcí a bankou odehrávat bez přímé interakce s uživatelem. Schopnost banky integrovat věci tak, aby tyto věci mohly autonomně platit, plně spadá do oblasti digitálního bankovnictví.

Dalším velkým trendem je digitalizace produktů, jejich sjednání a obsluhy (úvěry, účty, investice apod.). Například plně on-line sjednání úvěru – tj. bez kurýra či návštěvy pobočky – i pro neklienta banky jen pomocí webu nebo mobilní aplikace je typickým příkladem rozvoje této oblasti. Ukazuje se totiž, že legislativa ani regulátor tomu nebrání (byť se to doteď obecně považovalo za nemožné). Těchto příkladů bude přibývat. Zatím nepříliš uchopená oblast je oblast investic a obecně zhodnocení prostředků.

Celkově se bude v následujících dvou letech (2017 a 2018) výrazně měnit pozice jednotlivých bank v digitálním prostředí. Tyto změny sice zpočátku zasáhnou jen určité segmenty zákazníků, ale budou se postupně šířit na další. Nutné změny v bance jsou ale zásadní – a to jak v oblasti byznys strategie banky, tak z pohledu IT systémů. Všichni víme, že schopnost banky realizovat rozsáhlejší projekt se počítá spíše na roky než měsíce, a tak je otázka, jestli už teď není pro některé banky pozdě. Vzhledem k rozsahu nutných změn bude totiž extrémně obtížné dohánět ujíždějící vlak až ve chvíli, kdy se změny začnou projevovat v chování zákazníků a v rozvaze banky.