Trask Virtual Case: Zabezpečený prostor pro digitální výměnu dokumentů a informací s klientem

05. června 2020

V době digitalizace je návštěva pobočky časově a administrativně náročným krokem pro zákazníka i poskytovatele. Změna zdravotní pojišťovny či dodavatele energií, refinancování hypotéky, nahlášení pojistné události nebo nabídka produktů novým zákazníkům? To jsou některé z typických procesů, kde potřeba navštívit pobočku a doložit nezbytné doklady výrazně snižují ochotu a konverzi zákazníků. Právě s nimi ale může pomoci řešení Trask Virtual Case.

Trask Virtual Case je nástroj, který umožňuje všechny zmíněné procesy provést plně online a bez nutnosti návštěv pobočky nebo telefonických kontaktů. Umožňuje vytvoření zabezpečeného prostoru v souladu s GDPR, kde může zákazník komunikovat s bankou nebo jinou institucí, vyměňovat si dokumenty a rovnou je i podepisovat. Zároveň je řešení velmi snadno implementovatelné: Trask dodává Virtual Case formou SaaS a je na něj napojená řada dalších řešení Trasku, která celý proces usnadňují:

ZenID

Automatické rozpoznání nahraného osobního dokladu a kontrola pravosti, vytěžení dat a jejich automatické vyplnění do formuláře, příp. dokumentu spolu s kontrolou v rejstřících, ověřením adresy a dalšími požadovanými kontrolami.

NLP

Automatické rozpoznání typu dokumentu a jeho přečtení, zkontrolování, označení metadaty a zařazení – díky integraci s NLP je Trask Virtual Case schopen rozpoznat vložený dokument, vyhledat a vytěžit z něj požadovaná data, která vyplní do formuláře nebo šablony pro vygenerování dalších dokumentů, případně odešle k jinému zpracování.

Document Composition

Automatické generování předdefinovaných dokumentů s údaji vytěženými z dříve nahraných dokladů nebo dokumentů – z vytěžených dat a nastavené šablony je Trask Virtual Case prostřednictvím Document Composition schopný bez nutnosti manuálních kroků vygenerovat nový dokument k podepsání.

uSign

Prostřednictvím uSignu je možné zaintegrovat řešení pro digitální elektronické podpisy prostřednictvím dvoufázové autentifikace OTP nebo podepisovat dokumenty biometrickým podpisem nebo serverovým, případně kvalifikovaným certifikátem.

Chatbot

Chatbot řešení od Trasku funguje jako automatický rádce a průvodce celým procesem, který zákazníka provede jednotlivými kroky a odpovídá na jeho případné dotazy.

Digital Mortgage

Virtual Case může ve spolupráci s řešením Trask Digital Mortgage fungovat jako kompletní řešení pro digitální plně online hypotéky nebo jejich refinancování.

A protože využívá potenciál cloudu a nejmodernějších technologií, znatelně snižuje také náklady na infrastrukturu i vzhledem k počtu zákazníků. Celé řešení dodává Trask jak on-premise, tak formou služby (SaaS) a lze jej zprovoznit ve velmi krátké době.

Doporučeno redakcí

Rychlá digitalizace vnitřních i klientských procesů je dnes otázkou dnů

Online je dnes důležitější než kdy předtím a nástroje pro interní vzdálenou práci se zákazníky, ale především možnými zákazníky, jsou nyní zásadní a mohou výrazně ovlivnit byznys společností. Proto by společnosti neměly na vývoj jejich online řešení zanevřít. Práce z domova navíc odhalila nepřipravenost řady procesů (uvnitř firmy i se zákazníkem) na fungování na dálku. Přechod na plně paperless fungování a agendu ale společnosti mohou zvládnout už za dva týdny.

Jak proces probíhá?

Automatická identifikace podle dokladů

Kombinací našich ověřených technologií umíme zákazníka plně identifikovat v online prostředí. Místo návštěvy pobočky a manuální kontroly stačí osobní doklady vyfotit mobilem a technologie se postarají o načtení údajů a provedou potřebné kontroly pravosti dokladů.

GDPR správa osobních údajů

V souladu s GDPR sbíráme potřebné souhlasy a zpracováváme jen nutné údaje, které poté anonymizujeme. Virtual Case navíc umožňuje jednoduchou správu práv osobních dat a udělených souhlasů.

Průvodce pro komunikaci a proces

Řešení provede zákazníka jednotlivými kroky nahrání požadovaných dokumentů, jejich kontrolou a případným podepisováním.

Rozpoznání dokumentů

Virtual Case umožňuje online nahrání požadovaných podkladů a jejich odeslání. Ke kontrole vložených dokumentů využívá technologii NLP (Natural Language Processing) v kombinaci s AI (Artificial Intelligence). Dojde tak k vyhodnocení, zda se skutečně jedná o požadovaný dokument a zda splňuje potřebné náležitosti.

Vytěžení dat a generování dokumentů

Stačí pouhé vyfocení dokladu nebo naskenování dokumentu a řešení samo z dokumentů vytěží potřebná data. Ta následně automaticky vyplní do požadovaných polí bez nutnosti manuálního zadávání nebo na jejich základě vygeneruje dokumenty k podpisu.

Elektronický podpis

Produkt umožňuje několik způsobů elektronického podepsání dokumentů a smluv: prostřednictvím biometrického podpisu, dvoufaktorového ověření (včetně podpisu prstem na mobilu) nebo serverového či kvalifikovaného certifikátu. Celý případ tak lze uzavřít plně v online prostředí.

Výhody

Koncový klient

  • úspora času a vyšší uživatelský komfort
  • minimalizace administrativy spojené s předáváním informací a dokumentů
  • dostupnost 24/7
  • automatický průvodce procesem nahrávání dat a dokumentů
  • osobní zabezpečený prostor pro dokumenty, data, informace a dotazy

Společnost

  • získání konkurenční výhody
  • dočasný prostor pro sběr klientských dat v souladu s legislativou
  • nástroj ke komunikaci s novými klienty
  • snížení nákladů na zpracování
  • snadná možnost integrace do dalších digitálních kanálů společnosti

Přečtěte si také

Od technologické změny ke kulturní aneb co čeká české banky i byznys

Od technologické změny ke kulturní aneb co čeká české banky i byznys

V lednu se v prostorách centra současného umění DOX+ uskutečnil druhý ročník konference Trask Future Insight zaměřený na technologické a byznysové trendy v nejisté době i v kontextu bankovního prostředí.

Rychlá digitalizace vnitřních i klientských procesů je dnes otázkou dnů

Rychlá digitalizace vnitřních i klientských procesů je dnes otázkou dnů

Online je dnes důležitější než kdy předtím a nástroje pro interní vzdálenou práci se zákazníky, ale především možnými zákazníky, jsou nyní zásadní a mohou výrazně ovlivnit byznys společností.

Největší výzvou světa online hypoték je změna vnímání lidí

Největší výzvou světa online hypoték je změna vnímání lidí

Český hypoteční trh je lidmi vnímaný jako komplikovaný, tudíž jako něco, k čemu potřebují poradce. Někoho z bankovního nebo finančního světa, kdo klienta celým bolestivým a zdlouhavým hypotečním procesem provede.

Trask Virtual Case: Zabezpečený prostor pro digitální výměnu dokumentů a informací s klientem

Trask Virtual Case: Zabezpečený prostor pro digitální výměnu dokumentů a informací s klientem

V době digitalizace je návštěva pobočky časově a administrativně náročným krokem pro zákazníka i poskytovatele. Změna zdravotní pojišťovny či dodavatele energií, refinancování hypotéky, nahlášení pojistné události nebo nabídka produktů novým zákazníkům?

Event stream a další nové přístupy i technologie nastavují integrační paradigma pro 21. století

Event stream a další nové přístupy i technologie nastavují integrační paradigma pro 21. století

Agilita, posun současných páteřních ESB a jejich využití v agilním světě, API microgateway, agilní integrace i razantně nastupující event stream. Aktuálních témat je v oblasti integrace, které se Trask věnuje od samého počátku, mnoho. Do integračních trendů, ale i jejich výhod a úskalí, dal proto nahlédnout Petr Dlouhý, který stojí v čele integrační kompetence již čtvrtým rokem.

SAFe: hybridní metodika, která dokáže dobře posloužit i enterprise společnostem

SAFe: hybridní metodika, která dokáže dobře posloužit i enterprise společnostem

Metodika lean vznikla v automotive odvětví jako cesta k minimalizaci odpadu při výrobě, postupně se ale formou agilních metod adaptovala také v oblasti softwarového vývoje. Cesta nasazení agilních metod v enterprise společnostech není zrovna přímočará, ale na část problémů může odpovědět metodika Scaled Agile Framework neboli SAFe.

Vzdělávat lze zaměstnance, ale i partnery po celém světě

Vzdělávat lze zaměstnance, ale i partnery po celém světě

Neustálý technologický rozvoj klade na naše bankovní i jiné klienty vysoké nároky na rychlost zavádění změn a na automatizaci i digitalizaci pracovního prostředí i procesů. Mění ale také způsob jejich fungování a vzdělávání. A s efektivním vzděláváním pomáhá naše unikátní platforma eDoceo.

Automatizace je v Tatra bance neustálý proces

Automatizace je v Tatra bance neustálý proces

Díky automatizaci Tatra banka nejen neustále snižuje své náklady, ale zároveň zkracuje čas na vyřízení klientských požadavků. Taková jsou slova Michala Satura, Head of Research & Development v Tatra bance, kterého jsme se zeptali na to, jak probíhá automatizace v nejinovativnější digitální bance na světě.

Jak se liší digitalizace českého a rakouského bankovnictví?

Jak se liší digitalizace českého a rakouského bankovnictví?

Ačkoliv mezi českým a rakouským trhem existuje řada odlišností, mají také mnoho společného: od historie přes dobré vztahy a rakouské investice v Česku až po členství v EU.

Rok 2020 ve znamení digitalizace a automatizace

Rok 2020 ve znamení digitalizace a automatizace

Technologie jsou bezesporu nedílnou součástí finančního světa, přičemž mnohé společnosti s jejich aplikací již dávno začaly. Co připravily pro své klienty vloni? A co chystají letos? Právě na to se podíváme.

Proč nasadit robota a který proces k automatizaci vybrat?

Proč nasadit robota a který proces k automatizaci vybrat?

Robotická automatizace procesů (Robotic Process Automation, RPA) zažívá v posledních letech rozmach ve všech odvětvích. Trend, kdy se počítačový program (robot) využívá k ovládání ostatních programů, je v současnosti nejviditelnější v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví.

Technologie pro budoucnost

Technologie pro budoucnost

Jak budou nové technologie ovlivňovat bankovnictví? A které z nich mohou mít v nejbližších letech dopad na to, jak banky fungují a jaké služby nabízejí?