Trask se stává partnerem společnosti UiPath

09. května 2019

Robotická automatizace procesů (RPA) patří mezi intenzivně rostoucí technologické trendy. Její výhodou je kromě jiného rychlá návratnost investic – obvykle kratší než 1 rok. Trask se praktickým nasazením RPA věnuje dlouhodobě a svou kompetenci nyní potvrzuje navázáním stříbrného partnerství se společností UiPath, která patří mezi globální leadery v oblasti RPA. 

Trask doposud poskytoval ve spojení s platformou UiPath konzultace, analýzy a vývojové kapacity. Navázáním partnerství rozšiřuje nabídku služeb v oblasti RPA o prodej licencí UiPath i o poskytování robotické automatizace procesů (RPA) formou služby. Zákazníci Trasku tak mohou získat kompletní řešení postavená na UiPath bez ohledu na to, zda chtějí mít licence vlastní nebo preferují služby Traskem provozovaných robotů. Užší spolupráce s UiPath Trasku také umožní budování vlastních produktů, založených na této technologii.

UiPath je předním řešením éry “Automation First” – usiluje o to, aby každý pracovník měl vlastního robota, poskytuje bezplatná školení a umožňuje robotům učit se nové dovednosti prostřednictvím AI a strojového učení. Vedena závazkem nabídnout možnosti digitální éry více než milionu lidí již tato RPA platforma automatizovala miliony opakujících se stereotypních úkolů, zvýšila produktivitu a zlepšila spokojenost zákazníků a zaměstnanců v podnicích a vládních organizacích po celém světě.

V oblasti RPA patří Trask mezi nezávislé dodavatele. Platformní neutralita umožňuje nabídnout klientům vždy to nejlepší řešení pro danou situaci. Trask proto poskytuje RPA služby založené na platformách Automation Anywhere, Blue Prism i na již zmíněné platformě UiPath.