Trask pokračuje ve svém růstu

26. května 2016

26. 5. 2016

I v roce 2015 pokračovala konzultační a technologická společnost Trask v růstu, stejně jako v letech předchozích. Obrat ke konci kalendářního roku překročil za samotný Trask 713 mil Kč a spolu se zahraničním zastoupením dokonce 733 mil Kč.

Rostl i počet IT odborníků, kteří Trasku pomáhají dosahovat těchto vynikajících výsledků: na začátku roku 2016 jich bylo na palubě Trasku téměř 400.

„Radost nám dělá především stále rostoucí podíl vlastních služeb na celkovém obratu,“ říká CEO Trasku Filip Tománek. „Je to potvrzení toho, že klienti vnímají naši přidanou hodnotu, a oceňují naše know-how na úrovni konzultační i dodavatelské. I v letošním roce budeme proto opět investovat do znalostí našich zaměstnanců – naší strategií je dlouhodobě je udržovat nad úrovní trhu.“

Trask pomáhá firmám rychleji inovovat a zavádět nové produkty a služby. V loňském roce má za sebou konkrétně několik úspěšných projektů v oblasti analýzy velkých dat (Business Intelligence) a biometrie (Document Management). Výsledky práce Trasku od počátku roku usnadňují život statisícům klientů velkých bank – ať už v oblasti rychlých bezpapírových půjček nebo osobního finančního managementu. Zásadním tématem příštích let bude v oblasti financí norma PSD2 a s ní související zavádění bankovních API, pro které má již dnes Trask připravené řešení.

Trask se profiluje jako společnost zaměřená na šest hlavních oblastí:

  • Business Process Management a Document Management
  • Business Intelligence, Reporting a Master Data Management
  • Integrace a architektura
  • Infrastruktura a bezpečnost
  • Portály a mobilní řešení
  • Odborné služby a konzultace