Technologie pro budoucnost

05. června 2020

Jak budou nové technologie ovlivňovat bankovnictví? A které z nich mohou mít v nejbližších letech dopad na to, jak banky fungují a jaké služby nabízejí?

V minulých letech bylo moderní tvrdit „nejsme banka, jsme technologická firma“ a „každá firma je technologická firma“. To ale samozřejmě není pravda. Ačkoliv jsou technologie v bankách klíčové, technologické inovace nejsou cílem, ale jen prostředkem. Zaslepení technologiemi opadá a managementy se opět více soustředí na původní poslání bank. To ale neznamená, že technologie nebudou téma diskuzí na úrovni představenstev – právě naopak.

TechQuilibrium

Nový přístup k technologiím se dá nazvat termínem TechQuilibrium, který loni představila společnost Gartner na své konferenci: „TechQuilibrium je rovnovážným bodem, ve kterém má firma správnou kombinaci tradičních a digitálních schopností a aktiv k dosažení určeného obchodního modelu potřebného k co nejefektivnější soutěži ve svém odvětví.“ Jinými slovy: banka si definuje, nakolik chce být digitální a nakolik fyzická. Její management se musí vědomě rozhodnout, kde je potřebná hranice digitalizace, co digitalizovat, a co ne, kdy je potřeba dané hranice dosáhnout a jak se tato hranice bude v čase měnit. Tomuto rozhodnutí následně musí přizpůsobit strategii, obchodní a provozní model, investice a právě výběr technologií.

Nicméně technologie jsou a budou největším driverem inovací. Pojďme se podívat, které technologie dnes banky mění a které by v budoucnu mohly ještě víc.

Doporučeno redakcí

Event stream a další nové přístupy i technologie nastavují integrační paradgima pro 21. století

Agilita, posun současných páteřních ESB a jejich využití v agilním světě, API microgateway, hybridní integrace i razantně nastupující event stream. Aktuálních témat je v oblasti integrace, které se Trask věnuje od samého počátku, mnoho. Do integračních trendů, ale i jejich výhod a úskalí, dal proto nahlédnout Petr Dlouhý, který stojí v čele integrační kompetence již čtvrtým rokem.

Budoucnost peněz

Naprosto zásadní je pro další vývoj změna způsobu používání peněz. Speciálně tokenizace karet umožňuje karty vkládat do různých chytrých zařízení a mít tak platební funkci neustále po ruce (telefon, náramek, chytrý prsten, čip pod kůži, IoT zařízení). Časem se dá očekávat i placení čistou biometrií (např. smile-to-pay, tj. placení pomocí rozpoznávání obličeje), které už se ve světě pilotuje.

Všude dostupné platební prostředky, urychlený přechod na bezhotovostní a bezkontaktní placení díky vývoji posledních dnů, nošení banky v kapse v telefonu a k tomu instantní platby způsobí, že peníze budou mnohem více v pohybu. Budou probíhat menší transakce, včetně mikroplateb, i za věci, které jsou dnes nemyslitelné. Vyšší počty transakcí vygenerují výrazně lepší data, ze kterých je možné usuzovat chování klienta, a pro firmy tak bude zajímavější tato data monetizovat. Očekávám i více byznysmodelů, které budou pro klienty založeny na službě zdarma, ale vykoupeny uvolněním využití jejich dat jako protislužbu (obdobně jako reklama udržuje internetové služby „zdarma“).

Technologie pro budoucnost

Nastupují nové technologie pro automatizaci, které otevírají nové možnosti u aktivit, které dosud náležely jen lidem. Hlavní roli bude hrát technologie pro zpracování přirozených textů (NLP; Natural Language Processing), kterou jsme úspěšně vyzkoušeli třeba na automatickém zpracování notářských žádostí v ČSOB. Dostupnost dalších zdrojů dat přes API umožňuje další automatizaci a méně ručního zpracování, příkladem jsou odhady nemovitostí pomocí cenových map.

Pokračuje digitalizace prodejních a obslužných kanálů. Po online otevření účtů a spotřebitelských úvěrů (které už jsou mainstreamem) je nyní na řadě digitální obsluha SME klientů a korporátů. A to včetně onboardingu disponentů, online hypotéky a digitalizace investic, ale i onboardingu investorů. Ta už se děje – příkladem je platforma indigo společnosti Patria, kterou jsme pomáhali realizovat.

API a mikroslužby – PSD2 výrazně posunula mindset vedení českých bank směrem k bankovním API. Dokonce tak, že Česko s velkým náskokem předběhlo okolní státy Evropy – západ i východ. Vznik nových API bude do dalších let jedním z trendů určujících úspěšnost bank. Již nyní vznikají API na distribuci produktů přes třetí strany (např. Digital Sales Platform, kterou jsme dodali do UniCreditu), které bankám přinášejí zvýšenou produkci. Makléři třetích stran jsou, stejně jako všichni, líní a raději párkrát kliknou než někam běhat a něco nosit. Digitalizace sjednání tak zvyšuje zájem zprostředkovatelů produkt prodat i přes případnou nižší marži.

Kromě přímých zprostředkovatelů se budou bankovní služby ve velkém integrovat do sousedních vertikál. Důležitou roli tak budou hrát byznys momenty generované IoT zařízeními. Ta jsou dnes sice pro banky nezajímavá, ale je potřeba si uvědomit, že banka nemusí IoT věc vlastnit, aby mohla reagovat na byznysovou příležitost. Příkladem je automatická modelace výnosů zemědělského podniku na základě informací o sklizni nebo stavu skladů. Banka může propojit senzory a systémy zemědělce s burzami a modelovat tak jeho budoucí příjmy.

Dalším příkladem je automatická reakce pojišťovacích a poté leasingových firem na havárii auta. Zákazníci budou standardně očekávat, že banka (zde leasingová společnost) o situaci ví, a že zareaguje. Zvyknou si, že nemusejí věci hlásit, ale že se banka proaktivně ozve. Velký důraz tedy bude kladen na analytiku, smart advices poháněná daty právě z IoT, API a obchodních ekosystémů.

S rostoucím rozsahem dostupných dat o fungování a s rozvojem pokročilé analytiky začnou být firmy znatelněji řízeny na základě data-driven modelů jejich fungování, kterým se souhrnně říká digitální dvojče firmy (Digital Twin of Organization). Cílem modelování je odhalit způsob skutečného fungování firmy a možnost rozhodovat se na základě faktů, nikoliv pocitů. Z vlastní zkušenosti víme, že například i model fungování úvěrových procesů, který lze vytvořit za pouhé tři týdny, může výrazně změnit pohled managementu na to, které oblasti je primárně potřeba řešit.

I cloud se konečně stal v bankách mainstreamem. Vidíme řadu výběrových řízení, kde je SaaS jedinou možností dodávky a on-premise varianta v tendru úplně chybí.

Dalším krokem je ale rozšíření z cloudu na edge. Edge computing znamená distribuci výpočetního výkonu pro práci s daty a pro rozhodování z cloudu na zařízení v místě kontaktu firmy se zákazníkem. Management je stále centralizovaný, ale výpočetní výkon je distribuovaný. Důvodem jsou rostoucí nároky na přenos dat (kapacita, latence), nespolehlivost připojení (výpadky komunikace), bezpečnost a u nadnárodních firem i legislativa omezující přesun dat přes hranice. Pro banky je ale edge computing zajímavou technologií z pohledu pobočkové sítě s limitovanou konektivitou. Dnes se edge computing nasazuje hlavně do výroby, ale lze očekávat, že do pár let bude edge běžnou záležitostí pro většinu firem.

Velkým trendem je také postupný přechod na plně realtime processing a odklon od dávkového zpracování. Tento přechod bude dál nutit banky zbavit se legacy systémů zpracovávajících data v uzávěrkách. Demokratizace technologií rozšiřuje počet lidí, kteří s nimi pracují. Stále více lidí mimo IT začíná „programovat“ či provádět jiné původně IT úlohy, jako například data science. Často se tak děje pomocí platforem tzv. low-code a no-code vývoje. Krásným příkladem je služba IFTTT, aplikace Zkratky v iOS nebo Lego Boost stavebnice. Schopnost programovat se tak rychle rozšiřuje a společnost Gartner prorokuje, že 75 % firem bude mít do čtyř let low-code a no-code platformy nasazené. Trendem tedy bude vystavení API způsobem, aby IT laici mohli kód skládat z připravených bloků. Tento princip perfektně zafungoval např. už v roce 2003 při tvorbě Universal FrontOffice systému v tehdejší GE Money Bank.

Trendem je také exploze kanálů, přes které lze zákazníky obsluhovat. Věděli jste, že třeba Domino pizzu si ve Spojených státech můžete objednat přes 15 různých kanálů? A ve všech musí existovat způsob, jak ji zaplatit. Pro efektivní podporu rychle rostoucího počtu kanálů, které navíc k interakci s uživatelem využívají různé technologie (různé obrazovky od počítačů po chytré hodinky, hlasové ovládání, rozšířená realita atd.), je potřeba nová generace multichannel řešení, která se označují jako multiexperience platformy. Společnost Gartner předpokládá, že už příští rok bude mít takovou platformu nasazenou 30 % firem.

Není ale třeba čekat, až nastoupí nové převratné technologie. Většina inovací finančních služeb je poháněna spíše posouváním legislativních, regulatorních a mentálních hranic. Hitem nejbližší doby tak budou spíše tzv. NextGen produkty, na nichž Trask usilovně pracuje. Jde o chytré inovace, které ne vždy visí na budoucích technologiích, ale posouvají jisté hranice v nás. Současná koronavirová situace tak citelně urychlí skok do onlinu a přechod na plně digitální produkty. Hlavní trendy nadcházejícího roku tak budou technologie pro automatizaci zajišťující úspory a rychlý rozvoj digitální obsluhy klientů.


Přečtěte si také

Od technologické změny ke kulturní aneb co čeká české banky i byznys

Od technologické změny ke kulturní aneb co čeká české banky i byznys

V lednu se v prostorách centra současného umění DOX+ uskutečnil druhý ročník konference Trask Future Insight zaměřený na technologické a byznysové trendy v nejisté době i v kontextu bankovního prostředí.

Rychlá digitalizace vnitřních i klientských procesů je dnes otázkou dnů

Rychlá digitalizace vnitřních i klientských procesů je dnes otázkou dnů

Online je dnes důležitější než kdy předtím a nástroje pro interní vzdálenou práci se zákazníky, ale především možnými zákazníky, jsou nyní zásadní a mohou výrazně ovlivnit byznys společností.

Největší výzvou světa online hypoték je změna vnímání lidí

Největší výzvou světa online hypoték je změna vnímání lidí

Český hypoteční trh je lidmi vnímaný jako komplikovaný, tudíž jako něco, k čemu potřebují poradce. Někoho z bankovního nebo finančního světa, kdo klienta celým bolestivým a zdlouhavým hypotečním procesem provede.

Trask Virtual Case: Zabezpečený prostor pro digitální výměnu dokumentů a informací s klientem

Trask Virtual Case: Zabezpečený prostor pro digitální výměnu dokumentů a informací s klientem

V době digitalizace je návštěva pobočky časově a administrativně náročným krokem pro zákazníka i poskytovatele. Změna zdravotní pojišťovny či dodavatele energií, refinancování hypotéky, nahlášení pojistné události nebo nabídka produktů novým zákazníkům?

Event stream a další nové přístupy i technologie nastavují integrační paradigma pro 21. století

Event stream a další nové přístupy i technologie nastavují integrační paradigma pro 21. století

Agilita, posun současných páteřních ESB a jejich využití v agilním světě, API microgateway, agilní integrace i razantně nastupující event stream. Aktuálních témat je v oblasti integrace, které se Trask věnuje od samého počátku, mnoho. Do integračních trendů, ale i jejich výhod a úskalí, dal proto nahlédnout Petr Dlouhý, který stojí v čele integrační kompetence již čtvrtým rokem.

SAFe: hybridní metodika, která dokáže dobře posloužit i enterprise společnostem

SAFe: hybridní metodika, která dokáže dobře posloužit i enterprise společnostem

Metodika lean vznikla v automotive odvětví jako cesta k minimalizaci odpadu při výrobě, postupně se ale formou agilních metod adaptovala také v oblasti softwarového vývoje. Cesta nasazení agilních metod v enterprise společnostech není zrovna přímočará, ale na část problémů může odpovědět metodika Scaled Agile Framework neboli SAFe.

Vzdělávat lze zaměstnance, ale i partnery po celém světě

Vzdělávat lze zaměstnance, ale i partnery po celém světě

Neustálý technologický rozvoj klade na naše bankovní i jiné klienty vysoké nároky na rychlost zavádění změn a na automatizaci i digitalizaci pracovního prostředí i procesů. Mění ale také způsob jejich fungování a vzdělávání. A s efektivním vzděláváním pomáhá naše unikátní platforma eDoceo.

Automatizace je v Tatra bance neustálý proces

Automatizace je v Tatra bance neustálý proces

Díky automatizaci Tatra banka nejen neustále snižuje své náklady, ale zároveň zkracuje čas na vyřízení klientských požadavků. Taková jsou slova Michala Satura, Head of Research & Development v Tatra bance, kterého jsme se zeptali na to, jak probíhá automatizace v nejinovativnější digitální bance na světě.

Jak se liší digitalizace českého a rakouského bankovnictví?

Jak se liší digitalizace českého a rakouského bankovnictví?

Ačkoliv mezi českým a rakouským trhem existuje řada odlišností, mají také mnoho společného: od historie přes dobré vztahy a rakouské investice v Česku až po členství v EU.

Rok 2020 ve znamení digitalizace a automatizace

Rok 2020 ve znamení digitalizace a automatizace

Technologie jsou bezesporu nedílnou součástí finančního světa, přičemž mnohé společnosti s jejich aplikací již dávno začaly. Co připravily pro své klienty vloni? A co chystají letos? Právě na to se podíváme.

Proč nasadit robota a který proces k automatizaci vybrat?

Proč nasadit robota a který proces k automatizaci vybrat?

Robotická automatizace procesů (Robotic Process Automation, RPA) zažívá v posledních letech rozmach ve všech odvětvích. Trend, kdy se počítačový program (robot) využívá k ovládání ostatních programů, je v současnosti nejviditelnější v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví.

Technologie pro budoucnost

Technologie pro budoucnost

Jak budou nové technologie ovlivňovat bankovnictví? A které z nich mohou mít v nejbližších letech dopad na to, jak banky fungují a jaké služby nabízejí?