TaaS v praxi: regresní testování „na klíč“ předčilo očekávání ČSOB

01. září 2016

POTŘEBA: Jak vyřešit regresní testování, ušetřit peníze (a navíc získat unikátní know-how)?

Interní testovací tým v ČSOB se potýkal se složitostí řízení velkého týmu vyškolených testerů a možného zastarávání jejich odborného kow-how. Pro zajištění testovacích služeb proto potřeboval novou efektivní metodiku řízení celé oblasti včetně nasazování lidských zdrojů. (A samozřejmě bylo v plánu také snižování nákladů.)

Tenhle problém vyžadoval zcela nový přístup.


ŘEŠENÍ: TaaS aneb Testování jako služba „na klíč“

Velmi si vážíme toho, že management vývoje ČSOB vybral právě TRASK. S bankou jsme se shodli na seniorním expertním řešení TaaS (Testing as a Service), které pokrylo celou problematiku.

Protože se v ČSOB staráme o celý proces testování řady významných aplikací (a to i z pohledu metodik, řízení týmů a lidských zdrojů) a dodáváme klientovi služby „na klíč“, banka nemá ohledně testování absolutně žádné starosti. Díky našemu externímu týmu expertů na regresní testování ČSOB garantujeme, že všechen testovací software má špičkovou kvalitu. Kromě toho jsme v bance vytvořili a udrželi know-how, které byste minimálně na českém trhu našli jen těžko.

Dlouhodobá spolupráce s ČSOB navíc přináší další přidanou hodnotu: náš tým dokonale zná prostředí banky, její systémy i potřeby, a je proto využíván i v dalších oblastech podle potřeby klienta.

A navíc se od našich lidí mohou přímo na konkrétních projektech učit samotní zaměstnanci banky.

Hlavní přínosy z pohledu banky jako celku...

Z pohledu banky jako celku jsme díky našemu TaaS týmu:

 • Snížili jsme náklady na dodávky testovacích služeb
 • Ručíme za špičkovou kvalitu softwaru, který pak míří do produkce
 • Zvyšujeme personální kvality pracovníků, které banka může využít v dalších svých specializovaných projektech
 • Staráme se o dodržování kvalitativních standardů Dokumentace pro dlouhodobé zajištění know-how
 • Zajišťujeme jednotnou metodiku dodávek testů pro konkrétní projekty
 • Testování provádíme vždy v termínu a požadovaném rozsahu
 • Převzali jsme a dále rozvíjíme systémy automatizaci vybraných regresních testů banky a metodiky automatizace používáme i v dalších oblastech
 • Standardy, metodiku a postup řízení kvality jsme bez problému přenesli z release týmů do konkrétních projektů

... z pohledu business oddělení banky

 • Spolehlivé dodávky služeb v definované kvalitě a rozsahu
 • Možnost využití zkušeností seniorních expertů z našeho regresního týmu v dalších oblastech
 • Přenos know-how o aplikacích do banky přes přehlednou dokumentaci testů

Naše cesta k řešení

V této části si můžete udělat představu o složitosti tohoto projektu. Jeho komplexnost i vysoké nároky klienta si vyžadovaly čtyři na sebe navazující kroky:

Krok 1 – Zavedení služeb

 • Jako první jsme ověřili a nastavili smluvní vztahy a kvalitní SLA podmínky pro dodávku TaaS
 • Pod svá křídla jsme vzali externí specialisty na testování, kteří pro banku pracovali, a nastavili s nimi smluvní podmínky v souladu s požadavky banky
 • Převzali jsme metodiky manuálních a automatizovaných testů
 • Provedli jsme pilotní zkoušku všech testů, ověřili správnost přenosu a dokumentace know-how
 • V týmech jsme zavedli provozní metodiky testů a zajistili komunikaci s odděleními vývoje a provozu

Krok 2 – Provoz regresních týmů

 • Vytvořili jsme střednědobý plán dodávek na další období
 • Nastavili jsme metodiky a procesy cenové a věcné nabídky dodávek testování
 • Stanovili jsme životní cyklus dodávek v releasech
 • Rozběhli jsme manuální a automatizované regresní testy a dodávky služeb do projektových vývojových týmů
 • Nastavili jsme reporting, řízení a kontrolu kvality i vyhodnocení plnění SLA

Krok 3 – Zajištění služeb pro vývojové dodavatelské projekty

 • Vyřešili jsme doplňování týmů systémem HR
 • Vymysleli jsme, jak přenášet know-how a jak uvolňovat pracovníky pro jednotlivé projekty
 • Naplánovali jsme, jak se budou pracovníci pro jednotlivé oblasti testů postupně specializovat
 • Navrhli jsme systém řízení a školení specialistů a týmů na projektech

Krok 4 – Dlouhodobý rozvoj

 • Stabilizovali jsme a zajistili plynulý přísun dodávek našich služeb
 • Přišli jsme s pokročilou organizací týmů našich seniorních specialistů pro regresní testování (čímž jsme optimalizovali a zefektivnili využití kapacit při dodržení termínů i kvality)
 • Naše experty na regresní testování jsme delegovali do dalších projektových oblastí tak, aby byl zajištěn přenos know-how a kvalita řízení projektů

Závěr

Díky našemu Taas týmu se dnes v ČSOB mohou 100% spolehnout, že proces testování probíhá vždy spolehlivě, ve špičkové kvalitě, podle plánu a hlavně – ve stanovených termínech. A navíc za výrazné úspory nákladů.

Do banky jsme přinesli a dále rozvíjíme know-how v oblasti metodiky, práce s lidskými zdroji a samozřejmě i ohledně vlastních SW produktů.

A protože náš TaaS tým se během let dokonale seznámil s nároky, potřebami klienta i s celou problematikou, může být bez problémů využíván i v dalších oblastech.

S potěšením můžeme potvrdit, že klient je s našimi službami dlouhodobě a nadmíru spokojen.