TaaS v praxi: jak jsme testovali pro Českou spořitelnu

22. září 2017

POTŘEBA: Jak radikálně navýšit kapacity testovacího týmu, zajistit včasné otestování a předání software do produkce a garantovat předání know-how


ŘEŠENÍ: Náš expertní tým pro vás testuje „na klíč“. A do firmy vnáší unikátní know-how

Testovací služby jsme České spořitelně pro její projekt migrace a zavedení nového produktu poskytli formou TaaS (Testing as a Service).

Síla našeho TaaS řešení spočívá v tom, že jej klientům dodáváme „na klíč“. I v případě České spořitelny se o řešení postaral náš seniorní expertní tým, který zajistil celý proces testování daného projektu (včetně metodik, řízení procesů, řízení týmů a lidských zdrojů) a garantoval smluvně špičkovou kvalitu veškerých výstupů.

Přidanou hodnotou našeho přístupu je, že jsme do České spořitelny přinesli know-how, jak dodávat služby týmu specialistů na testování a dodali výstupy, které i po skončení projektu klient může využít ve prospěch celé firmy i jednotlivých interních týmů a odborníků.


Hlavní přínosy z pohledu banky jako celku...

Díky našemu TaaS týmu jsme:

 • Zaručili kvalitu softwaru předávaného do produkce
 • Postarali se o dodržování kvalitativních standardů Dokumentace pro dlouhodobé zajištění know-how
 • Zajistili provedení testů v požadovaných termínech a rozsahu

... z pohledu správce pobočkového systému...

 • Dodali jsme testovací dokumentace s podrobným popisem prováděných postupů
 • Vytvořili jsme detailní katalogy testů pro ověřované produkty a business procesy
 • Nastavili jsme standard provádění testů, aby kvalita výstupů byla špičková (a stálá)

... z pohledu Business oddělení

Z užšího pohledu jsme efektivně zajistili:

 • Spolehlivé dodávky služeb v definované kvalitě a rozsahu
 • Možnost využití zkušeností seniorních expertů z našeho regresního týmu v dalších oblastech
 • Přenos know-how v rámci projektové dodávky (nový bankovní produkt)

Naše cesta k řešení

V této části článku je popsána složitost řešeného projektu. Jeho komplexnost i oprávněně vysoké nároky klienta si vyžadovaly tři na sebe navazující kroky:

Krok 1: Zavedení služeb

 • Jako první jsme ověřili a nastavili smluvní vztahy a kvalitní SLA podmínky pro dodávku TaaS
 • Převzali jsme informace a smluvní podmínky nastavili v souladu s požadavky banky
 • Převzali jsme metodiky manuálních a E2E testů
 • Provedli jsme pilotní zkoušku všech testů, ověřili správnost přenosu a dokumentace know-how
 • V týmech jsme zavedli provozní metodiky testů a zajistili komunikaci s odděleními vývoje a provozu

Krok 2: Provoz testovacího týmu

 • Vytvořili jsme střednědobý plán dodávek na další období
 • Stanovili jsme procesy cenové a věcné nabídky dodávek testování
 • Nastavili jsme proces testovací analýzy podle vstupů dodavatele a analytického týmu banky
 • Provedli jsme manuální a regresní testy, a zajistili dodávky služeb do projektových vývojových týmů
 • Nastavili jsme reporting, řízení a kontrolu kvality i vyhodnocení plnění SLA specifické pro tento projekt

Krok 3: Přenos know-how do banky

 • Zajistili jsme správu testovacích katalogů a jejich schvalování bankovním oddělením business analýzy
 • Nastavili jsme pravidla spolupráce s pracovníky správy pobočkového systému
 • Zajistili a stabilizovali jsme dodávky testovacích služeb
 • Vyškolili jsme jednotlivé specialisty i celé týmy pracující na navazujících projektech

Závěr

Naše služba TaaS přinesla České spořitelně jistotu, že proces testování probíhá spolehlivě, ve špičkové kvalitě a ve stanovených termínech.

A protože náš TaaS tým se během let dokonale seznámil s nároky, potřebami klienta i s celou problematikou, může být bez problémů využíván i v dalších oblastech.

Jedno naše řešení tak klientovi přináší několikanásobný prospěch.