Strategická inovace Trasku získala ocenění

18. května 2016

18. 5. 2016

V květnu proběhlo vyhlášení cen 18. ročníku Microsoft Awards. Zvláštní cenu za strategickou inovaci získala společnost Trask Solutions za IoT projekt ve společnosti Škoda Auto.

Ocenění Microsoft Awards vybírají taková řešení, která prokazují vysokou míru inovativnosti, komplexnosti a také představují významný přínos pro zákazníka v podobě přímé úspory nákladů, zvýšení spokojenosti zákazníků či flexibilnějších firemních procesů.

Řešení Trasku ukazuje praktické použití technologie z kategorie Iternet of vehicles. Oceněný project je výsledkem úspěšné spolupráce Trasku a technologického institute CXI při liberecké technické univerzitě. Rozvoj technologií Internet Of Things a Internet of Vehicles a jejich masivnější využívání ze strany zákazníků do nedávna bránila řada technologických problémů a samozřejmě i limitovaná dostupnost kvalitního internetového připojení v terénu. Postupy a technologie, použité v inovativním řešení však ukázaly, že praktické využití komunikace z prostředí jedoucího auta je možné již nyní. Hodnoticí komise konstatovala, že tento projekt dospěl nejdále v praktické realizaci a jednoznačně ověřil využitelnost platformy MS Azure a zařízení na bázi W10 IoT Core.

Svět neustále připojených vozidel se tak díky Trasku přiblížil podstatně blíže každodenní realitě.