Stěhování dat innogy do cloudu bez přerušení provozu

21. září 2017

POTŘEBA: Jak snížit náklady na provoz datového centra bez ovlivnění chodu společnosti

Dlouhodobou strategií společnosti Innogy je maximálně ušetřit za provoz datových center. Jejich provoz je drahý a navíc hrozí nebezpečí výpadku. Efektivním řešením je přestěhovat data do cloudu.

V těchto případech je vždy kritickým faktorem čas.

Během stěhování dat je třeba zajistit, aby přenos dat do cloudu chod vaší společnosti ovlivnil co nejméně a aby se nezastavil tok tisíců dokumentů, které každou vteřinou proudí vaší společností.


ŘEŠENÍ: Na míru navržená strategie přenosu dat do cloudu za nepřerušeného provozu

Aby bylo možné bezproblémově přesunout klientův DMS (Document Management Systém tj. systém správy elektronických dokumentů) a návazných aplikací do Amazon cloudu, vymysleli jsme unikátní strategii nepřerušeného provozu.

Jejím smyslem bylo, aby během stěhování systémů a dat mohla společnost Innogy bez problémů pracovat a nijak to neovlivnilo ani její klienty. A samozřejmě aby migrace z lokálního on-premise řešení (tj. z datového centra) do Amazon cloudu byla 100% bezpečná.

Hlavní přínosy našeho řešení pro Innogy

  • Bezpečná migrace dat
  • Trvalá úspora nákladů na infrastrukturu
  • Rychlé a efektivní řešení zásadního strategického cíle v IT oblasti (celé to trvalo pouze několik měsíců)
  • Nulový dopad na uživatele díky nepřerušení datového provozu

Naše cesta k řešení

Dlouhodobou strategií společnosti innogy je rozdělit IT na dvě části: část „core“, která obsahuje klíčová data a/nebo má pro společnost zásadní hodnotu, a část „non-core“, kterou není třeba držet v rámci společnosti (jako pracovní sílu či know-how) a kterou lze výhodně nakupovat od externích dodavatelů.

V případě Innogy dochází k postupnému rušení části společnosti zabývající se správou HW, serverů a dalších prvků fyzické i logické infrastruktury (tedy jejího datového centra) a jejich přesunu do outsourcingu. (Podíl této outsourcingové „non-core“ části přitom roste nejen ve společnosti innogy, ale stává se obecným trendem v celé oblasti IT.)

My v Trasku jsme se v rámci tohoto přechodu k outsourcingu kromě oblasti DMS postarali také o migraci systémů KOFAX (skenování a digitalizace), Adobe Live Cycle včetně aplikací (práce s PDF dokumenty a formuláři, konkrétně např. kampaně, digitální podepisování apod.) a systému JIRA.

Největší výzvou pro nás bylo zejména zajištění přenosu řešení do cloudu včetně nového napojení příslušných integrací bez dopadu na uživatele. Pro srovnání: při "klasickém" provedení migrace by se nejdříve provedly čisté instalace serverů, operačních systémů a databází, instalace aplikačních serverů a serverů Documentum. Poté by následovaly instalace aplikací, které by připravily půdu pro migraci dat z on-premise serverů do cloudu. Jen samotná migrace by při tomto postupu a předpokládané propustnosti linek on-premise – cloud trvala minimálně týdny, spíše celé měsíce. Jednalo se totiž o desítky serverů a více než 10 TB, které musely být přeneseny, aniž by uživatelé cokoli pocítili.

Naše strategie přenosu dat a systémů z datového centra do cloudu s úspěchem využila možnost virtualizace, kdy jsme skupiny serverů rozdělili na nově instalované a "přenášené" (zdrojové). Tento postup zahrnoval vytvoření nových serverů v cloudu, provedení replikace dat prostředky Amazon cloud a následné "přepnutí" serverů. Byla tedy vytvořena (a využita) možnost hybridního prostředí, kdy některé systémy (SAP, ALC) byly přenášeny do cloudu v jiných termínech než Documentum. Tak bylo možné vyhnout se "velkému třesku".

Příslušný postup jsme nejprve řádně otestovali, protože servery v datovém centru bylo nejdříve nutno "uspat" a před i po jejich "probuzení" v Amazon cloud provést změny konfigurací tak, aby nový systém byl plně operabilní a zejména byly správně napojeny všechny integrace (správa uživatelů, systémy pro správu datových schránek, SAP a další).

Závěr

Zvolená strategie migrace dat pro společnost innogy se prokázala jako plně funkční. Hrdí jsme zvláště na to, že celý systém DMS včetně aplikací se nám podařilo přepnout do Amazon cloud (tzv. "roll-over" doba) v řádu pouhých jednotek hodin a bez jakýchkoli dopadů nebo omezení na straně uživatelů (zaměstnanců i zákazníků). Ve srovnání s klasickým řešením se to naše prokázalo jako nepoměrně rychlejší a efektivnější.