Spojení s Traskem přináší českým finančním společnostem možnost přiblížit se svým zákazníkům

24. září 2020

Tvrdí Béla Véra, CEO ApPella. Podle jeho slov právě toto partnerství umožňuje klientům šetřit jejich čas i náklady a optimalizovat jejich vnitřní procesy pomocí řešení na míru a podle jejich potřeb.

Jako společný cíl partnerství pak ApPello i Trask vnímají rozšíření tohoto partnerství na další trhy mimo Česko, například do Německa, Rakouska a napříč střední a východní Evropou.

Se svým produktem působíte na mnoha trzích. Jak vnímáte změnu v chování finančních společností s odstupem produktové firmy?

Tradiční banky většinou mají větší rozpočet než jejich menší či nová konkurence. Mají ale také mnohem složitější provozní model. Proto tyto banky vždy očekávají vysoce flexibilní, důvěryhodné a agilní IT partnery se snadno konfigurovatelnými a dobře podporovanými produkty, které se jejich prostředí přizpůsobí. Proto u nás vznikají produkty, které jsou flexibilní s bohatými obchodními funkcemi a prvotřídními zkušenostmi uživatelů primárně z bankovního prostředí. Menší finanční instituce jsou oproti tomu náročnější na termín dodání, ale jejich požadavky jsou jednodušší případy s menší potřebou  přizpůsobení prostředí. Zároveň musím zmínit velký přechod, který se na našem trhu děje – finanční společnosti začaly přijímat na cloudu založený SaaS obchodní model. Velkou výzvou je proto i poskytnutí cloudového nativního produktu v co nejkratším termínu.

Co by měly velké společnosti ve svém přístupu k dodávkám a vývoji zvažovat?

Ještě nikdy nebylo tak snadné stát se IT manažerem (CIO) ve velké bance. Zároveň to asi nikdy nebyla těžší pozice – musí spravovat obrovská, částečně zastaralá softwarová portfolia s desítkami aplikací. Kromě toho se často snaží najít balanc mezi interním vývojem a implementací produktu na běžném trhu. Na základě mých 20letých zkušeností věřím, že v krátkodobém horizontu by banky mohly díky in-house vývoji ušetřit dost peněz. Ale ve střednědobém a dlouhodobém horizontu ztratí mnohem více. Vývoj pod vlastní střechou je neúčinný a krátkozraký: interní tým například tráví čas na okrajových funkcích, aby podporovaly rychlé obchodní potřeby, nebo přináší sofistikované řešení pro nikdy se neměnící a okrajovou oblast obchodu, jako jsou pokladní funkce. Pokud jde o flexibilitu, tak jsou všeobecné obchodní know-how a neustálá připravenost a aktuálnost klíčovými oblastmi. Důrazně proto doporučuji vybírat zkušené dodavatele s ověřenými výsledky.

Českých partnerů příliš nemáte, jak vnímáte spolupráci s Traskem a co může českému, ale i zahraničním trhům, kde Trask působí, nabídnout?

Věřím, že jsme našli dobrý způsob komunikace, vážíme si jeden druhého, máme stejné hodnoty. Jsme agilní, cílevědomí a velmi orientovaní na zákazníka. Zaměřujeme se především na český trh a doufejme, že se v dohlednu naše spolupráce rozšíří i do Rakouska a Německa.

V čem vidíte hlavní sílu propojování implementačních a produktových společností?

Vezmu-li to z našeho pohledu, pak je naším cílem stát se poskytovatelem řešení a vybudovat síť implementačních partnerů. Věřím, že Trask bude jedním z našich strategických implementačních partnerů. Díky této metodě (implementační partnerství) jsme schopni se zaměřit na inovace produktů a věnovat jim více úsilí. Místní odborný partner bude vždy schopen zajistit implementaci produktu plynuleji a efektivněji.

Béla Véra, CEO ApPello

Nové partnerství dvou technologických lídrů přináší digitální řešení na míru

Finanční společnosti při vývoji digitálních řešení stále více spoléhají na svoje interní kapacity. Pro rychlost nasazení a efektivitu jsou ale nezbytné také znalosti „z venku“. Ty nabízí i partnerství Trasku a ApPella, díky kterému mohou finanční společnosti snadno implementovat existující finanční produkty na míru jejich potřebám i zákazníkům.

Klíčem k získání a udržení zákazníkovy pozornosti je maximální péče o zákazníkovo pohodlí a spokojenost. I na IT poli hledají finanční instituce cestu k diferenciaci a nejlepší možné zákaznické zkušenosti. Ve větší míře než dřív se spoléhají na interní vývoj řešení a vlastními silami tvoří jedinečná řešení pro svoje zákazníky. 

Nezbytné jsou ale také zkušenosti a znalosti mimo vlastní organizaci. IT týmy finančních institucí je mohou získávat několika způsoby:

 • zapojením externích lidí s potřebnými zkušenostmi do svého týmu,
 • získáním vhodného partnera s existující službou a její integrací,
 • využitím existujících produktových platforem

Hlavními kritérii pro volbu produktu jsou pro finanční společnosti efektivita vynaložených nákladů a přenos know-how do jejich týmu. U produktových platforem je potom důležité soustředit se na jejich implementaci tak, aby s sebou přinesla i zamýšlenou přidanou hodnotu pro koncové zákazníky. „Dobře navržené produkty umožňují přizpůsobení individuálním potřebám a vytvoření unikátní zákaznické zkušenosti bez dlouhých vývojových cyklů, což umožňuje rychlejší uvedení na trh. Navíc integrují ‚zkušenosti trhu v podobě referencí u různých klientů a efektivně doručí funkce, které nejsou, bavíme-li se o zážitku napříč kanály, diferenciátorem,“ říká Jiří Soukeník, výkonný ředitel technologické společnosti Trask.

Společnosti tak navíc získávají přístup ke specializovanému týmu, který produkt implementuje, a rozšiřují tak potenciální rozsah opakovaně využitelného know-how. Je pravděpodobné, že efektivita bude jedním z hlavních témat a přinese s sebou nové výzvy, jak udržet krok s očekáváním zákazníků s co nejnižšími náklady. Způsob, jak těmto výzvám v nadcházejícím období čelit, je použití stávajících a zavedených produktů na trhu. Bonusem v tomto ohledu může být kratší doba potřebná k jejich vytvoření a tím i rychlejší doručení koncovým zákazníkům.

Partnerství pro efektivitu

Na zaměření na potřeby zákazníka a hledání nejvyšší přidané hodnoty reagují dodavatelské společnosti logickým krokem – poskytováním „naintegrované  zkušenosti“.  Produktově zaměření dodavatelé se přirozeně spojují s implementačními partnery, kteří znají daný trh a jsou pro klienty partnerem při integraci produktu do jejich prostředí. 

ApPello a Trask

Maďarská společnost ApPello se zaměřuje na digitální transformaci úvěrových procesů. Je více než dvacet let předním poskytovatelem komplexních řešení digitálního půjčování a souvisejících služeb, které využívá značné množství Tier 1 bank v celé Evropě. V Česku systémy ApPella využívá či implementuje už pět bank. Poslední dvě implementace přitom již Trask a ApPello provádí společně. Jedná se o implementaci správy zajištění úvěrů a trade finance ve dvou českých bankách. Hlavními kritérii při volbě ApPello produktů jsou pro finanční společnosti efektivita vynaložených nákladů, získání know-how a schopnosti  lokálního  zastoupení.  Propojení produktu, znalosti prostředí a implementačních zkušeností představuje i nejnovější partnerství společností ApPello a Trask.


Kategorie
 • Měsíc
 • Leden
 • Únor
 • Březen
 • Duben
 • Květen
 • Červen
 • Červenec
 • Srpen
 • Září
 • Říjen
 • Listopad
 • Prosinec
 • Rok
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2011
 • 2010
 • 2004
Od technologické změny ke kulturní aneb co čeká české banky i byznys

Od technologické změny ke kulturní aneb co čeká české banky i byznys

V lednu se v prostorách centra současného umění DOX+ uskutečnil druhý ročník konference Trask Future Insight zaměřený na technologické a byznysové trendy v nejisté době i v kontextu bankovního prostředí.

Rychlá digitalizace vnitřních i klientských procesů je dnes otázkou dnů

Rychlá digitalizace vnitřních i klientských procesů je dnes otázkou dnů

Online je dnes důležitější než kdy předtím a nástroje pro interní vzdálenou práci se zákazníky, ale především možnými zákazníky, jsou nyní zásadní a mohou výrazně ovlivnit byznys společností.

Největší výzvou světa online hypoték je změna vnímání lidí

Největší výzvou světa online hypoték je změna vnímání lidí

Český hypoteční trh je lidmi vnímaný jako komplikovaný, tudíž jako něco, k čemu potřebují poradce. Někoho z bankovního nebo finančního světa, kdo klienta celým bolestivým a zdlouhavým hypotečním procesem provede.

Trask Virtual Case: Zabezpečený prostor pro digitální výměnu dokumentů a informací s klientem

Trask Virtual Case: Zabezpečený prostor pro digitální výměnu dokumentů a informací s klientem

V době digitalizace je návštěva pobočky časově a administrativně náročným krokem pro zákazníka i poskytovatele. Změna zdravotní pojišťovny či dodavatele energií, refinancování hypotéky, nahlášení pojistné události nebo nabídka produktů novým zákazníkům?

Event stream a další nové přístupy i technologie nastavují integrační paradigma pro 21. století

Event stream a další nové přístupy i technologie nastavují integrační paradigma pro 21. století

Agilita, posun současných páteřních ESB a jejich využití v agilním světě, API microgateway, agilní integrace i razantně nastupující event stream. Aktuálních témat je v oblasti integrace, které se Trask věnuje od samého počátku, mnoho. Do integračních trendů, ale i jejich výhod a úskalí, dal proto nahlédnout Petr Dlouhý, který stojí v čele integrační kompetence již čtvrtým rokem.

SAFe: hybridní metodika, která dokáže dobře posloužit i enterprise společnostem

SAFe: hybridní metodika, která dokáže dobře posloužit i enterprise společnostem

Metodika lean vznikla v automotive odvětví jako cesta k minimalizaci odpadu při výrobě, postupně se ale formou agilních metod adaptovala také v oblasti softwarového vývoje. Cesta nasazení agilních metod v enterprise společnostech není zrovna přímočará, ale na část problémů může odpovědět metodika Scaled Agile Framework neboli SAFe.

Vzdělávat lze zaměstnance, ale i partnery po celém světě

Vzdělávat lze zaměstnance, ale i partnery po celém světě

Neustálý technologický rozvoj klade na naše bankovní i jiné klienty vysoké nároky na rychlost zavádění změn a na automatizaci i digitalizaci pracovního prostředí i procesů. Mění ale také způsob jejich fungování a vzdělávání. A s efektivním vzděláváním pomáhá naše unikátní platforma eDoceo.

Automatizace je v Tatra bance neustálý proces

Automatizace je v Tatra bance neustálý proces

Díky automatizaci Tatra banka nejen neustále snižuje své náklady, ale zároveň zkracuje čas na vyřízení klientských požadavků. Taková jsou slova Michala Satura, Head of Research & Development v Tatra bance, kterého jsme se zeptali na to, jak probíhá automatizace v nejinovativnější digitální bance na světě.

Jak se liší digitalizace českého a rakouského bankovnictví?

Jak se liší digitalizace českého a rakouského bankovnictví?

Ačkoliv mezi českým a rakouským trhem existuje řada odlišností, mají také mnoho společného: od historie přes dobré vztahy a rakouské investice v Česku až po členství v EU.

Rok 2020 ve znamení digitalizace a automatizace

Rok 2020 ve znamení digitalizace a automatizace

Technologie jsou bezesporu nedílnou součástí finančního světa, přičemž mnohé společnosti s jejich aplikací již dávno začaly. Co připravily pro své klienty vloni? A co chystají letos? Právě na to se podíváme.

Proč nasadit robota a který proces k automatizaci vybrat?

Proč nasadit robota a který proces k automatizaci vybrat?

Robotická automatizace procesů (Robotic Process Automation, RPA) zažívá v posledních letech rozmach ve všech odvětvích. Trend, kdy se počítačový program (robot) využívá k ovládání ostatních programů, je v současnosti nejviditelnější v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví.

Technologie pro budoucnost

Technologie pro budoucnost

Jak budou nové technologie ovlivňovat bankovnictví? A které z nich mohou mít v nejbližších letech dopad na to, jak banky fungují a jaké služby nabízejí?