SAFe: hybridní metodika, která dokáže dobře posloužit i enterprise společnostem

05. června 2020

Metodika lean vznikla v automotive odvětví jako cesta k minimalizaci odpadu při výrobě, postupně se ale formou agilních metod adaptovala také v oblasti softwarového vývoje. Cesta nasazení agilních metod v enterprise společnostech není zrovna přímočará, ale na část problémů může odpovědět metodika Scaled Agile Framework neboli SAFe.

Část společností si oblíbila lean a agilní principy, narážejí ovšem na mnoho překážek: velké produktové týmy, vysoká specializace v týmech, „přepínání“ lidí mezi projekty, starší technologie a systémy nebo odpor vůči změně. Podstatným problémem je i přesvědčení, že projekt potřebuje (a může mít) dokonalý plán s přesným zadáním, časem a rozpočtem.

Některé velké společnosti se proto vydaly cestou SAFe – agilní metodiky vývoje softwaru. A my jsme tuto metodiku už také použili u jednoho z našich klientů. Trask se účastní velkého programu, kde právě SAFe dokázal odblokovat dlouhodobé potíže waterfall dodávky. Můžeme potvrdit, že velké týmy se podařilo zvládnout a kvartální plánování bylo úspěšnější než u většiny velkých projektů. Výhodou tohoto programu byla relativně menší závislost vyvíjených produktů, i tak ale mnozí hodnotíme nasazení SAFe jako působivý úspěch.

Stavebním kamenem SAFe je scrum, který je „pouze“ rozšířen o další úrovně a procesy. V dané implementaci měl především tři úrovně: týmovou, programovou a portfolio.

SAFe team level

Na týmové úrovni řízení nejde téměř o nic jiného než o scrum s mírně odlišnou terminologií. Například sprinty se v SAFe nazývají iterace. Do každé iterace si tým naplánuje určitý počet stories – malých kousků dodávky s přímou byznysovou hodnotou. V iteracích se někdy využívají i tzv. enabler stories. Patří mezi ně například příprava infrastruktury nebo architektury. Většinou jsou přípravou před dodáním skutečných byznysových stories. Související stories tvoří větší celky – features. Ty mají horizont dodávky vždy jeden product increment, tedy časové období skládající se v tomto případě z šesti 14denních iterací.

Součástí týmu byly všechny potřebné specializace. Zajišťovali jsme i roli scrum mastera, který pomáhal týmu s pilováním metodiky a efektivity. Běžnou rolí na týmové úrovni je také product owner. Jeho zodpovědností byla především příprava stories v backlogu pro jeho produkt. Udržoval ho také seřazený podle priorit a na konci sprintů hodnotil výstup spolu s týmem.

Doporučeno redakcí

Event stream a další nové přístupy i technologie nastavují integrační paradgima pro 21. století

Agilita, posun současných páteřních ESB a jejich využití v agilním světě, API microgateway, hybridní integrace i razantně nastupující event stream. Aktuálních témat je v oblasti integrace, které se Trask věnuje od samého počátku, mnoho. Do integračních trendů, ale i jejich výhod a úskalí, dal proto nahlédnout Petr Dlouhý, který stojí v čele integrační kompetence již čtvrtým rokem.

SAFe program level

Pro tuto úroveň jsou zásadní dvě osoby. První z nich je RTE (Release Train Engineer), dá se říci programový manažer. RTE je spojovacím nýtem pro jinak nelehko slučitelné úrovně týmu a programu. Musí perfektně připravit a organizovat plánování product incrementů, sledovat průběh dodávky a úroveň zvládnutí týmového scrumu. Druhou je pak product manager, který je správcem programového backlogu, a proto je v úzkém kontaktu s product ownery. Zajímá se ale hlavně o úroveň feature. Ideálně by měl spolu s product ownery odvozovat features ze strategie a cílů společnosti. A to například s využitím ještě více agregované úrovně zadání – epicu. Někdy ale šlo spíše o taktické sloučení potřebných funkcionalit v trochu umělou feature. V každém případě byla feature definována vždy jen pro jeden produkt. Případné propojení mezi produkty bylo realizováno právě až na úrovni epicu.

Produktové týmy se po sprintech scházely na review, udržovaly vzájemný přehled o postupu a prezentovaly výsledky product managerovi i dalším stakeholderům.

Product Increment

Důležitým prvkem product incrementu je pravidelná retrospektiva na úrovni týmu i dohromady za program. Nebylo překvapením, že product owneři měli zájem spíše o byznysový rozvoj svého produktu než o týmové procesy v pozadí, údržbu nebo interní vylepšování produktu. O to více lze ocenit, že SAFe víceméně předepisuje poslední sprint jako prostor pro zlepšování týmových procesů nebo technologií.

Plánování je alfou i omegou

Za středobod celé SAFe metodiky se dá označit naplánování product incrementu. Ten by měl naplňovat představy managementu, být realistický a zjistit a zaplánovat závislosti mezi produktovými týmy. A co se ukázalo velmi užitečné – pamatovat na rezervu, provozní činnosti a zlepšování. Plánování product incrementu má striktní proces, probíhalo za přítomnosti všech členů týmů. To u zmiňovaného klienta znamenalo dvoudenní akci se 160 účastníky. Zní to děsivě, ale při zvládnuté organizaci nejde o vyhozené peníze. Velkou výhodou je, že jsou všichni v jednom prostoru a jakýkoliv konflikt priorit nebo problém závislostí lze ihned rozhodnout a zaplánovat.

Během plánování product incrementu manažeři týmům osvěží informace o strategii firmy a její vliv na byznysové cíle, aby bylo jasné, proč product management přichází s konkrétními epicy a features. Týmy jako při běžném sprint planningu používaly odhady svojí práce ve scrumových story pointech. Nakonec hlasovaly o důvěře ve svoje plány, a pokud byla nízká, plán se předělal.

Vše má svoje úskalí

SAFe má i diskutabilní stránky. Právě střednědobé plánování zjevně narušuje principy metodiky scrum, která neplánuje více než jeden sprint. Jako vhodný balanční prvek mezi rigiditou a agilností se ukázalo nastavení poměru velocity věnované pro rozvoj byznys požadavků, zlepšování a jakousi rezervu v poměru 60/20/20.

Role product managera měla nenahraditelný význam při tvorbě obsahu budoucího product incrementu a při dalších strategických činnostech. Na druhou stranu psychologicky i reálně omezovala samostatnost a flexibilitu product ownerů v rozhodování.

Nové výzvy

Výsledky se i u větších týmů v porovnání s metodikou waterfall dodávky objektivně výrazně zlepšily už po prvním product incrementu. V druhém a dalších incrementech se vnitřní procesní efektivita dále zvýšila. Někdy v této době se také znatelně zvětšovaly rozdíly v metodickém pojetí týmů a částečně i efektivita. Rozhodně se potvrdilo, že kvalitní retrospektiva je asi nejdůležitější prvek. Jinými slovy – na týmové úrovni jsou poznatky srovnatelné s většinou poctivě implementovaných scrum projektů.

Dobře zvládnutý scrum je tak výhodným (i když ne nutným) startovním bodem pro úspěšnou implementaci SAFe. Nové výzvy ale především čekají v organizaci a přípravných pracích na programové a portfolio úrovni. Bez jejich kvality totiž ani vynikající práce scrum týmů nemůže zajistit úspěch dodávky programu.


Přečtěte si také

Od technologické změny ke kulturní aneb co čeká české banky i byznys

Od technologické změny ke kulturní aneb co čeká české banky i byznys

V lednu se v prostorách centra současného umění DOX+ uskutečnil druhý ročník konference Trask Future Insight zaměřený na technologické a byznysové trendy v nejisté době i v kontextu bankovního prostředí.

Rychlá digitalizace vnitřních i klientských procesů je dnes otázkou dnů

Rychlá digitalizace vnitřních i klientských procesů je dnes otázkou dnů

Online je dnes důležitější než kdy předtím a nástroje pro interní vzdálenou práci se zákazníky, ale především možnými zákazníky, jsou nyní zásadní a mohou výrazně ovlivnit byznys společností.

Největší výzvou světa online hypoték je změna vnímání lidí

Největší výzvou světa online hypoték je změna vnímání lidí

Český hypoteční trh je lidmi vnímaný jako komplikovaný, tudíž jako něco, k čemu potřebují poradce. Někoho z bankovního nebo finančního světa, kdo klienta celým bolestivým a zdlouhavým hypotečním procesem provede.

Trask Virtual Case: Zabezpečený prostor pro digitální výměnu dokumentů a informací s klientem

Trask Virtual Case: Zabezpečený prostor pro digitální výměnu dokumentů a informací s klientem

V době digitalizace je návštěva pobočky časově a administrativně náročným krokem pro zákazníka i poskytovatele. Změna zdravotní pojišťovny či dodavatele energií, refinancování hypotéky, nahlášení pojistné události nebo nabídka produktů novým zákazníkům?

Event stream a další nové přístupy i technologie nastavují integrační paradigma pro 21. století

Event stream a další nové přístupy i technologie nastavují integrační paradigma pro 21. století

Agilita, posun současných páteřních ESB a jejich využití v agilním světě, API microgateway, agilní integrace i razantně nastupující event stream. Aktuálních témat je v oblasti integrace, které se Trask věnuje od samého počátku, mnoho. Do integračních trendů, ale i jejich výhod a úskalí, dal proto nahlédnout Petr Dlouhý, který stojí v čele integrační kompetence již čtvrtým rokem.

SAFe: hybridní metodika, která dokáže dobře posloužit i enterprise společnostem

SAFe: hybridní metodika, která dokáže dobře posloužit i enterprise společnostem

Metodika lean vznikla v automotive odvětví jako cesta k minimalizaci odpadu při výrobě, postupně se ale formou agilních metod adaptovala také v oblasti softwarového vývoje. Cesta nasazení agilních metod v enterprise společnostech není zrovna přímočará, ale na část problémů může odpovědět metodika Scaled Agile Framework neboli SAFe.

Vzdělávat lze zaměstnance, ale i partnery po celém světě

Vzdělávat lze zaměstnance, ale i partnery po celém světě

Neustálý technologický rozvoj klade na naše bankovní i jiné klienty vysoké nároky na rychlost zavádění změn a na automatizaci i digitalizaci pracovního prostředí i procesů. Mění ale také způsob jejich fungování a vzdělávání. A s efektivním vzděláváním pomáhá naše unikátní platforma eDoceo.

Automatizace je v Tatra bance neustálý proces

Automatizace je v Tatra bance neustálý proces

Díky automatizaci Tatra banka nejen neustále snižuje své náklady, ale zároveň zkracuje čas na vyřízení klientských požadavků. Taková jsou slova Michala Satura, Head of Research & Development v Tatra bance, kterého jsme se zeptali na to, jak probíhá automatizace v nejinovativnější digitální bance na světě.

Jak se liší digitalizace českého a rakouského bankovnictví?

Jak se liší digitalizace českého a rakouského bankovnictví?

Ačkoliv mezi českým a rakouským trhem existuje řada odlišností, mají také mnoho společného: od historie přes dobré vztahy a rakouské investice v Česku až po členství v EU.

Rok 2020 ve znamení digitalizace a automatizace

Rok 2020 ve znamení digitalizace a automatizace

Technologie jsou bezesporu nedílnou součástí finančního světa, přičemž mnohé společnosti s jejich aplikací již dávno začaly. Co připravily pro své klienty vloni? A co chystají letos? Právě na to se podíváme.

Proč nasadit robota a který proces k automatizaci vybrat?

Proč nasadit robota a který proces k automatizaci vybrat?

Robotická automatizace procesů (Robotic Process Automation, RPA) zažívá v posledních letech rozmach ve všech odvětvích. Trend, kdy se počítačový program (robot) využívá k ovládání ostatních programů, je v současnosti nejviditelnější v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví.

Technologie pro budoucnost

Technologie pro budoucnost

Jak budou nové technologie ovlivňovat bankovnictví? A které z nich mohou mít v nejbližších letech dopad na to, jak banky fungují a jaké služby nabízejí?