Rychlá registrace pomocí ZenID a můžete digitálně investovat za pár minut

16. dubna 2020

Jednomu z největších obchodníků s cennými papíry v Česku jsme pro novou digitální platformu pro robotické investování pomohli vybudovat snadný a automatizovaný registrační proces.

Kontakt se zákazníky skrze aplikace je pro finanční instituce stejně důležitý jako kvalita a příjemnost osobního zážitku na pobočce. Digitální služby, které nabízejí, jsou proto v neustálém pohybu, vstupují do nových oblastí života a umožňují lidem a zákazníkům zprostředkovávat nové příležitosti. Jednou z nich je právě také inovativní projekt indigo.

Svět investičního bankovnictví zažívá, podobně jako celé bankovnictví, rozmach v digitalizaci poskytovaných služeb. Delší dobu digitalizuje svůj provoz i celá skupina ČSOB, a to zaváděním tzv. bezpapírového režimu, ale také důrazem na podporu a rozvoj inovací primárně (ale nejen) z oblasti bankovnictví.

Digitální bankovnictví tak úspěšně rozvíjí i Patria Finance. Člen skupiny ČSOB, vedoucí retailový a celkově jeden z tuzemských lídrů online obchodování s cennými papíry se díky nadšení a agilnímu vývoji přirozeně stala jakýmsi inovačním centrem pro investice pro celou skupinu ČSOB. Pečlivě tak sleduje digitální trendy a v rámci celé skupiny kompletně zdigitalizovala svět investic pomocí platformy ČSOB Investice. Zároveň přišla s vlastním revolučním řešením robotického poradenství a investování.

Platforma, která vznikla v Patria Finance i díky technologiím Trasku dokazuje, že nejen UX technologie, ale i featury, integrační prvky a frameworky přispívají k rychlejšímu a efektivnějšímu vývoji i spuštění aplikací finančních institucí. V tomto případě té, která otevírá „zapovězený“ svět investic široké veřejnosti.

Potřeba: Platforma pro digitální investování hledala pro svoje klienty snadnou a automatizovanou registraci

Investice česká společnost tradičně vnímá jako něco složitého, elitářského, nesrozumitelného a něco, co není pro každého. Patria se rozhodla tento pohled změnit a investice lidem zpřístupnit uvedením platformy indigo, která je v Česku první co do využívání skutečného tzv. robotického poradenství a automatizovaného investování.

Základem služby je unikátní chytrý algoritmus, který za klienta neustále hlídá a vybírá nejvhodnější mix investic. Umožňuje investovat také klientům, kteří se dříve investování báli, neměli na něj čas nebo narazili na bariéry, které je od něj odrazovaly. Investovat digitálně (odtud název indigo) umožňuje indigo klientům pomocí webové aplikace.

Aby Patria klientům indiga zajistila na platformě jednoduchost, srozumitelnost a co největší automatizaci, hledala u nás i v zahraničí registrační proces, který obsáhne online identifikaci a ověření klientů s co nejpřívětivějším uživatelským zážitkem, bezpečností uživatelských dat a ideálně bez nutnosti lidského zásahu.

Následně tak Patria uvedla na trh nejen první skutečné robotické poradenství spojené s automatizovaným investováním, ale díky Trasku také jako první online broker v Česku představila investiční službu, která v rámci registračního procesu využívá automatizovanou identifikaci klienta, vytěžování dat, zpracování klientských osobních údajů a ověřování pravosti dokladu.

Řešení: Online registrační proces s ověřením a identifikací klientů pomocí řešení Trask ZenID

Co bylo dříve v oblasti investic bez složitého registračního procesu a někdy i návštěvy pobočky téměř nemožné, je dnes v rámci indiga běžná praxe pro každého nově se registrujícího klienta. Řešení Trask ZenID reaguje na potřeby moderních poskytovatelů finančních služeb a umožňuje komfortní, automatizovanou a bezpečnou obsluhu klienta digitálními kanály. Slouží k automatickému vytěžování informací z osobních dokladů, například občanského průkazu, a ověření jejich pravosti.

Platformě indigo řešení umožnilo vytvořit registrační proces, splňující přísné regulatorní požadavky. Zároveň s více než 95 % úspěšností rozpoznání textu dokladů vyfocených mobilním telefonem eliminuje nutnost přepisovat osobní údaje z dokladů klienta a celkově proces díky technologické vyspělosti zrychluje a zjednodušuje.

Naše cesta k řešení

Trask ZenID je komplexním a flexibilním řešením jak pro online onboarding klientů, tak i jejich bezpečnou identifikaci. Nabízí přesnost, rychlost, modularitu a rozšiřitelnost přímo podle potřeb klienta, a ne jinak tomu bylo v případě Patrie.

Společný projekt, který z naší strany zahrnoval implementaci řešení s celým registračním i ověřovacím procesem, trval 3 měsíce. Poté, co jsme Trask ZenID se základní konfigurací dodali, Patria si ho již sama snadno integrovala do svého systému: na námi vystavené API (jako součást backendu ZenID) stačilo pouze naintegrovat své kanály a web.

Jak ZenID na platformě indigo pomáhá?

 • Po vyfocení osobních dokladů Trask ZenID vytěží požadované informace. Platforma poté provolá vystavené API a předá fotografie dokumentů i informace k ověření pravosti a identifikaci.
 • Trask ZenID za pár okamžiků provede dílčí kontroly: na základě rodného čísla se dotáže insolvenčního rejstříku, zjistí, zda jde o platný doklad a zda adresný bod na dokladu skutečně existuje.
 • Data následně odesílá zpět, a to i se scoringem pravosti. Pokud by na základě dokladů klienta zjistil případné insolvence, vrátí je platformě s čísly jednacími.
 • V případě, že Trask ZenID detekuje jiný problém, například špatný font na dokladu nebo rozpor při křížové kontrole čísla občanského průkazu, data se spolu s oskórováním vrací na API a indigu, které následně pokračuje v jejich vyhodnocení.
 • Pokud je vše v pořádku, klient je spolu se svými osobními doklady během pár chvil bezpečně ověřen a zaregistrován na platformu.

Hlavní přínosy z pohledu společnosti jako celku...

 • Patrii jsme kromě znatelné konkurenční výhody přinesli i tyto konkrétní výhody:
 • Rychlý a stoprocentně online registrační proces
 • Kompletní automatizace registračního procesu v případě jeho hladkého průběhu
 • Snížení chybovosti plynoucí z přepisování osobních údajů z dokladů klienta
 • Snížení nákladů na registraci pomocí eliminace zásahů klientských pracovníků do registračního procesu
 • Automatizované ověření dokladů a pokusů o podvod
 • Možné přepoužití řešení také do registračního procesu pro jiné služby nabízené Patria Finance

Závěr

I díky Trasku je Patria Finance prvním obchodníkem s cennými papíry v ČR, který umožňuje zaregistrovat se kompletně online a během několika málo minut začít plnohodnotně investovat. A nezáleží na tom, zda už někdy uživatel investovali nebo ne – služba indigo nabízí jednoduché a srozumitelné investování všem zájemcům o investice. „Věřím, že Patria tak potvrdila nejen svou pozici lídra a inovátora v oblasti investic ve skupině ČSOB, ale také na českém trhu,“ dodává Michal Trník, projektový manažer a business architekt Patria Finance.

Celý registrační proces je i díky řešení Trask ZenID, stejně tak jako celá služba indigo, velmi jednoduchý a uživatelsky přívětivý.