RWE, svěřila Trasku outsourcing kompletní oblasti ECM

01. září 2011

První z velkých oblastí, kterých se to týká, je správa dokumentů a podnikového obsahu, neboli ECM (Enterprise Content Management). Péči o provoz i rozvoj všech souvisejících systémů a technologií tak RWE přenechala Trasku coby spolehlivému a zkušenému partnerovi.

Trask přebírá zodpovědnost za kompletní provoz souvisejících systémů, jimiž jsou zejména EMC Documentum, Adobe LC, Kofax a Altassian JIRA. Doba převzetí čtyř platforem činila ku spokojenosti zákazníka pouze přibližně 66 % původního odhadu, tedy zhruba osm týdnů.

Trask pro RWE zajistí kromě podpory a cenové optimalizace také možnost rozvoje a technologické optimalizace včetně možnosti přiblížení se osvědčeným postupům v této oblasti. RWE přitom není nucena udržovat vůbec žádné know-how a tým zaměřený na Enterprise Content Management.

K přínosům pro RWE patří možnost využití rozsáhlého know-how a zkušeností partnera, který má v současné době největší tým pro oblast ECM a DMS v Česku. Kromě toho může RWE těžit ze synergických efektů, které plynou z přehledu Trasku napříč všemi souvisejícími technologiemi, jeho z jeho orientace na kvalitu služeb bez preference konkrétní technologie a v neposlední řadě z jeho znalostí energetiky.