RWE, audit řešení EMC Documentum

01. září 2011

  • Stabilita prostředí
  • Výkonnost aplikací a klíčových funkcí (např. Vyhledávání)
  • Náročné a drahé změny v aplikacích

Společnost Trask provedla kompletní audit stávajícího řešení aplikací RWE na platformě EMC Documentum a následné zhodnocení navrženého řešení a jeho architektury (datový a funkční návrh) a dále kontrolu nastavení jednotlivých komponent infrastruktury systému.

Na základě zjištění byly vyhodnoceny možné nápravné kroky s ohledem na náročnost nápravy a jejich přínosu. Ze seznamu byly vybrány nejvýhodnější kroky, které byly implikovány. Použité nápravné kroky byly vyhodnoceny jako úspěšné.