Robotizace procesů v době pandemie

21. července 2020

Akutní fázi náporu požadavků mají banky za sebou a softwaroví roboti v něm sehráli opravdu důležitou roli. Technologie RPA, kterou měli mnozí zažitou jako tu, která nahradí řadu pracovních míst, byla při přechodu lidí do online prostředí nástrojem pro rychlou adaptaci na novou situaci. Co si banky a finanční instituce mohou ze situace, která nastala, v tomto směru odnést do budoucna?


Před příchodem jara se začaly život i ekonomika v Česku utlumovat a banky se musely odklonit od svých plánů a improvizovat v mnoha směrech. Zaměstnanci se z poboček i kanceláří přesunuli na home office a vzhledem k nabídnutí odkladu splátek a následnému moratoriu jim zároveň vznikla akutní potřeba zpracovat velké množství přicházejících dat. Pro finanční společnosti proto bylo stěžejní především zachování jejich kontinuity. A RPA se ukázalo jako dobrý pomocník. Jeho síla se ale ukázala především v možnosti rychle reagovat, realokovat i navyšovat potřebné kapacity a zpracovávat velké objemy požadavků. Dle průzkumu České bankovní asociace mezi členskými bankami šlo o 345 tisíc žádostí.

Ty se v bankách sbíhaly jak z call center, tak dalších digitálních kanálů, což ukazuje na jeden zásadní fakt. Pandemie s sebou nepřinesla jen enormní tlak na potřebu digitální komunikace a rychlé automatizované obsluhy, ale i na zákazníky samotné. Jejich chování se velmi podstatně a za velmi krátkou dobu změnilo a online, jeho produkty a služby začaly objevovat i využívat také starší generace zákazníků.

Doporučeno redakcí

Proč nasadit robota a který proces k automatizaci vybrat?

Robotická automatizace procesů (Robotic Process Automation, RPA) zažívá v posledních letech rozmach ve všech odvětvích. Trend, kdy se počítačový program (robot) využívá k ovládání ostatních programů, je v současnosti nejviditelnější v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví. Proč a kam ale robota nasadit, aby opravdu pomáhal, a jeho potenciál se tak využil co nejlépe?

Když FTE nejsou alternativou

V českých bankách se ze dne na den změnil způsob komunikace, počty požadavků týkajících se standardních finančních produktů poklesly, ale ve velmi krátkém čase vznikla potřeba vyřizovat enormní množství nových typů žádostí o odklady splátek.

Objem práce, který bylo náhle potřeba zpracovávat, nebylo pro back office zaměstnance kapacitně reálné zvládnout. Vládní moratorium, které vešlo v platnost 20. dubna, definovalo, jaké typy úvěrů jsou předmětem zákonného odkladu a bankám odpustilo povinnost generovat o těchto odkladech smlouvy. Klientům bank však bylo nutné, v rámci dodatku ke smlouvě, vyčíslit výši úvěru a jeho nové parametry. Banky tak musely v krátké době zavést a automatizovat nové procesy, pokrývající přijímání požadavků o odklad, jejich vyřizování, potvrzování i následnou distribuci těchto potvrzení.

„Technologie RPA v současnosti umožňuje nejrychlejší automatizaci procesů a zároveň rychlé provádění změn v takto automatizovaných procesech. Velkou výhodu proto měly ty společnosti, které ji využívaly ještě před příchodem epidemie a měly pro tuto oblast vlastní odborníky či osvědčené dodavatele. Automatizované procesy, které jim pomohly náhlý nápor zvládnout, byly schopné nasadit v řádu jednotek dnů,“ říká Jan Herman, který stojí v čele robotizační kompetence společnosti Trask. Rychlé nasazení také podstatně odlehčilo přetíženým pracovníkům bank. Banky pochopily, že ačkoliv se dosud v souvislosti s RPA mluvilo především o úspoře FTE, v této době nebylo navýšení FTE alternativou a přidaná hodnota robotizace byla nevyčíslitelná.
„V rámci vládního moratoria bylo třeba řešit žádosti o odklad splátek týkající se spotřebitelských úvěrů, hypoték, ale i komplexnějších byznysových úvěrů. Podstatou zprocesování odkladu bylo jeho zadání do systémů banky, vygenerování potvrzení o přijetí / vyřízení žádosti a jeho doručení klientovi. Klíčová byla tedy především schopnost umět reagovat na velké množství klientských požadavků týkajících se různých úvěrových produktů v krátkém čase. V tomto případě se robotizace ukázala jako klíčová kompetence umožňující řešit nečekaně vzniklou situaci bez nutnosti nabírat a školit velké množství pracovníků. Nasazení robotů proběhlo ve velmi krátkém čase a robotizace tak měla výrazný podíl na úspěšném zvládnutí celé situace,” popisuje situaci Pavel Tužil, konzultant Trasku pro oblast RPA, který se podílí na rozvoji i vedení robotizačního týmu v Komerční bance.

Pandemie jako urychlovač automatizace

Dopad onemocnění na bankovní sektor byl přímý, ale i strukturální. Epidemie výrazně urychlila proces digitální transformace. Ve vztahu k online službám změnila zvyky významné části populace a výsledkem bude podle expertů z Trasku rychlejší přechod k bezkontaktním službám, které je možné snáze automatizovat, ale i k automatizaci procesů spadajících pod front office agendu.

Pandemie tak vytvořila příležitost pro transformaci procesů a urychlení rozvoje automatizace v bankách. A robotická automatizace procesů se ukázala jako efektivní nástroj, jak se na nové podmínky operativně adaptovat v řádu dnů. Možnosti robotizace, jako jsou škálovatelnost, flexibilita a rychlost s jakou lze procesy automatizovat, ji předurčují k tomu být nástrojem ke zvládnutí mimořádných situací vyžadujících automatické zpracování velkých objemů dat.

Ve velmi krátkém čase tak společnosti mohou nejen začít šetřit náklady, ale také se přizpůsobit dalšímu vývoji, který rychlý nástup bezkontaktních služeb nastolil. „V souvislosti s omezením provozu poboček i přetrvávajícím plošným home officům bude velmi zajímavé vytvářet roboty, kteří budou schopni pomoci s podporou prodeje nových produktů nebo úpravou parametrů stávajících v plně digitálním prostředí. Ať už budou využíváni z domova nebo třeba z call centra. S digitalizací souvisí i nutnost vyřešení integrace elektronických podpisů a zajištění bezpečného doručení dokumentů klientům,“ nastiňuje další vývoj RPA v českých bankách Pavel Tužil.

Oblastí, do kterých RPA v souvislosti s pandemii zamířilo, a kde jistě další uplatnění najde, je celá řada. Nejde ale jen o zmíněná call centra, která nejspíše budou obsluhovat většinu starších zákazníků i ty, kteří nemají internetové bankovnictví, nebo front office procesy. Robotická řešení pomáhají také interně, například na HR odděleních, která zažívala podobný nápor, poskytovala podklady k vytvoření aktuálního dopadu na personální zajištění služeb na základě evidence OČR, nemocenských nebo zaměstnanců v karanténě.

„Automatizace, která postupně prostupuje organizacemi, s sebou přináší řadu pozitivních efektů. Zvyšuje se míra standardizace procesů, přezkoumává se nutnost realizovat jednotlivé procesní kroky, procesy se zjednodušují a samozřejmě také zlevňují a zrychlují. Dochází také k významnému posunu role zaměstnanců. Zatímco dříve automatizace nahrazovala některé činnosti zaměstnanců, postupně se stává standardem automatizované vykonávání procesu a zaměstnanci primárně vykonávají činnosti, které z různých důvodů automatizovat nelze. Dlouhodobým důsledkem tedy patrně bude hlubší restrukturalizace, kde stabilitu procesů bude zajišťovat automatizace, nikoliv zaměstnanci,“ popisuje Jan Herman.

Vyšší podíl digitalizace a automatizace procesů přinese bankám jistotu, že případnou další vlnu náporu v důsledku epidemie dokáží lépe absorbovat a dokáží zachovat kontinuitu provozu i poskytování služeb klientům.

Výhody robotizace

 • snadné navýšení či realokace kapacit
 • snadná škálovatelnost
 • nejrychlejší automatizace procesů
 • rychlá realizace změn v automatizaci
 • operativní shromáždění údajů z více zdrojů na jednom místě

RPA a Trask

Trask ve svém přístupu k automatizaci procesů kombinuje znalosti a pohled velké IT společnosti s nejlepšími technologiemi v dané oblasti. Na RPA tak nenahlíží pouze jako dodavatel této technologie, ale v širším kontextu. Oddělení RPA pracuje s několika robotizačními platformami globálních lídrů a dodává vyspělá řešení odpovídající konkrétním potřebám a požadavkům na automatizaci.

Chcete se o RPA dozvědět více? Napište nám, co by vás zajímalo, a my se vám co nejdříve ozveme.

Kategorie
 • Měsíc
 • Leden
 • Únor
 • Březen
 • Duben
 • Květen
 • Červen
 • Červenec
 • Srpen
 • Září
 • Říjen
 • Listopad
 • Prosinec
 • Rok
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2011
 • 2010
 • 2004
Inteligentní podniková automatizace dokáže automatizovat celé podnikové procesy a agendy

Inteligentní podniková automatizace dokáže automatizovat celé podnikové procesy a agendy

Zavedení inteligentní podnikové automatizace přináší obohacení stávajícího BPM přístupu o prvky umělé inteligence a robotizace. Podle Pavla Tužila z Trasku tak propojením těchto technologií, které mohou například prostřednictvím OCR a NLP kompletně vytěžit požadované informace z dokumentů na startu procesu a předat je k dalšímu zpracování do aplikačních rozhraní nebo robotům, vzniká mnohem větší prostor pro to, aby se pracovníci společností mohli věnovat práci s vyšší přidanou hodnotou pro své zákazníky.

Pomocí AI pomáháme zrychlit výrobu i ulehčit od hor papírů

Pomocí AI pomáháme zrychlit výrobu i ulehčit od hor papírů

Umělá inteligence v Trasku je především o reálném využití a práci s daty, která dnes pomáhá párovat závady ve výrobě s pracovními postupy, komunikovat se zákazníky nebo vyřizovat pozůstalosti.

Budoucnost přinese větší tlak na rychlost v nasazování nových technologií

Budoucnost přinese větší tlak na rychlost v nasazování nových technologií

S Rudolfem Urbánkem, generálním ředitelem společnosti Microsoft pro Českou republiku a Slovensko, jsme si povídali o roli a růstu cloudových služeb a o technologiích, které budou zásadní pro komunikaci se zákazníky i pro jejich pohodlnou digitální obsluhu.

Kdy má nasazení rozšířené reality smysl a jaké jsou její dnešní limity

Kdy má nasazení rozšířené reality smysl a jaké jsou její dnešní limity

Scénářů, kde má rozšířená realita (AR) potenciál najít využití, je mnoho – mobilní technologie, nemovitosti, retail, výroba, automobilový průmysl a další. Těch, kde má její využití z hlediska společností opravdu smysl, už je ale mnohem méně.

Nová aplikace ČEZ Prodej má v budoucnu pomáhat s více než 200 000 akvizičními smlouvami ročně

Nová aplikace ČEZ Prodej má v budoucnu pomáhat s více než 200 000 akvizičními smlouvami ročně

Přečtěte si rozhovor s Petrem Kapitánem, členem vedení společnosti ČEZ Prodej, o zkušenostech se změnou systémů pro kontakt se zákazníkem, o digitalizaci prodeje ve velké firmě a o tom, jak celou změnu vnímají zákazníci.

Data science pomůže s personalizovanými nabídkami

Data science pomůže s personalizovanými nabídkami

Pokročilá prediktivní analytika pomáhá několikanásobně zpřesňovat a tím zefektivňovat veškeré marketingové a obchodní aktivity. S její pomocí vytváříme například vysoce personalizované nabídky šité na míru jednotlivým zákazníkům.

Zvyšte svoje konverze díky personalizovanému marketingu

Zvyšte svoje konverze díky personalizovanému marketingu

Častou chybou v B2B marketingu a komunikaci je, že se kontakty s klienty neudržují a opráší se ve chvíli, kdy se společnosti snaží prodávat.

Co a jak lze elektronicky podepisovat

Co a jak lze elektronicky podepisovat

Uzavírat smlouvy elektronicky a na dálku je rychlejší a levnější. Elektronické podepisování v sobě však ukrývá několik úskalí a rizik. Jaké typy dokumentů a za jakých okolností můžete bezpečně elektronicky podepsat?

Jak správně identifikovat zákazníky online

Jak správně identifikovat zákazníky online

Je osoba, se kterou potřebujete vyřídit zprostředkování služby, prodej finančního produktu nebo možnost sázet v online prostředí skutečně tou, za kterou se vydává?

Změna chování bankovních zákazníků v číslech

Změna chování bankovních zákazníků v číslech

Jak příchod pandemie a s ní související opatření a doporučení ovlivnila chování tuzemských bankovních zákazníků? Na čísla, dopady a změny jsme se zeptali předních českých bank.

Digitalizace vztahu se zákazníkem

Digitalizace vztahu se zákazníkem

Ukázalo se, že když je potřeba, dokážou techniku a online nástroje využít jak děti, tak i dospělí, kteří dříve preferovali pouze osobní jednání.

Business Intelligence Developer | PRAHA

Business Intelligence Developer | PRAHA

Spojení s Traskem přináší českým finančním společnostem možnost přiblížit se svým zákazníkům

Spojení s Traskem přináší českým finančním společnostem možnost přiblížit se svým zákazníkům

Tvrdí Béla Véra, CEO ApPella. Podle jeho slov právě toto partnerství umožňuje klientům šetřit jejich čas i náklady a optimalizovat jejich vnitřní procesy pomocí řešení na míru a podle jejich potřeb.

Webinář: Microsoft Cloud Native in a Day

Webinář: Microsoft Cloud Native in a Day

Oddělení podnikové automatizace nově vede Pavel Tužil

Oddělení podnikové automatizace nově vede Pavel Tužil

Pavel Tužil, který se doposud v Trasku věnoval robotizaci a dodávkám projektů využívajících technologie NLP a OCR, nově vede oddělení Enterprise Automation. Zaměřit se chce především na zavádění moderních kognitivních technologií do procesů společností.

Jak efektivně prodávat finanční produkty v multikanálovém prostředí

Jak efektivně prodávat finanční produkty v multikanálovém prostředí

V dnešní době je naprosto běžné, že zákazníci využívají k nákupům produktů i změnám finančních služeb všechny dostupné komunikační kanály. Zákazník spolu s rozšiřováním spektra možností očekává jednotnou zkušenost a volný přestup mezi kanály.

Webinář: Data Modernization in a Day

Webinář: Data Modernization in a Day

Ukazujeme ostatním, jak na bezpečný open banking

Ukazujeme ostatním, jak na bezpečný open banking

Jaké jsou klíčové předpoklady pro úspěšný open banking a jaké příležitosti nabízí PSD2? Rozhovor s odborníkem na open banking, Petrem Gábou, product managerem Bank APIs Aggregation Platform (BAAPI) ve společnosti Trask, která je poskytovatelem infrastruktury API.

Robotizace procesů v době pandemie

Robotizace procesů v době pandemie

Akutní fázi náporu požadavků mají banky za sebou a softwaroví roboti v něm sehráli opravdu důležitou roli. Technologie RPA, kterou měli mnozí zažitou jako tu, která nahradí řadu pracovních míst, byla při přechodu lidí do online prostředí nástrojem pro rychlou adaptaci na novou situaci. Co si banky a finanční instituce mohou ze situace, která nastala, v tomto směru odnést do budoucna?

Microsoftem oceněná technologie odráží praktiky podvodníků v online prostředí v Moneta Money Bank

Microsoftem oceněná technologie odráží praktiky podvodníků v online prostředí v Moneta Money Bank

Řešení ZenID společnosti Trask, které s více než 95% přesností rozpoznává a ověřuje text z fotografií osobního dokladu pořízených mobilem u 16 společností, získalo v rámci Microsoft Awards 2019 cenu generálního ředitele.

On-line identita zákazníka. Kterou technologii pro její přejímání zvolit?

On-line identita zákazníka. Kterou technologii pro její přejímání zvolit?

Scénářů, ve kterých společnosti potřebují zákazníka identifikovat online, je celá řada. Tyto scénáře se však mohou dramaticky lišit v tom, jak musí identifikace klienta proběhnout, a to z legislativního i praktického hlediska. Zjistěte, která technologie je pro zcela on-line ověření a správu identity zákazníka vhodná právě pro vaše potřeby a procesy.

Optimalizace není o sci-fi technologiích

Optimalizace není o sci-fi technologiích

Vítám vás u dalšího čísla našeho magazínu o inovacích a technologiích, které vychází za situace, kterou ještě nikdo z nás nezažil.

Od technologické změny ke kulturní aneb co čeká české banky i byznys

Od technologické změny ke kulturní aneb co čeká české banky i byznys

V lednu se v prostorách centra současného umění DOX+ uskutečnil druhý ročník konference Trask Future Insight zaměřený na technologické a byznysové trendy v nejisté době i v kontextu bankovního prostředí.

Rychlá digitalizace vnitřních i klientských procesů je dnes otázkou dnů

Rychlá digitalizace vnitřních i klientských procesů je dnes otázkou dnů

Online je dnes důležitější než kdy předtím a nástroje pro interní vzdálenou práci se zákazníky, ale především možnými zákazníky, jsou nyní zásadní a mohou výrazně ovlivnit byznys společností.

Největší výzvou světa online hypoték je změna vnímání lidí

Největší výzvou světa online hypoték je změna vnímání lidí

Český hypoteční trh je lidmi vnímaný jako komplikovaný, tudíž jako něco, k čemu potřebují poradce. Někoho z bankovního nebo finančního světa, kdo klienta celým bolestivým a zdlouhavým hypotečním procesem provede.

Trask Virtual Case: Zabezpečený prostor pro digitální výměnu dokumentů a informací s klientem

Trask Virtual Case: Zabezpečený prostor pro digitální výměnu dokumentů a informací s klientem

V době digitalizace je návštěva pobočky časově a administrativně náročným krokem pro zákazníka i poskytovatele. Změna zdravotní pojišťovny či dodavatele energií, refinancování hypotéky, nahlášení pojistné události nebo nabídka produktů novým zákazníkům?

Event stream a další nové přístupy i technologie nastavují integrační paradigma pro 21. století

Event stream a další nové přístupy i technologie nastavují integrační paradigma pro 21. století

Agilita, posun současných páteřních ESB a jejich využití v agilním světě, API microgateway, agilní integrace i razantně nastupující event stream. Aktuálních témat je v oblasti integrace, které se Trask věnuje od samého počátku, mnoho. Do integračních trendů, ale i jejich výhod a úskalí, dal proto nahlédnout Petr Dlouhý, který stojí v čele integrační kompetence již čtvrtým rokem.

SAFe: hybridní metodika, která dokáže dobře posloužit i enterprise společnostem

SAFe: hybridní metodika, která dokáže dobře posloužit i enterprise společnostem

Metodika lean vznikla v automotive odvětví jako cesta k minimalizaci odpadu při výrobě, postupně se ale formou agilních metod adaptovala také v oblasti softwarového vývoje. Cesta nasazení agilních metod v enterprise společnostech není zrovna přímočará, ale na část problémů může odpovědět metodika Scaled Agile Framework neboli SAFe.

Vzdělávat lze zaměstnance, ale i partnery po celém světě

Vzdělávat lze zaměstnance, ale i partnery po celém světě

Neustálý technologický rozvoj klade na naše bankovní i jiné klienty vysoké nároky na rychlost zavádění změn a na automatizaci i digitalizaci pracovního prostředí i procesů. Mění ale také způsob jejich fungování a vzdělávání. A s efektivním vzděláváním pomáhá naše unikátní platforma eDoceo.

Automatizace je v Tatra bance neustálý proces

Automatizace je v Tatra bance neustálý proces

Díky automatizaci Tatra banka nejen neustále snižuje své náklady, ale zároveň zkracuje čas na vyřízení klientských požadavků. Taková jsou slova Michala Satura, Head of Research & Development v Tatra bance, kterého jsme se zeptali na to, jak probíhá automatizace v nejinovativnější digitální bance na světě.

Jak se liší digitalizace českého a rakouského bankovnictví?

Jak se liší digitalizace českého a rakouského bankovnictví?

Ačkoliv mezi českým a rakouským trhem existuje řada odlišností, mají také mnoho společného: od historie přes dobré vztahy a rakouské investice v Česku až po členství v EU.

Rok 2020 ve znamení digitalizace a automatizace

Rok 2020 ve znamení digitalizace a automatizace

Technologie jsou bezesporu nedílnou součástí finančního světa, přičemž mnohé společnosti s jejich aplikací již dávno začaly. Co připravily pro své klienty vloni? A co chystají letos? Právě na to se podíváme.

Proč nasadit robota a který proces k automatizaci vybrat?

Proč nasadit robota a který proces k automatizaci vybrat?

Robotická automatizace procesů (Robotic Process Automation, RPA) zažívá v posledních letech rozmach ve všech odvětvích. Trend, kdy se počítačový program (robot) využívá k ovládání ostatních programů, je v současnosti nejviditelnější v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví.

Technologie pro budoucnost

Technologie pro budoucnost

Jak budou nové technologie ovlivňovat bankovnictví? A které z nich mohou mít v nejbližších letech dopad na to, jak banky fungují a jaké služby nabízejí?

Čeká nás prudký rozvoj online kanálů

Čeká nás prudký rozvoj online kanálů

Pohyb obyvatel ustal. Nástroje pro práci na dálku (s klienty, ale především neklienty) jsou nyní stěžejní a mohou velmi výrazně ovlivnit váš byznys. On-line je dnes důležitější než kdy předtím. Proto by společnosti a banky neměly zanevřít na vývoj svých on-line řešení.

Pracoval na vesmírných projektech, nyní s Traskem digitalizuje Německo

Pracoval na vesmírných projektech, nyní s Traskem digitalizuje Německo

Trask expanduje a čelí novým mezinárodním výzvám. Proto naše zahraniční pobočky na Slovensku, v Rakousku a Německu rozšiřují své řady o odborníky, jako je Andreas Hestermeyer, náš nový Consulting and Business Development Director pro Trask Deutschland GmbH.

Platforma BAAPI usnadňuje Zonky schvalování úvěrů

Platforma BAAPI usnadňuje Zonky schvalování úvěrů

P2P platforma Zonky získala v září 2019 licenci třetí strany (TPP) a začala jako první na českém trhu používat PSD2 služby pro schvalování úvěrů, akvizici klientů, dokladování příjmů a posouzení bonity žadatele o úvěr. Pro tyto služby využívá agregační platformu BAAPI od Trasku.

Není robot jako robot aneb o RPA s Pavlem Tužilem

Není robot jako robot aneb o RPA s Pavlem Tužilem

V práci nás nahradí roboti. To je téma, které se v posledních letech zmiňuje stále častěji, avšak každý pod tím myslí něco jiného a každý si pod tím především něco jiného představí.

Výroba může být SMART i bez robotů

Výroba může být SMART i bez robotů

Hype kolem digitalizace výroby je obrovský, ale místo robotů s umělou inteligencí nastupují do výroby spíše jiné technologie. Jejich dopad je však mnohem výraznější. Jak reálně vypadá příchod Průmyslu 4.0 na výrobní linky?

Fortuna registruje klienty online pomocí KYC API, řešení dodal Trask

Fortuna registruje klienty online pomocí KYC API, řešení dodal Trask

Mnohé firmy hledají způsob, jak udržet svůj byznys nad vodou i v době zavřených poboček a budovat silnější digitální ekonomiku. Jednou z nich je i společnost Fortuna, které Trask zpřístupnil KYC API pro online identifikaci klientů skrze další 3 banky za pouhé dva týdny.

Automatizace procesu poskytování půjček ve Sberbank

Automatizace procesu poskytování půjček ve Sberbank

Sberbank potřebovala výrazně zvýšit efektivitu provozu digitalizací interních procesů. Dosud využívala k poskytování úvěrových produktů zastaralý a ne zcela automatizovaný procesní model.

Rychlá registrace pomocí ZenID a můžete digitálně investovat za pár minut

Rychlá registrace pomocí ZenID a můžete digitálně investovat za pár minut

Jednomu z největších obchodníků s cennými papíry v Česku jsme pro novou digitální platformu pro robotické investování pomohli vybudovat snadný a automatizovaný registrační proces.

Budoucnost nečeká. K inovacím ale nejsou potřeba sci-fi technologie

Budoucnost nečeká. K inovacím ale nejsou potřeba sci-fi technologie

Čeká ekonomiku prorokované zpomalení a její krize, nebo naopak poroste? Otázka ohledně nejisté budoucnosti, která napříč světem neměla jasnou odpověď, je nyní zodpovězena.

Jana Schiffnerová: I HR oddělení mohou onboardovat online

Jana Schiffnerová: I HR oddělení mohou onboardovat online

S onboardingem nových zaměstnanců, zákazníků nebo uživatelů, ale i s online komunikací pomáháme našim klientům už dlouho. Proto ani pro nás nebylo, z technologického hlediska, složité přejít na zcela online nábory i onboarding a přivítat nové posily Trasku.

Agregační platforma BAAPI zpřístupňuje služby otevřeného bankovnictví

Agregační platforma BAAPI zpřístupňuje služby otevřeného bankovnictví

Jedno API a jedno rozhraní pro přístup ke službám otevřeného bankovnictví ve 22 bankách střední Evropy. To je agregační platforma BAAPI. Díky ní mohou finanční instituce a další třetí strany získat přístup k bankovním účtům a transakční historii svých klientů, stejně jako iniciovat platby a mnoho dalšího.

Ochranné štíty v Trasku tiskneme, jak jen to jde

Ochranné štíty v Trasku tiskneme, jak jen to jde

Ochranné pomůcky jsou dnes to nejpotřebnější, čím mohou lidé sobě navzájem i lékařům zdravotníkům a dalším potřebným lidem pomoci. Právě pro ně jsou určené i ochranné štíty vznikající na 3D tiskárnách Trasku i jeho zaměstnanců.

Co Trask podniká pro minimalizaci rizika nákazy nemocí COVID-19

Co Trask podniká pro minimalizaci rizika nákazy nemocí COVID-19

Společnost Trask vývoj ohledně onemocnění COVID-19 zodpovědně sleduje a v pražských i ostatních kancelářích zavádí veškerá preventivní opatření proti jeho šíření.

Zásadní technologické trendy očima byznysových osobností

Zásadní technologické trendy očima byznysových osobností

Jaké technologické trendy zásadně ovlivní nadcházející dobu? V rámci konference Trask Future Insight 2020 jsme se zeptali představitelů významných českých institucí. Podívejte se, na co se má podle nich český byznys připravit.

Využití biometrického podpisu (anketa)

Využití biometrického podpisu (anketa)

Bezpapírové smlouvy jsou stále populárnější, a to nejen proto, že jsou daleko šetrnější k životnímu prostředí, ale také proto, že jsou pro klienty pohodlnější a bankám šetří náklady za tuny papíru.

Velká migrace a kulturní revoluce. Jak inovovat v nejisté době

Velká migrace a kulturní revoluce. Jak inovovat v nejisté době

„Mým cílem je skrze cloudifikaci a DevOps principy změnit firemní kulturu a myšlení lidí,“ prohlásil Jiří Charousek, CTO České spořitelny. A jeho hlas v tomto ohledu nebyl osamocený.

Jak vidí české banky svoji budoucnost v životě lidí?

Jak vidí české banky svoji budoucnost v životě lidí?

Banky měly, a dosud mají, vůči svým klientům jasnou roli – vystupují jako partner pro finanční životy. Nyní budou i tím, kdo bude dodávat identitu a propojením se státní správou ulehčovat klientům život.

Vladimír Dzurilla: Budoucnost digitálního státu (video)

Vladimír Dzurilla: Budoucnost digitálního státu (video)

Jak digitalizace státní správy ovlivní naše životy? Co vše budeme schopni v horizontu pár let vyřešit pomocí BankID, datové schránky a Portálu občana?

Optimalizace online prodejních cest

Optimalizace online prodejních cest

Většina z nás má svůj chytrý telefon nebo tablet téměř vždy na dosah. Na cestě do práce, v  práci, doma i na víkendových akcích máme neustále připojení k internetu, a tím i k produktům a službám, které online prostředí nabízí.

Banky, veřejný cloud a compliance

Banky, veřejný cloud a compliance

Cloudové služby jsou neoddiskutovatelným akcelerátorem digitální transformace (nejen) finančních institucí. Vedle přínosů jako je rychlejší zavádění nových služeb nebo snadné škálování zdrojů nabízí přechod na veřejný cloud i výhodu v mnohdy snazším a levnějším řešení souladu s legislativními a regulatorními předpisy.

NLP pomáhá bankám automatizovaně analyzovat dokumenty

NLP pomáhá bankám automatizovaně analyzovat dokumenty

Zpracování přirozeného jazyka patří mezi moderní technologie založené na umělé inteligenci. Pomáhá počítačům porozumět lidské řeči – mluvené nebo psané – a získat z ní podstatné informace.​​​​​​​ Systém Trasku například zpracovává v bance notářské dokumenty.

Co hýbe integrací v agilním prostředí

Co hýbe integrací v agilním prostředí

Letošní listopadová iTea snídaně byla opět zasvěcena integraci v agilním prostředí. Ukázali jsme například použití API microgateway, jak jsme šli na integrační mikroslužby v Raiffeisenbank nebo novinky ze světa integračních produktů IBM a WSO2.

O dlouhodobém růstu, partnerství s klienty a firemní filosofii

O dlouhodobém růstu, partnerství s klienty a firemní filosofii

Jak se vlastně vyvíjel IT trh v posledních 25 letech? Je aktuální tempo inovací udržitelné? A jaké dopady na inovace může mít finanční krize? Právě na tyto otázky a mnoho dalších odpovídá Filip Tománek v následujících řádcích.

Multibanking: bankovní řešení rok a půl po PSD2

Multibanking: bankovní řešení rok a půl po PSD2

Podle společnosti IDC dnes téměř polovina ze 100 největších světových bank provozuje vývojářský portál, skrze který sdílí svá API. V Evropě je to ze 40 největších bank přibližně 65 procent. Jaká je ale situace u nás?

Pomocí hlasových asistentů měníme budoucnost bankovnictví

Pomocí hlasových asistentů měníme budoucnost bankovnictví

Zeptat se cestou do práce svého chytrého telefonu kde je nejbližší bankomat, nebo ve spěchu pouhými pár slovy odeslat platbu za nájemné. Podobné úkony již v blízké budoucnosti mohou být zcela běžné, a to díky službě, kterou v současnosti Komerční Banka vyvíjí ve spolupráci s Traskem.

Prodávejte více úvěrů s vyšším úrokem díky personalizaci

Prodávejte více úvěrů s vyšším úrokem díky personalizaci

Zní to jako protimluv. Vždyť na trhu se spotřebitelskými úvěry probíhá konkurenční boj o každé procento. Čerstvé zkušenosti s prediktivními modely však ukazují, že je to možné.

Další bankovní milník: Hypotéka online za půl hodiny

Další bankovní milník: Hypotéka online za půl hodiny

Hypoteční úvěr je z pohledu klienta nejsložitějším bankovním produktem na trhu. Zatímco spotřebitelský úvěr či založení účtu už je v řadě bank možné vyřídit v řádu minut z pohodlí domova, sjednání hypotéky je náročný a zdlouhavý proces. To se ale brzy změní.

LMS systémy pro vzdělávání prodejců v době digitální transformace

LMS systémy pro vzdělávání prodejců v době digitální transformace

Správně uchopené vzdělávání zaměstnanců a externích spolupracovníků je ve velkých organizacích jednou z konkurenčních výhod dneška.

Budoucnost je v digitálních platformách

Budoucnost je v digitálních platformách

Má pro banku smysl napojit se na cizí digitální obchodní platformu? Položíte-li si tuto otázku, automaticky vám vyvstává další, a to, zda tato digitální obchodní platforma pomůže efektivně zvýšit její výnosy. Pokud zní odpověď na druhou otázku ano, pak totéž platí i pro první. V čem je ale zakopaný pes?

Biometrický podpis a jeho role v  moderní bankovní pobočce

Biometrický podpis a jeho role v  moderní bankovní pobočce

Biometrický podpis je jedním ze způsobů vytvoření plně bezpapírového prostředí na bankovní pobočce a stává se primárním způsobem pro podpis smluv či jiných elektronických dokumentů.

Integrace v agilním prostředí

Integrace v agilním prostředí

Integrace dnes už není jen doménou integračního kompetenčního centra, ale vstupují do ní další IT a business útvary, případně samotné agilní týmy, které si ideálně zrealizují samy. Důraz je tak čím dál více kladen na tzv. self-service integraci.

Jak vidí vzestup digitálního prodeje manažeři českých bank

Jak vidí vzestup digitálního prodeje manažeři českých bank

Digitální prodeje se stávají samozřejmou součástí života běžných spotřebitelů, přičemž v následujících letech se význam digitálních kanálů zcela jistě ještě zvýší. Tato situace pak nutí společnosti k tomu, aby změnily své obchodní modely doslova od základů.

Proč progresivní banky volí cloudové technologie?

Proč progresivní banky volí cloudové technologie?

V tradičních podnikových IT prostředích bylo vždy velkým problémem pružné přizpůsobování kapacit. Systémy byly navrhovány naddimenzované pro případ nárůstu zátěže, avšak v době běžné či snížené zátěže zůstávaly zdroje nevyužité, aniž by však došlo k poklesu provozních výdajů na správu, údržbu apod.

Efektivní prodej bankovních produktů v multikanálovém prostředí

Efektivní prodej bankovních produktů v multikanálovém prostředí

Myšlenka vícekanálové strategie prodeje není nová. Multikanálové prostředí umožňuje oslovovat zákazníky, vstupovat s nimi do interakce a udržovat kontakt více způsoby. Firma přitom může volit relevantní kanály podle cílových skupin, zatímco zákazník s rozšiřováním spektra možností očekává jednotnou zkušenost a volný přestup mezi kanály. Toho lze dosáhnout pomocí promyšleného propojení technologií a procesů.

Čas růst a expandovat

Čas růst a expandovat

Česká republika je na špičce digitálního bankovnictví, a to je příležitost pro nás pro všechny. V Trasku jsme přikročili k expanzi na zahraniční trhy proto, abychom přinášeli špičková česká řešení do zahraničí. A abychom mohli ve skupinových centrálách propagovat lokální řešení českých bank a zároveň mohli rychleji přinášet do ČR zajímavé trendy z ciziny.

Equa Bank

Co jsme si odnesli z IDC CIO Summitu?

Co jsme si odnesli z IDC CIO Summitu?

Na IDC CIO Summitu se diskutovalo nad strategickými volbami, které ovlivní budoucí vývoj informačních technologií a s ním i podobu podnikání. My jsme se akce účastnili jako hlavní partner. Jaká témata nás na konferenci nejvíc zaujala?

Jaké příležitosti přináší změna systému ČNB pro regulatorní výkaznictví?

Jaké příležitosti přináší změna systému ČNB pro regulatorní výkaznictví?

Probíhající změna je pro všechny subjekty finančního trhu šancí vyhodnotit svá reportingová řešení a připravit se na budoucnost. Popsali jsme možnou podobu nového komplexního a flexibilního systému v článku.

Inovace vyžadují svobodu. Zkušenosti s agilním vývojem

Inovace vyžadují svobodu. Zkušenosti s agilním vývojem

Přístup k tvorbě produktů jednoduše označovaný jako agile umožňuje dramaticky zkrátit dobu potřebnou pro uvedení na trh. I navzdory volnějším pravidlům navíc paradoxně zlepšuje kontrolu nad průběhem vývoje. Korporace ale musí vystoupit ze své komfortní zóny.

Trask se stává partnerem společnosti UiPath

Trask se stává partnerem společnosti UiPath

Robotická automatizace procesů (RPA) patří mezi intenzivně rostoucí technologické trendy. Její výhodou je kromě jiného rychlá návratnost investic – obvykle kratší než 1 rok. Trask se praktickým nasazením RPA věnuje dlouhodobě a svou kompetenci nyní potvrzuje navázáním stříbrného partnerství se společností UiPath, která patří mezi globální leadery v oblasti RPA.

ESSOX

Jana Schiffnerová: O Trasku se začalo mluvit jako o WOW firmě

Jana Schiffnerová: O Trasku se začalo mluvit jako o WOW firmě

Naší novou HR ředitelkou se v lednu stala Jana Schiffnerová. Jana přišla z Nessu, kde více než 10 let řídila veškeré HR aktivity – jak tuzemské, tak i v regionu CEE. Matěj Křístek z marketingu se jí zeptal, jak vnímá Trask, jaké hodnoty vyznává a co podle jejího názoru může Trask přinést zájemcům o profesní růst v IT.

Maďarská K&H Bank s pomocí řešení Trask Impresto zavádí online půjčky bez papíru pro vlastní i cizí klienty

Maďarská K&H Bank s pomocí řešení Trask Impresto zavádí online půjčky bez papíru pro vlastní i cizí klienty

Lehkost, s jakou jsou spotřebitelé ochotni opouštět své tradiční dodavatele a přecházet na nové digitální služby, nutí kamenné banky přizpůsobovat svoji nabídku moderním trendům. K nim patří mimo jiné nové způsoby poskytování půjček na dálku bez fyzického kontaktu s klientem.

Trask_for digital_transformation

Trask_for digital_transformation

Procházíme transformací, která z Trasku dělá inovativního lídra v oblasti digital business řešení. Překonali jsme obrat 1 miliardy korun, náš tým vyrostl na 515 lidí, máme 4 000 m2 nových kanceláří, 5 poboček, expandujeme do zahraničí a nedílnou součástí našich dodávek se staly čistě konzultační projekty. Přitom nás zákazníci pořád považují za technologicky nejschopnější firmu na trhu.

Jak s pomocí Digital Twin zvýšit příjmy a zrychlit procesy

Jak s pomocí Digital Twin zvýšit příjmy a zrychlit procesy

Konkrétní příklady z českých společností ukazují, že takzvané digitální dvojče organizace může být mimořádně účinným nástrojem pro odhalování neefektivních procesů nebo testování produktů. Ne náhodou jde o jeden z nejzásadnějších technologických trendů současnosti.

Jak nastavit firmu pro úspěch v digitálním věku

Jak nastavit firmu pro úspěch v digitálním věku

Digital business se rychle stává mainstreamem, každodenní realitou. Už pro příští rok velké firmy očekávají, že téměř 40 procent příjmů získají z digitálních zdrojů.

Zásadní i falešné technologické trendy pro letošní rok

Zásadní i falešné technologické trendy pro letošní rok

Prakticky všechna odvětví v současnosti procházejí digitální transformací. Je přitom snadné propadnout pocitu, že člověku někde ujíždí vlak. V záplavě nových technologií není jednoduché najít ty podstatné. Přinášíme realistický pohled vycházející z prezentací a anket, které byly součástí akce Trask Future Insight 2019.

Trask na meetupu Czechbots 2019

Trask na meetupu Czechbots 2019

19. února vyrazila velká část chatbot týmu Trasku na meetup Czechbots 2019. O čem letos byl? O využívání virtuálních asistentů u nás aneb Jak se „žije“ chatbotům v Česku.

Trask v roce 2018 posílil a zopakoval miliardu obratu

Trask v roce 2018 posílil a zopakoval miliardu obratu

Technologická společnost Trask v minulém roce výrazně zvýšila prodeje vlastních produktů a služeb. Za úspěchem stojí především schopnost dodávat komplexní business řešení postavená na špičkových technologiích. Díky dalšímu růstu tržeb obrat firmy již druhým rokem přesáhl hranici jedné miliardy korun. Letos zároveň Trask oslaví 25 let existence.

České bankovnictví na rozcestí. Jak ho promění technologie?

České bankovnictví na rozcestí. Jak ho promění technologie?

Bankovní trh se rychle mění. Identitu klienta lze ověřit přes telefon, banky investují do prodeje ne-bankovních produktů, chytré aplikace přináší úplně nové služby. Jakou proměnu můžeme očekávat v České republice? Tomu se na konferenci Trask Future Insight 2019 věnovala zajímavá panelová diskuze zástupců ČSOB, České spořitelny, ČNB a Evropského parlamentu.

Budoucnost bankovnictví přeje připraveným

Budoucnost bankovnictví přeje připraveným

Moderní informační technologie pro bankovnictví podporují digitalizaci, zvyšují komfort klientů a pomáhají vyhovět legislativním nárokům a co je nejdůležitější, hotová řešení jsou k dispozici již nyní.

Adopce digitálního dvojčete je nejlepší rozhodnutí, co dnes můžete udělat

Adopce digitálního dvojčete je nejlepší rozhodnutí, co dnes můžete udělat

Digitální dvojče je virtuální výrobek, který je replikou výrobku, systému nebo procesu. Popisuje zajímavé vlastnosti reálného (byť ne nutně hmotného) objektu a je od svého skutečného protějšku neodlučitelný. Jednodušeji řečeno jde o hi-tech propojení mezi reálným a digitálním světem.

Inovujeme způsob dodávek do agilních organizací

Inovujeme způsob dodávek do agilních organizací

Dokázat pružněji reagovat na změny obchodních priorit, podmínky na trhu a požadavky zákazníků je jedním z hlavních imperativů dnešních podniků. Možnou cestu, jak toho dosáhnout, nabízí agilní metodiky, které ve světě získaly širokou oblibu.

PSD2: Co nás čeká a nemine v roce 2019

PSD2: Co nás čeká a nemine v roce 2019

Bez ohledu na aktuální stav implementací PSD2 se nezadržitelně blíží i termín platnosti dalšího důležitého nařízení, a to regulační technické normy týkající se silného ověření klienta a společných a bezpečných otevřených standardů komunikace. Co se tedy konkrétně změní od 14. září letošního roku?

Proč banky (ne)migrují své klíčové systémy do cloudu

Proč banky (ne)migrují své klíčové systémy do cloudu

Předinternetová infrastruktura mnoha dnešních retailových bank byla transakčně orientovaná. Kdysi revoluční technologie nezvládají držet krok s nároky dnešních klientů, kteří očekávají zkušenosti, služby a produkty přizpůsobené individuálním preferencím poskytované všemi kanály, v příslušném kontextu a s okamžitou odezvou.

Všechna API českého bankovnictví na jednom místě

Všechna API českého bankovnictví na jednom místě

Společnost Trask spustila Open API Portál, který slouží jako rozcestník na všechna aktuální otevřená API poskytovaná českými bankami. Až dosud bylo těžké zjistit, jaké možnosti český openbanking nabízí. Open API Portál tak umožní využívat plný potenciál českých bank a urychlí inovace na bankovním trhu.

Digitální konkurence je globální

Digitální konkurence je globální

Revolut je ukázka zahraniční konkurence, která se bleskově šíří Evropou a nabírá zákazníky rychlostí 8000 denně. Ukazuje, jak rychle se mohou mezinárodní firmy rozrůstat – oproti čistě lokálním hráčům, kterými jsou klasické banky. Bude takových konkurentů přibývat? Co je pohání? A jak se jim bránit?

Jan Antoš se stal executive directorem pro strategické inovace

Jan Antoš se stal executive directorem pro strategické inovace

Do nově vytvořené pozice executive director pro oblast strategických inovací technologické a konzultační společnosti Trask byl jmenován Jan Antoš. Rozšíření představenstva firmy tak zdůrazňuje zaměření Trasku na pomoc se změnami, které souvisí se současnou digitální transformací.

Zná vás vaše auto tak dobře jako váš telefon?

Zná vás vaše auto tak dobře jako váš telefon?

Ještě ne. Ale proč, když jsou obě věci tak podobné? Mají v sobě internet, umí přijímat GPS a jsou mobilní… Digitální identita je totiž nosným pilířem nového pojetí mobility a zároveň i centrálním prvkem v jeho vyhlídkách na úspěch.

Využití umělé inteligence při úvěrování

Využití umělé inteligence při úvěrování

Co funguje lépe, tradiční risk scorecard nebo strojové učení? Díky popularitě AI (umělé inteligence) je tato otázka nevyhnutelná a má zásadní finanční dopady pro celý bankovní sektor.

Byznys inovace založené na technologiích

Byznys inovace založené na technologiích

Na trhu finančních služeb probíhá významná změna, která je poháněna vývojem a dostupností technologií. Klíčové však nejsou vlastní technologie, ale byznys inovace, které tyto technologie umožňují.

Vyzkoušejte si Meetbota – nyní v režimu TRY&BUY

Vyzkoušejte si Meetbota – nyní v režimu TRY&BUY

Mezi českými firmami trvale stoupá zájem o automatizovaná konverzační rozhraní, tzv. chatboty. Praktické možnosti využití chatbotů jsou poměrně široké: od plánování schůzek a pořádání akcí přes zodpovídání dotazů nových zaměstnanců až po zákaznickou či produktovou podporu.

Profilování klienta na základě transakční historie

Profilování klienta na základě transakční historie

Pokud banka pozná klienty detailně, může objevit subsegmenty, o kterých konkurence zatím ani neuvažuje, a využít to pro získání výhody. O tom, jak využít metody data science pro zvýšení efektivity a ziskovosti banky, se rozpsal Viktor Mulač.

Ochrana i příležitost. Nové nástroje pro prověřování klientů

Ochrana i příležitost. Nové nástroje pro prověřování klientů

Novinky v oblasti AML byly tématem pravidelné business snídaně iTea, které se zúčastnilo několik desítek zástupců českých finančních institucí. Oblast prevence praní špinavých peněz nabývá stále většího významu s tím, jak se globalizují trhy, komplikují mezinárodní vztahy a zpřísňují požadavky regulatorních orgánů.

Loajalita a důvěra. To jsou hodnoty, které s Traskem sdílíme

Loajalita a důvěra. To jsou hodnoty, které s Traskem sdílíme

Konzultační společnost EY spolupracuje s Traskem už mnoho let, přičemž za dosavadní vrchol této spolupráce je možné považovat řešení bezpapírové půjčky Impresto. Co o spolupráci říká Pavel Riegger, vedoucí partner oddělení poradenství pro finanční instituce v rámci regionu střední a jihovýchodní Evropy?

Využijí české banky nové digitální produkty pro expanzi do zahraničí?

Využijí české banky nové digitální produkty pro expanzi do zahraničí?

Digitální produkty neznají hranic. Českým bankám se tak otevírá možnost oslovit 50x větší trh bez nutnosti zásadních investic. Zeptali jsme se představitelů českých bank, zda tuto vizi sdílí. 

Kancelářská práce se mění, rutinní úkony od úředníků přebírají roboti

Kancelářská práce se mění, rutinní úkony od úředníků přebírají roboti

Robotická automatizace procesů (Robotic Process Automation – RPA), kdy robot ovládá počítač namísto člověka, zažívá v  posledních třech letech značný rozmach ve  všech odvětvích. Snad nejvíce je tento trend pozorovatelný v  oblasti bankovnictví a pojišťovnictví.

AML identifikace: nejen otázka compliance, ale také konkurenceschopnosti

AML identifikace: nejen otázka compliance, ale také konkurenceschopnosti

Právní předpisy proti praní špinavých peněz (AML) včetně procesů ověřování zákazníka a jeho rizikovosti (KYC) nejsou ve světě financí ničím novým a bankovní subjekty si dávno osvojily postupy pro jejich dodržování. S požadavky na fungování procesů online vzniká také potřeba klienta na dálku identifikovat.

40 % klientů evropských bank má zájem o využití nástroje PFM

40 % klientů evropských bank má zájem o využití nástroje PFM

Představte si svět, kde vám virtuální bankovní poradce prostřednictvím aplikace chytrého bankovnictví vyhledá a doporučí výhodnější tarif mobilního operátora, dodavatele energií nebo rozvážkovou službu potravin, a to vše pouze na základě analýzy vašich útrat.

u:Sign framework: Bezpapírová budoucnost v jednom balíčku

u:Sign framework: Bezpapírová budoucnost v jednom balíčku

V Trasku jsme již úspěšně implementovali bezpapírovou budoucnost do společností z oblasti bankovnictví a leasingu. Naše řešení podepisují 750.000 dokumentů měsíčně. Nyní rozšiřujeme nabídku na další subjekty, které mají potenciál využít výhod paperless přístupu.

Jak jednoduše využít business okamžik ve světě SME

Jak jednoduše využít business okamžik ve světě SME

Segmentu SME se v oblasti financování často nedostává adekvátního přístupu i přes veliký potenciál, kterým stále disponuje. Přitom pro využití příležitosti není zapotřebí rozsáhlých investic. Když se dělají správně.

„Regtech“ druhé generace pomáhá plnit nové legislativní povinnosti

„Regtech“ druhé generace pomáhá plnit nové legislativní povinnosti

V posledních letech se stále častěji setkáváme s výrazy jako FinTech, InsureTech, PayTech a dalšími variacemi na téma „Tech“. Všechny mají společné to, že vyjadřují zásadní změny, které do určitého úžeji či šířeji vymezeného oboru přináší informační technologie.

Optimalizace procesů - tentokrát pořádně, s využitím big dat

Optimalizace procesů - tentokrát pořádně, s využitím big dat

Ať se analýza procesů používá s cílem optimalizovat běžící procesy ve firmě, testovat nové procesy nebo pro jakýkoli jiný účel, vždy je pro takovouto úlohu nutné perfektní porozumění procesu a jeho přesný záznam.

UNIQA pojišťovna

Funkční frontendy pro velké hráče české ekonomiky

Funkční frontendy pro velké hráče české ekonomiky

Pro naše klienty, kteří patří mezi tahouny české ekonomiky, nedodáváme jen velká technologická řešení, ale i frontendy na míru jejich potřebám.

Self-banking car: Auto, které samo nakupuje

Self-banking car: Auto, které samo nakupuje

S jakými možnostmi nás osloví digitální svět spojený s mobilitou a kde se bude nově rozdělovat trh pro poskytovatele finančních služeb? Nová dimenze bankovních a finančních služeb je již mnohem blíže, než bychom si byli ochotni připustit.

Banky už zákazníka poznají přes telefon. Půjčky i účty vyřídíte z domova

Banky už zákazníka poznají přes telefon. Půjčky i účty vyřídíte z domova

Vyřídit si půjčku nebo založit účet z pohodlí gauče, pouze s telefonem v ruce, bylo v Česku ještě nedávno nemyslitelné. Bez papírů a fyzického ověření to prostě nešlo. Tato bariéra však nyní díky rozvoji technologií pro digitální ověření identity padla.

Chatovací roboti: vstupenka do světa umělé inteligence

Chatovací roboti: vstupenka do světa umělé inteligence

Takzvaní chatboti jsou atraktivní, umí být velmi zábavní, lidem šetří čas a firmám peníze. A konečně se dá říct i to, že doopravdy fungují. Představují tedy ideální příležitost, jak zákazníkům i kolegům ve firmě názorně ukázat výhody, které pro podnikání nabízí využití umělé inteligence.

Innovator 2018: Odvaha posouvat hranice

Innovator 2018: Odvaha posouvat hranice

První číslo Traskového Innovatoru v roce 2018 věnujeme hlavnímu kroku na cestě za úspěchem: odvaze posouvat hranice. Digitální transformace mění celá odvětví. Každá ze společností na českém trhu hledá svou novou roli v nově vznikajícím digitálním ekosystému.

Jan Koudela: Potenciál chatbotů je obrovský!

Jan Koudela: Potenciál chatbotů je obrovský!

Ať už chcete zarezervovat zasedací místnost, vyhledat ten nejlepší zájezd nebo se zeptat na zůstatek na účtu a zadat platbu, s tím vším velmi efektivně už dnes může pomoct právě chatbot, který vám bude vždy po ruce a nikdy na váš požadavek neodpoví, že je zrovna zaneprázdněn, ať chvíli počkáte.

Datová etnografie: nestačí mít velká data, zapotřebí jsou „výživná“ data

Datová etnografie: nestačí mít velká data, zapotřebí jsou „výživná“ data

Čísla sama o sobě nemají patřičnou vypovídací hodnotu. Datová etnografie dokáže vykreslit ucelenější, úplnější a přesnější obrázek o cílové skupině na základě kulturního a emocionálního kontextu. Měřitelné totiž zdaleka neznamená přínosné nebo obchodně využitelné.

Self-driving Banks. Pohodlně se usaďte, vše se děje bez vás.

Self-driving Banks. Pohodlně se usaďte, vše se děje bez vás.

Stejně jako svěříte svůj život samořiditelnému autu, také bance svěříte řízení svých financí takřka intiutivně.

Wüstenrot

Trask v loňském roce dosáhl významného mezníku

Trask v loňském roce dosáhl významného mezníku

Tržby přes 1 miliardu korun, více než 400 expertů, revoluční řešení pro digitální bankovnictví a mnoho dalších inovativních projektů, a to i na mezinárodním trhu. To byl Trask v roce 2017.

Digitalizace bankovnictví je příležitost pro rychlé a odvážné. Klienti jsou připraveni.

Digitalizace bankovnictví je příležitost pro rychlé a odvážné. Klienti jsou připraveni.

Spotřebitelé ochotně přijali digitální bankovní služby a již dnes se většina zákaznických interakcí děje v on-line prostoru internetového nebo mobilního bankovnictví.

Automatizovaná konverzační rozhraní v bankovnictví: AI jako nástroj zefektivnění styku s klientem

Automatizovaná konverzační rozhraní v bankovnictví: AI jako nástroj zefektivnění styku s klientem

Navzdory enormním prostředkům, které finanční instituce vynakládají na digitální technologie s cílem zpříjemnit a usnadnit klientům využití bankovních služeb, většina klientů má podle průzkumů stále dojem, že je jednodušší jednat s bankou osobně, než užívat její digitální produkty.

Hype versus realita. Jak z digitálních příjmů udělat motor růstu

Hype versus realita. Jak z digitálních příjmů udělat motor růstu

Na manažery se neustále valí záplava rad a doporučení, kam by měli v příštích letech směřovat své firmy. Na naší odborné snídani jsme shrnuli poznatky z Gartner Symposium na toto téma.

Nízkonákladové BPM

Nízkonákladové BPM

Pro rozhodování o použití BPM hraje zásadní roli i cena technologie. Po dlouhá léta bylo BPM doménou drahých, korporátních řešení, což se změnilo s příchodem nových hráčů z oblasti open-source.

Identita bankovního klienta v digitální éře - hledání kompromisu mezi protichůdnými regulatorními požadavky

Identita bankovního klienta v digitální éře - hledání kompromisu mezi protichůdnými regulatorními požadavky

Firmy naše digitální identity běžně využívají při snaze cíleně ovlivňovat naše nákupní rozhodování.

Trask úspěšně na vlně inovací

Trask úspěšně na vlně inovací

Růst obratu na 801 milionů korun, nabírání dalších expertů (aktuálně celkem 426), expanze v oblastech, které jsou na vzestupu. To je stručná charakteristika společnosti Trask za poslední fiskální rok.

Trask v novém

Trask v novém

Růst tržeb na 801 milionů korun, nabírání dalších expertů (aktuálně celkem 426), expanze v oblastech, které jsou na vzestupu. Zároveň změny v produktovém portfoliu a nový vizuální styl. To je Trask v roce 2017.

Blockchain – od vize k reálnému byznysu

Blockchain – od vize k reálnému byznysu

Jestliže Bitcoin elektrizuje spekulanty a těžaře kryptoměn, blockchain je naopak magnetem pro bankéře, byť od minulého roku můžeme sledovat mírné ochlazení prvotního nadšení. Což může být dobrým znamením posunu myšlení od dobrého nápadu směrem k činům. Pojďme se podívat na několik případů, včetně reálných nasazení

Půjčka bez papírů od ČS do 15 minut na účtu v jakékoliv bance

Půjčka bez papírů od ČS do 15 minut na účtu v jakékoliv bance

Nezáleží, u které banky jste, ale na tom, abyste si mohli půjčit co nejpohodlněji. Například z mobilu. Vedení České spořitelny chtělo svým klientům i klientům konkurenčních bank, kteří potřebují půjčit peníze snadno a rychle, ušetřit cestu na pobočky a vyhnout se papírování.

V Raiffeisenbank vyvíjejí a testují virtuálně, efektivně a 100% bezpečně

V Raiffeisenbank vyvíjejí a testují virtuálně, efektivně a 100% bezpečně

Vývojáři neměli vždy k dispozici jednotné vývojové prostředí tehdy, kdy je potřebovali, a tam, kde je potřebovali – nemohli pracovat například z domova a museli být v bance fyzicky. Dnes už ale mohou pro banku pracovat odkudkoli. Okamžitě, efektivně a 100% bezpečně.

V innogy jsme ušetřili tisíce kliknutí myší denně

V innogy jsme ušetřili tisíce kliknutí myší denně

Změny v backendu vyžadují nové uživatelské rozhraní. Nebo ne? Ne nutně. Tedy pokud se obrátíte na Trask. Jako jediní na českém trhu máme pro tento problém řešení, které jsme dodali i společnosti Innogy.

ePodatelna pro HARTMANN-RICO: dokumenty pohromadě

ePodatelna pro HARTMANN-RICO: dokumenty pohromadě

Sjednocení kompletní dokumentace a dokonalý přehled na všemi komunikačními kanály? To je námi dodaná ePodatelna, která digitalizuje a centralizuje dokumenty. A náš uStamp hlídá jejich právní platnost.

Pro T-Mobile jsme testovali CRM

Pro T-Mobile jsme testovali CRM

V T-Mobile používali systém, který již nedostačoval zvyšujícím se nárokům na flexibilitu a specifika nastavení pro jednotlivé oblasti služeb. Hledali proto nové systémové řešení, které ale kvůli rozsahu a důležitosti vyžadovalo velký rozsah analytických a testovacích služeb.

TaaS v praxi: jak jsme testovali pro Českou spořitelnu

TaaS v praxi: jak jsme testovali pro Českou spořitelnu

Jak radikálně navýšit kapacity testovacího týmu, zajistit včasné otestování a předání software do produkce a garantovat předání know-how? Náš expertní tým testuje „na klíč“ a do společnosti vnáší unikátní know-how.

V GECO řídí IT požadavky centrálně ve 3 zemích najednou

V GECO řídí IT požadavky centrálně ve 3 zemích najednou

V české společnosti GECO, která provozuje síť maloobchodních prodejen a velkoobchod a má pobočky i na Slovensku a v Německu, jsme nasadili iTop, řešení pro centralizované řízení požadavků, incidentů a problémů, nastavení poskytovaných služeb a definici SLA.

Service Designer – přehledná a efektivní integrační analýza

Service Designer – přehledná a efektivní integrační analýza

Zavedení metodiky integrační analýzy je základním kamenem pro kontrolu nad procesem vývoje a vede ke zvýšení efektivity celého procesu. Pokud ale organizace začne vynucovat její plnění bez zavedení kvalitní nástrojové podpory, tráví analytici čas přizpůsobováním výstupů metodice.

GDPR – nejvyšší čas začít s technickým řešením

GDPR – nejvyšší čas začít s technickým řešením

O problematice GDPR (General Data Protection Regulation) bylo, je a nějakou dobu ještě bude slyšet.

Aplikace Big Data Governance v praxi

Aplikace Big Data Governance v praxi

Data governance je široké téma. Zabývá se jí mnoho institucí, existuje velké množství standardů, komunit a dalších teoretických zdrojů.

Správa dat v éře big data

Správa dat v éře big data

Vzrůstající míra užití big data technologií v různých odvětvích klade větší nároky na zajištění jejich souladu s normami a předpisy.

Zjednodušte si život, integrujte s API

Zjednodušte si život, integrujte s API

Jedním z dlouhodobých trendů v oblasti integrace je efektivní propojování nejen interních systémů, ale i jednotlivých obchodních společností včetně integrace na regulátory.

Když záleží na každé vteřině

Když záleží na každé vteřině

Nahrazování lidského kontaktu digitálním je v mohutném rozmachu také ve světě financí. Roste spektrum finančních procesů a služeb, které lze vyřešit kompletně on-line.

Stěhování dat innogy do cloudu bez přerušení provozu

Stěhování dat innogy do cloudu bez přerušení provozu

Pro bezproblémově přesunutí klientova DMS (tj. systém správy elektronických dokumentů) a návazných aplikací do Amazon cloudu, jsme vymysleli unikátní strategii nepřerušeného provozu. Jejím smyslem bylo, aby během stěhování systémů a dat mohla společnost bez problémů pracovat a neovlivnilo to ani její klienty.

Řešení správy přístupových oprávnění pro ČMSS

Řešení správy přístupových oprávnění pro ČMSS

Naše řešení nahrazuje e-mailovou komunikaci na administrátory automatickým založením ticketu v Sereně s přesným popisem, co má administrátor v příslušném systému nastavit. Jakmile to udělá, automaticky dojde k uzavření ticketu a dá se vědět ITIM, který požadavek zaeviduje jako dokončený.

Česká spořitelna

Česká spořitelna

Už není čas být konzervativní!

Už není čas být konzervativní!

Technologie mění svět rychleji, než kdy dřív. Na banky se brzy chystá směrnice o platebním styku PSD 2, která bankám ukládá povinnost otevřít se třetím stranám.

Legislativní požadavek CRS a nástroje k usnadnění jeho plnění

Legislativní požadavek CRS a nástroje k usnadnění jeho plnění

V Trasku jsme vytvořili nástroj, který tento sběr daňových informací usnadní – CRS Portál – Daňová nápověda.

ŠKODA AUTO

V komunikaci s klienty je ukrytý poklad. My máme mapu

V komunikaci s klienty je ukrytý poklad. My máme mapu

Sémantická analýza komunikace konečně umožňuje plošně a objektivně komunikaci s klienty analyzovat.

Počítače místo poradců? Jak machine learning mění svět financí

Počítače místo poradců? Jak machine learning mění svět financí

Rozvoj umělé inteligence ve spojení s nástupem big data umožnil nebývalý rozmach ...

Otevřené bankovnictví je hlavně příležitost, věří české banky

Otevřené bankovnictví je hlavně příležitost, věří české banky

Odborný seminář

Trendy v on-line bankovnictví

Trendy v on-line bankovnictví

Odborný seminář

Zahodit papír je jen začátek. Nová éra komunikace se zákazníky

Zahodit papír je jen začátek. Nová éra komunikace se zákazníky

Také jste přešli z papírových výpisů a vyúčtování na elektronické PDF a máte pocit, že tím máte splněno?

PSD2 je riziko i příležitost. Je na vás, co nakonec převáží

PSD2 je riziko i příležitost. Je na vás, co nakonec převáží

Kdy jste naposledy platili u pokladny, za taxík, nebo za jízdenku pomocí platebního příkazu ze svého účtu?

Když AI není dílem člověka

Když AI není dílem člověka

Téma umělé inteligence, ať již jako náhrady lidského faktoru nebo rozšíření (augmentaci) lidských možností, je velmi živé. Co když ale člověk není jediným, kdo dokáže AI sestrojit?

ČSOB

ČSOB

Společnost ČSOB Leasing se rozhodla pro migraci svého účetního systému pomocí sady nově vytvořených ETL procesů (Extract, Transform, Load). Před migrací plnění probíhalo pomocí skriptů.

ČSOB Leasing

Daňové identifikátory pro finanční instituce pohodlně a přehledně

Daňové identifikátory pro finanční instituce pohodlně a přehledně

Jak získat spolehlivé daňové informace o oznamovaném účtu pro více než 130 zemí? Vyvinuli jsme CRS portál, jehož smyslem je usnadňovat finančním institucím sběr daňových informací. Obsahuje podrobné aktualizované informace o podobě DIČ/TIN ve více jak 130 zemích a pomáhá pracovníkům finančních institucí s jejich sběrem.

Efektivní správa faktur ve významné slovenské strojírenské firmě

Efektivní správa faktur ve významné slovenské strojírenské firmě

Klient kladl důraz na vývoj složité nadstavby našeho DMS, která by vyřešila elektronický proces schvalování faktur. Elektronické workflow, digitální obraz reálného schvalovacího procesu, pak mohlo zahrnout velký počet ekonomických středisek klienta i jednotlivých uživatelů, kteří v nich pracují.

Díky našemu DMS uWork pracuje zlínská univerzita s dokumenty snáz

Díky našemu DMS uWork pracuje zlínská univerzita s dokumenty snáz

Původní DMS Univerzity Tomáše Bati jsme vyměnili za naše vlastní, pokročilé řešení: DMS uWork. Ten všem zúčastněným znatelně zkrátil čas věnovaný digitalizaci, vkládání metadat, vyhledávání smluv a technických dokumentů. Veškeré související procesy se výrazně zefektivnily, urychlily a zprůhlednily.

ZETOR řeší reklamace globálně přes náš garanční portál

ZETOR řeší reklamace globálně přes náš garanční portál

Globální síť importérů a dealerů Zetoru byla již delší dobu nespokojená s provozem a nízkým výkonem svého Garančního portálu. Dodali jsme moderní technologie pro větší výkon a změnili vzhled uživatelského rozhraní. Naše řešení však Zetoru přineslo i vysoce ceněné novinky.

Chytré zálohování dat ušetřilo automobilce miliony na infrastruktuře

Chytré zálohování dat ušetřilo automobilce miliony na infrastruktuře

Jeden z předních hráčů v automotive průmyslu potřeboval vyřešit zálohování životně důležitých dat. Jednalo se o obrovské datové objemy, jejichž zálohování se začalo extrémně prodražovat. A navíc enormně zatěžovalo IT infrastrukturu. Dodali jsme dva speciální servery pro deduplikaci dat.

Biometrický podpis

UniCredit Bank

Raiffeisenbank

Raiffeisenbank

Moneta Money Bank

Moneta Money Bank patří ve finančním sektoru k lídrům v zavádění nových technologií do praxe. Jako první banka v Česku nabídla svým klientům založení běžného účtu kompletně přes mobil. Její pokročilá aplikace pro mobilní bankovnictví Smart Banka se stala mobilní aplikací roku 2017. Pokročilé technologie bance také pomáhají s odhalováním interních i externích podvodů.

Moneta Money Bank

Moneta Money Bank patří ve finančním sektoru k lídrům v zavádění nových technologií do praxe. Jako první banka v Česku nabídla svým klientům založení běžného účtu kompletně přes mobil. Její pokročilá aplikace pro mobilní bankovnictví Smart Banka se stala mobilní aplikací roku 2017. Pokročilé technologie bance také pomáhají s odhalováním interních i externích podvodů.

Komerční pojišťovna

Komerční banka

innogy / RWE

E.ON

Cílem tohoto projektu je zavedení integrační a autorizační platformy pro portálová řešení v E.ON.

S naším konfigurátorem je vysněné auto jako živé

S naším konfigurátorem je vysněné auto jako živé

Ušetřili jsme hory papírů díky digitalizaci dokumentů

Ušetřili jsme hory papírů díky digitalizaci dokumentů

Půjčka bez papírů

Půjčka bez papírů

ING

Pracovníci ING Bank získali přes jednotné rozhraní přístup k různým zdrojům informací a dokumentů, které potřebují ke své práci. A to díky implementaci procesního portálu, kterou pro banku zajistil Trask.

T-Mobile

Překvapivá budoucnost bankovnictví

Překvapivá budoucnost bankovnictví

Snažím se dohlédnout za dopady současných změn – především PSD 2 regulace a fintech boomu. Jaká je budoucnost bankovnictví?

ČSOB Pojišťovna

ČMZRB

VWFS

J&T Banka

Sberbank

Allianz

McKinsey

PwC

Cetin

Innogy má veškerou dokumentaci navždy právně v pořádku

Innogy má veškerou dokumentaci navždy právně v pořádku

Aby měli v Innogy vždy jistotu, že všechny e-dokumenty v datových schránkách jsou právně platné, využili jsme náš vlastní nástroj uStamp. Firma teď může dlouhodobě ukládat elektronické dokumenty, aniž by si musela dělat starost o jejich autenticitu.

Platby na hraně zítřka

Platby na hraně zítřka

Zavádění pokročilých technologií a rozmach nových oblastí jako je využívání umělé inteligence, fintech aplikací, otevírání bankovní API apod. dávají vznikat i pohodlnějším způsobům placení.

Kampaně nestačí. Naučte se držet krok se zákazníky.

Kampaně nestačí. Naučte se držet krok se zákazníky.

Je velký rozdíl mezi tím mít data o svých zákaznících a znát své zákazníky.

Elegantní způsob zefektivnění výroby spočívá ve vytěžování výrobních dat

Elegantní způsob zefektivnění výroby spočívá ve vytěžování výrobních dat

Výrobní podniky v naší zemi kladou čím dál větší důraz na kvalitu a efektivitu. Týká se to veskrze všech procesů, které markantně ovlivňují jejich byznys.

Řešíte GDPR? 4 věci, které můžete udělat hned teď

Řešíte GDPR? 4 věci, které můžete udělat hned teď

Odborný seminář

Trask potvrzuje svoji pozici v integraci

Trask potvrzuje svoji pozici v integraci

V minulých měsících Trask potvrdil svoji roli významného partnera IBM na poli integračních technologií v CEE regionu, kdy v rámci integračního týmu získal celkem 17 nových certifikací spojených s produkty IBM Integration Bus a IBM MQ v oblasti vývoje i provozu.

Nový portál na platformě Liferay

Nový portál na platformě Liferay

V lednu jsme spustili nový mezinárodní web pro 2N TELEKOMUNIKACE. Moderní plně responzivní portál má podpořit vnímání značky 2N a pomoci jí získat nové zákazníky.

Štíhlá výroba dokumentů – turbomychadlo pro bankovní diesely

Štíhlá výroba dokumentů – turbomychadlo pro bankovní diesely

Při pohledu na regály plné šanonů a na spousty tiskáren, jež stoicky čekají v kancelářích na další příkaz „Print“, se nezdá, že by 21. století bylo digitální érou.

GDPR: Již včera bylo pozdě

GDPR: Již včera bylo pozdě

GDPR, které vstoupí v platnost 25. května 2018, platí pro všechny společnosti, které zpracovávají data občanů EU. Dále se GDPR neomezuje pouze na Evropský kontinent.

Jsme partnery konference SAS Czech Republic Roadshow 2017

Jsme partnery konference SAS Czech Republic Roadshow 2017

Odborný seminář

Mobilní bankovnictví v Česku

Mobilní bankovnictví v Česku

Mobilní svět se stále častěji prolíná do toho reálného a s tím musí počítat také banky, které se skrze své aplikace mohou blíže dostat ke svým klientům.

Včerejší sci-fi se dnes stává realitou

Včerejší sci-fi se dnes stává realitou

Jaké technologické novinky se stanou součástí našich každodenních životů během následujících let?

Trask a Fincentrum Banka roku 2016

Trask a Fincentrum Banka roku 2016

Už druhým rokem jsme spolu se společností EY hlavním partnerem prestižního hodnocení tuzemských finančních institucí a jejich produktů Fincentrum Banka roku.

GDPR – Posílení práv občanů EU znamená pro organizace nemalou výzvu

GDPR – Posílení práv občanů EU znamená pro organizace nemalou výzvu

Pod pojmem GDPR (General Data Protection Regulation) se skrývá nařízení Evropské Unie o ochraně osobních údajů, které vstoupí v platnost 25. května 2018.

Pomáháme největším uskutečnit vize

Pomáháme největším uskutečnit vize

Filip Tománek, CEO Trask solution, v rozhovoru pro tištěnou publikaci Hvězdy českého IT mluví o tom, kam se Trask posouvá na trhu a na co je obzvlášť pyšný.

Service Designer – přehledná a efektivní integrační analýza

Service Designer – přehledná a efektivní integrační analýza

Trask představuje nový integrační produkt, který vznikl ve spolupráci se společností Raiffeisenbank. Service Designer podporuje a vynucuje zavedenou integrační metodiku a pokrývá kompletní proces návrhu integračních služeb.

Česká pojišťovna

Content management: rychle a jednoduše nejen díky cloudu

Content management: rychle a jednoduše nejen díky cloudu

Odborný seminář

TaaS v praxi: regresní testování „na klíč“ předčilo očekávání ČSOB

TaaS v praxi: regresní testování „na klíč“ předčilo očekávání ČSOB

Interní testovací tým v ČSOB se potýkal se složitostí řízení velkého týmu vyškolených testerů a možného zastarávání jejich odborného kow-how. Pro zajištění testovacích služeb proto potřeboval novou efektivní metodiku řízení celé oblasti včetně nasazování lidských zdrojů.

UCB získala nové zákazníky přes online půjčku poskytnutou třetími stranami

UCB získala nové zákazníky přes online půjčku poskytnutou třetími stranami

Půjčte klientům třetích stran online přes chytré a intuitivní řešení Strategic Partnership. Poradci spolupracující s UniCredit Bank zašlou klientům třetích stran e-mail s odkazem na aplikaci, skrze kterou si mohou ihned půjčit. Mohou tak snadno a efektivně oslovovat definovanou skupinu klientů od třetích stran s předschválenou půjčkou.

Centralizace zákaznických dat pro Škoda Auto

Centralizace zákaznických dat pro Škoda Auto

Mobilní služby moderní genererace otevírají zákazníkům Škoda Auto (uživatelům a správcům vozových parků) zcela nové možnosti, komfort a pocit jistoty. Zároveň je nutné, aby tyto nové možnosti byly bezpečné a respektovaly individuální požadavky zákazníků. Převedli jsme 50 000 účtů a zajistili jednotné přihlašování i pro oblast Connected Cars.

Telefonica

Jak jsme z prodejců LG udělali experty v každé kategorii našich produktů

Jak jsme z prodejců LG udělali experty v každé kategorii našich produktů

Představte si, že řídíte firmu LG. Spolupracujete s retailovou sítí, která v ČR čítá desítky prodejen se stovkami zaměstnanců. Do toho nabízíte stovky produktů od domácích spotřebičů přes mobilní telefony až třeba po klimatizace. Díky našemu LMS portálu se každý prodejce LG vyzná v kompletní nabídce zboží. A prodá ho mnohem více.

Firemní vzdělávání v Plzeňském Prazdroji už probíhá automaticky

Firemní vzdělávání v Plzeňském Prazdroji už probíhá automaticky

Pro vzdělávání několika tisíců zaměstnanců je nezbytný jednotný systém. Ideálním řešením je v této situaci pokročilý Learning Management System (LMS) jménem eDoceo. Ten klientovi přinesl i možnost využívat funkce notifikace, urgence a eskalace. To v praxi znamená, že každý zaměstnanec (a jeho nadřízený) je systémem automaticky upozorňován na nutnost splnit dané školení v určitém termínu.

Automatické a bezpečné přidělování oprávnění pro vstup do systémů v KB

Automatické a bezpečné přidělování oprávnění pro vstup do systémů v KB

Komerční banka denně čelí riziku zneužití přístupových oprávnění do jednotlivých systémů. Od roku 2006 využívá pro správu přístupových oprávnění do jednotlivých IS/IT systémů IdM řešení od společnosti IBM, a sice ITIM/ISIM. V současnosti jde o více než 10 000 aktivních uživatelů v desítkách připojených aplikací. Jak maximálně snížit riziko zneužití přístupových oprávnění do citlivých firemních aplikací?

Trask má ISO 20000 a špičkového nastavení procesů řízení

Trask má ISO 20000 a špičkového nastavení procesů řízení

Společnost Trask neustále zlepšuje kvalitu svých služeb pro zákazníky. Důkazem je i získání ISO 20000, které je oficiálním potvrzením špičkového nastavení procesů řízení na úrovni mezinárodně uznávaných standardů.

Ochrana dat je byznysová příležitost, ne IT problém

Ochrana dat je byznysová příležitost, ne IT problém

Ve stále propojenějším světě digitálního bankovnictví je klíčové udržet si kontrolu nad tím, kdo má přístup k jakým datům.

HARTMANN-RICO

ČVUT

Budapest Bank

Trask zavádí inovativní řešení v oblasti osobních financí

Trask zavádí inovativní řešení v oblasti osobních financí

Inteligentní aplikace pro řízení osobních financí (PFM) jsou novým a významným trendem v bankovnictví. Klienti internetového bankovnictví ERA Poštovní spořitelny využívají výhod nejmodernějšího řešení společnosti Meniga díky implementaci od Trasku.

Bimodal iT – jde více o business než o IT

Bimodal iT – jde více o business než o IT

Digitalizace mění chování i očekávání klientů a uspět znamená reflektovat změnu. Inovovat.

Trask pokračuje ve svém růstu

Trask pokračuje ve svém růstu

I v roce 2015 pokračovala konzultační a technologická společnost Trask v růstu, stejně jako v letech předchozích. Obrat ke konci kalendářního roku překročil za samotný Trask 713 mil Kč a spolu se zahraničním zastoupením dokonce 733 mil Kč.

Strategická inovace Trasku získala ocenění

Strategická inovace Trasku získala ocenění

V květnu proběhlo vyhlášení cen 18. ročníku Microsoft Awards. Zvláštní cenu za strategickou inovaci získala společnost Trask Solutions za IoT projekt ve společnosti Škoda Auto.

Digitalizace – co může přinést vašemu businessu?

Digitalizace – co může přinést vašemu businessu?

Digitální business – co může přinést vaší bance?

Vypněte starý e-learning! Je čas řídit kompetence

Vypněte starý e-learning! Je čas řídit kompetence

Moderní generace learning management systémů umožňuje HR oddělením zaměstnance nejen školit, ale skutečně řídit a sledovat jejich profesní rozvoj.

Znamená nástup bankovních API revoluci v bankovnictví?

Znamená nástup bankovních API revoluci v bankovnictví?

Tři čtvrtiny top 50 světových bank budou mít ještě před koncem letošního roku vlastní API platformu. Jak jste na tom vy?

Aplikační integrace ve víru trendů

Aplikační integrace ve víru trendů

Odborný seminář

Fintech změní banky rychle a bez ptaní

Fintech změní banky rychle a bez ptaní

Bezdotykové karty, chytřejší bankomaty, hezčí internetové bankovnictví. Klid před bouří definitivně končí a blíží se technologický uragán.

Podpořili jsme centrum hiporehabilitace i děti z dětských domovů

Podpořili jsme centrum hiporehabilitace i děti z dětských domovů

Každý rok se v Trasku zapojujeme do společensky prospěšných aktivit, protože chceme být odpovědnou a aktivní firmou. Naším cílem je, aby tyto aktivity nebyly pouze všední PR povinností, ale aby souvisely s hodnotami Trasku a s tím, jací lidé jsme.

Optimalizace procesů v době digitalizace

Optimalizace procesů v době digitalizace

Zvyšování efektivity a optimalizaci obchodních procesů banky věnují pozornost dlouhodobě. Co mohou banky pro zlepšení procesů udělat právě teď?

Hyundai

Pro tento záměr jsme zvolili řešení založené na portálové platformě Liferay a DMS Alfresco.

Česká pošta

Sjednocení a vyčištění značných objemů klientských dat

Sjednocení a vyčištění značných objemů klientských dat

Díky osvědčené softwarové platformě SAS Data Quality (společnost SAS byla garantem projektu), která poskytuje prověřené nástroje pro čištění a unifikaci dat, Česká pošta získala vyspělý nástroj zaměřený na řešení praktických problémů datové kvality, pro dávkovou a online unifikaci a čištění klientských dat v datovém skladu.

CPI

V rámci zadání jsme řešili elektronický oběh finančních dokumentů, který pokrývá všechny jeho fáze – od přijetí papírového dokumentu přes převod do elektronické podoby a realizaci schvalovacích procesů až po archivaci dokumentů.

ČMSS

Řádově desítka tisíc. Takový je objem požadavků, které jsou ročně vzneseny na oddělení IT v Českomoravské stavební spořitelně ze strany zaměstnanců.

RWE, audit řešení EMC Documentum

RWE, audit řešení EMC Documentum

Společnost RWE hledala odpovědi na otázky týkající se provozu aplikací na platformě EMC Documentum.

RWE, svěřila Trasku outsourcing kompletní oblasti ECM

RWE, svěřila Trasku outsourcing kompletní oblasti ECM

Společnost RWE se v rámci své současné strategie rozhodla soustředit své vlastní síly pouze na klíčové oblasti IT, které souvisejí s předmětem její činnosti (tzv. Core IT). Ostatní oblasti, které slouží pouze pro podporu vnitřního chodu společnosti, se RWE rozhodla v rámci snahy o snižování nákladů outsourcovat.

Automotive klient, přechod na koncept Enterprise Data Warehouse propojuje všechny platformy pro ukládání dat

Automotive klient, přechod na koncept Enterprise Data Warehouse propojuje všechny platformy pro ukládání dat

Významný Automotive klient se v roce 2012 rozhodl změnit strategii rozvoje svého DWH a přejít na koncept Enterprise Data Warehouse (EDWH).

Automotive klient, implementace jednotné platformy umožnila konsolidaci reportingu napříč podnikem

Automotive klient, implementace jednotné platformy umožnila konsolidaci reportingu napříč podnikem

Významný Automotive klient svěřil Trasku roli hlavního dodavatele při implementaci jednotné reportingové platformy SAP Business Objects a konsolidaci reportů z odlišných reportingových platforem, zejména IBM Cognos.

Automotive klient, výstavba BI Competency Center zastřešila aktivity v oblasti Business Intelligence

Automotive klient, výstavba BI Competency Center zastřešila aktivity v oblasti Business Intelligence

Významný Automotive klient se rozhodl konsolidovat již existující aktivity v oblasti Business Intelligence pod střechu jediného kompetenčního centra. Cílem projektu bylo analyzovat stav BI aktivit klienta, vytvořit, respektive popsat procesní koncept fungování BI Competency Center, definovat projektové priority při jejich zavádění a také v oblasti rozvojových projektů.

Kostal ČR

Magistrát města Brna

Automotive klient

Zetor

MPO ČR

Správa přístupových oprávnění v ČSOB

Správa přístupových oprávnění v ČSOB

Banka potřebovala zefektivnit a zrychlit řízení přístupových požadavků při rostoucím počtu nových aplikací (bez nutnosti nabírat nové lidi). Pro automatizaci procesů jsme zvolili produkt IBM Tivoli Identity Manager (dále jen ITIM), který vyhovoval z pohledu své funkčnosti a efektivity řešení i z pohledu stabilního výrobce.