Robot v kontextu kancelářského procesu a jeho souvislost s umělou inteligencí

21. června 2022

Co znamená robot v kontextu kanceláře? Jak se takový robot konfiguruje a jaký je jeho vztah k umělé inteligenci? Podívejte se na základní rozdíly mezi oběma technologiemi.

Co znamená robot v kontextu kanceláře, jak se konfiguruje a jaký je jeho vztah k AI? 

Slovo robot historicky nabývalo ve spojení s kancelářskými procesy různých významů. Teprve v posledních několika letech se jeho význam ustálil a dnes už v kontextu kancelářské práce téměř výhradně označuje automatizaci s využitím technologie RPA (Robotic Process Automation).  

Jde o program, který stejně jako lidé ovládá ostatní programy na stejném počítači. Jeho cílem je vykonat úkol, který by jinak musel udělat zaměstnanec. V rámci RPA přitom není třeba procesy ve firmě měnit nebo přizpůsobovat – můžeme je automatizovat tak, jak je v danou chvíli provádějí lidé.

Pro robotickou automatizaci procesů nepotřebujete rozsáhlou vstupní analýzu, změnu v IT systémech a aplikacích, analýzu dopadů, integrační testování ani koordinaci s ostatními odděleními,“ vysvětluje Jan Herman, který v Trasku vede RPA tým. „Stačí, když daný proces popíše pracovník, který ho vykonává. Protože robot využívá stávající uživatelská rozhraní, může proces od pracovníků převzít a začít jej vykonávat stejně, jako jej dosud vykonávali tito lidé, aniž by tím ovlivnil funkci jiných procesů, aplikací nebo systémů.“

Podle Jana Hermana konfigurace robotů u většiny RPA platforem probíhá pomocí uživatelských rozhraní, ve kterých se činnosti vykonávané robotem sestavují z předpřipravených bloků s nastavitelnými parametry. „Teoreticky tak mohou programy pro roboty vytvářet i neprogramátoři, kteří projdou specifickou profesní přípravou.“

Jak souvisí RPA s umělou inteligencí?

Mnozí si RPA ztotožňují s umělou inteligencí. Důvodem může být například mnohoznačnost pojmu robot i nové RPA platformy rozšířené o strojové učení. Historicky však nemělo RPA s AI nic společného. RPA neobsahovala žádnou součást ani koncepci, kterou by bylo možné za AI považovat, přestože se RPA často s AI integrovalo, a vytvářelo tak pozoruhodné projekty, ve kterých robot získával data, AI je vyhodnocovala, a robot následně vyhodnocená data dále zpracovával či zadával do systémů a aplikací. Pomocí integrace těchto dvou samostatných technologií (RPA a AI) se dodnes často řeší vytěžování dokumentů, například faktur, objednávek nebo dodacích listů.

Postupem času jednotlivé RPA platformy začaly rozšiřovat portfolio svých produktů o machine learning, chatboty, computer vision a podobně. V podstatě se ale i nadále jednalo o integraci, i když v rámci jedné platformy.

V poslední době se však umělá inteligence v různých oblastech RPA zapojuje. Nejen s cílem rozšířit možnosti této technologie o další oblasti, ale také se záměrem zlepšit užitnou hodnotu robotů a zvýšit stabilitu automatizovaných procesů. AI se tak postupně stává součástí technologie RPA a zapojuje se v oblasti procesní analýzy, porozumění procesům, automatické konfigurace procesů, vyhodnocování významnosti odchylek v chování aplikací i adaptace na drobné změny v obsluhovaných aplikacích.  

„Ačkoliv je v moderních RPA platformách možné najít různé případy aplikace AI pro řešení různorodých oblastí RPA, technologie RPA a AI je třeba nadále vnímat jako samostatné technologie. Doménou RPA zůstává obsluha aplikací a doménou AI vyhodnocování dat.“ vysvětluje Jan Herman.