„Regtech“ druhé generace pomáhá plnit nové legislativní povinnosti

12. června 2018

V posledních letech se stále častěji setkáváme s výrazy jako FinTech, InsureTech, PayTech a dalšími variacemi na téma „Tech“. Všechny mají společné to, že vyjadřují zásadní změny, které do určitého úžeji či šířeji vymezeného oboru přináší informační technologie.

Výraz „regtech“ vznikl spojením slov „regulatorika“ a „technologie“ a v roce 2015 jej začal propagovat britský regulátor finančních trhů FCA. Samotný koncept však není nový – objevil se v souvislosti se zaváděním nových legislativních opatření regulujících finanční sektor po krizi z roku 2008. Tehdy prudce vzrostla poptávka po IT řešeních, která by finančním institucím pomáhala nápor nových nařízení zvládnout. Týká se oblastí, jako je prevence praní špinavých peněz (AML), odhalování podvodů (FDS), výkaznictví (IFRS9), standardů pro využití platebních karet (PCI DSS), nakládání s osobními údaji (GDPR), platební služby (PSD2) a řada dalších. Význam IT řešení napomáhajících s plněním zákonných povinností stále vzrůstá, zejména s nástupem dynamických finančně technologických společností (tzv. „fintech“) na trh, který vedl ke vzniku nových mezer v regulatorice, jež se legislativa snaží ošetřit.

Význam regtech pro finanční sektor nejlépe ilustrují konkrétní čísla. Po ekonomické recesi jenom banky ve Spojených státech vynaložily přes 160 miliard dolarů na pokutách, sankcích a vyrovnáních za nedodržování předpisů. Londýnská HSBC Bank za první tři čtvrtletí roku 2015 vynaložila více než 2,2 miliardy dolarů na zajištění souladu s předpisy, což bylo o třetinu více než v předchozím roce.

„Regtech“ tedy není pouhý buzzword, ale reálný směr vývoje informačních technologií určených zejména pro finanční sektor. Jeho cílem je poskytnout bankám a dalším finančním institucím specializované nástroje, které sníží náklady na dodržování zákonných povinností nebo je vůbec umožní. Regtech nabízí hotová řešení, která z finančních institucí snímají břemeno vlastního vývoje – náklady nesou všichni klienti formou licenčních poplatků. Regtech pokrývá veškeré aspekty compliance, včetně sledování, detekce, reportingu a řízení procesů.

Neustálé legislativní změny a novinky na jednu stranu slibují trhu regtech budoucnost, avšak po prvotním nástupu značného množství dodavatelů z řad zavedených IT firem i start-upů dochází k jisté konsolidaci a pročišťování trhu. Nevyhnutelným důsledkem je i ukončení vývoje některých řešení a ukazuje se například, že ne každý AML nástroj pořízený kolem roku 2009 se dočká modernizace zohledňující vývoj příslušné legislativy, což bude vyžadovat nové investice. Klienti proto začínají požadovat větší kontrolu na svými IT řešeními. Z trhu tak mizí jednoúčelové produkty a jsou nahrazovány modulárními systémy, které stále častěji využívají osvědčené open-source komponenty, jako je např. nástroj Apache Solr pro vyhledávání a analýzu textu.

Regtech se dosud zaměřoval na digitalizaci manuálních reportingových a compliance procesů, čímž finančním institucím přináší výrazné úspory. Jeho potenciál je však podstatně širší – dokáže nabídnout monitoring téměř v reálném čase, prediktivní analýzu rizik a automatizaci compliance procesů díky využití nejmodernějších technologií jako cloud, blockchain, analýza velkých dat, umělá inteligence a strojové učení.

Mění se i přístup k celkovému pojetí regtech řešení. Přestává mít smysl vyvíjet samostatné produkty pro jednotlivé regulatorní problémy, např. prevenci praní špinavých peněz, odhalování podvodů atd., které se ve své podstatě liší pouze očekáváným chováním, nikoli logikou nástroje jako takového.

Analýza globálního trhu ukazuje, že největší koncentrace dodavatelů regtech řešení se nachází na hlavních finančních trzích. Téměř polovina ze 100 nejvýznamnějších regtech společností sídlí ve Velké Británii nebo USA, pětina potom v Irsku, Švýcarsku a Austrálii. V České republice se regulatorním technologiím již řadu let věnujeme a vypracováváme mimo jiné také koncept řešení proti praní špinavých peněz (AML) v duchu regtech systémů druhé generace.

Architektura AML nástroje společnosti Trask Solutions je založená na řízení podnikových procesů (BPM) s pečlivě zvolenými komponentami s důrazem na modularitu a dlouhodobou udržitelnost celého řešení. Systém umožňuje maximálně využít výhod open-source softwaru (Camunda BPM, Apache Solr ad.) a jeho vnitřní struktura umožňuje nezávisle modernizovat jednotlivé komponenty na nejaktuálnější verze, případně je zcela nahradit. Jediné specificky vyvinuté komponenty pro účely AML jsou webové aplikace pro práci vyšetřovatelů AML, které je nutné vždy přizpůsobit na míru konkrétní instituce, a pomocné úložiště externích seznamů jako jsou blacklisty, sankční seznamy a další, není-li k dispozici jiný systém, na který by bylo možné AML řešení přímo napojit.