Překvapivá budoucnost bankovnictví

24. srpna 2017

Snažím se dohlédnout za dopady současných změn – především PSD 2 regulace a fintech boomu. Jaká je budoucnost bankovnictví? Budoucnost, kterou vidím já, je možná trochu radikální a překvapivá, ale ona nastane. Možná ne příští rok, možná ne ani rok poté, ale nastane. Otázka je jen kdy.

Budoucností bankovnictví je svět integrovaných bankovních služeb. Finanční produkty budou všude kolem nás, integrované do každodenního života, aplikací, věcí. Budou všudypřítomné a přitom neviditelné. Lidé ani nebudou vnímat, že tam někde vzadu je banka. Přidaná hodnota se přesune od platebního styku a úvěrování k poradenství. Etablují se platformy, které budou prodávat produkty napříč celým trhem. Budou těmito platformami dnešní banky? Nebo to budou noví hráči a banky zůstanou skryté v pozadí jako poskytovatelé komoditních produktů?

Dnes je standardem roztříštěný pohled

Dnes mají zákazníci bank velmi roztříštěný pohled na své finance. Neexistuje místo, kde by se jim zobrazila jejich finanční situace, kde by viděli všechny své účty, úvěry, stavební spoření, pojistky a investice. Za každým produktem musí klient jít do speciálního webového portálu. Lidé jsou s tím spokojení, protože nevědí, že by mohli chtít něco lepšího. PSD 2 toto změní. Najednou se ukáže, že lidé mohou mít ucelený, komfortní přehled o svém finančním životě. Až to lidé zjistí, začnou to chtít a později to budou i automaticky očekávat.

Přitom postavit finanční přehled je relativně jednoduché. Agregační služby v západní Evropě už existují řadu let a tento trend držíme v Trasku také. Vytvořili jsme agregační platformu BAAPI, která už dnes nabízí agregaci devíti českých bank. Do jara příštího roku navíc přibudou další data z nefinančních organizací. Celkem tedy budeme zanedlouho integrovat 18 datových zdrojů. A některé české banky již intenzivně pracují na rolloutu agregace v příštím roce.

Integrované bankovnictví

Budoucnost ale není jen v agregaci. Budoucnost je v otevřenosti a ekosystému. Otevřené banky nabídnou svá API partnerům a ti zabudují finanční služby do svých produktů. Finanční služby se tak stanou nedílnou součástí služeb, aplikací i fyzických věcí kolem nás. Platby, úvěry, pojištění, ohodnocení rizika, identitu a další budeme brát stejně samozřejmě jako dneska elektřinu. Lidé to budou očekávat. A banky se začnou lišit v tom, které všechny aplikace nebo služby podporují.

Síla ekosystému

Pokud bude mít klient banku, jejíž služba není v dané aplikaci dostupná (zatímco jiné banky tam dostupné jsou), tak ho to nepotěší, ale nejspíš kvůli tomu banku nezmění. Pokud však narazí na deset takových aplikací, tak mu trpělivost dojde. Problémem může být, že až banka zaznamená masivnější odliv klientů, bude už hodně těžké dohnat s ostatními krok a ekosystém kolem sebe postavit. Ekosystém se totiž špatně plánuje – ten nelze vytvořit příkazem, musí vzniknout z vůle všech stran. Navíc distribuce digitálním ekosystémem (tj. přes Open API) může přinést zásadní výhody: Gartner uvádí jako referenci případ, kdy tržby finanční firmy vzrostly o 30 procent při distribuci přes Open API a náklady na uvedení nového produktu na trh klesly až o 90 procent.

Role banky budoucnosti

Jaká tedy bude role banky v budoucnosti? Dokážu si představit dva hlavní směry.

  • Banka jako poskytovatel komoditních produktů
  • Banka jako finanční poradce

Poskytovatel komoditních produktů

Pokud banka neudělá nic, stane se poskytovatelem komoditního produktu. Vztah s klien- tem bude mít někdo jiný – třetí strana (fintech, jiná banka či některý dnešní silný hráč z úplně jiného odvětví – telco, e-commerce, pojišťovna, poradenská firma, internetový vyhledávač, novinový portál a podobně). To ale nemusí být špatná strategie. Pokud banka dokáže vytvořit nejlepší produkt na trhu a bude mít dostatečnou distribuční sílu (tj. dostatečný ekosystém partnerů – klasických či digitálních – kteří budou produkt prodávat), tak může vytvářet zajímavý zisk. Předpokladem ale je soustředit se plně na daný produkt, odbourat ostatní náklady a využívat úspor z rozsahu.

Souhrnný přehled na jednom místě

V budoucím světě bude klíčové udržet si vztah s klientem. Ve světě integrovaného bankovnictví bude muset banka podporovat řadu partnerů, kteří budou mít vztah s klientem místo banky. Ale banka může být tou institucí, která poskytuje souhrnný přehled klientovi, která mu radí v zásadních i každodenních problémech jeho finančního života. I pokud budou bankovní služby všudypřítomné a neviditelné, budou lidé potřebovat ucelený přehled o svých financích a dobrou radu ve správný moment.

Problém s důvěrou

Problém dnešních bank, který jim brání v poradenství, je důvěra klientů. Banky dnes nemají problém s důvěrou z pohledu toho, že by klienti měli obavu, že se jim ztratí peníze nebo utečou data. Ale málokdo se jde se svojí bankou poradit, kterou hypotéku na trhu si má vybrat. Proč? Protože mu banka vždy představí jen svůj produkt. Nikdy mu neřekne, že je pro něj vhodnější hypotéka konkurence. Proto chodí lidé za finančními poradci, protože tam mají dojem, že jim toto porovnání a doporučení udělají.

Banka jako finanční poradce

Banka musí získat důvěru klienta, že mu umí dobře, a pokud možno nezaujatě poradit. A tady přichází největší kontroverze. Myslím si, že aby banka v budoucnu udržela vztah s klientem, bude muset začít nabízet, srovnávat a prodávat i produkty své konkurence. Jedině tak vzbudí v klientovi pocit, že mu dobře poradí. Lidé pak nebudou muset hledat služby jiných poradců. A pro banku to může být výhodné i jinak: pokud si klient vybere hypotéku konkurenční banky, tak je lepší takovou hypotéku pomoci sjednat a nechat si provizi než klienta úplně ztratit. Obdobně ve světě agregace nemusí banka nabízet klientovi běžný účet a platební styk, pokud to pro ni není finančně výhodné – může se soustředit na prodej výhodnějších produktů a účet sjednat on-line u konkurence. PSD 2 zajistí, že banka může ovládat účet otevřený u konkurence, skoro jako by byl její vlastní.

Budoucnost je v platformách

Sedm z deseti největších firem světa vydělává na tom, že jsou spíše obchodní platformou než poskytovatelem produktu. Mají vyšší marže a nižší náklady. Dokážou získat a udržet si vztah s klientem a stávají se dominantním hráčem ve svém odvětví. Kdo první v Čechách vybuduje platformu na prodej finančních produktů? V pojišťovnictví to již nastalo. Objem pojistek sjednaných přes srovnávače je pro pojišťovny zásadní. Finanční služby jsou na řadě jako další. A tím se opět vracíme ke kontroverzní myšlence: vyhraje ta banka, která začne prodávat produkty konkurence, a stane se tak platformou.

Časový horizont

Za jak dlouho se má vize budoucnosti bankovnictví naplní? Nevím. Bude se to samozřejmě lišit u různých segmentů. Ale otázkou není, jestli se to stane, otázkou je pouze, kdy se to stane. První změny uvidíme už příští rok, protože některé projekty již jsou v běhu. Minimálně agregace finančních dat na jedno místo se už chystá. Žádná banka zatím takový přehled nenabízí (fintech služby přitom již existují), ale už příští rok bude k dispozici pro velkou část populace.

Jak nečekat a začít se chystat

Agregace finančních dat na jedno místo a jejich zobrazení klientovi, to je snadný začátek. Agregační služba už existuje (pomocí vlastního produktu BAAPI poskytuje Trask agregaci devíti bank již nyní) a integrace do systémů bank nemusí být tak zásadní. Agregace je dobrý začátek – dejte lidem přehled a pomalu je učte, že pro správu financí se chodí do banky. Že do internetového bankovnictví se nechodí jen pro provedení platby nebo zjištění zůstatku. Vybudování ekosystému nebo změna banky na platform business je radikální změna v myšlení banky a vyžaduje dlouhý čas jak z pohledu přijetí myšlenky, tak z pohledu realizace. Tady se jakýkoli náskok bude počítat dvakrát.