Otevřené bankovnictví je hlavně příležitost, věří české banky

19. září 2017

Na odborné snídani iTea na téma PSD2 se sešli zástupci desítek českých finančních institucí. Potvrdilo se, že novou evropskou směrnici vnímají jako zásadní zásah do svého podnikání, současně však mají velký zájem o možnosti, které změny přinesou.

Nejdéle do ledna 2018 má Česká republika připravit zákony a regulatorní prostředí na začátek platnosti evropské direktivy PSD2. Od té chvíle musí banky umožnit třetím stranám, aby jménem klientů prováděly platby, získávaly podrobné informace o jejich účtech, případně vydávaly vlastní karty. Nově vzniklé fintech služby tak mohou banky připravit o přímý vztah s jejich klienty a odstínit je pouze do role technického poskytovatele. Nemusí to tak ale být a jak se ukazuje, finanční instituce v Česku zatím nepropadají depresi.

Většina dotazovaných účastníků přitom počítá s tím, že nová pravidla skutečně ovlivní jejich stávající obchodní model a ziskovost, a to zásadním způsobem. Je tedy nepochybné, že si odborná veřejnost plně uvědomuje význam připravované legislativy. Přestože změna nebude s ohledem na převládající konzervatismus klientů skoková, ale spíše postupná, v horizontu pěti let už budou její dopady znatelné a dříve či později k ní bezpochyby dojde.

Zatímco dnes jsou finanční služby fragmentované u mnoha institucí a klient nemá způsob, jak sledovat všechny své finanční toky na jednom místě, nástup otevřeného bankovnictví to umožní. Lidé pak budou přirozeně očekávat, že dostanou aplikace, kde uvidí přehled všech svých účtů či úvěrů, budou je moci obsluhovat a získají i s tím spojené poradenství. Standardní službou se stane multibanking, kdy lze obsluhovat účty všech bank v jakémkoliv bankovnictví. A není až tak podstatné, zda takové řešení nabídne tradiční banka, nebo někdo úplně cizí.

Nový ekosystém příležitostí

Klíčovou silou na tak extrémně otevřeném trhu bude ekosystém. Technicky nasadit potřebný API management je otázka několika měsíců, ale ekosystém služeb a partnerských vztahů se buduje dlouho a složitě. Bylo by proto chybou soustředit se nyní primárně na technologii a odsunout byznysovou stránku věci na druhou kolej. Jaké příležitosti se tedy bankám nabízejí?

V první řadě mohou být dodavatelem finančních produktů pro takzvaný open banking, kdy banka skrze otevřenou platformu umožňuje partnerům nabízet její produkty. Využitím partnerského ekosystému se výrazně snižují náklady na uvedení produktu na trh (o 30 až 90 %) a celý proces je dramaticky rychlejší. Je nicméně třeba, aby byl produkt i ve vysoké konkurenci atraktivní.

Může přitom jít o zcela nové typy produktů. Prodávat lze nejen data a služby, ale například také algoritmy – vzroste poptávka po scoringu klientů nebo algoritmech pro investování a správu portfolia. Stejně tak lze partnerům nabídnout využívání pobočkové sítě, kterou fintech startupy zpravidla nemají (stejně jako důvěru klienta).

I banka samotná se ovšem může stát hlavní finanční aplikací, která integruje služby ostatních a kde bude klient hledat ucelené finanční poradenství. Finanční instituce tak mohou směřovat k modelu platform business, kdy spojí poptávku s nabídkou, přičemž ani jedno nemusí samy vlastnit. Podobně, jako fungují třeba eBay nebo Airbnb, to může fungovat i ve finančním světě.

Klíčová je zde ovšem důvěra v banky. Lidé sice bankám důvěřují, že jejich peníze udrží v bezpečí a nezneužijí osobní data, už jim ale nevěří, že jim dobře a objektivně poradí. Oprávněně totiž předpokládají, že každá banka chce hlavně prodat svůj vlastní produkt, a skutečnou nezávislost hledají u agregátorů. To musí banka změnit, chce-li se stát platformou.

Tržiště, kam stačí naskočit

Aby se banka mohla zhostit těchto nových příležitostí, potřebuje vybudovat distribuční platformu, získat partnery a mít schopnost zprostředkovat jejich služby. I pro obchodně dobře vybavenou instituci je však vybudování dostatečně propojeného ekosystému velice náročný úkol. Trask se integrací zabývá přes 20 let a rozhodl se proto nabídnout vlastní platformu. Ta spojuje rozhraní všech finančních institucí pro platby, transakce, úvěry a další služby, přičemž z druhé strany současně integruje velké množství odběratelů služeb jako jsou e-shopy, obchodníci, pojišťovny nebo třeba dodavatelé energií.

Představení českého ekosystému BAAPI vyvolalo na snídani obzvláště velký ohlas a prakticky bez výjimky zaujalo všechny zúčastněné. Vzniká tím totiž zcela nový distribuční kanál pro bankovní služby a produkty.

Stejně tak je touto cestou možné odebírat služby ostatních institucí, a to skrze jediné API. Banka se tak nemusí starat o integraci a aktualizace rozhraní všech svých partnerů. Cílem platformy BAAPI je zároveň být levnější než případný interní vývoj – protože aktuálně neexistuje ucelený technologický standard, který by stanovil, jak má API pro potřeby PSD2 fungovat, bude pro jednotlivého konzumenta velice složité integrovat všechny banky a jejich nástroje.