Od technologické změny ke kulturní aneb co čeká české banky i byznys

05. června 2020

V lednu se v prostorách centra současného umění DOX+ uskutečnil druhý ročník konference Trask Future Insight zaměřený na technologické a byznysové trendy v nejisté době i v kontextu bankovního prostředí.

Osm přednášek, čtrnáct řečníků a celý den ve znamení dívání se do budoucnosti. Zástupci a decision makeři nejen největších českých firem se začátkem roku sešli na konferenci. Trask Future Insight 2020, aby v rámci celodenního programu sdíleli zkušenosti s technickými inovacemi. Přes 300 účastníků tak nahlédlo do budoucnosti, již mnozí, včetně řady velkých konzultačních společností, vnímaly již tehdy jako nejistou.

Ačkoliv názorů na vývoj ekonomiky i nutnost přípravy na krizi zaznělo v průběhu dne několik, všechny přednášky a diskuse měly jeden zásadní společný prvek – jiný přístup k technologiím a jejich inovacím. „Kolem digitálních inovací panuje mnoho emocí: z krátkodobého hlediska jsou značně přeceňované, z dlouhodobého podceňované. I to je jedna z indicií, že je třeba se na ně dívat bez růžových brýlí,“ otevřel téma Executive Director pro strategické inovace Trasku Jan Antoš a dodal, že technologie nejsou samospasitelným cílem, ale nástrojem proměny společností k větší otevřenosti a flexibilitě.

Vedle odborníků z Trasku, kteří ve svých přednáškách a komentářích představili technologie a přístupy, které společnostem pomohou i v krizi, vystoupili na pódiu také řečníci partnerů akce a zajímaví hosté. Mezi nimi, i když v podobě předtočeného rozhovoru, byl také zmocněnec vlády pro IT Vladimír Dzurilla, který mluvil například o e-governmentu nebo aktuálním BankID, kde rozsáhlá digitalizace státní správy umožní bankám být poskytovateli identity občanů a tudíž i důvěryhodnými partnery státu. Banky tak poprvé budou mít možnost jít za horizont bankovních služeb jako komodit.

Doporučeno redakcí

Technologie pro budoucnost

Jak budou nové technologie ovlivňovat bankovnictví? A které z nich mohou mít v nejbližších letech dopad na to, jak banky fungují a jaké služby nabízejí?

Být co nejnenápadnější

Jak tedy digitalizace státu ovlivní fungování finančních institucí? Jaké možnosti vidí v digitalizaci státu banky a co jim naopak chybí? Na rozhovor Vladimíra Dzurilly logicky navázala první z panelových diskusí. „Nechceme banky v roli státního úřadu, ale rád využiji důvěry našich klientů, kteří si pomocí BankID výrazně ulehčí život,“ otevřel diskusi generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon. Té se s ním zúčastnily další osobnosti českého bankovního světa: Michaela Lhotková, Executive Director Payment Solutions, Consumer Finance, Open Banking and Innovations z ČSOB, a David Barczi, Head of Digital Channels v Komerční bance. Čtveřice, kterou uzavřel generální ředitel Microsoftu pro Česko a Slovensko Rudolf Urbánek, se pobavila a zamyslela nad přicházejícími změnami i rolí bank v životě lidí. „Banky budoucnosti zprostředkují seamless zážitky. A pokud se podaří digitalizace státní správy, pomohou lidem výrazně zjednodušit život,“ uvedl David Barczi. „Čím budeme v životě lidí nenápadnější, o to lépe budeme plnit svou roli,“ souhlasí Michaela Lhotková z ČSOB. „Možná budeme méně vidět, ale budeme velmi blízko u každodenních činností lidí,“ dodal Salomon.

Od technologické změny ke kulturní

Velká migrace, rychlost a přívětivost zákaznické cesty, regulatorní změny. I bankovní sektor potřebuje ke svým výrazným transformacím sílu technologií, která jim pomáhá snadněji a rychleji reagovat na stále rychlejší změny a vývoj. Mnohokrát během dne tak zazněly pojmy jako cloud, edge computing, API, agile nebo automatizace a robotizace, které se ale pro banky stávají také příležitostí. „Mým cílem je skrze cloudifikaci a DevOps principy změnit firemní kulturu a myšlení lidí,“ prohlásil Jiří Charousek, CTO České spořitelny. „V agile vidím spíše změnu kulturní než technologickou. Pomáhá nám změnit hierarchický model, což je velmi přínosné,“ doplnil ho generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon.

Tak jako tak, v každé bance půjde její vývoj ruku v ruce s její kulturou, a je jedno, zda mluvíme o přípravě na budoucnost, reakci na změny nebo pokoru. Cíl mají banky stejný – na konci transformace nestojí technokratické otočení, ale zákazníci.

Trask Future Insight 2020 v číslech

300

účastníků konference

14

přednášejících

2

panelové diskuze

inspirace


Přečtěte si také

Od technologické změny ke kulturní aneb co čeká české banky i byznys

Od technologické změny ke kulturní aneb co čeká české banky i byznys

V lednu se v prostorách centra současného umění DOX+ uskutečnil druhý ročník konference Trask Future Insight zaměřený na technologické a byznysové trendy v nejisté době i v kontextu bankovního prostředí.

Rychlá digitalizace vnitřních i klientských procesů je dnes otázkou dnů

Rychlá digitalizace vnitřních i klientských procesů je dnes otázkou dnů

Online je dnes důležitější než kdy předtím a nástroje pro interní vzdálenou práci se zákazníky, ale především možnými zákazníky, jsou nyní zásadní a mohou výrazně ovlivnit byznys společností.

Největší výzvou světa online hypoték je změna vnímání lidí

Největší výzvou světa online hypoték je změna vnímání lidí

Český hypoteční trh je lidmi vnímaný jako komplikovaný, tudíž jako něco, k čemu potřebují poradce. Někoho z bankovního nebo finančního světa, kdo klienta celým bolestivým a zdlouhavým hypotečním procesem provede.

Trask Virtual Case: Zabezpečený prostor pro digitální výměnu dokumentů a informací s klientem

Trask Virtual Case: Zabezpečený prostor pro digitální výměnu dokumentů a informací s klientem

V době digitalizace je návštěva pobočky časově a administrativně náročným krokem pro zákazníka i poskytovatele. Změna zdravotní pojišťovny či dodavatele energií, refinancování hypotéky, nahlášení pojistné události nebo nabídka produktů novým zákazníkům?

Event stream a další nové přístupy i technologie nastavují integrační paradigma pro 21. století

Event stream a další nové přístupy i technologie nastavují integrační paradigma pro 21. století

Agilita, posun současných páteřních ESB a jejich využití v agilním světě, API microgateway, agilní integrace i razantně nastupující event stream. Aktuálních témat je v oblasti integrace, které se Trask věnuje od samého počátku, mnoho. Do integračních trendů, ale i jejich výhod a úskalí, dal proto nahlédnout Petr Dlouhý, který stojí v čele integrační kompetence již čtvrtým rokem.

SAFe: hybridní metodika, která dokáže dobře posloužit i enterprise společnostem

SAFe: hybridní metodika, která dokáže dobře posloužit i enterprise společnostem

Metodika lean vznikla v automotive odvětví jako cesta k minimalizaci odpadu při výrobě, postupně se ale formou agilních metod adaptovala také v oblasti softwarového vývoje. Cesta nasazení agilních metod v enterprise společnostech není zrovna přímočará, ale na část problémů může odpovědět metodika Scaled Agile Framework neboli SAFe.

Vzdělávat lze zaměstnance, ale i partnery po celém světě

Vzdělávat lze zaměstnance, ale i partnery po celém světě

Neustálý technologický rozvoj klade na naše bankovní i jiné klienty vysoké nároky na rychlost zavádění změn a na automatizaci i digitalizaci pracovního prostředí i procesů. Mění ale také způsob jejich fungování a vzdělávání. A s efektivním vzděláváním pomáhá naše unikátní platforma eDoceo.

Automatizace je v Tatra bance neustálý proces

Automatizace je v Tatra bance neustálý proces

Díky automatizaci Tatra banka nejen neustále snižuje své náklady, ale zároveň zkracuje čas na vyřízení klientských požadavků. Taková jsou slova Michala Satura, Head of Research & Development v Tatra bance, kterého jsme se zeptali na to, jak probíhá automatizace v nejinovativnější digitální bance na světě.

Jak se liší digitalizace českého a rakouského bankovnictví?

Jak se liší digitalizace českého a rakouského bankovnictví?

Ačkoliv mezi českým a rakouským trhem existuje řada odlišností, mají také mnoho společného: od historie přes dobré vztahy a rakouské investice v Česku až po členství v EU.

Rok 2020 ve znamení digitalizace a automatizace

Rok 2020 ve znamení digitalizace a automatizace

Technologie jsou bezesporu nedílnou součástí finančního světa, přičemž mnohé společnosti s jejich aplikací již dávno začaly. Co připravily pro své klienty vloni? A co chystají letos? Právě na to se podíváme.

Proč nasadit robota a který proces k automatizaci vybrat?

Proč nasadit robota a který proces k automatizaci vybrat?

Robotická automatizace procesů (Robotic Process Automation, RPA) zažívá v posledních letech rozmach ve všech odvětvích. Trend, kdy se počítačový program (robot) využívá k ovládání ostatních programů, je v současnosti nejviditelnější v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví.

Technologie pro budoucnost

Technologie pro budoucnost

Jak budou nové technologie ovlivňovat bankovnictví? A které z nich mohou mít v nejbližších letech dopad na to, jak banky fungují a jaké služby nabízejí?