Ochrana i příležitost. Nové nástroje pro prověřování klientů

25. října 2018

Rozkrývání skutečných vlastnických vztahů klientů a odhalování rizikových osob je bankám uloženo zákonem i požadavky regulátora. Současně tak ale chrání i samy sebe a moderní řešení této problematiky jim může ušetřit náklady a výrazně zrychlit práci.

Oblast prevence praní špinavých peněz (AML neboli anti money laundering) nabývá stále většího významu s tím, jak se globalizují trhy, komplikují mezinárodní vztahy a zpřísňují požadavky regulatorních orgánů na tzv. povinné osoby, mezi které patří i finanční instituce. Rostoucí požadavky na prověřování klientů mají následně dopad i na ně samotné a procesy jejich obsluhy. Tradiční řešení AML totiž obvykle spočívají v tom, že banka vytvoří obrovskou databázi transakčních a klientských údajů – čili dá všechna dostupná data takzvaně na jednu hromadu – přidá k nim externí data (např. sankční seznamy, blacklisty či seznamy politicky exponovaných osob) a touto masou se pak její systém probírá při prověřování klientů a hledání varovných signálů. Takový přístup však přináší řadu komplikací.

První z nich je rychlost. S ohledem na datovou a procesní náročnost mohou být data i několik dnů stará, což v dnešním světě není dostatečné. Navíc se každý takový systém v čase zanáší a práce s ním se nevyhnutelně zpomaluje. Zpravidla také neumožňuje spouštět sofistikovanější vyhledávací scénáře a ke svému fungování vyžaduje i poměrně nákladnou infrastrukturu. Ani způsob práce s těmito databázemi nebývá efektivní, aktualizace klientských údajů v duchu zásady „poznej svého klienta“ je lidsky náročná a pro zaměstnance oddělení AML zatěžující.

„Banky tuto zátěž do značné míry přenášejí na pobočkovou síť i samotné klienty, kteří nejsou například na dokládání vlastnických vztahů vždy připraveni, případně jsou jím zatěžováni zbytečně často. Tím se zpomaluje uzavírání smluv a v některých případech to může banku stát obchodní příležitost,“ říká Blanka Smejkalová z Trask solutions, která dříve zaváděla AML procesy ve dvou různých bankách. Zejména v případě zahraničních klientů, kde bývá určení skutečného vlastníka komplikované, pak banky mohou o zákazníka přijít kvůli strachu z postihu ze strany regulátora.

Jde to i bez drátů

Právě novinky v oblasti AML byly tématem pravidelné business snídaně iTea, které se zúčastnilo několik desítek zástupců českých finančních institucí. Řešení, jak se zbavit excelových tabulek, představil Tomáš Mikeš z Trask solutions. Vlastní nástroj Trasku v podobě systému pro řízení podnikových prcesů (BPM) jde jiným směrem. Namísto toho, aby s mírnou nadsázkou řečeno prostě zkopíroval půl banky do AML databáze, pracuje s daty online a provádí jen takzvanou indexaci. Konkrétní data načítá až podle potřeby a procesy, které jinak trvají hodiny, umí zkrátit na minuty.

Je to především díky tomu, že propracované vyhledávací scénáře odbourávají zbytečné kontroly databází, rychle odfiltrují nerelevantní dotazy a jdou jen po tom podstatném. Nástroj má vždy k dispozici nejaktuálnější online data, společnost ušetří na vybavení (nespravuje žádné velké databáze) a vyhne se i syndromu zpomalování složitých systémů. Snižuje se i zátěž pro zaměstnance, protože ubývá alertů a dalších situací, které vyžadují lidský zásah. BPM systém dokáže proces kontroly zahájit vedle přímého dotazu investigátora i automaticky a napříč odděleními, přičemž spouštěčem může být nejen určitá lhůta (např. potřeba aktualizace), ale i událost, například podezřelý obchod. Umí se napojit na záznamy v bankovních systémech (typ klienta, rizikovost, země původu, služby aj.) i vznést dotazy do externích databází, a to vše vždy přesně – a jen a pouze – ve vhodný čas.

Důležité je, že tvorba scénářů i celá funkčnost systému je standardizovaná (standard BPMN 2.0), takže nezávisí na znalostech konkrétního IT specialisty uvnitř firmy. Výhodou nástroje je jeho modularita, dlouhodobá udržitelnost (nezávislá modernizace jednotlivých komponent) a využívání výhod open-source softwaru. Trask nabízí nejen implementaci vlastního nástroje, ale i nastavení procesních vstupů, zpracování interní metodiky, školení, compliance testing a quality assurance.

Kvalitní data ušetří práci

Množství subjektů, u nichž musí banka ze zákona ověřovat vlastnické vztahy při zahájení obchodního vztahu, v jeho průběhu či v případě podezřelého obchodu, se zároveň postupně rozšiřuje. Přestože většina důležitých dat například pro zjištění skutečného vlastníka a jeho vazeb je teoreticky veřejně dostupná, neznamená to, že jsou dostupná snadno. Zahraniční rejstříky kladou značné nároky na jazykovou vybavenost i schopnost práce s databázemi, některá data jsou zase přístupná jen ve fyzických archivech. Specifické jsou také vztahy uvnitř církví a dalších institucí. Je také třeba průběžně kontrolovat aktivity politicky exponovaných osob (PEP), které mohou ovlivnit nakládání s veřejnými prostředky. Při tom se nelze spolehnout pouze na prohlášení klienta, byť je tím zákonná povinnost částečně splněna.

Důležitý je proto i výběr datových zdrojů, které daný AML nástroj využívá. Jednu z cest prezentoval Jan Kubík ze společnosti Thomson Reuters, která tyto služby pod značkou Refinitiv nabízí právě skrze klienty jako je Trask. Zaměstnává velké množství analytiků, kteří neustále rozšiřují a aktualizují databáze zahrnující nejen oblast praní špinavých peněz, ale i lidských práv, obchodu se zbraněmi, kybernetické kriminality a dalších. Nově například obsahují i údaje českých starostů.

Cílem je zefektivnit fungování AML systémů a dál snížit nároky na zaměstnance a zdroje bank a jejich poboček. Řeší se tak otázka, odkud data brát, jak je čistit a zpracovávat pro jednodušší práci a co s nimi lze dělat. Například službu World Check díky tomu používá 49 z 50 největších bank. V případě potřeby je také možné zadat si hlubší analýzu, od zkoumání starých novinových článků až třeba po návštěvu archivu v Číně. Tak, aby byly banky kryté z pohledu regulace, ale zárveň zbytečně neztrácely klienty – respektive se mohly svobodně rozhodnout, zda o daného zákazníka, jeho partnery a rodinné příslušníky stojí.

Pokud máte zájem o více informací, napište nám prosím prostřednictvím tohoto formuláře: