Nízkonákladové BPM

02. ledna 2018

Pro rozhodování o použití BPM hraje zásadní roli i cena technologie. Po dlouhá léta bylo BPM doménou drahých, korporátních řešení, což se změnilo s příchodem nových hráčů z oblasti open-source.

Proč a jak se zabývat Business Process Managementem?

Co znamená Business Process Management?

Dle obecné definice je BPM soubor činností týkajících se plánování, sledování výkonnosti a realizace firemních procesů. V naší společnosti se na BPM díváme spíše jako na soubor nástrojů zvyšování kvality a efektivity procesů.
Každá společnost prochází vývojem, a co bylo dříve jednoduchým úkolem asistentky, dnes se stalo procesem, který má svůj život, mění se, má tendence sám sebe “zesložiťovat” a dochází v něm i k incidentům.

Jak poznat, že nastal čas řešit BPM?

Zavádění BPM přináší kromě určité investice i nutnost změny přemýšlení a fungování společnosti. Jako každá významná změna, i tato s sebou přináší těžkosti, a společnost musí změnu absorbovat.
Zásadním faktorem ovlivňujícím rozhodnutí o zavádění BPM je počet, složitost a kritičnost procesů (agend) společnosti. Nejčastějším příkladem bývají back-office agendy, kde jsou větší počty procesů. Sledování výkonnosti je zde pracné, dochází k častým drobným změnám a obecně je kladen velký důraz na kvalitu a čas.

Co znamená nízkonákladové BPM?

Pro rozhodování o použití BPM hraje zásadní roli i cena technologie. Po dlouhá léta bylo BPM doménou drahých, korporátních řešení, což se změnilo s příchodem nových hráčů z oblasti open-source. Odpovědí na nízkonákladovost je tedy open-source.

Jak si open-source BPM stojí v porovnání s komerčními nástroji?

Dnešní open-source BPM nástroje představují více než důstojné soupeře komerčním nástrojům jak z hlediska výkonu, tak co se týká dostupných funkcionalit. Např. z hlediska technického výkonu nechávají komerční těžkotonážní nástroje daleko za sebou, není problém dosáhnout výsledků v řádech 50násobků rychlosti proti komerčním BPM.


Co se týká funkcionalit, komerční BPM jsou výrobci nabízeny jako „klikatelné“ nástroje nevyžadující programátory. Hlavní důraz je tedy kladen na webová rozhraní pro tvorbu procesů a obrazovek. Toto bylo dlouhou dobu slabé místo open-source, což dnes již určitě neplatí. Lze diskutovat o různých úrovních komfortu práce s různými nástroji, ale co do nabízených funkcionalit můžeme komerční a open-source BPM světy považovat za minimálně rovnocenné.

Co bezpečnost a podpora open-source řešení?

Časté a oprávněné dotazy bývají: co když budou problémy, budu hledat řešení na diskusních fórech? kdo mi to opraví? jakou mám garanci?
Pravdou je, že na tyto otázky v open-source BPM uspokojivě odpoví málokdo a často tak velké společnosti přeci jen volí komerční tooly. Jedna z open-source technologií ale přeci jen vystupuje z řady a nabízí volitelně i enterprise variantu řešení včetně podpory. Jde o Camunda BPM.

Camunda BPM

Camunda je open-source BPM platforma, která kombinuje komunitní i enterprise přístup k BPM. Lze ji použít jako zcela plnohodnotný BPM nástroj, obsahující všechny běžné nástroje známé z korporátních BPM nástrojů. Lze jí používat v komunitní (zdarma) verzi či v enterprise (placené) verzi s podporou výrobce. Obě varianty poskytují zcela plnohodnotné funkcionality. Většina klientů začíná na komunitních verzích a s postupem času a zvyšujícími se nároky na bezpečnost pak někdy přechází na placenou verzi.
Z pohledu historického vývoje můžeme Camundu označit za dalšího open-source následníka Activiti BPM, které zase vzniklo z jBPM.

Co najdeme pod kapotou Camunda BPM?

V první řadě jde o kvalitní výkonově odladěné BPM jádro, což je srdce celého řešení a poskytuje veškeré funkcionality procesního řízení. Jádro je místem, kde reálně všechny procesy běží na základě jejich definic. Dostupné jsou definice ve standardech BPMN (Business Process Model and Notation), CMMN (Case Management Model and Notation) a DMN (Decision Model and Notation).
Samotné definice procesů jsou tvořeny v jakémkoli nástroji umožňujícím BPMN. Pro Camundu je k dispozici i specializovaný nástroj Modeler.

Samotné definice procesů jsou tvořeny v jakémkoli nástroji umožňujícím BPMN. Pro Camundu je k dispozici i specializovaný nástroj Modeler.

Ukázka procesu schválení dovolené.

Běžným uživatelům pak slouží webová aplikace Tasklist. Jde o rozhraní pro vyřizování manuálních, tzv. lidských úkolů. Celý úkol je definován procesem, může jít např. o žádost o dovolenou, která je ve své podstatě pouhý formulář se jménem a datem dovolené od-do. Tyto formuláře se v Camundě nijak nemusejí vyvíjet, systém je na základě definice vytvoří automaticky sám, žádné vyvíjení front-endových aplikací není potřeba.

Nakonec aplikace Optimize doplňuje sadu nástrojů o procesní optimalizace. Nástroj poskytuje grafický přehled o běžících procesech z hlediska četností, průchodů jednotlivými kroky v konkrétních časech. V praxi je tedy nedocenitelným nástrojem pro odhalování slabých míst procesů na základě reálného chování.

Závěrem

Pro společnosti, které chtějí efektivně řídit svoje procesy, tedy vyplývá, že se dnes nemusí nezbytně nutně poohlížet po drahých a víceméně rigidních BPM řešeních. Na trhu dnes existují open-source nástroje, které plně konkurují velkým, enterprise řešením. Ideálním nástrojem, který dokáže naplnit veškeré potřeby spojené s oblastí BPM může být například Camunda.