Maďarská K&H Bank s pomocí řešení Trask Impresto zavádí online půjčky bez papíru pro vlastní i cizí klienty

10. dubna 2019

Lehkost, s jakou jsou spotřebitelé ochotni opouštět své tradiční dodavatele a přecházet na nové digitální služby, nutí kamenné banky přizpůsobovat svoji nabídku moderním trendům. K nim patří mimo jiné nové způsoby poskytování půjček na dálku bez fyzického kontaktu s klientem. Dosud bylo poskytování úvěru vázané na „papírový“ proces s ručním ověřením identity klienta podle osobních dokladů. Nová digitální řešení však umožňují posun i v této oblasti.

Maďarská K&H Bank, z belgické skupiny KBC, do níž patří například i ČSOB, spustila online půjčku „bez papíru“ založenou na systému Impresto, který pro ni dodala naše společnost ve spolupráci s EY. Impresto vychází ze zkušeností s obdobným systémem, který již úspěšně provozuje Česká spořitelna. Její půjčku bez papíru jsme dodali jako první čistě digitální produkt svého druhu.

Záměrem projektu je umožnit vlastním klientům i klientům konkurenčních bank snadno a rychle získat finanční prostředky z pohodlí domova, bez návštěvy pobočky nebo čekání na doručení dokumentů k podpisu kurýrem, se schválením a připsáním peněz na účet do 15 minut.

Celý proces podání žádosti o půjčku probíhá v pěti jednoduchých a srozumitelných krocích a klientovi k němu stačí počítač vybavený webkamerou a připojením k internetu. Po zvolení částky úvěru a zadání osobních údajů proběhne identifikace formou videa, kterou externě zajišťuje společnost Facekom. Klient přes kameru operátorovi ukáže dva osobní doklady pro kontrolu údajů zadaných v prvním kroku. Operátor dále klade klientovi různé otázky, např. zda je politicky exponovanou osobou, zda se jedná o stávajícího nebo nového zákazníka apod.

Následně klient do systému nahraje tři poslední výpisy ze svého běžného účtu, kam mu pravidelně přichází výplata. Systém založený na technologiích vyvinutých naší společností z výpisů vytěží veškeré potřebné údaje ke stanovení úvěrového skóre klienta a vyhodnotí jeho způsobilost k půjčce.

Posledním krokem žádosti je elektronický podpis odpovídající Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu (eIDAS). Po schválení následuje převod peněz na účet klienta a stažení veškerých dokumentů k úvěru do jeho počítače.

Ačkoli se banky v obou zemích musí řídit u takovýchto projektů stejnými evropskými předpisy, zejména výše zmiňovaným nařízením eIDAS, implementace systému Impresto v Maďarsku ukázala, že zkušenosti z jednoho členského státu EU nemusí být přímo přenositelné do jiného kvůli odlišnému výkladu požadavků regulátorem. Zásadním rozdílem je například přípustnost videa k ověření identity klienta na dálku. Zatímco český výklad jej nepřipouští, v Maďarsku je fakticky jediný možný.

Rozdíl mezi českým a maďarským projektem byl i v důrazu regulátora na audit projektu, jehož bezprecedentní záběr a složitost způsobila několikaměsíční odklad uvedení systému do ostrého provozu. Naše řešení však auditem nakonec prošlo bez jediné výtky jako plně vyhovující striktním bankovním a regulatorním požadavkům, navzdory náročnosti práce v cizojazyčném prostředí.

K&H Bank do budoucna uvažuje o využití systému Impresto nebo jeho prvků i pro dalších aplikace, například v samoobslužných kioscích na pobočkách nebo v rámci internetového bankovnictví. Vzhledem k jedinečnosti know-how, které jsme si v této oblasti vybudovali, projevují o řešení půjčky bez papíru zájem i další banky v regionu střední Evropy.