LMS systémy pro vzdělávání prodejců v době digitální transformace

30. září 2019

Správně uchopené vzdělávání sítí externích spolupracovníků je ve velkých organizacích jednou z konkurenčních výhod dneška. Pod tlakem agility a digitální transformace společnostem s rozsáhlými distribučními sítěmi či sítěmi externích partnerů či prodejců nestačí tradiční LMS systémy se základními funkcionalitami.

Moderní organizace musí budovat komunity angažovaných prodejců, posilovat mezi nimi vnímání značky, strategicky řídit kompetence a přitom zvyšovat efektivitu distribuční sítě či obsluhy prodejních kanálů.

Automobilky, banky, ale i úvěrové společnosti nebo stavební spořitelny. Ty všechny procházejí v posledních letech procesem digitální transformace a vývojem směrem k více agilním strukturám organizace. Tlak na efektivitu stoupá a potřeby organizací efektivně zaškolovat nové či stávající externí pracovníky získávají na stále větším strategickém významu.

Z pozice Trasku jako dlouholetého partnera a technologického inovátora největších českých bankovních i nebankovních finančních institucí vnímáme požadavky na kvalitnější řešení pro vzdělávání externích sítí prodejců nejvíce v tomto segmentu. Proto se v dnešním článku zaměříme právě na ně.

Finanční instituce v době digitální transformace

Banky a další finanční instituce jsou komplexní organismy. V geografickém vnímání je tvoří centrála, pobočky, sídla dceřinných či externích partnerských společností. V oblasti lidských zdrojů tomu odpovídá pak velká variabilita a složitá organizační struktura. A to platí i pro často velmi složité a komplexní sítě externích partnerů a prodejců finančních produktů. Vlivem transformačních procesů se finanční instituce a jejich distribuční sítě mění výrazně rychleji, než tomu tak je u firem v mnohých dalších odvětvích.

V principu v bankách a dalších finančních institucích sledujeme 2 typy transformace:

  • Na jedné straně vidíme přesun k agilním způsobům vedení a tendenci k decentralizaci organizační struktury, kde zodpovědnost a řízení přechází z centra na jednotlivé prvky sítě včetně těch externích.
  • Na straně druhé probíhá digitální transformace v podobě automatizace, robotizace a digitalizace toku informací a tlaku na zvyšování efektivity.
Obr. 1: agilní transformace (zdroj McKinsey)

Agilní struktura přináší nový model řízení společnosti, který je rychlejší a flexibilnější. Avšak standardní LMS systémy nemusí tyto změny reflektovat a stávají se pro firmy v době transformace zátěží.

Proto systém Trask eDoceo disponuje mechanismy, které umožňují procesy v organizacích řídit jak v centralizované, tak v decentralizované struktuře. Navíc je řešení velmi dobře škálovatelné pro různé typy struktur. Díky němu dokáží i ty největší organizace své sítě externích partnerů a prodejců efektivně vzdělávat a sdílet mezi nimi firemní kulturu. Prodejci pak dokáží zákazníkům poradit v souladu s firemními hodnotami či zjistit potřebnou informaci nezávisle na místě prodeje a s menší nutností zapojení managementu do jeho řízení.

Jak implementace systému vypadala u některých z našich klientů?

Z prodejců celosvětového prodejce spotřební elektroniky jsme udělali experty a zvýšili prodeje.

Koncoví prodejci spotřební elektroniky v desítkách retailových poboček se nestíhali orientovat v portfoliu bleskově inovovaných produktů. Prodejce spotřební elektroniky potřeboval, aby se v nabídce každý prodejce výborně vyznal a mohl poradit zákazníkům relevantně a kvalitně a díky tomu lépe prodat značku společnosti. To vše v reálném čase, rychle a efektivně, bez čekání na produktového manažera, jak tomu bylo dříve.

Systém eDoceo jsme pro klienta připravili jako komunitní portál pro sdílení znalostí a rychlejší proškolování obchodní sítě nejen na nové produktové řady, konkurenční technologie či firemní kampaně a speciální nabídky. Responzivní design nám umožnil větší flexibilitu v používaných koncových zařízeních. Systém eDoceo pozitivně ovlivnil snížení fluktuace, samozřejmostí se stalo sdílení odborných znalostí napříč distribuční sítí a klientovi jsme přinesli i nové principy v odměňování a systému benefitů pro prodejní síť.

V české bankovní skupině jsme zavedli vzdělávací systém pro všech 13 000 zaměstnanců

V bankovní skupině potřebovali jedinou platformu na řízení potřeb vzdělávání všech zaměstnanců. Výzvou pro dodavatele byla chystaná synergie nabídky finančních služeb a probíhající výrazná změna v organizačním řízení společnosti. Systém eDoceo si klient vybral díky komplexitě a variabilitě modulů a použitému přístupu k realizaci. Pro zaměstnance je nyní vše pohodlnější a zábavnější. Centrální HR odbor nyní dokáže poskytovat servis do celé skupiny a spravovat tisíce prezenčních a elektronických školení. Systém také automaticky propaguje finanční reporty a záznamy do korporátních systémů a je plně integrován do aplikačního portfolia každého zaměstnance.

Navíc je připraven pro plánovanou větší decentralizaci vzdělávání související s agilní transformací skupiny a ambicemi zavádění konceptů micro learningu a peer-to-peer learningu.

Tuzemský výrobce aut řídí adaptační vzdělávání prodejců po celém světě

Výrobce aut využívá systém eDoceo jako unikátní řešení pro správu vzdělávacího obsahu v importérské a dealerské síti, kde každá úroveň (zástupci importérů, zástupci dealerů) má možnost přímo v kurzu modifikovat a doplňovat informace specifické pro konkrétní trhy nebo dealerství. Prodejce tak dostává vždy na míru šité a aktuální školící materiály.

V kontextu rozsahu projektu (25 jazyků, 35 trhů, tisíce uživatelů celosvětově) řešení ušetří nemalé finanční prostředky a zrychlí zaškolování na nové modely a změny v nabídce produktů a služeb. Obsah vytvořený v našich nástrojích umožnil splnit vysoké nároky na kvalitu a reprezentativní design školení.

Tato školení představují první odborné podklady, se kterými prodejci přijdou do styku. Kromě detailních technických informací k jednotlivým modelům automobilů obsahují též informace o procesu prodeje (customer process) a informace o vizi a kultuře značky, o její historii a hodnotách.

Obr. 2: Příklad homepage webové aplikace eDoceo z pohledu uživatele na mobilním zařízení

Shrnutí

eDoceo je LMS systém pro největší zaměstnavatele v ČR a je vhodný jak pro organizace s velkým množstvím vlastních retailových poboček, tak pro společnosti s rozsáhlými distribučními sítěmi externích prodejců.

Svými funkcionalitami eDoceo našim zákazníkům poskytuje mnohem vyšší přidanou hodnotu, než jen jako nástroj pro cílenou a obousměrnou distribuci obsahu a komunikaci. Nepředstavuje pouze „řešení zaměřené na vzdělávaní“, ale platformu, která je sama o sobě podporou transformačních změn a větší efektivity v rámci externí obchodní a partnerské sítě.

Více informací o řešení najdete na webu www.edoceo.cz


Ocenění naší společnosti

2005 šesté místo v žebříčku Štiky českého byznysu

2009 Trask v žebříčku Deloitte Fast50 ve sřední a východní Evropě

2012 zvláštní cena Microsoft Awards za řešení 3D car konfigurátoru pro společnost Škoda Auto

2015 bankovní inovátor pro naše biometrické řešení v GE Money Bank (Moneta)

2015 Green IT cena časopisu Computerworld pro biometrické řešení Trask u:Sign