Které trendy hýbou světem integrace a jak je zavádíme v Raiffeisenbank?

18. prosince 2020

V Trasku jsme vyrostli na integraci a zabýváme se jí víc než čtvrt století. Náš tým certifikovaných integračních expertů je největší ve střední Evropě a o některé bankovní klienty se už stará víc než dvacet let. Zvládli jsme mezitím desítky dodávek moderních kompletních integračních platforem, propojili stovky aplikací a vytvořili desítky tisíc integračních služeb a API. Máme tedy dost zkušeností s nejnovějšími trendy a nebojíme se je aplikovat v praxi. Podívejme se na ty, které si zaslouží vaši pozornost.

Věříme, že integrace přestává být vlastnictvím jednoho oddělení, jde o prvek zájmu napříč celou společností (i společnostmi). Očekáváme od ní, že do firem přinese viditelnost, měřitelnost, snadnou adaptibilitu, srozumitelnost, bezpečnost, jednoduchost, spolehlivost a znovupoužitelnost. V tom je její síla.

V současnosti vládnou integraci trendy, které by bankovnictví nemělo opomíjet. Zeptali jsme se na ně Petra Dlouhého, který v Trasku vede tým integračních expertů, a má s nimi bohaté zkušenosti. Tady je výběr tří nejzásadnějších:

Důraz na agilitu

Jednou z největších změn je důraz na agilitu. Oproti standardnímu projektovému přístupu řeší agilní týmy release každý den, potřebují si samy vytvářet nová rozhraní, definovat jim oprávnění, pravidla volání, průběžně testovat a dodávat menší decentralizované celky. Jednotlivé týmy jsou vedeny k tomu, aby si aplikační integraci realizovaly samy, což přináší mnoho nových výzev. Třeba vyřešení vlastnictví služeb, spolupráci jednotlivých týmů a spoustu dalších. Univerzální návod neexistuje, ale z nástrojového pohledu je pro splnění těchto úkolů nutné počítat se zavedením API management platformy. 

„Nutno říct, že zajímavých témat a trendů je mnoho. Objevují se daleko rychleji než v minulosti a je čím dál náročnější je sledovat, vyhodnocovat a aplikovat v praxi.“
Petr Dlouhý

Event stream

Jde o rozsáhlý architektonicko-technologický koncept, který řeší mnoho problémů request-driven integrace, jako např. dostupnost služby, škálovatelnost, synchronizace, notifikace a další. Event streamingové platformy dnes nastupují velmi razantně. „Proud událostí“ vnímáme v Trasku jako velmi zajímavý přístup, ale je zásadní si na začátku promyslet, k čemu ho použít a k čemu ne. „Problematikou event streamů se zabýváme již nějakou dobu, od zpracování logů po skutečně byznysové využití. I díky tomu jsme si na event stream vytvořili racionální pohled, který nabízíme také našim zákazníkům,“ říká Petr.

DevOps a koncept integračních mikroslužeb

Zkratka DevOps zjednodušeně označuje úzkou spolupráci mezi vývojem a provozem, tedy spojení procesů, technologií a lidí, které má zajistit kvalitní produkty a služby pro zákazníky. V posledních letech je tento přístup na vzestupu, protože týmy, které přejdou na postupy, nástroje a kulturu DevOps, mají vyšší výkon a vytvářejí rychleji lepší produkty. Tím mohou lépe reagovat na potřeby klientů a zvyšovat důvěru ve své aplikace. Jedním z řešení DevOps přístupu jsou integrační mikroslužby. Ty jsou natolik zajímavé, že se na ně podíváme zblízka…


DevOps a integrační mikroslužby v Raiffeisenbank 

V oblasti integrace neusínáme na vavřínech a neustále se svými klienty zkoušíme nové přístupy. Mezi ty nejaktuálnější patří právě integrační mikroslužby, které jsou provozovány na kontejnerizovaném běhovém prostředí. S jedním z našich dlouhodobých klientů Raiffeisenbank jsme je uvedli do praxe. Projekt jsme tento rok společně úspěšně dokončili a dále jej rozvíjíme. 

Popovídali jsme si o něm s Janou Křížovou, která v bance působí jako IT Transformation manažerka a stála u začátků DevOps přístupu. Společně s šéfem integrační kompetence Lukášem Brožem, který má na starosti další rozvoj konceptu, chtějí přepsat větší množství integračních služeb, aby ulevili současné platformě. Jak se jim to s naší pomocí daří, a v čem vidí největší sílu integračních mikroslužeb? 

Proč se vaše banka rozhodla pro DevOps a nový koncept integračních mikroslužeb?

Hlavní motivací byla potřeba zkrátit time to market a zvýšit kvalitu dodávek. Proto jsme si vybrali DevOps a s ním spojenou automatizaci. Bylo třeba zavést nové nástroje a vše vhodně propojit. V implementaci kontejnerové platformy OpenShift jsme viděli příležitost pro zlevnění našeho současného řešení integrační platformy.

V prvním kvartále letošního roku jste koncept spustili v pilotním provozu. Jak daleko jste nyní? Máte už nějaké vyhodnocení? 

V rámci pilotního provozu jsme sice řešili spoustu problémů, ale ověřili jsme si, že tento koncept naplňuje naše očekávání. Pro pilotní provoz jsme si vybrali tři různé služby a minimálně dvě z nich byly pro naše přímé bankovnictví zásadní. Mohli jsme tedy pozorovat, jak se celé řešení chová i pod velkou zátěží. V počáteční fázi pro nás byla velkou výhodou i možnost plynulého přechodu k původnímu řešení. V současné době máme v provozu už deset nových kritických integračních mikroslužeb a pokračujeme s vývojem dalších.

Dali jste si za cíl snížit náklady provozu a vývoje integračních služeb a zároveň zajistit lepší škálování výkonu. Jak se to daří?

Na základě aktuálních měření se nám podařilo prokázat, že nové řešení je o třetinu rychlejší a levnější. Škálování výkonu jsme zajistili využitím moderní kontejnerové platformy. Řešili jsme i nedostatek lidí, kteří jsou schopni a ochotni vyvíjet v technologii stávající integrační platformy. Proto jsme sledovali i vývoj v nových technologiích a zajištění atraktivity pro kvalitní lidi na trhu práce. V tuto chvíli můžeme říct, že se nám vytyčené cíle daří naplňovat.

„Nové řešení je o třetinu rychlejší a levnější.“
Jana Křížová

Proč si Raiffeisenbanka zvolila Trask jako integračního partnera? Jakou pro vás máme přidanou hodnotu?

Trask je naším dlouhodobým partnerem v oblasti integrace. Proto jsme se na vás obrátili s žádostí o pomoc s návrhem a realizací řešení na nové platformě. V rámci implementace jsme několikrát narazili na problémy, které znamenaly revizi nebo částečné přepracování části hotového frameworku. Tyto klíčové okamžiky v projektu jste zvládli velmi dobře, a to díky hlubokým znalostem v oblasti integrace a moderních technologií.

Jako technologie jste zvolili Apache Camel a Red Hat OpenShift. Proč zrovna je a jak jste s nimi spokojeni?  

Odpovídají našim sledovaným cílům. Hledali jsme stabilní a levnější řešení, a to nám tato kombinace poskytuje. 

Jaké máte s integračními mikroslužbami další plány?

Naším cílem je přepsat větší množství integračních služeb, abychom výrazněji ulevili současné integrační platformě. To nám umožní vyhnout se případným nákladům na koupi licencí a HW pro tu stávající. Zároveň předpokládáme další rozvoj této platformy a vytváření komplexnějších mikroslužeb.


Zajímají vás nové přístupy k integraci? Zkuste to s námi taky a napište nám.