Když záleží na každé vteřině

21. září 2017

Nahrazování lidského kontaktu digitálním je v mohutném rozmachu také ve světě financí. Roste spektrum finančních procesů a služeb, které lze vyřešit kompletně on-line. To znamená nejen v reálném čase, ale také bez nutnosti fyzické přítomnosti zákazníka na pobočce finanční instituce. Jestliže na jedné straně tlačí svět digitální hurikán, na straně druhé představují regulatorní opatření brzdné pásy

Pro poskytování kompletních on-line služeb je klíčová schopnost identifikace klienta. Je po- třebná nejen pro pokrytí vlastních rizik, ale především k naplnění zmíněných regulatorních požadavků. Dobrá zpráva je, že technologické možnosti, jak být rychlý a zároveň ve shodě s legislativou, existují. Jde pouze o to, jak je poskytnout klientům, bez zbytečného zdržování a tím správným způsobem.

Současné možnosti identifikace klienta

Mikroplatba

Tradičním způsobem přeneseného ověření identity klienta a naplnění AML a KYC požadavků je mikroplatba. Transfer lze realizovat oběma směry, jak od klienta, tak od instituce. Podstatou varianty od instituce je odeslání malé částky spolu s unikátním kódem, který musí klient později v procesu zadat. Díky tomu metoda ověří jeho přístup k danému účtu a díky pohledu do transakční historie odesílajícího účtu v případě vnitrobankovních převodů potvrdí také majitele účtu. V souladu s regulací tak instituce efektivně přebírá ověření provedené bankou, která klientovi běžný účet otevřela. Varianta od klienta je technicky méně komplikovaná, ale vyžaduje akci na straně klienta, která komplikuje cestu k nákupu a způsobuje odpadávání klientů. Naopak pokud prodej vyžaduje od klienta např. složit vstupní poplatek, lze obojí s výhodou spojit. Požadavky na řešení jsou přímočaré, ale nikoli bez komplikací: proces musí být schopen provést resp. ověřit vnitrobankovní převod u každé banky, která má být pro klienty podporována, a to co nejrychleji. Ideálně v reálném čase, aby se klient nezdržoval. S výhodou lze využít integrace služeb externích subjektů s licencí ČNB PPSMR (Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu) nebo vyšší. Ač by se v kontextu dalších metod mohlo zdát, že mikroplatba je na ústupu, díky iniciativě SEPA Instant Credit Transfer zdaleka neřekla poslední slovo. Platby budou probíhat v reálném čase i v mezibankovním styku, byť zatím pouze v rámci europlateb. Nicméně finanční instituce v ČR vedou nezávislá jednání a lze očekávat vznik podobného standardu i pro korunové platby.

Alternativou klasických mikroplateb je stažení částky z platební karty. Ta poslouží jako nosič AML identifikace, klient do systému zadává kód, který přišel v transakci. Tato cesta je dosud spíše méně používaná a v případě jejího použití je potřeba věnovat pozornost stanoviskům regulátorů v dané zemi. Komplikací mohou být rovněž prepaid karty, které pro své zřízení KYC/AML identifikaci nevyžadují

PSD2

Díky implementaci evropské směrnice PSD2 pro sjednocení platebních služeb bude již zanedlouho možné doplnit mikroplatby přímým přístupem k účtu klienta prostřednictvím oprávnění AISP (Account Information Service Provider). Důsledkem toho bude možné ověřit majitele účtu a převzít tak identifikaci provedenou bankou, která účet klientovi otevřela. Nevýhodou bude absence jakékoli standardizace, kdy implementace metody do procesu bude fakticky vyžadovat vyvinutí a především údržbu konektorů na PSD2 API každé podporované bankovní instituce. Podobně jako v případě mikroplateb se tak na trhu otevírá potenciál pro zprostředkovatele, kteří budou AISP nabízet jako službu. S ohledem na aktuální připravenost v ČR však existuje riziko zpoždění v dostupnosti vystavených API proti termínu danému směrnicí.

Videoautentizace

Ověření prostřednictvím videohovoru je dnes nejslibnější metodou na trhu. Je to jediná metoda, která provádí ověření přímo. Nespoléhá se na přesun zodpovědnosti na jinou instituci. Dokáže jako jediná provést identifikaci i takového klienta, který nemá běžný účet u žádné tuzemské banky. Proces probíhá tak, že klient nejprve iniciuje videohovor s agentem ověřující instituce. Podle regulací v dané zemi sdělí potřebné informace, udělí souhlasy a případně prezentuje svůj osobní doklad pro ověření. Proces je velmi podobný klasickému papírovému procesu na fyzické pobočce, takže je klientovi velmi dobře srozumitelný a je všeobecně dobře přijímán regulátory. Samozřejmostí je možnost pořízení fotokopie osobních dokladů a doplnění vstupních informací v průběhu hovoru, které by klient jinak zadával v aplikaci.

Ve všech případech lze pracovat s archivací hovoru. Pro klienta je příjemná volba, kde a kdy hovor uskutečnit. Na druhou stranu je typicky regulací vyžadováno soukromí, kdy hovor nelze provést na veřejných místech. Odklad v tu chvíli může vést k vychladnutí klienta a jeho vypadnutí z prodejního procesu. Jistou nevýhodou pro poskytovatele jsou technické nároky na provedení – nezbytná je infrastruktura pro realizaci videohovorů včetně video-callcentra, která může pro větší objemy hovorů přinést nemalou investici. Další komplikací jsou aktuálně dostupné technologie videohovorů a jejich (ne)kompatibilita s celou škálou uživatelských zařízení, ze kterých je žádoucí hovor uskutečnit. Příkladem za všechny budiž dosavadní absence nativní podpory dominantního protokolu WebRTC pro přenos videa v prohlížeči Safari, tedy na Apple zařízeních, nebo nemožnost použití obou kamer zároveň pouze v rámci prohlížeče. Některé scénáře proto vyžadují stažení mobilní aplikace na straně klienta, což může klienty odrazovat v situaci, kdy očekává pouze jednorázovou komunikaci s institucí. Videohovor proto nejlépe zapadá do scénářů, které autentizací teprve začínají a mobilní aplikace je jejich přirozeným pokračováním – například otevření účtu v bance. I přes uvedené obtíže čeká videoautentizaci intenzivní rozvoj ruku v ruce s lepší podporou v zařízeních spolu s vyprofilováním technologických dodavatelů, kteří budou nabízet krabicová řešení.

Rychlejší vyhrává

On-line svět dal vzniknout celé řadě fintech firem, pro něž je typickým znakem testování aktuálních legislativních a regulatorních mezí. Fintech firmy totiž nejsou tolik svazovány reputačním rizikem, kterému čelí tradiční bankovní instituce. Byť se s postupným stanovováním a vyjasňováním legislativy zvětšuje bankám prostor, je a bude nesmírně důležitá jejich schopnost obsazovat oblast odpovídající technologií. Je zřejmé, že jde o velmi cenný prostor a bude potřeba jej obsadit rychle. V kontextu zmíněných okolností zavedené finanční instituce hledají rovnováhu mezi rychlostí nasazování nových technologií a schopností naplnit legislativní požadavky. Takové zadání jsme v Trasku úspěšně řešili společně s konzultanty ze společnosti EY například při vývoji jediné opravdu plně on-line půjčky www.pujckabezpapiru.cz, která umožňuje spotřebitelům mít peníze na účtu už do 15 minut. Díky kombinaci inovativních technologických řešení v souladu s místní legislativou a regulací se nám společně podařilo produkt uvést na trh již za osm měsíců, a to v rámci naplnění regulatorních požadavků a zachování jednoduchosti a přímočarého zážitku pro koncového klienta. Klíčem úspěchu rychlé dodávky inovativního řešení na trh je minimalismus při návrhu i realizaci. Konkurence často vyvíjí obdobné řešení. Je proto nutné dostat řešení k zákazníkům co nejdříve. Je také vhodné mít k dispozici rezervy na pozdější vylepšování. Osvědčilo se nám uvádět produkty na trh v pilotním režimu s limitovanou, ale dostatečnou funkcionalitou. Splníme tím požadavek potřebné rychlosti nasazení a můžeme sbírat reálnou zpětnou vazbu k produktu co nejdříve.

Závěrem

Ukazuje se, že největší překážkou při akvizici nových trendů není, jak by se mohlo na první pohled zdát, regulatorika samotná. Prvotní příčinou se ukazuje nedostatek kuráže měnit zavedené byznys procesy. Přehodnocením dosavadních paradigmat se finančním institucím otevírají nové možnosti. Díky výběru správné technologie, pragmatickému přístupu k realizaci a zdravé odvaze mohou bankovní instituce držet krok s fintech společnostmi. On-line autentizace je pro finanční instituce jednou z takových příležitostí, jak obstát na tomto poli. A to s využitím všech výhod jejich stávající infrastruktury a při dodržení všech regulatorních a legislativní podmínek.


Mohlo by vás zajímat

BankID

Jsme generálním partnerem společnosti Bankovní identita, a.s. pro implementaci BankID. Podívejte se, jak ho technicky vyřešíme za vás.

Zjistit víc