Jak nastavit firmu pro úspěch v digitálním věku

08. března 2019

Takzvaný digital business se rychle stává mainstreamem, každodenní realitou. Polovina ředitelů největších světových firem již podle Gartneru registruje změnu byznys modelu ve svém oboru danou nástupem nových technologií. Pětině již tato oblast generuje nové příjmy. Důležité je teď myslet ve velkém a neodkládat změny v zažité firemní struktuře.

Už pro příští rok velké firmy očekávají, že téměř 40 procent příjmů získají z digitálních zdrojů. Tedy z digitalizovaných produktů prodávaných přes rovněž digitální kanály, ideálně plně automatizovaně, nebo z fyzických produktů rozšířených o digitální služby. A týká se to všech odvětví. Například Volkswagen čeká v roce 2025 příjmy z digitálních služeb ve výši miliardy eur, a podle Fordu se dokonce vyrovnají těm z prodejů aut. U výrobce obuvi Nike má brzy jít o třetinu příjmů, a to díky nově zavedenému přímému prodeji produktů na míru včetně čistě digitálních služeb. Southern New Hampshire University úspěšně přesunula vzdělávání na on-line platformu a ke 3000 fyzických studentů přidala 90 000 virtuálních. A třeba těžební společnost Rio Tinto konstatovala, že dnes potřebuje víc datových analytiků než horníků.

Zásadní je, že nejde o dílčí projekty, které by se na celkovém obratu firem podílely několika procenty. Je to fundamentální změna, strukturální proměna příjmů. Firmy hledají nové příležitosti, které budou dostatečně velké, a musí proto přicházet s úplně novým typem produktů. Aby bylo možné inovační tempo udržet dlouhodobě, jsou ovšem nezbytné i změny v managementu a struktuře pracovní síly. Podle 46 procent CEO je totiž největší brzdou v rozvoji nastavení firemní kultury a 36 procent uvádí jako problém nedostatek schopných lidí. Peníze? Ty výjimečně nejsou na prvním ani na druhém místě.

Inovace není věc IT, ale všech

Pro jakoukoli firmu je dnes těžké dělat výhled na více než několik let dopředu. Vždyť ještě před pouhými 10 lety tu v podstatě nebyly chytré telefony, nikdo neplatil kartou on-line, neměli jsme YouTube, Google Maps nebo Uber. Žijeme ve světě neustálé změny, kde žádný produkt nemá jasný začátek a konec a v inovacích se nelze zastavit. Stejné se v čase stává irelevantním. Tomu musí odpovídat i vnitřní procesy ve firmách.

Klasické centralizované IT je v takových podmínkách přežitkem. Technologičtí specialisté jsou dnes rozprostřeni napříč celou firmou. Právní oddělení se s jejich pomocí učí nové typy kontraktů a vztahů, HR se musí přeorientovat na nové specializace, risk čelí novým hrozbám a finance se učí pracovat s novými zdroji příjmů. Koncept decentralizovaného IT se ale v současnosti posouvá ještě dál, k takzvanému produktově orientovanému IT pod heslem „vyměňte projekťáky za produkťáky“. Zatímco tradiční projektový management má jasně daný začátek a konec, zákazník čeká kontinuální vývoj. Cílem projektu je jeho dokončení v určitém čase, a proto má i fixní rozpočet a tým, kdežto cílem produktu je uspokojit zákazníka a vyvíjí se dynamicky. Odtud další silné heslo dneška: always in beta!

S tím souvisí i změna vnímání IT, které by nemělo být jen nákladovou položkou, ale zdrojem zisku. Jeho hlavním měřítkem nemá být množství úspor anebo dílčí zvýšení efektivity, ale to, kolik nových příjmů vygeneruje nebo jak urychlí dodání produktů zákazníkům. K bohatství se totiž nelze prospořit. Inovační týmy by měly vymýšlet a vytvářet produkty pro ostatní oddělení.

Štěstí přeje připraveným

Inovace není téměř nikdy jednorázová, ale děje se ve vlnách. Příkladem můžou jít majitelé služby Netflix – nejprve prodávali filmy na DVD, pak v reakci na rozšířené pirátství nabídli jejich stahování v digitálním obchodě, a když se i tento model vyčerpal, přišli se streamováním. Nakonec začali ve velkém vytvářet vlastní obsah a dnes konkurují zavedeným filmovým studiím. Tyto zásadní milníky zároveň doplnil nespočet menších změn a experimentů. V rámci každého odvětví lze rozlišovat inovace udržovací (drobné dohánění konkurence, udržení se na růstové křivce), inkrementální (získání dílčího náskoku před konkurencí) a disruptivní (fundamentální změna byznysu). Všechny mají svůj význam.

Jak takovou inovaci hledat? Jednoduše je třeba pořád experimentovat a zkoušet, bez ohledu na selhání. A když se zadaří, mít připravenou chytrou platformu, která umožní rychlé škálování. A tohle pořád opakovat. Zkuste si pro inspiraci třeba jen nakreslit tabulku, kde do sloupců vypíšete nejžhavější nastupující technologie (internet věcí, AI, open banking atd.) a do řádků své vlastní klíčové služby a komodity (úvěry, investice, platby, zabezpečení, scoring, data…). A přemýšlejte, co všechno může vzniknout jejich různými kombinacemi. Zásadní je nebát se improvizace, expanze do sousedních vertikál nebo hledání přidané hodnoty ve spojení s druhými – skrze partnerství a různé ekosystémy.

Jak říká Gartner, civilizace jsou definovány nástroji, které používají. O firmách lze do značné míry říci to samé.