Jak jsme z prodejců LG udělali experty v každé kategorii našich produktů

01. září 2016

Díky našemu LMS portálu se každý prodejce LG vyzná v kompletní nabídce zboží. A prodá ho mnohem více.

POTŘEBA: Když se prodejci nestíhají v orientovat v portfoliu produktů ...

Představte si, že řídíte firmu LG. Spolupracujete s retailovou sítí, která v ČR čítá desítky prodejen se stovkami zaměstnanců. Do toho nabízíte stovky produktů od domácích spotřebičů přes mobilní telefony až třeba po klimatizace.

Aby obstála ve vysoce konkurenčním prostředí, pravidelně inovuje své produktové řady. Navíc se často stává, že v prodeji je současně i několik generací daných produktů. To vše ztěžuje orientaci prodejců v komplexní a každoročně inovované nabídce.

Vy přitom potřebujete, aby se v nabídce každý prodejce výborně vyznal. Ihned a odkudkoli, přesně a do detailu. Protože poučený zákazník už vchází do prodejny nebo se chystá volat zákaznickou podporu...


ŘEŠENÍ: … použijte LMS a učte je on-line, kdykoli je třeba

Situaci jsme vyřešili zavedením našeho LMS (Learning Management System) s názvem eDoceo. Díky němu se každý z prodejců LG odkudkoli, snadno a rychle může kdykoli stát expertem na libovolný produkt, na který zákazník ukáže. A to přesně tehdy, když je třeba.

Hlavní přínosy našeho řešení z pohledu společnosti jako celku...

 • Zrychlili jsme proškolení kompletní obchodní sítě na:

  • nové produktové řady
  • nové technologie
  • firemní kampaně a speciální nabídky
 • Dali jsme firmě možnost pracovat přímo s konkrétními kontakty prodejců, které se předtím skrývaly v anonymitě

 • Poskytli jsme jednotný a uživatelsky přívětivý kanál pro sdílení veškeré dokumentace s každým členem prodejní sítě, a ne pouze se zástupci prodejen, jak tomu bylo dříve

 • Aby byl systém maximálně efektivní a použitelný kdykoli a kdekoli, optimalizovali jsme ho i pro mobilní zařízení

... z pohledu vedoucích prodejen...

 • Nyní je možné školit každého zaměstnance na jakýkoli produkt nebo produktovou řadu LG ihned, když je třeba. A to bez nutnosti čekat na fyzickou přítomnost product managera, jak tomu bylo dříve
 • Díky efektivní správě a snadné distribuci odborných znalostí na nové pracovníky už fluktuace zaměstnanců nepředstavuje palčivý problém (lidé přicházejí a odcházejí, náš školicí systém zůstává)
 • Optimalizace systému pro mobilní zařízení umožňuje prodejcům školit se samostatně, stejně jako si mezi sebou kdykoli vyměňovat zkušenosti, dotazy a rady (a to přímo v prodejně nebo klidně i mimo ni)

... a z pohledu prodejců

 • Kdykoli je třeba, každý prodejce ví vše, co vědět potřebuje: vždy má okamžitý přístup ke kompletní dokumentaci libovolného produktu nebo technologie LG
 • Možnost sdílet informace: eDoceo umožňuje prodejcům díky blogu, nástěnkám a diskusím seznamovat se mezi sebou, sdílet rady, zkušenosti a dotazy, stejně jako domluvit se na sport, kino nebo skleničku po práci
 • Optimalizace systému pro mobilní zařízení prodejcům umožňuje se samostatně školit nebo si mezi sebou vyměňovat zkušenosti, dotazy a rady i během pauz či mimo prodejnu

Naše cesta k řešení: od zavedení LMS k vytvoření komunitního portálu

Firma LG nás oslovila na základě naší reputace leadera e-learningových a portálových řešení na českém trhu.

Naše řešení vyšlo z vlastního LMS eDoceo vyvinutého přímo v Trasku. eDoceo posloužilo jako základ pro budoucí komunitní portál LGinfo.cz, do kterého jsme dodali (a průběžně dodáváme) školící materiály, tedy e-learningová školení a testy.

Abychom klientovi co nejvíce usnadnili provoz řešení, poskytujeme je celé jako službu. LMS běží v našem datovém centru formou cloudové služby.

Celý koncept jsme rozdělili na dvě fáze:

Fáze 1 - Zavedení LMS systému eDoceo pro celou prodejní síť

 • Systém pro řízené, efektivní a měřitelné proškolování prodejní sítě pomocí elektronických kurzů a testů
 • Registrační proces se schvalováním pro prodejny i koncové prodejce
 • Modul pro distribuci novinek a newsletterů do prodejní sítě
 • Knihovna pro sdílení audiovizuálního obsahu

Fáze 2 - Vývoj a nasazení komunitního portálu LGinfo.cz pro prodejce
(LMS eDoceo se stal jeho integrální součástí jako „LG University“)

 • Produktový katalog s pokročilým vyhledáváním a strukturovanými informacemi k jednotlivým produktům (vč. příslušné dokumentace, souvisejících školení apod.)
 • Prodejní blog pro sdílení informací o produktech, prodejních technikách i zkušenostech z prodeje mezi samotnými prodejci
 • Nástěnka pro rychlé sdílení informací
 • Informační kanál pro tvůrce webů určený ke sdílení specifických informací pro administrátory e-shopů
 • On-line chat pro uživatele
 • Rozšíření kreditního systému a modul pro organizaci soutěží pro uživatele, kde je hodnocena jednak studijní činnost uživatele, tak i jeho aktivnost v „socializačních“ modulech jako blog nebo diskuse.

Závěr

Výsledkem naší práce pro LG je přehledný a vyladěný systém školení, který každému prodejci i jejich nadřízeným poskytuje veškeré informace o LG produktech a potřebné zákaznické péči. A to nás upřímně těší.