Jak jednoduše využít business okamžik ve světě SME

14. června 2018

Na rovinu to přiznejme. Segment malých a středně velkých společností (SME) je pro většinu českých bank okrajová záležitost, obzvláště pak segment micro podnikatelů a firem. Hodnota bankovních úvěrů v české ekonomice dosáhla ke konci června zhruba 3,08 bilionu korun, což bylo o 6,7 procenta více než před rokem. Úvěry poskytnuté podnikům stouply o 5,8 procenta na 1,022 bilionu korun. (Zdroj: ČTK, srpen 2017).

I přes deklarování záměru se na oblast trhu SME financování razantně soustředit, se mnohdy tomuto segmentu nedostává adekvátního přístupu i přes veliký potenciál, kterým stále disponuje. Přitom pro využití příležitosti není zapotřebí rozsáhlých investic. Když se dělají správně.

Ve správný čas a na správném místě

Přáním každé finanční instituce je dostat se do okamžiku, kdy se realizuje samotný obchod. Obchod mezi prodávajícím a kupujícím na konkrétním místě ve specifický okamžik. Tzv. Business moment. Okamžik kdy se projevují u potenciálních klientů emoce, které rozhodují o uskutečnění nákupu. Okamžik, kdy jde mnohdy racionalita stranou. Z našich výzkumů vyplývá, že u klientů SME se racionalita většinou nevytrácí. Naopak, o všem se snaží přemýšlet efektivně. S tím souvisí také fakt, že očekávají i u drobných prodejců možnost alternativního financování jejich obchodu. Obzvláště v případech, kdy se jedná o realizaci investičního charakteru. A to z prostého důvodu. Jejich cílem je ušetřit čas a námahu, dělat věci jednoduše.

Co nás ale udivilo je fakt, že i přes poptávku prodejců a také jejich odběratelů SME, neexistuje na trhu přímočarý způsob, jak tohoto okamžiku využít. Propojit faktory jako je okamžik, místo, prodejce, odběratel a banku. Cíleně s nabídkou finanční bankovní služby. Být ve správný okamžik a na správném místě.

Toto je trend současné doby. Přiblížit se zákazníkovi co nejblíže v okamžiku, kdy to právě potřebuje, ale možná ani sám neočekává. Elegantně mu vyřešit potřebu a tím mu doručit zážitek. Může být unikátní, ale mnohdy stačí, že je nečekaný, překvapující. Naštěstí se pohybujeme v době, kdy nám současné technologie umožňují tento okamžik zachytit a využít adekvátním propojením obchodních stran a všem zúčastněným doručit pohodlné řešení jejich potřeb.

Financování SME na jedno klinkutí

S využitím bohatých zkušeností a rozsáhlého know how, kterými v Trask Solutions v oblasti SME disponujeme, jsme tuto příležitost uchopili.

Řešení, které na trh uvádíme, je vyvinuté na základě průzkumu a znalosti trhu a samotné poptávky ze strany podnikatelů. Rozsah využití platformy bankou je pak modulární. Od rychlého zprostředkování obchodu prodejcem, až po kompletní on-line vyřízení finanční potřeby v okamžiku a místě nákupu. Banka se v tomto přístupu stává „pouze“ tím, kdo mimochodem umožní klientovi realizovat jeho zamýšlené investice.

Kouzlem našeho unikátního řešení je zapojení a aktivní využívání samotných prodejců v B2B obchodním vztahu. Samy chtějí tuto službu používat a nabízet ji přímo v jejich provozovnách. Motivátor pro využívání je pak jednoznačný, a to navýšení vlastního tržního potenciálu a zároveň možnost nabídka komplexního řešení pro jejich obchodní partnery. Nehledě na okamžité proplacení faktury a jistotu jejího samotného uhrazení. Vytvořili jsme tak diferenciátor vůči podobným řešením, která jsou založena na potřebě kupujícího řešit případné financování. Ta se však odehrává mimo zmíněný business okamžik.

Jedinečná příležitost se skrývá v chytrých řešeních

Pro finanční instituce je využití této obchodní příležitosti velmi atraktivní. A vzhledem k tomu, že ji zatím žádný z tuzemských bankovních domů v segmentu micro a SME firem sám adekvátně neuchopil, je tento segment velkou příležitostí pro banku, která se stane první. Připravili jsme řešení k okamžitému nasazení a vytěžení zatím skrytého potenciálu nové prodejní síťě. Na to logicky navazuje příležitost financovat část z objemu obchodu, kterou každý den mezi sebou realizuje téměř milion podnikatelů a SME firem.

Uvědomujeme si, že většina projektů bank ztroskotá na nutnosti využití interních IT kapacit. Proto jsme naše řešení speciálně vyvinuli tak, aby při implementaci nebylo potřeba tyto kapacity použít a tím se vyhnout soubojům v prioritizační frontě s jinými projekty.

Priority

Závěrem si dovolím zhodnotit současnou situaci ve směřování bankovního sektoru. Pozitivní vývoj ekonomiky (oprostím se od predikcí, jak dlouho to vydrží) podněcuje finanční instituce investovat do využívání nových digitálních technologií a přístupů. Což je samozřejmě správný směr. Neodpustím si ale podotknout, že jejich směřování je mnohdy až příliš zaměřeno na čistě retailovou část trhu a pak na tu korporátní. Toto rozhodnutí je logické a pragmatické a v podstatě by se tak rozhodovala většina z nás. Jako celek však reprezentují malé a střední podniky v České republice více než 1 milion ekonomických subjektů a zaměstnávají téměř 60 % pracovní síly. (Zdroj: MPO, 2017) Právě proto si finanční domy uvědomují příležitosti, které skýtá trh malých a středních firem. Mnohdy jsou ale na okraji jejich priorit.

Právě z těchto důvodů jsme v Trask Solutions vyvinuli několik rychle použitelných nástrojů, prostřednictvím kterých lze tohoto potenciálu efektivně využít.