Inteligentní podniková automatizace dokáže automatizovat celé podnikové procesy a agendy

23. října 2020

Zavedení inteligentní podnikové automatizace přináší obohacení stávajícího BPM přístupu o prvky umělé inteligence a robotizace. Podle Pavla Tužila z Trasku tak propojením těchto technologií, které mohou například prostřednictvím OCR a NLP kompletně vytěžit požadované informace z dokumentů na startu procesu a předat je k dalšímu zpracování do aplikačních rozhraní nebo robotům, vzniká mnohem větší prostor pro to, aby se pracovníci společností mohli věnovat práci s vyšší přidanou hodnotou pro své zákazníky.

Nároky i očekávání zákazníků rostou, chtějí okamžité odpovědi a prakticky instantní službu, bez ohledu na denní dobu a místo, kde se nacházejí. Naplnění vysokých nároků umožňuje automatizace procesů či jejich kroků.

V dnešních společnostech automatizacesice má svoje místo, ale prostoru a procesů,kam se může rozšiřovat, je mnohem více. Řadu procesů dodnes obvykle plně vykonávají pracovníci. Některé procesy jsou sice namodelované v BPM, ale i tak se v nich mnohé „odpracuje“ ručně.

Pavel Tužil, Senior Manager

Posun v oblastech umělé inteligence a robotizace procesů však umožňuje části těchto procesů nebo i celé agendy plně automatizovat. Především zavádění moderních kognitivních technologií ve spojení s robotizací dokáže přinést výrazný nárůst efektivity v oblasti řízení procesů. Tento přístup tak může společnosti posunout od stávajícího řízení podnikových procesů ke komplexní inteligentní podnikové automatizaci.

„Přestože se budoucnost podnikové automatizace jeví vcelku jasně, přechod k ní je často kostrbatý, protože pokrývá širokou škálu procesů. Opakované rutinní úkoly a činnosti lze automatizovat relativně snadno. Složitější procesy obsahující komplexnější data a rozhodování jsou na automatizaci obtížnější,“ vysvětluje Pavel Tužil, expert na robotizaci a vedoucí oddělení inteligentní podnikové automatizace v Trasku.

Komplexnější automatizace už zpracovává notářské žádosti

Nejběžnější je dnes pro společnosti robotická automatizace procesů (RPA). S její pomocí se zpravidla automatizují části procesů zahrnující převážné převádění strukturovaných dat mezi různými informačními systémy nebo datovými zdroji obecně. Jedná se například o části zákaznických agend související se zřizováním, nastavováním nebo rušením služeb, jako je otvírání účtů, poskytování půjček nebo uzavírání klientských účtů.

RPA a související softwarová řešení zaměřená na dílčí úkony mohou zlepšit efektivitu. Jít nad tento rámec vyžaduje sofistikovanější a komplexnější přístup, který je doménou právě inteligentní podnikové automatizace. Ta umožňuje dosáhnout efektivního zpracování celých podnikových procesů a agend, nikoli pouze jejich částí. Kromě RPA a BPM je možné systémy rozšířit o kognitivní schopnosti, které umí například:

  • porozumět i polostrukturovaným a nestrukturovaným vstupním informacím přicházejícím v různých formátech díky využití technologií OCR (optické rozpoznávání znaků) a NLP (strojové zpracování přiroze-ného jazyka) nebo
  • automatizovat rozhodovací kroky procesů pomocí analytiky založené na machine learning modelech.

Mezi technologie, které společnostem mohou ke komplexnější automatizaci pomoci, dnes patří třeba přístupy spojené se zmíněným strojovým zpracováním přirozeného jazyka. Jako příklad může sloužit řešení Trask Semantic Tool (TST), které v českých bankách pomáhá se zpracováním notářských žádostí v rámci vyřizování pozůstalostí. Přebírá časově náročnou činnost, která by jinak zabírala významnou kapacitu pracovníků banky.

Řešení z notářských žádostí automaticky vytěžuje klíčové informace a vyhodnocuje správnost výsledků podle nastavených pravidel. Získaná data následně předává robotům k dalšímu zpracování agendy. Celý proces na pozadí řídí BPM, které provádí orchestraci celé agendy a v případě potíží umí požádat i o asistenci člověka. TST je tak modelovým příkladem inteligentní podnikové automatizace, která přináší kýžené benefity.

Nad zaváděním automatizace je potřeba přemýšlet strategicky a v širším kontextu, aby byl její přínos pro společnost, její pracovníky a zákazníky co nejvyšší.
Pavel Tužil

Firemní kultura jako zástupný znak úspěchu automatizace

„Inteligentní podniková automatizace však vyžaduje závazek celé společnosti, protože konečným cílem je přimět různé části společnosti, aby hladce spolupracovaly a sžily se s novými technologiemi a přístupy. To zpočátku znamená investici velkého úsilí a pozornost,“ popisuje podmínky pro inteligentní podnikovou automatizaci Tužil.

Nad zaváděním automatizace je proto potřeba přemýšlet strategicky a v širším kontextu, aby byl její přínos pro společnost, její pracovníky a zákazníky co nejvyšší.

Podpora všech stran a vrstev společnosti je pro rozsáhlou automatizaci zásadní. Firemní kultura se, stejně jako kvalita technologie, stává zástupným znakem při určování úspěchu jakékoli automatizace. Její zavádění ale není tak snadné a přímočaré, jak by se mohlo zdát. Navzdory možným výhodám její přijetí zpomalu-je nutnost přemýšlet nad organizačními a „lidskými“ dopady.

Covid zvyšuje investice do automatizace až u poloviny společností

Letošní rok také vedením společností nasadil do hlavy pochyby, zda a jak do implementace technologií, které inteligentní podnikovou automatizaci umožňují, investovat i vzhledem k ekonomickým propadům. Průzkumy trhu však ukazují, že kvůli covidu plánuje 40 až 50 procent společností svoje investice do automatizace zvýšit.

„Inteligentní podniková automatizace představuje pro řadu společností nezbytnou investici do budoucna, ať už z pohledu možnosti úspory lidských kapacit nebo zrychlení a zkvalitnění firemních procesů. Nezanedbatelným faktorem je i schopnost snadného kapacitního škálování agend na základě sezonních vlivů nebo prodejních akcí. Zajímavým faktorem je i skutečnost, že technologie se stávají postupem času dostupnějšími, zatímco lidské zdroje naopak dražšími. K zamyšlení je i demografický vývoj společnosti či menší ochota nastupující generace vykonávat rutinní činnosti,“ dodává Tužil.

Pavel Tužil

Pavel Tužil má přes 20 let zkušeností v IT, vedl velké digitalizační a transformační projekty a v posledních dvou a půl letech se věnoval rozvoji robotizace a automatizace například v Komerční bance. V české konzultační a technologické společnosti, která patří mezi lídry digitalizace u nás, má na starosti oddělení Enterprise Automation.

Potřebujete poradit s automatizací i ve vaší firmě? Napište nám.


Přečtěte si také

Robotizace procesů v době pandemie

Robotizace procesů v době pandemie

Akutní fázi náporu požadavků mají banky za sebou a softwaroví roboti v něm sehráli opravdu důležitou roli. Technologie RPA, kterou měli mnozí zažitou jako tu, která nahradí řadu pracovních míst, byla při přechodu lidí do online prostředí nástrojem pro rychlou adaptaci na novou situaci. Co si banky a finanční instituce mohou ze situace, která nastala, v tomto směru odnést do budoucna?

Není robot jako robot aneb o RPA s Pavlem Tužilem

Není robot jako robot aneb o RPA s Pavlem Tužilem

V práci nás nahradí roboti. To je téma, které se v posledních letech zmiňuje stále častěji, avšak každý pod tím myslí něco jiného a každý si pod tím především něco jiného představí.

Proč nasadit robota a který proces k automatizaci vybrat?

Proč nasadit robota a který proces k automatizaci vybrat?

Robotická automatizace procesů (Robotic Process Automation, RPA) zažívá v posledních letech rozmach ve všech odvětvích. Trend, kdy se počítačový program (robot) využívá k ovládání ostatních programů, je v současnosti nejviditelnější v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví.

Automatizace procesu poskytování půjček ve Sberbank

Automatizace procesu poskytování půjček ve Sberbank

Sberbank potřebovala výrazně zvýšit efektivitu provozu digitalizací interních procesů. Dosud využívala k poskytování úvěrových produktů zastaralý a ne zcela automatizovaný procesní model.