Firemní vzdělávání v Plzeňském Prazdroji už probíhá automaticky

01. září 2016

Plzeňský Prazdroj díky nám zefektivnil on-line školení zaměstnanců

POTŘEBA: Pro vzdělávání několika tisíců zaměstnanců je nezbytný jednotný systém

Plzeňský Prazdroj a jeho sesterská společnost Pivovary Topvar (obě patří do nadnárodní skupiny Asahi) zaměstnávají tisíce zaměstnanců. Přísné normy zejména z oblasti bezpečnosti práce a hygieny vyžadují, aby se každý zaměstnanec pravidelně vzdělával a procházel zákonem danými školeními a tréninky.

V takto velkých potravinářských firmách se jedná o desítky různých kompetencí. Z toho důvodu bylo třeba soustředit donedávna poměrně složitý proces vzdělávání zaměstnanců do jednotného, přehledného a jednoduchého systému. A to tak, aby zodpovědným manažerům umožnil centrálně řídit, plánovat a okamžitě reagovat na potřeby proškolování zaměstnanců.

Byli jsme poctěni, že díky pozitivní zkušenosti v oblasti e-learningových řešení se Plzeňský Prazdroj opět obrátil na Trask.


ŘEŠENÍ: Zjednodušte a automatizujte školení – se službou eDoceo je to snažší, než si myslíte

Ideálním řešením je v této situaci pokročilý Learning Management System (LMS) jménem eDoceo.

A navíc: eDoceo jsme v Plzeňském Prazdroji zavedli už v roce 2008 jako hostovanou službu. Klient ho úspěšně využíval až do roku 2014, kdy si vlastník značky, společnost Sabmiller, vynutil přechod na korporátní řešení (SAP). Po dvou letech si ale Plzeňský Prazdroj prosadil výjimku a vrátil se k eDoceo (už v nové generaci a opět využíval ho opět jako hostovanou službu).

Hlavním požadavkem klienta bylo maximálně automatizovat a zjednodušit plnění vzdělávacích norem a zákonem daných požadavků, a to i na specifická školení (typicky na odborné výrobní dovednosti pracovníků). Zásadním úkolem byla integrace eDoceo na firemní ERP systém (SAP) a následná migrace uživatelských dat a kompletní studijní historie z předchozích systémů.

Systém eDoceo přinesl našemu klientovi kromě dalšího i možnost využívat funkce notifikace, urgence a eskalace. To v praxi znamená, že každý zaměstnanec (a jeho nadřízený) je systémem automaticky upozorňován na nutnost splnit konkrétní školení v určitém termínu. Zaměstnanci se tak mohou více soustředit na samotnou práci, zatímco vše ohledně vzdělávání a školení za ně ohlídá systém.

Aby bylo vše co nejpřehlednější a bylo možné cokoli okamžitě dohledat, vytvořili jsme v rámci systému pokročilý reporting (v současnosti čítá na desítky různých reportů, které si může uživatel snadno vytvářet sám). S tím souvisí i efektivní synchronizace firemních personálních záznamů s daty v eDoceo, a to ohledně studia jednotlivých zaměstnanců a záznamů o jejich aktuálních kompetencích.

Klient má navíc nulové starosti s provozem celého systému i se zabezpečením zaměstnaneckých dat. Jak to? Plzeňský Prazdroj (a Topvar) totiž eDoceo využívá jako cloudovou službu. Klient tedy vytváří pouze obsah vzdělávacího systému a 100 % starostí s jeho provozem může přenechat našemu expertnímu týmu v TRASK.

Hlavní přínosy LMS eDoceo pro Plzeňský Prazdroj

  • Přišli jsme s komplexním a na míru vytvořeným řešením problematiky vzdělávání zaměstnanců (mandatorní školení, školení předepsaná zákony a vyhláškami, specifická školení týkající se výroby)
  • Toto řešení pro celou oblast jsme pro co nejsnažší obsluhu integrovali do jediného systému (od plánování školení a termínů prezenčních kurzů až po tisk certifikátů)
  • Jednotlivá školení jsme přiřadili k systému kompetencí (správa požadavků na znalosti a dovednosti pracovníků je tak efektivnější; kromě toho jsme tak umožnili zrychlit implementace změn v požadavcích a/nebo v legislativě)
  • Automatizovali jsme přehled nad termíny plnění (expiracemi) všech kompetencí (pracovníci se mohou soustředit pouze na eskalace expirací)
  • Klientovi jsme dali možnost pronajímat si řešení jako cloudovou službu
  • Vzdělávání jsme nastavili tak, že systém sám úkoluje uživatele. Pro splnění požadavků postačuje, plní-li uživatel přidělené úkoly včas
  • Navrhli jsme moderní, uživatelsky přívětivé a intuitivní prostředí s možností pracovat odkudkoliv, a to z mobilních zařízení (zaměstnanci tak mohou plnit přidělené úkoly svobodněji, kde a kdy se jim to hodí)
  • Systém jsme optimalizovali pro použití na mobilních zařízeních

Závěr

Před zavedením našeho systému LMS eDoceo bylo na straně klienta nesnadné centrálně řešit spontánně se vynořující nároky ohledně vzdělávání a kompetencí.

Díky našemu LMS eDoceo dnes v Plzeňském Prazdroji běží vzdělávací a kompetenční programy pro několik tisíc zaměstnanců bezproblémově. Na jednotlivé pracovní role jsou přitom navázány desítky kompetencí. Mimo to LMS eDoceo zvládne pokrýt on-line i prezenční vzdělávání.

Velmi nás těší, že jsme Plzeňskému Prazdroji pomohli zefektivnit proces vzdělávání zaměstnanců. Zejména jsme umožnili snáze hlídat platnost zákonných i interních školení, správu vzdělávání z jednoho místa.