Finanční a obchodní data 17 společností na jednom místě

18. června 2021

Případová studie: Datový sklad pro LINET Group

“Takto rozsáhlý integrační projekt nemá v historii celé skupiny obdoby. Z úhlu pohledu našich používaných infomačních systémů jde vlastně o skupinu nezávislých společností, navíc s výrazným akvizičním apetitem. Díky tomu je projekt svou komplexitou srovnatelný s datovou integrací jakékoli velké korporace. Jsem rád, že je vidět výsledek společné práce všech zúčastněných, a základ položený v rámci první fáze bude pokračovat dál.”
Miroslav Lapour, Chief Information Officer, LINET Group SE

Miroslav Lapour, Chief Information Officer, LINET Group SE

Potřeba

Zajistit společnou datovou základnu a metodiku pro pokrytí obchodního a finančního reportingu

Přední světový výrobce zdravotnických lůžek Linet Group se neustále rozrůstá a spolu s tím stoupá i počet dat a systémů, se kterými skupina pracuje. Skupinový reporting ale čerpal data pro dílčí účely z odlišných zdrojů. Jejich zpracování tak bylo náročné, stejně jako hledání společných průsečíků v obchodním a finančním reportingu. Čísla, která na sebe měla navazovat, se často lišila.

LINET je předním evropským výrobcem nemocničních a pečovatelských lůžek. Portfolio firmy zahrnuje řešení určená pro intenzivní péči, produkty pro běžnou lůžkovou péči i speciální lůžka pro domovy seniorů či léčebny dlouhodobě nemocných. Zdroj: www.linet.com

Řešení

Datový sklad a nad ním stojící reporting dávají skupině celistvý pohled na její aktivity a výsledky

Vybudovali jsme datový sklad a nad ním finanční a prodejní reporting, který sjednocuje mnoho odlišných systémů tak, aby měla společnost komplexní pohled na své aktivity a výsledky. Obchodní plány, příležitosti, objednávky, dodací listy, faktury, pohledávky, závazky, evidence klientů a dodavatelů… ke všem těmto datům ze sedmnácti společností Linet Group se nyní manažeři a vlastníci snadno dostanou na jednom místě.


Kromě metodiky, jak sklad stavět a udržovat, jsme dodali i vlastní produkt pro data governance. Ten pomáhá se snadnou evidencí obsahu datové skladu, jeho vstupů ze zdrojových systémů, výstupů včetně evidence a aplikace vlastnictví dat, definicí výpočtů atd.

V oblasti výroby zdravotnických lůžek si LINET dlouhodobě drží pozici technologického lídra. Firma na trh pravidelně uvádí výrobky a služby s inovativními vlastnostmi a funkcemi, které významně snižují fyzickou námahu personálu, zefektivňují poskytovanou péči a zvyšují komfort pacienta. Zdroj: www.linet.com

Náš postup

Před zahájením projektu fungoval v Linet Group pouze interní reporting o několika zdrojích.  Obchodní reporting získával data převážně ze CRM a doplňoval je částí dat získaných z účetnictví. Finance zase reportovaly pouze z účetnictví, ale s využitím odlišné metodiky. Místo čísel, která na sebe měla navazovat, se tak na úrovni managementu skupiny v jedné prezentaci mnohdy potkávala čísla rozdílná.  
 

Datový sklad měl proto vybudovat společnou datovou základnu a metodiku pro pokrytí obchodního a finančního reportingu. Bylo potřeba zajistit, aby využívaly stejné datové zdroje, aby byly sjednocené katalogy produktů, účetní osnovy, segmentace zákazníků a výnosů nebo nákladová střediska. 
 

Pro úspěch projektu byla zásadní implementace dvou aplikací, které v Trasku používáme při budování a údržbě datových skladů.

1. TDAP

První je Trask Data Automated Platform (TDAP), která je vlastně jakýmsi frameworkem pro stavbu a provoz datového skladu. V rámci TDAP se snažíme maximálně automatizovat vývojové procesy, tvorbu datových struktur a transformací mezi nimi. Díky tomu dokážeme datový sklad nejen postavit, ale i rychle, transparentně a efektivně změnit pro budoucí rozšiřování. TDAP využívá kromě Linetu i ČSOB Leasing.

2. TBDD

Druhou aplikací je Trask Business and Data Dictionary (TBDD). Ta byznysově a technicky popisuje celý obsah datové skladu – od vstupů ze zdrojových systémů přes jádro datového skladu až po výstupní datamarty a reporty. Kdokoliv se může podívat na byznysovou definici všech metrik použitých v reportech a prohlédnout si přesnou cestu vstupních informací, transformace a kalkulace použité pro jejich získání.  

V rámci TBDD jsou určeni odpovědní vlastníci dat a jasné procesy pro zajištění data governance. Aplikaci využívá například i společnost VW Financial Services / ŠkoFIN a Sberbank CZ. Na začátku roku 2021 plánujeme TBDD nabídnout klientům i jako samostatný produkt mimo naše projektové dodávky.

Na vývoji LINET intenzivně spolupracuje se zdravotníky i předními odborníky z různých vědních oborů, což firmě umožňuje držet krok s novými trendy v oblasti lékařské péče.

Hlavní přínosy

Sedmnáct společností, patnáct propojených systémů

Výstavba nového datového skladu byla vzhledem k velikosti skupiny unikátní škálou datových systémů. Těch, které jsme během sedmi měsíců propojili, i těch, které se k nim postupně přidají v dalších fázích projektu. 

Do nového datového skladu (do vrstvy STAGE) jsme napojili systémy sedmnácti společností ze skupiny. Propojení systémů pro evidence obchodních cílů (Budget) a příležitostí (Salesforce) bylo jednodušší – ty využívají všechny společnosti. Propojení účetních systémů však byla výzva. Jednotlivé společnosti skupiny totiž většinou využívají systémy různé nebo se specifickou konfigurací. Do datového skladu jsme tak připojovali 7 x SAP Business One, 1 x SAP 4HANA, 1 x Helios, 5 x Naviosin a 1 x Asplan.

Konsolidace dat

Obchodní plány, příležitosti, objednávky, dodací listy, faktury, pohledávky, závazky, evidence klientů, dodavatelů… Všechna tato data se v rámci jádra datového skladu (CORE) konsolidují z různých zdrojových systémů do jednotné datové struktury, a především do jednoho byznys významu. Šlo o velice náročnou aktivitu pro nás jako dodavatele, ale i pro samotného klienta. Společně jsme museli vybrat, která data ze zdrojových systémů konsolidovat a jak je transformovat do univerzální podoby vyhovující různorodým potřebám skupiny. Pro přijetí nového datového skladu a srozumitelnost jeho obsahu pro obchod bylo zároveň důležité precizně a transparentně zdokumentovat vše, co je v jádru skladu uloženo, odkud sem data přicházejí a jak je interpretovat.

Pravidelné denní a měsíční reporty  

Zaměřili jsme se na nejdůležitější měsíční a denní reporty. Měsíční Business Review Meeting reporty kombinují pohled obchodu a financí v jednom výstupu a byly prvotním posouzením úspěchu projektu. Většinu reportů jsme vytvořili pro dvě rozdílné reportovací platformy – Microsoft Server Reporting Services a Microsoft PowerBI, abychom optimálně a efektivně obsloužili různé skupiny uživatelů.

Závěr

Pro LINET Group jsme vybudovali datový sklad a nad ním finanční a prodejní reporting sjednocující mnoho odlišných systémů sedmnácti společností. Skupina tak dostala celistvý pohled na svoje aktivity a výsledky. Celkové tržby se tak díky projektu DWH mohou rozpadat dle klientských segmentů nebo produktů, které zajímají obchod, nebo dle nákladových středisek a účtů, které zase zajímají finance. Projekt nabízí i členění obchodních partnerů a oddělení vnitropodnikových transakcí, které je důležité pro finanční konsolidaci. Celková čísla jsou však stále stejná.

Kromě metodiky, jak sklad stavět a udržovat, jsme dodali vlastní produkt pro data governance. Ten pomáhá se snadnou evidencí obsahu datového skladu, jeho vstupů ze zdrojových systémů, výstupů včetně evidence a aplikace vlastnictví dat nebo třeba definicí výpočtů.


Najdeme nejvhodnější řešení i pro vaši firmu. Napište nám!


Kategorie
 • Měsíc
 • Leden
 • Únor
 • Březen
 • Duben
 • Květen
 • Červen
 • Červenec
 • Srpen
 • Září
 • Říjen
 • Listopad
 • Prosinec
 • Rok
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2011
 • 2010
 • 2004
Automatizace procesu poskytování půjček ve Sberbank

Automatizace procesu poskytování půjček ve Sberbank

Sberbank potřebovala výrazně zvýšit efektivitu provozu digitalizací interních procesů. Dosud využívala k poskytování úvěrových produktů zastaralý a ne zcela automatizovaný procesní model.

Rychlá registrace pomocí ZenID a můžete digitálně investovat za pár minut

Rychlá registrace pomocí ZenID a můžete digitálně investovat za pár minut

Jednomu z největších obchodníků s cennými papíry v Česku jsme pro novou digitální platformu pro robotické investování pomohli vybudovat snadný a automatizovaný registrační proces.

Prodávejte více úvěrů s vyšším úrokem díky personalizaci

Prodávejte více úvěrů s vyšším úrokem díky personalizaci

Zní to jako protimluv. Vždyť na trhu se spotřebitelskými úvěry probíhá konkurenční boj o každé procento. Čerstvé zkušenosti s prediktivními modely však ukazují, že je to možné.

Pro T-Mobile jsme testovali CRM

Pro T-Mobile jsme testovali CRM

V T-Mobile používali systém, který již nedostačoval zvyšujícím se nárokům na flexibilitu a specifika nastavení pro jednotlivé oblasti služeb. Hledali proto nové systémové řešení, které ale kvůli rozsahu a důležitosti vyžadovalo velký rozsah analytických a testovacích služeb.

V Raiffeisenbank vyvíjejí a testují virtuálně, efektivně a 100% bezpečně

V Raiffeisenbank vyvíjejí a testují virtuálně, efektivně a 100% bezpečně

Vývojáři neměli vždy k dispozici jednotné vývojové prostředí tehdy, kdy je potřebovali, a tam, kde je potřebovali – nemohli pracovat například z domova a museli být v bance fyzicky. Dnes už ale mohou pro banku pracovat odkudkoli. Okamžitě, efektivně a 100% bezpečně.

Service Designer – přehledná a efektivní integrační analýza

Service Designer – přehledná a efektivní integrační analýza

Zavedení metodiky integrační analýzy je základním kamenem pro kontrolu nad procesem vývoje a vede ke zvýšení efektivity celého procesu. Pokud ale organizace začne vynucovat její plnění bez zavedení kvalitní nástrojové podpory, tráví analytici čas přizpůsobováním výstupů metodice.

TaaS v praxi: jak jsme testovali pro Českou spořitelnu

TaaS v praxi: jak jsme testovali pro Českou spořitelnu

Jak radikálně navýšit kapacity testovacího týmu, zajistit včasné otestování a předání software do produkce a garantovat předání know-how? Náš expertní tým testuje „na klíč“ a do společnosti vnáší unikátní know-how.

ePodatelna pro HARTMANN-RICO: dokumenty pohromadě

ePodatelna pro HARTMANN-RICO: dokumenty pohromadě

Sjednocení kompletní dokumentace a dokonalý přehled na všemi komunikačními kanály? To je námi dodaná ePodatelna, která digitalizuje a centralizuje dokumenty. A náš uStamp hlídá jejich právní platnost.

V GECO řídí IT požadavky centrálně ve 3 zemích najednou

V GECO řídí IT požadavky centrálně ve 3 zemích najednou

V české společnosti GECO, která provozuje síť maloobchodních prodejen a velkoobchod a má pobočky i na Slovensku a v Německu, jsme nasadili iTop, řešení pro centralizované řízení požadavků, incidentů a problémů, nastavení poskytovaných služeb a definici SLA.

V innogy jsme ušetřili tisíce kliknutí myší denně

V innogy jsme ušetřili tisíce kliknutí myší denně

Změny v backendu vyžadují nové uživatelské rozhraní. Nebo ne? Ne nutně. Tedy pokud se obrátíte na Trask. Jako jediní na českém trhu máme pro tento problém řešení, které jsme dodali i společnosti Innogy.

Půjčka bez papírů od ČS do 15 minut na účtu v jakékoliv bance

Půjčka bez papírů od ČS do 15 minut na účtu v jakékoliv bance

Nezáleží, u které banky jste, ale na tom, abyste si mohli půjčit co nejpohodlněji. Například z mobilu. Vedení České spořitelny chtělo svým klientům i klientům konkurenčních bank, kteří potřebují půjčit peníze snadno a rychle, ušetřit cestu na pobočky a vyhnout se papírování.

Stěhování dat innogy do cloudu bez přerušení provozu

Stěhování dat innogy do cloudu bez přerušení provozu

Pro bezproblémově přesunutí klientova DMS (tj. systém správy elektronických dokumentů) a návazných aplikací do Amazon cloudu, jsme vymysleli unikátní strategii nepřerušeného provozu. Jejím smyslem bylo, aby během stěhování systémů a dat mohla společnost bez problémů pracovat a neovlivnilo to ani její klienty.

Řešení správy přístupových oprávnění pro ČMSS

Řešení správy přístupových oprávnění pro ČMSS

Naše řešení nahrazuje e-mailovou komunikaci na administrátory automatickým založením ticketu v Sereně s přesným popisem, co má administrátor v příslušném systému nastavit. Jakmile to udělá, automaticky dojde k uzavření ticketu a dá se vědět ITIM, který požadavek zaeviduje jako dokončený.

Daňové identifikátory pro finanční instituce pohodlně a přehledně

Daňové identifikátory pro finanční instituce pohodlně a přehledně

Jak získat spolehlivé daňové informace o oznamovaném účtu pro více než 130 zemí? Vyvinuli jsme CRS portál, jehož smyslem je usnadňovat finančním institucím sběr daňových informací. Obsahuje podrobné aktualizované informace o podobě DIČ/TIN ve více jak 130 zemích a pomáhá pracovníkům finančních institucí s jejich sběrem.

Díky našemu DMS uWork pracuje zlínská univerzita s dokumenty snáz

Díky našemu DMS uWork pracuje zlínská univerzita s dokumenty snáz

Původní DMS Univerzity Tomáše Bati jsme vyměnili za naše vlastní, pokročilé řešení: DMS uWork. Ten všem zúčastněným znatelně zkrátil čas věnovaný digitalizaci, vkládání metadat, vyhledávání smluv a technických dokumentů. Veškeré související procesy se výrazně zefektivnily, urychlily a zprůhlednily.

ZETOR řeší reklamace globálně přes náš garanční portál

ZETOR řeší reklamace globálně přes náš garanční portál

Globální síť importérů a dealerů Zetoru byla již delší dobu nespokojená s provozem a nízkým výkonem svého Garančního portálu. Dodali jsme moderní technologie pro větší výkon a změnili vzhled uživatelského rozhraní. Naše řešení však Zetoru přineslo i vysoce ceněné novinky.

Chytré zálohování dat ušetřilo automobilce miliony na infrastruktuře

Chytré zálohování dat ušetřilo automobilce miliony na infrastruktuře

Jeden z předních hráčů v automotive průmyslu potřeboval vyřešit zálohování životně důležitých dat. Jednalo se o obrovské datové objemy, jejichž zálohování se začalo extrémně prodražovat. A navíc enormně zatěžovalo IT infrastrukturu. Dodali jsme dva speciální servery pro deduplikaci dat.

Efektivní správa faktur ve významné slovenské strojírenské firmě

Efektivní správa faktur ve významné slovenské strojírenské firmě

Klient kladl důraz na vývoj složité nadstavby našeho DMS, která by vyřešila elektronický proces schvalování faktur. Elektronické workflow, digitální obraz reálného schvalovacího procesu, pak mohlo zahrnout velký počet ekonomických středisek klienta i jednotlivých uživatelů, kteří v nich pracují.

Innogy má veškerou dokumentaci navždy právně v pořádku

Innogy má veškerou dokumentaci navždy právně v pořádku

Aby měli v Innogy vždy jistotu, že všechny e-dokumenty v datových schránkách jsou právně platné, využili jsme náš vlastní nástroj uStamp. Firma teď může dlouhodobě ukládat elektronické dokumenty, aniž by si musela dělat starost o jejich autenticitu.

Centralizace zákaznických dat pro Škoda Auto

Centralizace zákaznických dat pro Škoda Auto

Mobilní služby moderní genererace otevírají zákazníkům Škoda Auto (uživatelům a správcům vozových parků) zcela nové možnosti, komfort a pocit jistoty. Zároveň je nutné, aby tyto nové možnosti byly bezpečné a respektovaly individuální požadavky zákazníků. Převedli jsme 50 000 účtů a zajistili jednotné přihlašování i pro oblast Connected Cars.

TaaS v praxi: regresní testování „na klíč“ předčilo očekávání ČSOB

TaaS v praxi: regresní testování „na klíč“ předčilo očekávání ČSOB

Interní testovací tým v ČSOB se potýkal se složitostí řízení velkého týmu vyškolených testerů a možného zastarávání jejich odborného kow-how. Pro zajištění testovacích služeb proto potřeboval novou efektivní metodiku řízení celé oblasti včetně nasazování lidských zdrojů.

Firemní vzdělávání v Plzeňském Prazdroji už probíhá automaticky

Firemní vzdělávání v Plzeňském Prazdroji už probíhá automaticky

Pro vzdělávání několika tisíců zaměstnanců je nezbytný jednotný systém. Ideálním řešením je v této situaci pokročilý Learning Management System (LMS) jménem eDoceo. Ten klientovi přinesl i možnost využívat funkce notifikace, urgence a eskalace. To v praxi znamená, že každý zaměstnanec (a jeho nadřízený) je systémem automaticky upozorňován na nutnost splnit dané školení v určitém termínu.

UCB získala nové zákazníky přes online půjčku poskytnutou třetími stranami

UCB získala nové zákazníky přes online půjčku poskytnutou třetími stranami

Půjčte klientům třetích stran online přes chytré a intuitivní řešení Strategic Partnership. Poradci spolupracující s UniCredit Bank zašlou klientům třetích stran e-mail s odkazem na aplikaci, skrze kterou si mohou ihned půjčit. Mohou tak snadno a efektivně oslovovat definovanou skupinu klientů od třetích stran s předschválenou půjčkou.

Automatické a bezpečné přidělování oprávnění pro vstup do systémů v KB

Automatické a bezpečné přidělování oprávnění pro vstup do systémů v KB

Komerční banka denně čelí riziku zneužití přístupových oprávnění do jednotlivých systémů. Od roku 2006 využívá pro správu přístupových oprávnění do jednotlivých IS/IT systémů IdM řešení od společnosti IBM, a sice ITIM/ISIM. V současnosti jde o více než 10 000 aktivních uživatelů v desítkách připojených aplikací. Jak maximálně snížit riziko zneužití přístupových oprávnění do citlivých firemních aplikací?

Jak jsme z prodejců LG udělali experty v každé kategorii našich produktů

Jak jsme z prodejců LG udělali experty v každé kategorii našich produktů

Představte si, že řídíte firmu LG. Spolupracujete s retailovou sítí, která v ČR čítá desítky prodejen se stovkami zaměstnanců. Do toho nabízíte stovky produktů od domácích spotřebičů přes mobilní telefony až třeba po klimatizace. Díky našemu LMS portálu se každý prodejce LG vyzná v kompletní nabídce zboží. A prodá ho mnohem více.

Sjednocení a vyčištění značných objemů klientských dat

Sjednocení a vyčištění značných objemů klientských dat

Díky osvědčené softwarové platformě SAS Data Quality (společnost SAS byla garantem projektu), která poskytuje prověřené nástroje pro čištění a unifikaci dat, Česká pošta získala vyspělý nástroj zaměřený na řešení praktických problémů datové kvality, pro dávkovou a online unifikaci a čištění klientských dat v datovém skladu.

Správa přístupových oprávnění v ČSOB

Správa přístupových oprávnění v ČSOB

Banka potřebovala zefektivnit a zrychlit řízení přístupových požadavků při rostoucím počtu nových aplikací (bez nutnosti nabírat nové lidi). Pro automatizaci procesů jsme zvolili produkt IBM Tivoli Identity Manager (dále jen ITIM), který vyhovoval z pohledu své funkčnosti a efektivity řešení i z pohledu stabilního výrobce.