Event stream a další nové přístupy i technologie nastavují integrační paradigma pro 21. století

05. června 2020

Agilita, posun současných páteřních ESB a jejich využití v agilním světě, API microgateway, agilní integrace i razantně nastupující event stream. Aktuálních témat je v oblasti integrace, které se Trask věnuje od samého počátku, mnoho. Do integračních trendů, ale i jejich výhod a úskalí, dal proto nahlédnout Petr Dlouhý, který stojí v čele integrační kompetence již čtvrtým rokem.

Integraci a její trendy Trask představuje pravidelně, naposledy loni na podzimní integrační snídani. Kde vnímáte její největší změny v krátkodobém i dlouhodobém horizontu?

Jednou z největších změn je stále důraz na agilitu, kdy jsou jednotlivé týmy mnohdy vedeny k tomu, aby si aplikační integraci realizovaly samy (self service integrace). Tento přístup přináší mnoho nových výzev, jako je vyřešení vlastnictví služeb, spolupráci jednotlivých týmů, zda a jak se postavit k reuse a řadu dalších. Je nutno říct, že jednoduchý univerzální návod, jak na to, neexistuje – každá organizace se chová lehce odlišně a nutná kulturní změna je různě náročná. Z pohledu nástrojového je pro splnění těchto úkolů nezbytné počítat se zavedením API management platformy a využitím integračních mikroslužeb včetně kontejnerizace běhového integračního prostředí (a potenciálního přesunu do cloudu). Část našich zákazníků již tento přístup aplikuje v praxi, někteří jsou ve fázi příprav či PoC, ale obecně tento trend vidíme všude.

Jaké jsou trendy pro letošní a nadcházející roky, co klientům přinesou nebo již přinášejí?

Zajímavých témat a trendů je aktuálně mnoho. Nutno říct, že se objevují daleko rychleji než v minulosti a je čím dál náročnější je sledovat, vyhodnocovat, aplikovat v praxi a využívat znalostí takto získaných. Kromě uvedené obecné agility se hodně řeší posun současných páteřních ESB a jejich využití v agilním světě, microgateway, agilní integrace a velmi razantně nastupující event stream. Zajímavou otázkou je také další vývoj service registry a repository – většina zavedených nástrojů se již nerozvíjí či je přímo nepodporovaných. Zde pak přichází ke slovu analytika, sledování pouze skutečného stavu produkčního prostředí, případně nástroje, jako je HashiCorp Consul sloužící k lepší kontrole prostředí založeného na mikroslužbách.

Doporučeno redakcí

Od technologické změny ke kulturní aneb co čeká české banky i byznys

V lednu se v prostorách centra současného umění DOX+ uskutečnil druhý ročník konference Trask Future Insight zaměřený na technologické a byznysové trendy v nejisté době i v kontextu bankovního prostředí.

Aktuálním tématem je tedy i zmíněný event stream. Jaké jsou vaše zkušenosti?

Když před mnoha lety vznikal SOA přístup, mnoho organizací si jej vzalo jako něco, co jim vyřeší všechny problémy s integrací mezi systémy do budoucna, navíc s návratností investice díky reuse služeb. Realita však byla jiná. Přes mnoho pozitivních vlastností z hlediska architektury, decoupling systémů a provozní jednoduchosti hodně záviselo na konkrétním přístupu a rozumném využití. Podobné očekávání teď vidíme u proudu událostí. Ano, je to velmi zajímavý přístup/technologie, má ale svá omezení a je velmi důležité na začátku rozmyslet, k čemu event streampoužít a k čemu ne. Navíc je nutné počítat s tím, že event stream s sebou nese nutnost změny myšlení a návrhu integrací včetně změny fungování samotných integrovaných systémů.

„Problematikou event streamů se zabýváme již nějakou dobu, od zpracování logů po skutečně byznysové využití. I díky tomu jsme si na event stream vytvořili racionální pohled, který nabízíme také našim zákazníkům.“
Petr Dlouhý

Mluvil jste také o odklonu zákazníků od ESB k integračním mikroslužbám. Proč se tak děje?

Neřekl bych přímo odklon. Spíše alternativní pohled na integraci vycházející z požadavků agilních metodik na decentralizaci integrace a odpovědnosti a z nových dostupných technologií, jako jsou mikroslužby či kontejnerizace. I současná ESB se transformují, dají se provozovat decentralizovaně v kontejnerech a tím se přibližují tomuto alternativnímu pohledu. Je zajímavé sledovat například pohled na páteřní ESB u společnosti Gartner. Pamatuji si, že čtyři roky zpět už skoro vůbec ESB nebrali v potaz, všude jen API, mikroslužby, agilní integrační platforma. Poté nastalo vystřízlivění a najednou, o 2 roky později, je páteřní ESB zpět jako jeden z pilířů integrace, který je následně doplněn API a integračními mikroslužbami. Tento pohled koresponduje i s naším vnímáním.

„Podíváme-li se na banku, pak je jedna její část agilní, rychle se měnící a využívá mnoha moderních přístupů (integrační mikroslužby, API, event stream). Druhá je pak stabilní, regulovaná a ESB spolu s messagingem zde mají a budou mít ještě dlouho svoji nezastupitelnou roli.“
Petr Dlouhý

Event stream

Rozsáhlý architektonicko-technologický koncept, řešící mnoho problémů request-driven integrace, jako dostupnost služby, škálovatelnost, online-batch, synchronizace, notifikace apod. Přináší také řadu nových přístupů (data lake, data mesh, data insideout, integrace s analytikou a machine-learning systémy a další) podporující existující návrhové vzory (command a event sourcing, CQRS, materialized view a další). V Trasku jej vnímáme jako důležitý pro mnohé druhy integrací s nárůstem složitosti, funkčních a nefunkčních integračních požadavků. Má však i své stinné stránky, mezi které patří těžba událostí, absence ACID, datová čistota a konzistence, životní cyklus formátů dat a další.

API management

API management nástroje umožňují bezpečným a řízeným způsobem publikovat rozhraní API a webová rozhraní obecně (REST, SOAP ad.) včetně automatické dokumentace v Developer portálu. Na trhu je celá řada hotových produktů na řízení API – k dispozici jsou varianty komerční, open source, cloud i on premise. Tvorba API a jeho správa je u většiny takových nástrojů jednoduchá, intuitivní a samoobslužná. API management je nezbytným prvkem, chce-li firma vystavovat svá rozhraní pro externí užití a zároveň je velmi užitečný i pro volání API interně v rámci firmy. Je pilířem integrace v agilním prostředí, mimo jiné tím, že obsahuje vestavěnou podporu předávání oprávnění a odpovědnosti za publikaci vlastních API agilním týmům. V neposlední řadě významně doplňuje standardní integraci založenou na ESB a jednoduše řeší úlohy, u nichž taková integrace naráží na omezení, jako je autentizace, autorizace, analytika, registr rozhraní či dohled.

Petr Dlouhý

V oblasti IT pracuje Petr více než 20 let, zaměřuje se především nadodávky řešení pro finanční instituce. V Trasku, kde nyní na pozici department director vede tým 60 integračních expertů, působí od roku 2012.


Přečtěte si také

Od technologické změny ke kulturní aneb co čeká české banky i byznys

Od technologické změny ke kulturní aneb co čeká české banky i byznys

V lednu se v prostorách centra současného umění DOX+ uskutečnil druhý ročník konference Trask Future Insight zaměřený na technologické a byznysové trendy v nejisté době i v kontextu bankovního prostředí.

Rychlá digitalizace vnitřních i klientských procesů je dnes otázkou dnů

Rychlá digitalizace vnitřních i klientských procesů je dnes otázkou dnů

Online je dnes důležitější než kdy předtím a nástroje pro interní vzdálenou práci se zákazníky, ale především možnými zákazníky, jsou nyní zásadní a mohou výrazně ovlivnit byznys společností.

Největší výzvou světa online hypoték je změna vnímání lidí

Největší výzvou světa online hypoték je změna vnímání lidí

Český hypoteční trh je lidmi vnímaný jako komplikovaný, tudíž jako něco, k čemu potřebují poradce. Někoho z bankovního nebo finančního světa, kdo klienta celým bolestivým a zdlouhavým hypotečním procesem provede.

Trask Virtual Case: Zabezpečený prostor pro digitální výměnu dokumentů a informací s klientem

Trask Virtual Case: Zabezpečený prostor pro digitální výměnu dokumentů a informací s klientem

V době digitalizace je návštěva pobočky časově a administrativně náročným krokem pro zákazníka i poskytovatele. Změna zdravotní pojišťovny či dodavatele energií, refinancování hypotéky, nahlášení pojistné události nebo nabídka produktů novým zákazníkům?

Event stream a další nové přístupy i technologie nastavují integrační paradigma pro 21. století

Event stream a další nové přístupy i technologie nastavují integrační paradigma pro 21. století

Agilita, posun současných páteřních ESB a jejich využití v agilním světě, API microgateway, agilní integrace i razantně nastupující event stream. Aktuálních témat je v oblasti integrace, které se Trask věnuje od samého počátku, mnoho. Do integračních trendů, ale i jejich výhod a úskalí, dal proto nahlédnout Petr Dlouhý, který stojí v čele integrační kompetence již čtvrtým rokem.

SAFe: hybridní metodika, která dokáže dobře posloužit i enterprise společnostem

SAFe: hybridní metodika, která dokáže dobře posloužit i enterprise společnostem

Metodika lean vznikla v automotive odvětví jako cesta k minimalizaci odpadu při výrobě, postupně se ale formou agilních metod adaptovala také v oblasti softwarového vývoje. Cesta nasazení agilních metod v enterprise společnostech není zrovna přímočará, ale na část problémů může odpovědět metodika Scaled Agile Framework neboli SAFe.

Vzdělávat lze zaměstnance, ale i partnery po celém světě

Vzdělávat lze zaměstnance, ale i partnery po celém světě

Neustálý technologický rozvoj klade na naše bankovní i jiné klienty vysoké nároky na rychlost zavádění změn a na automatizaci i digitalizaci pracovního prostředí i procesů. Mění ale také způsob jejich fungování a vzdělávání. A s efektivním vzděláváním pomáhá naše unikátní platforma eDoceo.

Automatizace je v Tatra bance neustálý proces

Automatizace je v Tatra bance neustálý proces

Díky automatizaci Tatra banka nejen neustále snižuje své náklady, ale zároveň zkracuje čas na vyřízení klientských požadavků. Taková jsou slova Michala Satura, Head of Research & Development v Tatra bance, kterého jsme se zeptali na to, jak probíhá automatizace v nejinovativnější digitální bance na světě.

Jak se liší digitalizace českého a rakouského bankovnictví?

Jak se liší digitalizace českého a rakouského bankovnictví?

Ačkoliv mezi českým a rakouským trhem existuje řada odlišností, mají také mnoho společného: od historie přes dobré vztahy a rakouské investice v Česku až po členství v EU.

Rok 2020 ve znamení digitalizace a automatizace

Rok 2020 ve znamení digitalizace a automatizace

Technologie jsou bezesporu nedílnou součástí finančního světa, přičemž mnohé společnosti s jejich aplikací již dávno začaly. Co připravily pro své klienty vloni? A co chystají letos? Právě na to se podíváme.

Proč nasadit robota a který proces k automatizaci vybrat?

Proč nasadit robota a který proces k automatizaci vybrat?

Robotická automatizace procesů (Robotic Process Automation, RPA) zažívá v posledních letech rozmach ve všech odvětvích. Trend, kdy se počítačový program (robot) využívá k ovládání ostatních programů, je v současnosti nejviditelnější v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví.

Technologie pro budoucnost

Technologie pro budoucnost

Jak budou nové technologie ovlivňovat bankovnictví? A které z nich mohou mít v nejbližších letech dopad na to, jak banky fungují a jaké služby nabízejí?