Adopce digitálního dvojčete je nejlepší rozhodnutí, co dnes můžete udělat

23. ledna 2019

Digitální dvojče je virtuální výrobek, který je replikou výrobku, systému nebo procesu. Popisuje zajímavé vlastnosti reálného (byť ne nutně hmotného) objektu a je od svého skutečného protějšku neodlučitelný. Jednodušeji řečeno jde o hi-tech propojení mezi reálným a digitálním světem.

Proč digitální dvojče, tento digitální model skutečného objektu, používat? Dává nám možnost si s virtuálním objektem hrát jako se skutečným produktem. Na digitálním dvojčeti si tak můžeme například ověřit dopad změny, kterou chceme provést na produktu, aniž bychom ho skutečně změnili. Digitální dvojče lze vztáhnout na zákazníka, kterého si můžeme představit jako figurku ve strategické počítačové hře. U vojáčka ve strategické válečné hře není podstatná řada faktorů, jako barva očí nebo nálada, ale jeho akční rádius, vzdálenost na jakou může útočit nebo síla brnění, která určuje jeho odolnost. Svého zákazníka můžete samozřejmě popsat i podle jiných charakteristik, jako je třeba frekvence a objem nakupování zboží a služeb. Analogie ale funguje.

Výsledkem modelování produktů, procesů, zaměstnanců nebo zákazníků je vyšší výkonnost a efektivita návrhu a změn produktů, kratší doba na realizaci a ve výsledku zvýšení provozní efektivnosti celého businessu. Proč? Protože digitální dvojče nám o sobě dává řadu čísel, která umíme vyhodnotit, jejich chování tak lépe předvídat a kvantifikovat dopad na zisk.

Digitální dvojče je již desítky let široce využívané v průmyslu například na výrobních linkách, kde se používá k detekci nebo predikci selhání, simulaci rušivých vlivů na výrobu nebo na stroje.

Digital Twin není výsadou jen organizací jako jsou General Electric, NASA nebo vedoucí farmaceutické koncerny. Využívají jej i firmy v České republice a zdaleka nejen v průmyslu.

V Trasku máme digitální dvojčata rádi

V Trasku používáme v praxi koncept Digital Twin organizace a procesů již od roku 2013, kdy jsme se poprvé pokusili převést část procesů firmy do modelu, který jsme s klientem analyzovali, zjišťovali jsme na něm příčiny problémů a simulovali změny, které by nastaly při aplikaci zvažovaných opatření. Například kolik času nebo peněz by se ušetřilo, kdyby se počet cyklů snížil ze 2 na 1. Firma tak má jasné ukazatele přínosu možných opatření na základě reálných dat ze svého provozu, nejen na základě obecných benchmarků přenesených odjinud.

Digital Twin organizace znamená, že místo komponent a čidel přístroje na výrobní lince sledujeme procesy, lidi a systémy při "výrobě" například úvěrového případu nebo likvidaci pojistné události. Děláme to tím, že analyzujeme logy z produkčních systémů, nebo data přímo aktivně sbíráme a pomocí data forwardérů je posíláme do připraveného big datového analytického nástroje. Výstupy pro koncové uživatele jsou pak v podobě provozních nebo ad-hoc reportů, které propojují dynamická (procesní) data a data ekonomická (náklady, výnosy spojené s případy nebo použitím aktiv firmy).

IoT změní pravidla hry

V bankách, které jsou v ČR oprávněně spojovány s technickými inovacemi, dochází rychle k nárůstu využívání Digital Twins. To má dva hlavní důvody: finanční služby závisí na tom, jak dobře uspokojují potřeby klienta, jak levně to dokáží dělat a s kolika lidmi a technickými prostředky. Další důvod je začínající zapojování chytrých zařízení, IoT, různých gadgetů jako jsou chytrá nositelná zařízení, až po napojené ledničky a jiná kuchyňská zařízení (koncept mikroplateb, pomocí nichž zařízení doobjednávají kávu, potraviny nebo údržbu), auta (koncept placení podle využívání nebo pojištění podle využívání) či drahé leasované stroje (koncept automatizovaného úvěrování).

Pokud zůstaneme u bank, technologie digitálních dvojčat je jediná představitelná cesta, jak budou banky, pojišťovny a úvěrovací společnosti schopny generovat nové obchodní příležitosti na vysoce konkurenčním trhu. Situace bude vyžadovat, aby si firma dokázala hlídat detailně všechna svá podstatná aktiva a Digital Twin bude odpověď právě na vlnu IoT.

Digital Twin také umožní provádět hloubkovou analýzu klienta (člověka), zákaznického segmentu nebo produktu - studiem jejich chování a simulací změny podmínek firma dojde ke kvalitnějším rozhodnutím, založeným na reálných produkčních číslech. Manažerský cit rozšiřujeme o pohotově dostupný pohled na realitu v podobě čísel a simulací. Firma může lépe rozhodovat o tom, jaké produkty za jakých podmínek a jakou cestou bude nabízet. Ač to zní naivně, jde o překvapivé zjištění z několika projektů, kdy si management teprve s implementací řešení uvědomí, že propagovaná varianta produktu mu přináší výrazně nižší návratnost, než utlumovaná varianta. Jak je to možné, že firma nevěděla, kolik jí stojí prodej výrobku A a výrobku B a neuměla si srovnat základní parametry jako nákladovost a výnosovost produktu? Digitální dvojče umožňuje transparentně alokovat náklady na prodej a servis, protože ví, kolik minut se spotřebovalo na prodej každého konkrétního produktu, sledovat lze někdy doslova každé hnutí rukou zaměstnance a každý kilometr ujeté vzdálenosti, v rámci plnění konkrétní zakázky. Lze tak vše na úrovni individuálních digitálních dvojčat sledovat a pak plošně vyhodnocovat.

Můžeme mít digitální dvojče našeho zákazníka?

Stěžejní oblastí zájmu je chápání potřeb zákazníka. A ten je, jako zmíněný vojáček ve hře, popsán podstatnými atributy, které dnes umí firmy změřit. Těmi jsou například požadavky zákazníka a jeho skutečného chování a skutečně nakupované zboží a služby s reálnými cenovkami a náklady. Vyhodnocováním dat digitálního dvojčete klienta firma může cíleně vytvářet a nabízet produkty, které dále sleduje a trvale upravuje na základě sbíraných dat z jejich prodeje a využívání. Firma se díky využívání digitálního dvojčete dostane blíže k reálným zákazníkům a může zákazníky, kteří jí přináší nejvyšší zisk, sledovat a vyhodnocovat míru s jakou využívají její služby, jak často a za kolik u firmy nakupují, vyhodnocovat vzory chování a navrhovat vhodné strategie, jak potřeby klienta uspokojit. Výstupy z analýzy dat digitálního dvojčete klienta lze poskytovat obsluhujícím zaměstnancům jako rady při kontaktu s klientem - tím lze v praxi rozšiřovat přirozené schopnosti pracovníků (koncept augmented human, augmented analytics) o rychlá validní doporučení nebo naopak varování.

Digital Twin procesu je první krok

Procesy, IT systémy a lidé po sobě zanechávají digitální stopu, která nám umožňuje digitální dvojčata vytvářet.

V Trasku jsme například u klienta zjistili, kde se procesy příliš cyklí, odhalili jsme příčiny a navrhli opatření na odstranění problému. Po zavedení změn ve skutečné firmě jsme výsledky opatření změřili toutéž technologií a měli jsme možnost zjistit reálný dopad opatření.

Do dnešního dne máme za sebou několik projektů pro firmy ve finanční oblasti a ve výrobě a jde o stále zajímavější zkušenost nejen pro naše klienty, ale i pro naše konzultanty. Ve výrobě jsme například schopni díky AI spuštěné na dvojčeti provozního IS schopni předvídat se 75% úspěšností, že dojde k výpadku, kdy k němu dojde a jaká bude intenzita incidentu (dopad závady).

Firmy, které rozšíří koncept Digital Twin na své zaměstnance, pobočky, produkční a obslužné systémy, a rozšíří ho na významné klienty a pak na masový trh, budou schopné lépe modifikovat své produkty a služby, vyberou si nejvhodnější obchodní příležitosti, jejich zaměstnanci budou schopni poskytovat v průměru lepší služby. Na rozdíl o svých konkurentů, kteří digitální dvojče neadoptují.

Pokud je ve vás stále trocha dítěte, rádi vás přizveme k této digitální hře. Kontaktujte nás ve formuláři níže a naši zástupci se vám v dohledné době ozvou zpět: