Datová etnografie: nestačí mít velká data, zapotřebí jsou „výživná“ data

24. dubna 2018

Čísla sama o sobě nemají patřičnou vypovídací hodnotu. Datová etnografie dokáže vykreslit ucelenější, úplnější a přesnější obrázek o cílové skupině na základě kulturního a emocionálního kontextu. Měřitelné totiž zdaleka neznamená přínosné nebo obchodně využitelné. Přesto mají podniky – banky nevyjímaje – tendenci investovat spíše do kvantitativní analýzy než kvalitativní. Mnohdy však stačí nový pohled na dostupná data s pomocí moderních nástrojů a metod.

Datovou etnografii lze definovat jako podobor datové vědy, který se zabývá studiem dat z kulturní perspektivy. Nahlíží na data jako na odraz společnosti, který je stejně komplexní a rozmanitý jako soubor jednotlivců, kteří společnost tvoří, a odhaluje jejich emoce, příběhy a vidění světa. Víme-li například statisticky, kolik lidí užívá určité technologie, jak často, v jakou denní dobu apod., datová etnografie nám umožňuje pochopit, jakým způsobem a proč lidé tyto technologie užívají. A často může jít o značně překvapující zjištění. Význam datové etnografie tedy spočívá v doplnění kontextu ke vzorcům. Může také ukázat, že jsou shromažďovaná data nevyhovující, neúplná nebo jinak problematická, ačkoli to na první pohled nemusí být patrné.

Jak zasadit čísla do kontextu

Od nástupu velkých dat vzrostla na trhu práce poptávka po datových vědcích. Podle některých odhadů dnes převyšuje nabídku až dvojnásobně a stále stoupá ruku v ruce s růstem investic do velkých dat a snahou z nich získat prakticky využitelné informace. Datová věda, statistika a matematika však mají své limity, jde-li o hledání smyslu v datech v souvislosti s interakcí se zákazníkem, interním provozem a dalšími aspekty činnosti podniku.
Po vlně rozsáhlých investic do kvantitativní analýzy si podniky začínají význam kvalitativního zkoumání dat uvědomovat.

Datová etnografie jako součástí komplexní platformy pro digitální transformaci

Využití cenných poznatků získaných z dat, analýza jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti a rozhodování založené na datech se mohou zdát jako obehraná písnička, kterou slýcháme již řadu let. Informace se však stávají klíčovou složkou nového digitálního prostředí a podniky musí zacházet s daty, z nichž informace čerpají, jako s jakýmkoli jiným aktivem – investovat do něj, chránit jej, rozvíjet jej a získávat z něj maximální ekonomický užitek, který představují právě informace, a to nejen směrem dovnitř podniku, ale i jako zboží nebo služba. Vzrůstající objem, složitost a různorodost dat vyžaduje komplexní přístup v podobě platformy pro digitální transformaci, součástí jejíhož jádra je kvalitativní a kvantitativní analýza dat.
To je z dnešního pohledu určitý cílový stav, k němuž by měla směřovat podniková strategie digitální transformace. Již dnes však má prakticky každý podnik k dispozici data, na něž lze začít hledět z jiného úhlu a získat kvalitativní informace jako návod, jak klientům zajistit nebo zlepšit pozitivní zkušenost, případně jak účinně oslovit a získat klienty nové. Není k tomu nutné budovat monstrózní řešení, ale přibližovat se postupnými kroky. Pomoci s tím může dodavatel, který má zkušenosti nejen s analýzou dat, ale také s realizacemi datových řešení v daném oboru a zná proto podrobně specifika předmětného IT prostředí. Takový technologický partner dokáže pro klienta na míru připravit nové pohledy dostupná data, navrhnout jejich rozšíření o další zdroje, a především předat své zkušenosti, např. v podobě vybudování kompetenčního centra.

Nahradí jednou datové vědce a etnografy stroje?

Kvalitativní výzkum v poslední době získává výraznou posilu v podobě umělé inteligence (AI). Ta je sice ze své podstaty založená na matematických modelech a číselných datech, což se může zdát v rozporu s popisnou povahou kvalitativního výzkumu, avšak pokroky ve strojovém učení a rozpoznávání textu a přirozeného jazyka ukazují, kudy se bude i tato oblast do budoucna ubírat.
Úspěchy již zaznamenávají řešení zkoumající emoční kontext, vzorce chování, pravděpodobnost koupě, preference a řadu dalších aspektů, které tvoří ucelený obraz zákazníka a jeho vztahu k produktu. Zatím nejsou k dispozici plně automatizovaná AI řešení, která by zcela bez lidské asistence pouze na základě strojového učení dokázala rozpoznat a analyzovat veškeré relevantní informace, nezávisle se učit a rozhodovat. Společně však tandem AI a výzkumníků – datových vědců a etnografů – bude díky jedinečným schopnostem obou stran schopen poskytovat kvalitativní analýzy, jaké dosud nebyly možné.


Naše kompetence Business Intelligence představuje spolehlivého partnera především pro banky, automotive a telco. Realizovali jsme řadu úspěšných projektů oblastí datové analytiky a governance.

BigData

Hledáme hlavní přínos velkých dat. Od návrhu a technické realizace, přes nastavení datové governance až po datovou analýzu

Regulatory reporting

Propojujeme světy datawarehousingu a byznysu a pro naše klienty dodáváme a provozujeme řešení pro regulatorní reporting. Zakládáme si na tom, abychom technickou expertízu doplnili vynikající znalostí byznysovou.

BI Architektura

Aby návrh nebyl jen kus papíru, dbáme na to, aby byl vždy v kontextu technických a byznysových potřeb klienta a hlavně – aby byl návrh podložený implementačním plánem. Revize a tvorba architektury datových skladů, datové integrace, governance a reportingu jsou proto naší doménou již několik let.

Master Data Management

Náš MDM tým pomáhá klientům určit unikátní záznamy (např. klienty) ve svých databázích a propojit je s relevantními daty v ostatních systémech. Pro začátek můžeme změřit kvalitu dat a provést profiling dat. Součástí optimálního řešení je i deduplikace a vyčištění stávající databáze. V neposlední řadě nabízíme i vlastní technologické řešení pro správu číselníků. Máme bohaté zkušenosti jak bankovního světa, tak státní správy.

Data Quality

Vaše data budou pouze tak dobrá, jak dobře se o ně budete starat! Dodáváme metodický rámec, jenž pomáhá data udržovat dlouhodobě v dobré kondici. Kvalitu dat lze řešit i pomocí technologické platformy pro správu kvality dat. Uděláme vše, aby se vaše data měla dobře! Kvalitu dat umíme změřit a průběžně vyhodnocovat.