Daňové identifikátory pro finanční instituce pohodlně a přehledně

15. září 2017

POTŘEBA: Jak získat spolehlivé daňové informace o oznamovaném účtu pro více než 130 zemí?

Pracovníci bank, pojišťoven, stavebních spořitelen nebo investičních společností se ve své činnosti řídí mezinárodní úmluvou Common Reporting Standard (CRS) a zákonem č. 92/2017 Sb., který z CRS vychází.

CRS ukládá finančním institucím sbírat daňové informace o svých klientech. Ke každému „oznamovanému účtu“ je finanční instituce povinna předávat českému správci daně mimo jiné i daňové identifikační číslo (DIČ/TIN) nebo jiné obdobné číslo majitele účtu používané pro daňové účely ve státě, kde je daňovým rezidentem.

Tento daňový identifikátor se v jednotlivých zemích může značně lišit.

Kde tedy získat informace o názvu DIČ/TIN v dané zemi, jeho formátu a další informace, které potřebujete při procesování daní?


ŘEŠENÍ: Daňová „nápověda“ přes náš CRS portál

Dnes velmi pravděpodobně používáte CRS portál – Daňová nápověda z dílny TRASK. Jeho smyslem je usnadňovat finančním institucím sběr daňových informací.

CRS Portál – Daňová nápověda obsahuje podrobné, pravidelně aktualizované informace o podobě DIČ/TIN ve více jak 130 zemích a pomáhá tak pracovníkům finančních institucí s jejich sběrem.

Níže popisujeme konkrétní přínosy našeho CRS Portálu.

Hlavní přínosy CRS portálu pro finanční instituce…

 • Finanční instituce nemusí sama definovat, jak vypadá konkrétní daňový identifikátor
 • Díky pravidelně aktualizovanému seznamu všech zúčastněných států má instituce vždy všechny požadované informace
 • Poskytování podpory pobočkovým sítím jim ušetří starosti a náklady ohledně školení zaměstnanců a tvorby podkladů o podobě DIČ/TIN
 • Sledování změn týkajících se daňových identifikátorů, které jsou v místní správě každé země a řídí se příslušnými právními předpisy dané země

… a pro pracovníky na pobočkách i jejich klienty

 • Snazší komunikaci s klienty-cizinci, kteří nemluví česky ani anglicky a kterým je potřeba vysvětlit, co je v jejich zemi považováno za daňový identifikátor
 • Popis a náhled dokumentů, na kterých je daňový identifikátor uveden, umožňují názorně předvést klientovi, na jakém dokladu mají své DIČ/TIN hledat
 • U každého zúčastněného státu jsou uvedeny legislativní důvody pro zjišťování a sběr DIČ/TIN, které slouží pro případné objasnění povinnosti jeho sběru klientovi
 • Přímo v portálu lze zkontrolovat správnost formátu získaného DIČ/TIN

Naše cesta k řešení

Nápad vytvořit CRS Portál – Daňová nápověda spatřil světlo světa, když jsme se v TRASK zabývali problematikou CRS v rámci business analýzy pro naše bankovní klienty. To nás inspirovalo, abychom vytvořili uživatelsky co nejjednodušší nástroj, který maximálně usnadní sběr daňových informací.

Chtěli jsme, aby CRS Portál obsahoval kompletní informace o podobě DIČ/TIN ve všech zemích (je jich přes 130), kterých se sběr daňových informací týká.

U jednotlivých zemí jsou uvedeny informace k daňovému identifikačnímu číslu pro fyzické i právnické osoby. Konkrétně se jedná o:

 • Název daňového identifikátoru v úředním jazyce daného státu a jeho název v angličtině
 • Způsob přidělování daňového identifikátoru a přidělující instituce
 • Formát daňového identifikátoru, jeho příklad a validátor
 • Popis a náhled dokumentů pro dohledání daňového identifikátoru
 • Odkazy na externí informační zdroje a na on-line nástroje pro kontrolu DIČ/TIN
 • Legislativní důvody pro zjišťování daňových identifikátorů

Tyto informace jsme shromáždili ze stovek veřejných zdrojů (včetně portálu OECD, který ale obsahuje daňové informace jen k cca 60 % zúčastněných zemí).

Informace na CRS Portálu – Daňová nápověda se pravidelně aktualizují. Jakmile dojde k nějaké změně, portál o tom finanční instituci informuje pomocí newsletteru zasílaného na vybrané emailové adresy.

CRS Portál dodáváme formou cloudové služby, takže zákazník jej může ihned po získání přístupových údajů začít využívat.

Díky tomuto přístupu není při aktualizacích nutná jakákoliv aktivita na straně zákazníka. Integrační rozhraní CRS Portálu umožňuje jednoduché napojení do interních procesů a aplikací na straně klienta (např. CRM systémy).

Závěr

Díky CRS Portálu – Daňová nápověda mají finanční instituce, jejich pobočkové sítě a případně i klienti vždy po ruce kompletní a aktuální informace o podobě daňového identifikátoru ve všech zúčastněných zemích CRS.

To jim pomáhá během procesování daní i v komunikaci s klienty šetřit drahocenný čas.

A to nám dělá radost.