Content management: rychle a jednoduše nejen díky cloudu

13. září 2016

V září jsme se po prázdninové pauze opět sešli s klienty a partnery u tradiční odborné snídaně iTea. Tématem byla tentokrát tvorba a správa obsahu ve světě digitálního byznysu. V rámci své digitální transformace řeší společnosti především rychlost a jednoduchost nasazování nových technologií. V tom vynikají nová cloudová řešení, která umožňují rychlý test prostřednictvím „proof of concept". Na snídani jsme přiblížili globální trendy v oblasti content managementu a ukázali jejich konkrétní podobu na dvou příkladech cloudových platforem.

Digitální Transformace

David Tomaier uvedl snídani svou prezentací aktuálních trendů v content managementu a komentářem o jejich „zralosti“. Dnes se vše odehrává na pozadí tzv. digitální transformace, která sestává ze třech hlavních kroků: 1. Automatizace a digitalizace procesů, 2. Snahy o minimalizaci papírových dokumentů a realizace kompletního digitálního procesu, 3. Transformace služeb pro naplnění „digitálních“ požadavků zákazníka.

Jan Vala z DELL-EMC následně představil platformu LEAP. Ta je ukázkou nového cloudového paradigmatu, který je už reálnou alternativou ke klasickým ECM systémům. Platforma LEAP disponuje dnes několika základními aplikacemi usnadňujícími firemní práci s obsahem. Účastníky zaujala praktická ukázka možností aplikace LEAP Courier, která umožňuje bezpečnou a kontrolovanou výměnu, validaci a sledování dokumentů. Kupříkladu při procesu vyřízení hypotéky je možné mít všechny dokumenty jednoduše online s tím, že vlastník má neustále přehled o tom, v jakém stadiu dokumenty jsou a může nad nimi spolupracovat s ostatními odpovědnými osobami.

Po přestávce ukázal Petr Sedláček možnosti cloudového output managementu postaveného na platformě Doxee. V živé ukázce bylo vidět, jak je možné nastavit transformaci vstupních dat, obsah šablony i grafický návrh výstupních dokumentů, následně vše schválit a vygenerovat výstupní dokument na existujících datech. To vše online a během několika minut.

Co jsou OMS systémy?

Platformě Doxee se věnoval i Vítězslav Burda z RWE. Ve svém příspěvku popsal zkušenosti společnosti RWE s digitální transformací, výběrem platformy a následném použití Doxee při implementaci nového řešení OMS (Output Management System).

Z ankety na závěr vyplynulo, že hlavní brzdou pro širší nasazení SaaS řešení je firemní politika, která neumožňuje využití cloudu v odpovídajícím rozsahu. Společnosti nyní řeší více částečné změny a různá ad-hoc řešení, nežli širší změny..