Co jsme si odnesli z IDC CIO Summitu?

27. května 2019

Na IDC CIO Summitu se diskutovalo nad strategickými volbami, které ovlivní budoucí vývoj informačních technologií a s ním i podobu podnikání. My jsme se akce účastnili jako hlavní partner. Jaká témata nás na konferenci nejvíc zaujala?

Jednoduchost a srozumitelnost ve světě globální složitosti

V jednoduchosti je pravda. Heslo, které zaznělo na úvodní panelové diskuzi, nám přišlo jako vhodné pojítko pro zbytek celé konference. Jednoduchá a pro zákazníka srozumitelná technologická a byznysová řešení jsou totiž často ta nejlepší, vede k nim ale dlouhá cesta. Přitom ve světě zákaznické péče a UX je jednoduchost a srozumitelnost již delší dobu naprostou nutností.

Žijeme v době překotného rozvoje technologií a zároveň složitých a často znepokojivých globálních změn. Pro byznys je tedy ještě mnohem důležitější než dříve umět zjednodušovat. V komunikaci se zákazníkem, v přehlednosti a srozumitelnosti nabídky služeb a produktů či při tvorbě byznys modelů. Zákazníci firmám složitost čím dál tím více neodpouští. K dosažení jednoduchosti a lepšího zákaznického zážitku může pomoci také digitalizace a digitální transformace. Ty ale musí fungovat hlavně jako prostředek pro zjednodušení života zákazníků, ne pouze jako způsob dosažení větší efektivity či byznys přínosů.

A nezjednodušují se pouze byznys modely nebo interakce mezi firmami a zákazníkem. Zjednodušuje se také firemní struktura a podoba týmů: „Bankovní trh je velmi konkurenční, hodně regulovaný a panuje na něm velký boj o zákazníky. Proto se čím dál více přistupuje k inovacím na úrovni firemní struktury. Vidíme například, že se nahrazuje centrální IT a marketing menšími a agilnějšími týmy, které tak mají větší zodpovědnost za produkt a jeho byznys výsledky. Práce týmu je tak více vidět, čímž stoupá zapojení zaměstnanců a jejich ochota dát do projektů více ze sebe,“ uvedl např. Jan Juchelka, generální ředitel a předseda představenstva Komerční banky. Jeho slova potvrzují závěry naší iTea snídaně, která se věnovala využití agilních dodávek ve firmách.

Panelová diskuze na IDC CIO Summitu (foto: IDC)

Inspirativní byl pro nás třeba přístup „méně je někdy více“ u taxislužby Liftago. Její zakladatel a CEO Ondřej Krátký popsal, jak přistoupili v rámci růstové strategie k zahušťování, oproti rozšiřování již existující sítě řidičů. Cílem není přijmout řidičů více, ale již existující síť více vytížit např. jejím využitím v segmentu delivery. Míň aut v ulicích a jejich chytřejší využití je podle Krátkého budoucnost. Tento neortodoxní přístup k růstu a budování byznysu nás zaujal jako dobrý příklad out-of-the-box přemýšlení.

Vzrůstající očekávání zákazníků

S další zajímavou přednáškou přišel CDO Komerční banky Margus Simson. Ten svou prezentaci začal tvrzením, že „očekávání zákazníků rostou rychleji, než dnešní firmy dokáží inovovat." Digitální technologie podle Simpsona již dnes nejsou tím, co firmám poskytuje konkurenční výhodu. Jsou spíše „základní hygienou“, bez které firmy v tvrdém konkurenčním boji prostě nemají šanci uspět.

Přednáška Marguse Simsona, CDO Komerční Banky (foto: Trask)

Jako pozitivní příklad uvedl Simson stav současného e-governmentu v Estonsku a jeho "zero-click" služeb, v rámci kterých si úřady automaticky vyměňují potřebné informace a na jejich základně vám např. samy odešlou daňové přiznání. Simsonova přednáška tak opět poukázala na nutnost jednoduchosti a přívětivé zákaznické zkušenosti.

Digitální dvojče umožní zjednodušení procesů

Na konferenci nás reprezentoval náš ředitel pro brand a strategické inovace Honza Antoš. Honza začal svou přednášku varováním: „V současné době se mění priority, protože firmy se připravují na zpomalení ekonomiky. Digitalizace byla do této doby zaměřená hlavně na digitální prodej a nacházení nových příležitostí, produktů a byznys modelů. Problém je ale v tom, že většina příjmů leží pořád v tradičním bankovním byznysu a procesech."

Tyto procesy se dnes dají pomocí analýzy surových dat optimalizovat, a to v real-timu. Chod back-office, vztah mezi back-office a front-office, efektivita na pobočkách apod. jsou všechno místa firmy, která se dají zefektivnit. „Digitalizace není o tom, kde najdeme papír, který můžeme v rámci paperless transformace z procesu úplně odstranit. Digitalizace je o tom, že se podíváme na firmu jako celek a díky obrovskému množství dostupných dat zjistíme, kde přesně se dá co zlepšit a optimalizovat. Data jsou hybatelem změn, který digitální optimalizaci umožňuje," uvedl Honza.

Honza Antoš během své přednášky o řešení Digital Twin of Organisation (foto: Trask)

Naše řešení Digital Twin umoňuje reportovat a nalézat problémy s takovou rychlostí, granularitou a efektivitou, jaká do této doby nebyla možná. „Digital Twin analyzuje surová data, která jste do této doby nevyužívali a která jsou, často na rozdíl od vašeho DWH, pravdivá a nezkreslená očekáváními a hypotézami lidí, kteří DWH stavěli. Proč je to důležité? Protože ve firmě často věci fungují jinak, než si lidi v ní myslí," upozornil Honza.

Vedlejší efekt tvorby digitálního dvojčete firmy bývá v tom, že často odhalí surovou pravdu. Ta ale často bolí a dělá ve firmě zlou krev. „Proto když začnete analyzovat logy z interních systémů a začnete tvořit digitální dvojče firmy, připravte klíčové lidi ve firmě na to, že je mohou čekat nepříjemná překvapení, ale že je to v pořádku,“ zakončil Honza svou přednášku.

Co dál? Globální růst

Témata digitalizace a efektivního využití technologií pro růst našich klientů a pro zlepšení uživatelského zážitku jejich zákazníků samozřejmě vnímáme jako klíčové. A to i ve vztahu k pozici českých firem na evropském trhu a možností, které jim skýtá globální růst. Podle studie společnosti McKinsey platí, že pokud v České republice výrazně uspíšíme tempo digitalizace, dokážeme do roku 2025 zvednout HDP až o 26 miliard Kč. Dle té samé studie tvoří digitální ekonomika v ČR 7,9 % HDP, oproti např. Německu, kde tvoří jen 6,9 %. Máme nižší závislost na legacy systémech, máme špičkové absolventy z vysokých škol. Je třeba těchto skvělých předpokladů využít a urychlit digitální transformaci, přemýšlet globálně, být součástí tvorby nových digitálních ekosystémů v Evropě a tím zlepšit budoucnost nás všech.